Euskadi.eus

Gobernu Programa sailka

Saila
2. Lehendakariordetza eta Lana eta Enplegua
Arduraduna
Alfonso Gurpegui Ruiz (Enplegu eta Gizarteratzeko Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Saila
Gobernantza Publikoa eta Autogobernua
Arduraduna
Sabino Torre Díez (Araubide Juridikoaren Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Lortutako autogobernuaren defentsa zaintzea, bere garapena sustatzea eta Eusko Legebiltzarrak edo Jaurlaritzak bere eskumen-eremua gauzatuz onetsitako politika publikoetan sartzea eta horiek hustea, baldintzatzea edo murriztea eragiten duten jarduketak salatzea. Gure ustez, Konstituzioaren 156. artikuluan zerga- eta finantza-politikari buruz aurreikusitako koordinazio-eskumenetatik ondoriozta daitezkeen neurriek Euskal Ekonomia Ituna errespetatu behar dute eta dagozkien alde biko organoetan adostu behar dira. Hortaz, hori aplikatzeko edo gauzatzeko, alde biko topaketa-organoa edo Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoa elkartu behar da, denbora eta forma egokietan.

Ekimena 2. Autogobernuaren defentsan eskuduna den sailak ofizioz edo gainerako sailek eskatuta koordinatuko du Estatuko araudi-ekimenen konstituzio-legezkotasunaren eta Gernikako Estatutuarekiko errespetuaren inguruko txostenen lanketa. Txosten horiek autogobernuaren defentsan eskuduna den sailak egingo ditu, zehazki, ukitutako sail sektorialarekin kontsultatu ostean. Euskal autogobernuaren urraketak antzematen direnean, gatazka judizialak saihesten dituzten prebentzio-konponbideak bilatzen saiatuko da, zehazki, dagokion “lankidetza-gutunaren” bidez. Era berean, lankidetzako alde biko batzordearen aurrea negoziatzea lehenetsiko da, euskal autogobernua zaintzeko eta horren konstituzio- judizializazioa saihesteko xedearekin.

Ekimena 3. Lankidetzako prebentzio-neurriek emaitzarik ez badute, autogobernuaren defentsan eskuduna den sailak, ukitutako sail sektorialarekin kontsultatu ostean, Gobernu Kontseiluari aurkeztuko dizkio euskal autogobernuaren, Euskadiri esleitutako eskumenen eta Euskal Autonomia Erkidegoaren erakundeen antolaketaren defentsan oinarritzen diren mota guztietako konstituzioprozesuak edo prozesu judizialak jartzeko proposamenak.

Ekimena 4. Eusko Jaurlaritzak eragile gisa esku hartzen duen prozesuetan eta Estatuak EAEk ezarritako arauen eta egintzen aurka jarritako errekurtsoen ondoriozko prozesuetan, lankidetzako alde biko batzordearen aurrean autogobernuaren defentsan eskuduna den sailak negoziatzea lehenetsiko
da, ukitutako sail sektorialaren laguntzarekin. Hori guztia euskal autogobernua ahalik eta baldintzarik onenetan mantentzeko eta konstituzio-judizializazioa saihesteko, baita gure eskumen-eremua txikitzeko efektuak dituen doktrina bat finkatzen duten autogobernuaren gaineko
interpretazio hutsezko akatsak eragitearen arriskuak saihesteko ere.

Ekimena 1. “Herritarren parte-hartzerako eta gardentasunerako legea” onestea, administrazioaren herritarrekiko gardentasuna bermatzeko, herritarren parte-hartzea sustatzeko gai publikoetan eta gobernu-programa betez garatzen diren ekintzen eta ekimenen kontuak denbora errealean ematea ahalbidetzeko.

Ekimena 2. Beharrezko araudiaren garapena bultzatzea politika publikoen eraikuntzan eta egikaritzapenean, administrazio publikoaren eta sindikatuen eta enpresa-antolakuntzen arteko etengabeko elkarrizketa bultzatzeko.

Ekimena 3. Mundu digital honetan, datuak oso baliagarriak dira antolakuntza zein herritarrentzat. Datuen balioa ateratzeko eta hori herritarrei itzultzeko, datuen gobernantzako base irmoa sustatuko da. Base horrek hauxe ahalbidetuko du: adimen artifizialaren hedapena; politika publikoen
ezarpena eta datuak trukatzeko eta berrerabiltzeko konfiantzazko ingurune seguruen ezarpena.

Ekimena 4. Datu irekien eta lotutako datuen estrategia indartzea. Euskadiko berrerabiltzaileen kolektiboak eta herritarrek eskatutako datu-multzoak identifikatzea eta datu horiek normalizatzea eta lotzea, erakunde arteko zerbitzu berriak garatuz.

Ekimena 5. Gobernu irekiko eta nazioarteko aitorpeneko estrategia sustatzea. Erreferentziazko nazioarteko antolakuntzarekiko, hau da, Gobernu Irekirako Aliantzarekiko (OGP) lankidetza irekiagoak, arduratsuak eta herritarrekiko sentiberak diren gobernuak sustatzeko mekanismoak garatu
eta ebaluatzeko.

Ekimena 6. Herritarren parte-hartzea eta horien iritzien entzute aktiboa areagotzea eta adierazleen sistema berriz ere diseinatzea, kudeaketa publikoaren denbora errealeko informazio- eta ebaluazio prozesu etengabe batean.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Eragile ekonomikoen eta gizarte-eragileen parte-hartzearekin, Gizarte Elkarrizketarako Mahaian, trantsizio teknologikoaren eta digitalaren
ondoriozko prestakuntza-premiak eta berriz trebatzeko premiak jorratzea, 4.0 industriarako bidezko trantsizioa lortze aldera.

Ekimena 2. Adimen Artifizialeko Estrategia bat egitea, administrazio publikoan, zerbitzu publikoetan eta gizarte-politiketan berritzeko konpromisoen elementu integratzaile gisa. Europako funtsekin lotuta egongo da; hodeiko konponbideak eta big data hartuko ditu barne administrazio
prozesuak hobetzeko eta datuak biltegiratzeko sistema bat sustatuko du, behin betiko osatzeko premia publiko eta pribatu guztiak. Horrekin, enplegua eta lehiakortasuna sortzen dituzten gaitasun teknologikoak gehitu ahalko dira.

