Euskadi.eus

Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.

30 konpromisoak, 134 ekimenak, 1241 jarduerak

Ekimena 1. Hezkuntzaren Lege bat onestea, gure hezkuntza-sistemaren etorkizuneko erronkei erantzuteko, eskola publikoaren funtsezko papera eta izaera
laikoa aitortu eta sustatzeko eta aukera berdintasuna bultzatzeko irakaskuntza-maila guztietan ikasteko, pertsonen bizitokia, egoera
pertsonala, soziokulturala eta ekonomikoa edo eskolatuta dauden zentroa gorabehera, hezkuntza-zentro guztien bikaintasuna bilatuz. Lege
honek aurreko legegintzaldian lortutako oinarrizko akordioa hartuko du kontuan eta abiapuntua euskal eskola publikoaren funtsezko izaera
aitortzea izango da. Horrez gain, hauek izango dira bere ezaugarririk garrantzitsuenak: euskal hezkuntza-sistema modernizatzea eta horren
egonkortasuna hobetzea; eleaniztasunean aurrera egitea; aukera-berdintasuna bermatzea, irakaskuntza guztietan ikaskuntza bultzatzeko;
hezkuntza-sistemaren finantziazioa berrikustea, hezkuntza-zentroek benetan egiten duten gizarte-eginkizunarekin eta eginkizun hezitzailearekin lotuz eta zentroen autonomia areagotzea, arreta berezia jarriz zuzentasunean eta bikaintasunean, bizikidetza positiboko esparru batean.

Ekimena 2. 2 eta 16 urte bitarteko hezkuntza-ibilbidea duten zentro publiko integratuen finkapenean lan egitea eta horien ezarpenean aurrera egitea.

Ekimena 3. Hezkuntza-azpiegiturak hobetzea eta modernizatzea, onetsitako azpiegituren planarekin bat etorriz; hain zuzen ere, planak 200 jarduketa baino
gehiago aurreikusten ditu, besteak beste, hauek: Tolosako Orixe, Gasteizko Salburua eta Leioako Barandiaran institutu berriak; Muskizko
bigarren hezkuntzako institutua handitzea eta Dantzertiren egoitza berria.

Ekimena 1. Aurrera egitea 0 eta 2 urte bitarteko haurren eskolatze goiztiarrean, arreta berezia jarriz gizarte-ingurune baztertuetako familien seme-alaben
eskolatzean.

Ekimena 2. Gizarte-kohesioa sustatzea dibertsitatearen eta kulturartekotasunaren aurrean, atzerriko ikasleen ehuneko altua duten ingurune baztertuetako
zentroak lehenetsiz.

Ekimena 3. Ikaskuntzarako aukera-berdintasuna bultzatzea irakaskuntza guztietan eta hezkuntzarako sarbidean dagoen edozein oreka edo desberdintasun
deuseztatzea.

Ekimena 4. Haurren zailtasunei arreta goiztiarra emateko programak indartzea, oraingo protokoloa eta horren aplikazioaren kudeaketa hobetuz. Horrez
gain, zaurgarritasun-egoeran dauden ikasleentzako eskolaz kanpoko babes-programak indartu beharko dira.

Ekimena 5. Eskola-mapa eguneratzea, hezkuntza-sistemarako sarbidea bermatzeko orekaz, zuzentasunez eta gardentasunez.

Ekimena 6. Plan bat sustatzea euskal hezkuntza-adierazleen sisteman oinarritutako emaitzak hobetzeko, antzemandako hobekuntza-arloekin lotutako
prestakuntza-ekimenak txertatuz.

Ekimena 7. Balio-hezkuntza indartzea, hezkidetza eta prebentzioa eta eskola-jazarpenaren erradikazioa errazten dituen bizikidetza positibo baterako.

Ekimena 8. Gaitasun handiko ikasleentzako hezkuntza-arretako plana garatzea.

Ekimena 9. Hezkuntza-sistema eraldaketa teknologiko eta digitalera egokitzea bultzatzea, eskola berritzailea, modernoa eta sortzailea eraikitzeko
helburuarekin. Hezkuntza-zentro guztiek edukiko dute digitalizazio-plan bat, ikaskuntza birtualeko berezko plataforma bat garatzeko, hain zuzen
ere, alderdi teknopedagogikoekin lotutako trebakuntza integraleko plan batekin batera.

Ekimena 10. Beharrezko ekintzak abiaraztea baliabide gutxiago dituzten ikasleei teknologia digital horietarako benetako sarbidea errazteko.

Ekimena 11. STEAM bokazio zientifiko-teknologikoak sustatzea hezkuntza-etapa guztietan, batez ere, nesken eta emakumeen artean, eten teknologikoa eta
soldata-arraila murrizteko.

Saila
Kultura eta Hizkuntza Politika
Arduraduna
Andoni Iturbe Amorebieta (Kulturako Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Kulturaren sorkuntzarako eta produkziorako babes publikoa mantentzea eta eguneratzea, bereziki.sustatuz euskarazko kultura eta emakumeen ahalduntzea sorkuntzaren eta kulturaren eremuan.

Ekimena 2. Kulturaren arloko profesionalen lan-baldintzak hobetzea, zerga-araudia lan kulturalaren berezitasunera egokituz eta zerga-pizgarriak aplikatuz, baita lanbide hori garatzea errazten duten mezenasgoko eta mikro mezenasgoko formulak ere, foru aldundiekin elkarlanean.