Ekimena 3. Basque Artificial Intelligence Center sortzea, enpresetan adimen artifizialaren ezarpena sustatzeko.

Ekimena 4. Abiadura handiko komunikazio-azpiegitura berriak hedatzea babestea, euskal enpresa guztietara hel daitezen.

Ekimena 5. Enpresen lehiakortasuna hobetzea sustatzea, horien digitalizazioa bultzatuz, eta lankidetza publiko-pribatuko eredu batean oinarritutako Data
Center berri bat sortuko da.

Ekimena 6. Energiaren Klusterrarekin lotutako enpresa-taldearen ekarpena bultzatzea, bidezko energia eta klima-trantsizioa dinamizatzeko.

Ekimena 7. “Produktuen industriatik” “konponbideen industriara” aurreratzea eta “industria eta zerbitzu aurreratuen” berariazko programa bat abiaraztea.

Ekimena 8. Euskadin jarduera industriala mantentzea eta errotzea errazten duten eta enpresa-proiektu berriak erakartzea bultzatzen duten proiektu industrial estrategikoen garapena indartzea.

Ekimena 9. Sail arteko beharrezko koordinazioa zainduko da, beharrezko administrazio-izapidetzeei (ingurumenarekin lotutakoak barne) dagozkien
enpresa-proiektuak abian jartzeko, betiere indarreko araudi-esparruak eskaintzen dituen aukeren barruan (hala badagokio, oinarrizko legerian
zehaztutako kontsulta publikorako epeak bermatuz...). Horrez gain, deslokalizazio industrialen arriskua murriztuko da.

Ekimena 10. Gure enpresak Europako balio-kate eta ekosistema industrialetan integratzea erraztea, bereziki, Euskadiko RIS3 Espezializazio Adimendunaren Estrategiaren lehentasunezko eremuetan.

Ekimena 11. Finkatuz Funtsaren zuzkidura handitzea, euskal trakzio-enpresen errotzea eta gure ekonomiarengan duten dinamizazio-efektua bermatzeko.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Euskadiko eta Akitania Berriko kirol-portuen zerbitzuen eta jardueren baterako eskaintza bat sustatzea.

Ekimena 2. Gobernantza Publiko eta Autogobernuko Sailarekin batera, dagokion akordioa lantzea “portuen” zerbitzuen gaiaren transferentzia egiteko, Gernikako Estatutua osorik betez eta garatuz, Gobernu Kontseiluak 2017ko irailean babestutako eta Eusko Jaurlaritzaren Autogobernuaren
Ponentziara bidalitako Euskal Autonomia Erkidegoari egin beharreko Transferentzien Eguneraketari buruzko 2017ko Txostenak jasotako
terminoen barruan eta Espainiako Gobernuak formalki 2020ko otsailaren 20an bidalitako Eusko Jaurlaritzak eskatutako transferentziei buruzko
balizko negoziazioetarako kronograma-proposamen orientagarriarekin bat eginez.

Ekimena 3. Ondare naturalaren kontserbazioa eta landa-inguruneko jarduera sozioekonomikoen garapena sustatzen dituzten neurriak bultzatzea.

Ekimena 4. Landa-garapeneko Lege berria onartzea eta ezartzea.

Ekimena 5. Plangintza parte-hartzaileko tresnak sustatzea, landa- eta kostalde-guneetan garapen-eragileen sarea eta Tokiko Ekintza-taldeak indartuz.

Ekimena 6. Enplegua eta hazkundea suspertzea landa- eta kostalde-guneetan, dibertsifikazio ekonomikoa bultzatuz gizarte-berrikuntzaren bidez, turismoarekin, osasunarekin, ongizatearekin eta teknologia berriekin lotutako eremuetan garatzeko potentziala duten proiektuak babestuz.

Ekimena 7. Landa-eremuan, enpleguaren sorkuntza eta aukera-berdintasuna sustatzea, arreta berezia jarriz emakumeentzako, gazteentzako eta enplegurako
sarbide-zailtasunak dituzten kolektiboentzako berariazko programen garapenean.

Ekimena 8. Euskadiko landa- eta kostalde-ingurunean bizi-kalitate egokia bermatzen duten oinarrizko azpiegituren, ekipamenduen eta zerbitzu integralen
horniduran aurrera egitea.

Saila
Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena
Arduradunak
Mikel Amundarain (Industria Sailburuordea), Aitor Aldasoro Iturbe (Ingurumen Iraunkortasuneko Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Sorkuntza energetikoko parkea handitzea iturri berriztagarrien instalazioen bidez, lurreko zein itsasoko parke eolikoen garapena eta ezarpena bultzatuz, hasitako parke fotovoltaikoak amaituz eta proiektu berriak abiaraziz.

Ekimena 2. Biomasako eta geotermiako proiektuak garatzea erkidego-sareetan.

Ekimena 3. Hondakin organikoen biogasa hartzeko eta sortzeko plantak eraikitzea sustatzea.

Ekimena 4. Hidrogenoaren ekonomia berria bultzatzea, erregai berde gisa.

Ekimena 5. Biomasa eta bioekonomia bultzatzea, erregai fosilen murrizketa errazteko eta gure nekazaritza- eta basogintza-sektorearen balio erantsia handitzeko.

Ekimena 6. Administrazio publikoen berariazko eremutik, energia berriztagarriaren % 100 erostea eta bestelako energia-iturrien instalazioa bultzatzea eraikin publikoetan. Gainera, administrazio publikoetan karbono-aztarna neutroa bultzatuko da, sektore pribatuarentzako paper eredugarri eta
dinamizatzaile gisa.

Ekimena 7. Garraio eta mugikortasun jasangarriak sustatzea, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako Sailarekin elkarlanean, garraio publikoa bultzatuz eta ibilgailu pribatuen flota berrituz, eraginkorragoak diren eta beste erregai batzuk erabiltzen dituzten ibilgailuekin ordeztuz.

Ekimena 8. Garraioaren eta mugikortasun elektrikoaren (ibilgailu elektrikoa) sektorean energia elektriko berdearen zabalkundea eta erabilera sustatzea, emisio baxuko ibilgailuen alde eginez eta ibilgailu elektrikoentzako kargaguneen ezarpena sustatuz, hori guztia garraioaren sektorea deskarbonizatzeko helburuarekin.

Saila
Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena
Arduraduna
Aitor Aldasoro Iturbe (Ingurumen Iraunkortasuneko Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Hondakinen kudeaketa eta balorizazioa eta materialen berrerabilpena lantzea.

Ekimena 2. Zentro teknologikoekin elkarlanean, ikerketa-proiektuak garatzea, hondakin industrialen aprobetxamendua hobetze aldera.

Ekimena 3. Arriskutsuak ez diren hondakin industrialen gaikako bilketarako, karakterizaziorako, biltegiratzerako eta balorizaziorako kudeaketa publikoko zentro bat abian jartzea sustatzea, erreferentziazko puntako zentro europar bat izan dadin.

Ekimena 4. Lege-araudi zehatza barne hartzen duen hondakinen estrategia bat sustatzea, non hiru lurralde historikoen helburu komunak ezartzen diren. Horrez gain, estrategiak lurralde osorako gobernantza komuneko oinarriak ezarriko ditu eta erkidego gisa hondakinik gabeko lurralde bat
izatera eramango gaituzten estrategia zehatz guztiak finkatuko ditu.

Ekimena 5. Ekonomia zirkularrerako estrategia europarrarekin bat eginez, ekotasa bat edo hondakin industrialen isurketa-kanon bat ezartzea ekonomia zirkularra eta balorizatu ezin diren hondakinak murriztea sustatzeko, industria-egituraren lehiakortasunik handieneko elementu gisa.

Ekimena 6. Elikagaiak xahutzearen aurkako legegintzako ekimenak bultzatzea, elikadura-hondakinen sorkuntza % 30 murrizteko xedearekin.

Ekimena 7. Elikagaien soberakinak lehengoratzea erraztea, lehentasuna emanez gizakien erabilerari.

Ekimena 8. Kontsumitzen diren plastikozko ontzien % 75 birziklagarriak izatea lortzea eta birziklatu ezin diren erabili eta botatzeko plastikozko poltsak kentzea.

Ekimena 9. Bere jarduera birziklapenaren sektorean garatzen duten enpresak indartzea.

Ekimena 10. Europar Batasunak sustatutako “Iceberg Proiektuaren” barruan, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen birziklagarritasuna handitzea.

Ekimena 11. Erosketa publiko berdea bultzatzea eta, lizitazio publikoetan, hondakin industrialen baloraziotik eratorritako azpiproduktuen erabilera sustatzea.

Ekimena 12. Tratamendurik gabeko lehen mailako hiri-hondakinen isurketarik ez egoterantz aurrera egitea, udalekin elkarlanean.

Saila
Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena
Arduraduna
Aitor Aldasoro Iturbe (Ingurumen Iraunkortasuneko Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Ur edangarriko sareen kudeaketa eraginkorra optimizatzea, eraginkorrak ez diren sistemaren galerak murriztuz eta egungo hornidura-sareak eraldatuz, ur edangarriaren erabileran kontrol eta segurtasun handiagoak ematen dituzten sare adimendunak bihurtzeko.

Ekimena 2. Teknologia berriak aplikatzea ureztatze-sistemetan, ur-kontsumoa optimizatzeko, bereziki, klima- aldaketaren eraginak gehiago pairatuko dituzten Euskadiko guneetan.

Ekimena 3. Hondakin-uren arazketa- eta saneamendu-zerbitzu eta instalazioak hobetzea. Helburua da, 2030eko horizontean, saneamendu-sistema osoa bukatuta egotea eta tratamendurik gabeko isurketak ia-ia zerora murriztea.

Ekimena 4. Hondar-urek eragindako kutsaduraren kontrola, arauketa eta ikuskapena indartzea.

Ekimena 5. Teknologia ekologiko eta jasangarri berrien garapena bultzatzea hondar-uren tratamenduan, balorizazioan eta berrerabilpenean.

Ekimena 6. Baliabide hidrikoen erabilera eraginkorra sustatzea euri-uraren drainatze-sistema jasangarrien bidez, uraren sektorean ekonomia zirkularra sustatuz eta ura berrerabiltzea bultzatzen duen kontratazio berdea indartuz.

Ekimena 7. Uraren hiri-zikloaren kudeaketa integrala hobetzea, uraren zuzentarau europarrarekin bat datorren tarifa-sistema homogeneo baten bidez, tarifak kostu hauekin lerrokatzea ahalbidetuko duena: ura hartzeko, banatzeko eta ustiatzeko kostuak eta saneamendu- eta arazketa-kostuak.

Ekimena 8. Saneamenduko, hornidurako eta uholdeen aurreko defentsako oinarrizko azpiegiturak egikaritzea, arro hidrografikoen uraren kalitatea hobetzeko.

Saila
Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena
Arduraduna
Aitor Aldasoro Iturbe (Ingurumen Iraunkortasuneko Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Abian jartzea Ingurumenaren V. Esparru Programa 2030.

Ekimena 2. Ingurumen-administrazioaren Legea onestea, gure industria eta bere emisioen hobekuntzarako eta bere prozesuak ingurumenari dagokionez eredugarria den industria baterantz aurrera egiteko funtsezko tresna gisa, ingurumen-baimeneko prozedura erraztuz eta arinduz.

Ekimena 3. Ondare Naturalaren Kontserbazioari buruzko Legea onestea, Euskadiko ondare naturalaren babesa, kontserbazioa, kudeaketa, erabilera jasangarria, lehengoratzea eta hobekuntza bermatze aldera.

Ekimena 4. Lurzorua babesteko euskal estrategia bultzatzea eta kutsatutako lurzoruen 400 hektarea lehengoratzea sail eta erakunde eskudunekin lankidetzan.

Ekimena 5. Kutsadura atmosferikoa kontrolatzeko plan berri bat garatzea.

Ekimena 6. 2020 Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen Programa sustatzea.

Ekimena 7. Natura 2000 Guneen eta Naturan Oinarritutako Konponbideen kudeaketa eraginkorra garatzea.

Ekimena 8. Udal zein eskualde mailan kutsadura akustikoa murrizteko ekintza-planak egitea sustatzea eta 2.000 Natura Sarea bultzatzea.

Ekimena 9. Europar Batasunarekin lerrokatutako zerga-politika berdea planteatzea, foru aldundiekin elkarlanean eta Zerga-koordinaziorako Organoaren bidez.