Ekimena 3. Kulturaren arloko profesionalen kontratazioan jardunbide egokien kodeak zehaztea, adostea eta ezartzea, kultura-politiketan erantzunkideak diren gainerako euskal erakundeekin elkarlanean.

Ekimena 4. Kulturaren arloko sormen, bitartekaritza edo alderdi teknikoekin lotutako profesionalen ibilbidea
baliozkotzea sustatzea, bere ekarpena egiteko irakaskuntza arautuari eta, batez ere, lanbideirakaskuntzari
(Hezkuntza Sailarekin eta Lan eta Enplegu Sailarekin elkarlanean).

Ekimena 5. Kulturaren eta sormenaren sektoreko langile autonomoen eta mikroETEen kudeaketa-prestakuntza indartzea eta eragile kulturalen ekintzailetza babestea horien laneratzea erraztuz, bere jardueraren berezitasunetatik, zehazki, Lana eta Enpleguaren eta Garapen Ekonomikoa, Jasangarritasuna eta Ingurumenaren arloetan eskudunak diren sailekin elkarlanean.

Ekimena 6. Gaitasun sortzaileak sustatzea haurtzaroan, nerabezaroan eta gazterian eta diziplina artistiko desberdinekiko harreman goiztiarra bultzatzea, hezkuntza-sisteman sormen artistikoa eta kulturala ezagutzeko programak abiaraziz, zehazki, Hezkuntza Sailaren, hezkuntza-erkidegoaren,
gurasoen elkarteen eta bestelako euskal erakunde publiko batzuen arteko adostasunarekin.

Ekimena 7. Emakumeen ahalduntzea erraztea kultur sorkuntzan eta produkzioan eta imajinario kolektiboaren eraikuntzan egiten duten ekarpenaren garrantzia ikusaraztea, Emakunderekin eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailarekin elkarlanean.

Ekimena 8. Erakunde publikoen arteko elkarrizketarako bideak berriz zehaztea eta hobetzea, HAKOBA Kultura indartuz. Horrez gain, egitura kulturalarekiko elkarrizketarako bideak zehaztu eta hobetuko dira, Kulturaren Euskal Kontseiluaren, Kultura Auzolanean tresnaren eta Industria Kultural
eta Sortzaileen pilotatze-estrategien bitartez, pandemiaren ondorioak arintzean elkarrekin lan egiteko helburuarekin.

Saila
Kultura eta Hizkuntza Politika
Arduraduna
Miren Dobaran Urrutia (Hizkuntza Politikarako Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Indarreko Euskara Sustatzeko Ekintza Planaren (ESEP) ebaluazioa egitea eta, gizarte-eragile nagusiekin, hurrengo aldirako hizkuntza politika zehaztuko duen plangintza egitea eta adostea.

Ekimena 2. Legegintzaldi honetako Euskararen Agenda Estrategikoa onestea eta garatzea.

Ekimena 3. Euskararen ezagutza handitzeko programak eta laguntzak areagotzea, oro har, egiaztatutako B2 mailara arteko doakotasuna ezarriz eta C1 mailara arteko doakotasuna eskainiz 16 eta 30 urte bitartekoentzat.

Ekimena 4. Helduen kontziliazio-premietara hobeto egokitutako eskaintza bat sustatzea, ikaskuntza-modalitate erdipresentzialen bidez eta plataforma birtualen erabileraren bidez, betiere euskaltegiekin elkarlanean.

Ekimena 5. Helduen euskalduntze-sistemaren finantziazioa indartzea eta handitzea, irakasleen lan-baldintzak hobetzeko euskaltegien finantziaziorako ohiko deialdien bidez

Ekimena 6. Migratzaileei zuzendutako euskara ikasteko eta hobetzeko programak areagotzea, bai eremu sozioekonomikoan, bai hezkuntzaren eremuan, horien gizarteratzean eta laneratzean laguntzeko xedearekin.

Ekimena 7. Euskaraldia bezalako euskararen erabilera sustatzeko programak indartzea, bai eremu formalean, bai eremu ez-formalean: aisialdia, gizarte-hedabideak, kirola, familia, hezkuntza-sistema, kultura, etab.

Ekimena 8. Hizkuntzaren Teknologien Plana onestea eta garatzea eta euskararen presentzia, euskarazko edukien sorkuntza eta horien ingurune digitaleko erabilera sustatzea.

Ekimena 9. Garatzea Euskara Eremu Sozioekonomikoan Normalizatzeko Plan Estrategikoa 2020-2023.

Ekimena 10. Adostasunetik abiatuta, herritarrei euskara bizitzaren eremu guzietan erabiltzea ahalbidetzen dieten hitzaldi positiboak eta gizarte-aktibazioa lantzea. Horretarako, euskararen zeharkakotasuna azpimarratuko da eta gobernuaren sail eta arlo guztien, sektore publikoaren eta, orokorrean,
gizartearen inplikazioan sakonduko da (industria, berdintasuna, lanbide-heziketa, unibertsitatea, merkataritza, turismoa, etab.). Erakunde arteko lankidetzatik lan egingo da.

Ekimena 11. Hizkuntza gutxituaren ezagutzari eta erabilerari dagokienez, gizarte-eremu desberdinen analisia bermatzen duten ikerketak sustatzea eta Euskararen Adierazle Sistema elikatzen jarraitzea.