Ekimena 10. Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailarekin lankidetzan, Lurralde-antolamenduan “ingurumen-aldagaia” txertatzea eta aldizkako segimendu-txostenak egitea lurralde-antolamenduaren eremuan, ingurumen-adierazleen bilakaera aztertzeko.

Ekimena 1. Lehendakaritzarekin elkarlanean, plangintza ekonomiko eta estrategikoa garatzea herrialdeerronka handiei eta hiru trantsizio globalei aurre egiteko: energia-ingurumen trantsizioa; trantsizio teknologiko-digitala eta trantsizio sanitario-soziala.

Ekimena 2. Ekonomia eta aurrekontuaren plangintzarako esparru bat ezartzea, inbertsio eta sustapeneko plan operatiboak, aurrekontu-programak eta politika publikoen plangintza integratzea eta elkarrekin lotzea ahalbidetzen duena, bere ebaluazioa bultzatuz, politika publiko guztiekin eta
horiek garatzen dituzten tresnekin lotuz. Gainera, gardentasuna eta kontu-ematea errazten dituzten politika publikoen etengabeko segimendu gardena bultzatuko da.

Ekimena 3. Susperraldirako eta erresilientziako proiektuen ikuskapena eta plangintza egitea Next Generation EU Programaren funts europarrak gauzatzearen eta kudeatzearen esparruan, baita Susperraldi eta Erresilientziako Plan Nazionalean ere.

Ekimena 4. Baliabide publikoen erabilera zorrotzean eta finantza publikoen jasangarritasunean oinarritutako aurrekontu-politika sustatzea, defizit- eta zor-mugak betetzen saiatuz, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoan adostutako egoerara eta ziklo ekonomikora egokitzeko esparru malgu batean
barruan, hain zuzen ere, gizarte-politikak bermatzeko eta COVID-19aren pandemiak eragindako krisi ekonomikoari eta enplegu-krisiari erantzutea sustatzeko.

Ekimena 5. Finantza- eta zerga-politika erabiltzea enpleguaren, susperraldi ekonomikoaren, enpresa-errotzearen eta gizarte-kohesioaren eta berrikuntzaren alde, Finkatuz funts publikoaren ezarpenaren bidez eta, hala badagokio, hori handituz, euskal enpresa handien errotzea eta egitura ekonomikoarekiko trakzio-efektua bermatzeko. Era berean, aurreko helburu horretarako, ETEak finantzatuko dira arrisku-kapitaleko funtsen bidez; Finantzen Euskal Institutua finkatuko da finantzaketa publikoko tresnen kudeatzaile gisa eta funts jasangarriak igorriko dira, gizartekohesioa eta ingurumen-jasangarritasuna bultzatzeko.

Ekimena 6. Zerga-koordinaziorako Organoaren barruan, Euskal Autonomia Erkidegoko zerga-sistemaren berrikuspena sustatzea, fiskalitate progresiboago baterantz aurrera eginez; horretarako, hauxe hartu beharko da kontuan: COVID-19aren pandemiak eragindako osasun-krisiaren eta krisi ekonomikoaren osteko errealitate ekonomiko berria; gure enpresen enpleguaren, gaitasunaren eta lehiakortasunaren balizko bilakaera eta Espainiako Gobernuak eta Europar Batasunak hornitutako funtsetatik lor litekeen ez-ohiko finantziazioa. Agertoki berri honetan, gobernuak eta
hori eusten duten alderdiok konpromisoa hartzen dugu, erakunde eskudunekin batera, fiskalitate berri baten inguruko hausnarketa sakona egiteko. Fiskalitate berri horrek finantza-nahikotasuna bermatuko du; enplegua sortzen duen ekonomia babestuko du; zerbitzu publikoak indartuko ditu eta Europako fiskalitatearekiko konbergentzia eta progresibitaterantz joko du.

Ekimena 7. Foru aldundiekiko lankidetza eta koordinazioa sustatzea zerga-iruzurraren aurka eraginkortasunez borrokatzeko. Horretarako, urtero, Zerga-koordinaziorako Organoaren barruan, zergairuzurraren aurka borrokatzeko baterako plan integral bat egingo da eta, gainera, administrazioen
artean informazioa trukatzeko sistemak hobetuko dira eta horietan sakonduko da.

Ekimena 8. Gizarte-erantzukizunaren eta kalitatezko enpleguaren zerbitzura dagoen kontratazio publikoa sustatzea, kalitatezko enpleguaren eta gizarteratzearen zein laneratzearen aldeko gizarteklausulak, ingurumen-klausulak eta ordainsari-berdintasunaren aldeko eta soldata-arrailaren
aurkako klausulak txertatuz.

Ekimena 9. Euskal sektore publikoa osatzen duten erakundeen, nagusiki, enpresen eta fundazio publikoen kontrol-sistemak indartzea, baita administrazio publikoen itunpeko zerbitzuak ematen dituzten eta finantziazio gehiena bide horretatik jasotzen duten entitateen kontrol-sistemak ere.

Ekimena 10. Gardentasun eta kontu-emateko politikaren esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten erakunde guztien aurrekontuari eta egoera ekonomiko-finantzarioari buruz eskuragarri dagoen informazioa areagotzea.

Ekimena 11. Aurrera egitea Gobernu Arduratsuaren Ereduaren garapenean, baita, ekonomiaren eremuan, Arriskuak Kudeatzeko Esparru Bateratuaren garapenean ere, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kudeaketa hobetzeko eta horren helburuak lortzea errazteko.

Ekimena 1. Hezkuntzaren Lege bat onestea, gure hezkuntza-sistemaren etorkizuneko erronkei erantzuteko, eskola publikoaren funtsezko papera eta izaera
laikoa aitortu eta sustatzeko eta aukera berdintasuna bultzatzeko irakaskuntza-maila guztietan ikasteko, pertsonen bizitokia, egoera
pertsonala, soziokulturala eta ekonomikoa edo eskolatuta dauden zentroa gorabehera, hezkuntza-zentro guztien bikaintasuna bilatuz. Lege
honek aurreko legegintzaldian lortutako oinarrizko akordioa hartuko du kontuan eta abiapuntua euskal eskola publikoaren funtsezko izaera
aitortzea izango da. Horrez gain, hauek izango dira bere ezaugarririk garrantzitsuenak: euskal hezkuntza-sistema modernizatzea eta horren
egonkortasuna hobetzea; eleaniztasunean aurrera egitea; aukera-berdintasuna bermatzea, irakaskuntza guztietan ikaskuntza bultzatzeko;
hezkuntza-sistemaren finantziazioa berrikustea, hezkuntza-zentroek benetan egiten duten gizarte-eginkizunarekin eta eginkizun hezitzailearekin lotuz eta zentroen autonomia areagotzea, arreta berezia jarriz zuzentasunean eta bikaintasunean, bizikidetza positiboko esparru batean.

Ekimena 2. 2 eta 16 urte bitarteko hezkuntza-ibilbidea duten zentro publiko integratuen finkapenean lan egitea eta horien ezarpenean aurrera egitea.

Ekimena 3. Hezkuntza-azpiegiturak hobetzea eta modernizatzea, onetsitako azpiegituren planarekin bat etorriz; hain zuzen ere, planak 200 jarduketa baino
gehiago aurreikusten ditu, besteak beste, hauek: Tolosako Orixe, Gasteizko Salburua eta Leioako Barandiaran institutu berriak; Muskizko
bigarren hezkuntzako institutua handitzea eta Dantzertiren egoitza berria.

Ekimena 1. Aurrera egitea 0 eta 2 urte bitarteko haurren eskolatze goiztiarrean, arreta berezia jarriz gizarte-ingurune baztertuetako familien seme-alaben
eskolatzean.

Ekimena 2. Gizarte-kohesioa sustatzea dibertsitatearen eta kulturartekotasunaren aurrean, atzerriko ikasleen ehuneko altua duten ingurune baztertuetako
zentroak lehenetsiz.

Ekimena 3. Ikaskuntzarako aukera-berdintasuna bultzatzea irakaskuntza guztietan eta hezkuntzarako sarbidean dagoen edozein oreka edo desberdintasun
deuseztatzea.

Ekimena 4. Haurren zailtasunei arreta goiztiarra emateko programak indartzea, oraingo protokoloa eta horren aplikazioaren kudeaketa hobetuz. Horrez
gain, zaurgarritasun-egoeran dauden ikasleentzako eskolaz kanpoko babes-programak indartu beharko dira.

Ekimena 5. Eskola-mapa eguneratzea, hezkuntza-sistemarako sarbidea bermatzeko orekaz, zuzentasunez eta gardentasunez.

Ekimena 6. Plan bat sustatzea euskal hezkuntza-adierazleen sisteman oinarritutako emaitzak hobetzeko, antzemandako hobekuntza-arloekin lotutako
prestakuntza-ekimenak txertatuz.

Ekimena 7. Balio-hezkuntza indartzea, hezkidetza eta prebentzioa eta eskola-jazarpenaren erradikazioa errazten dituen bizikidetza positibo baterako.

Ekimena 8. Gaitasun handiko ikasleentzako hezkuntza-arretako plana garatzea.

Ekimena 9. Hezkuntza-sistema eraldaketa teknologiko eta digitalera egokitzea bultzatzea, eskola berritzailea, modernoa eta sortzailea eraikitzeko
helburuarekin. Hezkuntza-zentro guztiek edukiko dute digitalizazio-plan bat, ikaskuntza birtualeko berezko plataforma bat garatzeko, hain zuzen
ere, alderdi teknopedagogikoekin lotutako trebakuntza integraleko plan batekin batera.

Ekimena 10. Beharrezko ekintzak abiaraztea baliabide gutxiago dituzten ikasleei teknologia digital horietarako benetako sarbidea errazteko.

Ekimena 11. STEAM bokazio zientifiko-teknologikoak sustatzea hezkuntza-etapa guztietan, batez ere, nesken eta emakumeen artean, eten teknologikoa eta
soldata-arraila murrizteko.

Saila
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak
Arduraduna
Luis Pedro Marco de la Peña (Azpiegitura eta Garraioko Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Mugikortasun Jasangarriari buruzko Lege bat onestea, Lurraldeko Mugikortasun Agintaritza desberdinen eginkizunak finkatzen eta garatze
dituena, Euskadiko Garraioaren Agintaritzarekin koordinazioan. Horren helburua izango da garraio-sistema integratua lortzea, klima-aldaketaren aurkako borrokan eta horren gizarte- eta ingurumen-efektu kaltegarriei aurre egiten laguntzen duena.

Ekimena 2. 2021-2025 Mugikortasun Jasangarriko Plan bat onestea, Euskadiko Garraio Jasangarriaren2030 Plan Zuzentzailean integratuta egongo dena. Horrek mugikortasun jasangarriko eredu berri baten eta berotegi-efektuko gasen emisioetan baxua den garraio baten aldeko apustua
indartuko du, ibilgailu elektrikoa sustatuz ibilgailu elektrikoentzako kargaguneak eta zerga-pizgarriak abiaraziz.

Ekimena 3. Integratutako garraio publiko kolektiboa eta horren intermodalitatea sustatzea tarifa-integrazioarekin eta txartel bakarrarekin, Hiri-mugikortasun Jasangarriko Planen garapena sustatuz tokiko eskalan eta garraio publikoaren erabilera intentsiborako hobariak emanez.

Ekimena 4. Flotak berritzea sustatzea eta birkarga elektrikorako hobariak ematea, ibilgailu elektriko arinen (bizikleta barne) bidezko hiri-mugikortasuna
bultzatzeaz gain.

Ekimena 5. Birkarga elektrikoko azpiegiturak sustatzea eta potentzia altuko birkarga-sarea hirukoiztea, Euskadin birkarga azkarrerako 100 gune lortu arte;
horiek “birkarga azkarreko azpiegituren korridore iberiarrean” zein sare europarrean integratuta egongo dira.

Ekimena 6. Garraio publikoaren elektrifikazioa sustatzea, flotak berritzea azkartuz, zehazki, foru aldundiekin eta udal erakundeekin elkarlanean.

Ekimena 7. Edukiera handiko autobus elektriko adimenduneko proiektuak hedatzea biztanleria-dentsitate altuko hiri-guneetara eta metropoli-guneetara.

Ekimena 8. Gizarte-sentsibilizazioko jarduketak garatzea eta mugikortasun jasangarriaren aldeko gizarte itun bat proposatzea.

Saila
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak
Arduraduna
Luis Pedro Marco de la Peña (Azpiegitura eta Garraioko Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Saila
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak
Arduraduna
Pedro Javier Jauregui Fernández (Etxebizitza Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. 2021-2023 Etxebizitza Plan Zuzendari berri bat onestea.

Ekimena 2. Alokairura bideratzea etxebizitza publikoko promozioaren % 100a.

Ekimena 3. Etxebizitzarako eskubide subjektiboaren araudi-garapena burutzea, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren egungo Etxebizitzarako Prestazio
Osagarritik Etxebizitzaren Legean aurreikusitako etxebizitzarako prestazio ekonomikorako trantsizio eta kudeaketa antolatuak bermatuz. Hori guztia, horretarako egokiak diren akordioen eta zuzkiduren bidez.

Ekimena 4. Araudi-esparrua garatzea bizigarritasun-dekretuari dagokionez; non honekin lotutako oinarrizko irizpideak ezarriko diren: telelanerako
espazioak, osasun-ikuspegia (aireztapena), balkoiak eta familia-kontziliazioa (haurrak eta adinekoak). Horrekin batera, aldi baterako
etxebizitzaren (Ada) araudi- eta kontzeptu-berrikuspena egin beharko da.

Ekimena 5. Etxebizitza publiko berriaren eta zuzkidura-bizitokien promozioa sustatzea.

Ekimena 6. Hutsik dauden etxebizitzen araudi-esparrua garatzea. Merkatuan hutsik dauden etxebizitzak gizarte-alokairurako hartzea sustatzea, Bizigune
Programa eta arrazoizko prezioan alokatzeko ASAP Programa indartuz.

Ekimena 7. Planak eta programak garatzea hutsik dauden lokalak eta lonjak etxebizitza bihurtzeko, hori guztia udalekiko elkarlan estuan.

Ekimena 8. Etxebizitza ordaintzeko laguntzen sistema indartzea eta gizarte-alokairuko parkea handitzea. Babestutako alokairua sustatzeko ekintzak
garatzea, horien promozioa eta etxebizitza pribatuak helburu horretarako mugiaraztea bultzatuz.

Ekimena 9. Aldundiekin eta udalekin elkarlanean, zerga-neurriak artikulatzea, hutsik dagoen parkea murrizteko eta hutsik dauden etxebizitzak alokairu
eskaintzan txertatzea sustatzeko.

Ekimena 10. Hobetzea etxebizitzak esleitzeko prozedurak eta horietarako sarbide-eskakizunak, gizarte-profil desberdineko kolektiboen etxebizitzarako
sarbidea errazte aldera, bereziki, hauena: gazteak, adinekoak, seme-alabak dituzten guraso bakarreko familiak eta genero-indarkeriaren
biktimak, edonola ere, ghettoak sortzea saihestuz.

Ekimena 11. Etxebizitza parke publikoaren kudeaketa aurreratua eta integrala sustatzea, energia-eraginkortasuneko eta digitalizazioko irizpideekin, txirotasun
energetikoari aurre egiteko estrategia barne. Hori guztia etxebizitza parke publikorako berezko kudeatzaile energetiko bat sortuz.

Ekimena 12. Pertsona ahulak babestea utzarazpen-prozeduretan.

Ekimena 13. Eraginkortasuna hobetzea babestutako etxebizitzen parkearen kudeaketan, Alokabideren erkidegoko esku-hartze programa zabalduz eta
hirugarren gizarte-sektorearekiko lankidetza indartuz.

Ekimena 14. Etxebizitzarako sarbiderako aukera berritzaileak abian jartzea, cohousinga, erabilera-lagapeneko kooperatibak eta erosketa eta alokairuaren
arteko bitarteko aukerak garatuz. Horrez gain, ekimen pribatuarekiko eta udalekiko lankidetza indartuko da, eraikinetan eta auzoetan bertan
belaunaldi arteko bizikidetza-formulak sustatzeko.

Saila
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak
Arduraduna
Pedro Javier Jauregui Fernández (Etxebizitza Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Eraikuntza-birgaitzeko estrategia integral baten barruan, birgaitzerako laguntza-programak hobetzea eta handitzea, etxebizitzak eta eraikinak
birgaitzeko Renove Plan berri bat onetsiz, zehazki, irisgarritasuna (igogailuak eta arkitektura-hesiak kentzea) energia-eraginkortasuna
eta kanpo-bizigarritasuna lehenetsiz.

Ekimena 2. Eraikinen Ikuskapen Teknikoak (EIT) egiteko emandako bultzada berritzea.

Ekimena 3. Hutsik dauden etxebizitzak birgaitzeko programak sustatzea, arreta berezia jarriz gazteentzako, 55 urtetik gorakoentzako eta iraupen luzeko
langabeentzako enpleguaren sorkuntzan.

Ekimena 4. Hiri-zaurgarritasunaren Inbentarioa eguneratzea.

Ekimena 5. Etxebizitza, eraikuntza-birgaitze eta hiri-berroneratzeari buruzko 3/2015 Legearen VII. Kapitulua garatzen duen dekretu bat onestea,
birgaitzearen kudeaketa bateratua errazteko, narriatutako eta lehentasunez esku hartzeko guneen adierazpena sinplifikatuz.

Ekimena 6. Arkitektura-berrikuntza eta ikerketa-proiektuak sustatzea eraikuntza jasangarriaren, ekoberrikuntzaren eta energia-eraginkortasunaren
eremuetan, hain zuzen ere, Espezializazio Adimenduneko RIS3 Euskadi Estrategiarekin bat etorriz, zehazki, Hiri-agenda – Bultzatu 2050en
ezarpenaren eta hiri-berroneratze integraleko proiektuen esparruan.

Ekimena 7. Lanbide-heziketa dualaren bidez, prestakuntzako lankidetza-planak abiaraztea, hutsik daudenetxebizitzak birgaitzeko eta gazteentzako enplegua
sortzeko.

Ekimena 8. Euskadiko Epe Luzerako Hiri Berroneratzeko Estrategia lantzea, arreta berezia jarriz honekin lotutako alderdietan: energia-eraginkortasuna,
osasuna bermatzeko baldintzak, erosotasuna edo txirotasun energetikoaren arriskuaren deuseztapena.

Ekimena 9. Etxebizitza berriak ia-ia energia-kontsumorik gabe eraikitzeko 2010/31-Ec Europako Zuzentarauaren (“NZEB-Nearly Zero Energy building”)
parametroen pean eraikitzearen aldeko apustu irmoa egitea.

Ekimena 10. Kudeaketa-entitate baten sorkuntza sustatzea eta horretan parte hartzea (Europako HIROSS4all Proiektuaren garapen gisa); horren misioa
izango da Hiri-berroneratzeko eta Birgaitzeko politika ezartzen eta garatzen laguntzea, bere ekintza Euskadiko lurralde osora hedatuz. Hiri
berroneratze integraleko jarduketak bultzatzea, ingurumen, gizarte, ekonomia, hiri eta gobernantzako alderdiak jorratuz, zehazki, auzo
zaurgarrietan epe luzera esku hartzeko programa baten esparruan.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Saila
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak
Arduraduna
Lide Amilibia Bergaretxe (Gizarte Politiketako Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Saila
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak
Arduraduna
Lide Amilibia Bergaretxe (Gizarte Politiketako Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Euskadi osora hedatzea adinekoekin lagunkoiak diren herrien eta hirien sarea: “Euskadi Lagunkoia Sustraietatik”.

Ekimena 2. “Euskadi Langunkoia Sustraietatik” Sarean integratzea zahartze aktibo eta osasuntsuko estrategia eta baita ere adinekoen talentuaren
garapena, genero-ikuspegia txertatuz, bizitza osoa (bere premiak asetzea) eta berezko gizarte-premiei edo hirugarrenen premiei erantzuteko
prozesuan aktiboki parte hartzea bultzatuz.

Ekimena 3. Proiektu pilotuak garatzea, egokitzapen digitala edo gazteekiko belaunaldi arteko ekintzak bezalako eremuetan zahartze aktiboa sustatzeko.

Ekimena 4. Adineko herritarrak aholkatzea eta ahalduntzea interesatzen zaizkien gaietan eta eremuetan: oinarrizko finantza-prestakuntza, jaraunspenak eta
bizi-testamentua.

Ekimena 5. Zahartze aktiboko indize europarrarekin lerrokatutako zahartze aktiborako euskal estrategia bat onestea.

Ekimena 6. Hirugarren adinerako trantsizioa prestatzeko programa berri bat sustatzea.

Ekimena 7. Gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrerak bermatzea egoerarik ahulenean dauden pentsiodunei.

Ekimena 8. Adinekoen talentua baliatzea eta sustatzea, politika publiko guztietan parte har dezaten babestuz.

Ekimena 9. Adinekoen eta gazteen belaunaldi arteko harremana eta solidaritatea indartzen laguntzen duten programak eta jarduerak sustatzea

Ekimena 10. Adineko pertsonen etxebizitzen irisgarritasuna eta energia-eraginkortasuna hobetzea. Ondorio horietarako, irisgarritasun-jarduketak burutzeko
laguntza-programa zehatzak bultzatuko ditugu (igogailuak eta arkitektura-oztopoak kentzea). Baita ere obrak egingo dira horien etxebizitzen
energia-eraginkortasuna hobetzeko eta, beharrezkoa den kasuetan, adinekoek bizitza duin eta egoki batez goza dezaten errazteko.

Saila
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak
Arduraduna
Ana Agirre Zurutuza (Justiziako Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Justizia babesteko zerbitzuen hedapena eta horietarako orientazioa sustatzea, hain zuzen ere, zerbitzu-kartak garatuz.

Ekimena 2. Justizia errestauratiboko zerbitzua indartzea, gatazkak ebazteko bestelako bitartekoak sustatzeko eta finkatzeko plan baten ezarpenarekin.

Ekimena 3. Bitartekaritza judizialaren doakotasuna bermatzea.

Ekimena 4. Justizia errestauratiboa finkatzea zigor- eta familia-ordenetan.

Ekimena 5. Negoziazio- edo bitartekaritza-praktikak sustatzea jurisdikzio-ordena hauetan: administrazioarekiko auziena, soziala eta zibila.

Ekimena 6. Aurrera egitea hizkuntza-normalizaziorako planean, Euskadiko hizkuntza ofiziala den aldetik, herritarrak justiziaren eremuan euskara erabiltzeko
duten eskubidea betearazteko.

Ekimena 7. Gazte Justiziaren V. Plana onestea, gatazken ebazpenean bitartekaritzaren, kontziliazioaren eta konponketaren alde egiten duen gazte justiziako
euskal zerbitzu bat garatuz, gazteen berrerortze-tasa murrizteko eta % 15aren azpitik kokatzeko xedearekin.

Ekimena 8. Plaza nahikoak daudela ziurtatzea, zigor-arloko legea urratu duten adingabeei judizialki ezarritako neurri guztiei erantzuteko.

Ekimena 9. Kanpoko profesionalek aldizka ikuskatzea adingabe arau-hausleak barneratzeko hezkuntzazentroen funtzionamendu-sistemak eta langileen lana.

Ekimena 10. Fiskaltzaren eta polizia judizialaren jarduketa-unitatea indartzea desagertutako pertsonei dagokienez.

Ekimena 11. Jarduera judiziala berraktibatzeko jarduketa-plan bat ezartzea, horrela COVID-19aren ondorioei aurre egiteko.

Ekimena 12. Arreta berezia ematea indarkeria matxistaren biktimei, Emakumearen aurkako Indarkeriaren aurrean jartudeto Plana garatuz.

Ekimena 13. Auzitegiko balorazio integralerako unitateen jarduketa eta talde psikosozialak indartzea, arriskuaren detekzio goiztiarrerako eta adingabeen
egoeraren inguruko balorazio eraginkorra egiteko indarkeria matxistako kasuetan.

Ekimena 14. Justiziaren zerbitzu guztiak egokitzea Istanbuleko Hitzarmenak jasotzen duen emakumearen aurkako indarkeriaren definiziora.

Ekimena 15. Epaitegietan berariazko atal bat abiaraztea indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko, langile eta materialaren zuzkidura nahikoarekin, horrela
biktima horiei indarkeria ororen aurkako babes integrala ematea lortzeko.

Ekimena 16. Emakumearen aurkako indarkeriaren aurrean jarduteko plana garatzea, erakunde arteko koordinazioa indartzeko, emakumeen aurkako
indarkeriako epaitegietako langileen prestakuntza hobetzeko eta biktimei informazioa, arreta eta laguntza emateko zerbitzu integralak indartzeko
eta instalazioak egokitzeko (Zurekin Programa).

Saila
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak
Arduraduna
Ana Agirre Zurutuza (Justiziako Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Saila
Kultura eta Hizkuntza Politika
Arduraduna
Andoni Iturbe Amorebieta (Kulturako Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Kulturaren sorkuntzarako eta produkziorako babes publikoa mantentzea eta eguneratzea, bereziki.sustatuz euskarazko kultura eta emakumeen ahalduntzea sorkuntzaren eta kulturaren eremuan.

Ekimena 2. Kulturaren arloko profesionalen lan-baldintzak hobetzea, zerga-araudia lan kulturalaren berezitasunera egokituz eta zerga-pizgarriak aplikatuz, baita lanbide hori garatzea errazten duten mezenasgoko eta mikro mezenasgoko formulak ere, foru aldundiekin elkarlanean.

Ekimena 3. Kulturaren arloko profesionalen kontratazioan jardunbide egokien kodeak zehaztea, adostea eta ezartzea, kultura-politiketan erantzunkideak diren gainerako euskal erakundeekin elkarlanean.

Ekimena 4. Kulturaren arloko sormen, bitartekaritza edo alderdi teknikoekin lotutako profesionalen ibilbidea
baliozkotzea sustatzea, bere ekarpena egiteko irakaskuntza arautuari eta, batez ere, lanbideirakaskuntzari
(Hezkuntza Sailarekin eta Lan eta Enplegu Sailarekin elkarlanean).

Ekimena 5. Kulturaren eta sormenaren sektoreko langile autonomoen eta mikroETEen kudeaketa-prestakuntza indartzea eta eragile kulturalen ekintzailetza babestea horien laneratzea erraztuz, bere jardueraren berezitasunetatik, zehazki, Lana eta Enpleguaren eta Garapen Ekonomikoa, Jasangarritasuna eta Ingurumenaren arloetan eskudunak diren sailekin elkarlanean.

Ekimena 6. Gaitasun sortzaileak sustatzea haurtzaroan, nerabezaroan eta gazterian eta diziplina artistiko desberdinekiko harreman goiztiarra bultzatzea, hezkuntza-sisteman sormen artistikoa eta kulturala ezagutzeko programak abiaraziz, zehazki, Hezkuntza Sailaren, hezkuntza-erkidegoaren,
gurasoen elkarteen eta bestelako euskal erakunde publiko batzuen arteko adostasunarekin.

Ekimena 7. Emakumeen ahalduntzea erraztea kultur sorkuntzan eta produkzioan eta imajinario kolektiboaren eraikuntzan egiten duten ekarpenaren garrantzia ikusaraztea, Emakunderekin eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailarekin elkarlanean.

Ekimena 8. Erakunde publikoen arteko elkarrizketarako bideak berriz zehaztea eta hobetzea, HAKOBA Kultura indartuz. Horrez gain, egitura kulturalarekiko elkarrizketarako bideak zehaztu eta hobetuko dira, Kulturaren Euskal Kontseiluaren, Kultura Auzolanean tresnaren eta Industria Kultural
eta Sortzaileen pilotatze-estrategien bitartez, pandemiaren ondorioak arintzean elkarrekin lan egiteko helburuarekin.

Saila
Kultura eta Hizkuntza Politika
Arduraduna
Miren Dobaran Urrutia (Hizkuntza Politikarako Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Indarreko Euskara Sustatzeko Ekintza Planaren (ESEP) ebaluazioa egitea eta, gizarte-eragile nagusiekin, hurrengo aldirako hizkuntza politika zehaztuko duen plangintza egitea eta adostea.

Ekimena 2. Legegintzaldi honetako Euskararen Agenda Estrategikoa onestea eta garatzea.

Ekimena 3. Euskararen ezagutza handitzeko programak eta laguntzak areagotzea, oro har, egiaztatutako B2 mailara arteko doakotasuna ezarriz eta C1 mailara arteko doakotasuna eskainiz 16 eta 30 urte bitartekoentzat.

Ekimena 4. Helduen kontziliazio-premietara hobeto egokitutako eskaintza bat sustatzea, ikaskuntza-modalitate erdipresentzialen bidez eta plataforma birtualen erabileraren bidez, betiere euskaltegiekin elkarlanean.

Ekimena 5. Helduen euskalduntze-sistemaren finantziazioa indartzea eta handitzea, irakasleen lan-baldintzak hobetzeko euskaltegien finantziaziorako ohiko deialdien bidez

Ekimena 6. Migratzaileei zuzendutako euskara ikasteko eta hobetzeko programak areagotzea, bai eremu sozioekonomikoan, bai hezkuntzaren eremuan, horien gizarteratzean eta laneratzean laguntzeko xedearekin.

Ekimena 7. Euskaraldia bezalako euskararen erabilera sustatzeko programak indartzea, bai eremu formalean, bai eremu ez-formalean: aisialdia, gizarte-hedabideak, kirola, familia, hezkuntza-sistema, kultura, etab.

Ekimena 8. Hizkuntzaren Teknologien Plana onestea eta garatzea eta euskararen presentzia, euskarazko edukien sorkuntza eta horien ingurune digitaleko erabilera sustatzea.

Ekimena 9. Garatzea Euskara Eremu Sozioekonomikoan Normalizatzeko Plan Estrategikoa 2020-2023.

Ekimena 10. Adostasunetik abiatuta, herritarrei euskara bizitzaren eremu guzietan erabiltzea ahalbidetzen dieten hitzaldi positiboak eta gizarte-aktibazioa lantzea. Horretarako, euskararen zeharkakotasuna azpimarratuko da eta gobernuaren sail eta arlo guztien, sektore publikoaren eta, orokorrean,
gizartearen inplikazioan sakonduko da (industria, berdintasuna, lanbide-heziketa, unibertsitatea, merkataritza, turismoa, etab.). Erakunde arteko lankidetzatik lan egingo da.

Ekimena 11. Hizkuntza gutxituaren ezagutzari eta erabilerari dagokienez, gizarte-eremu desberdinen analisia bermatzen duten ikerketak sustatzea eta Euskararen Adierazle Sistema elikatzen jarraitzea.