Euskadi.eus

Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.

63 konpromisoak, 292 ekimenak, 2240 jarduerak
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Eragile ekonomikoen eta gizarte-eragileen parte-hartzearekin, Gizarte Elkarrizketarako Mahaian, trantsizio teknologikoaren eta digitalaren
ondoriozko prestakuntza-premiak eta berriz trebatzeko premiak jorratzea, 4.0 industriarako bidezko trantsizioa lortze aldera.

Ekimena 2. Adimen Artifizialeko Estrategia bat egitea, administrazio publikoan, zerbitzu publikoetan eta gizarte-politiketan berritzeko konpromisoen elementu integratzaile gisa. Europako funtsekin lotuta egongo da; hodeiko konponbideak eta big data hartuko ditu barne administrazio
prozesuak hobetzeko eta datuak biltegiratzeko sistema bat sustatuko du, behin betiko osatzeko premia publiko eta pribatu guztiak. Horrekin, enplegua eta lehiakortasuna sortzen dituzten gaitasun teknologikoak gehitu ahalko dira.

Ekimena 3. Basque Artificial Intelligence Center sortzea, enpresetan adimen artifizialaren ezarpena sustatzeko.

Ekimena 4. Abiadura handiko komunikazio-azpiegitura berriak hedatzea babestea, euskal enpresa guztietara hel daitezen.

Ekimena 5. Enpresen lehiakortasuna hobetzea sustatzea, horien digitalizazioa bultzatuz, eta lankidetza publiko-pribatuko eredu batean oinarritutako Data
Center berri bat sortuko da.

Ekimena 6. Energiaren Klusterrarekin lotutako enpresa-taldearen ekarpena bultzatzea, bidezko energia eta klima-trantsizioa dinamizatzeko.

Ekimena 7. “Produktuen industriatik” “konponbideen industriara” aurreratzea eta “industria eta zerbitzu aurreratuen” berariazko programa bat abiaraztea.

Ekimena 8. Euskadin jarduera industriala mantentzea eta errotzea errazten duten eta enpresa-proiektu berriak erakartzea bultzatzen duten proiektu industrial estrategikoen garapena indartzea.

Ekimena 9. Sail arteko beharrezko koordinazioa zainduko da, beharrezko administrazio-izapidetzeei (ingurumenarekin lotutakoak barne) dagozkien
enpresa-proiektuak abian jartzeko, betiere indarreko araudi-esparruak eskaintzen dituen aukeren barruan (hala badagokio, oinarrizko legerian
zehaztutako kontsulta publikorako epeak bermatuz...). Horrez gain, deslokalizazio industrialen arriskua murriztuko da.

Ekimena 10. Gure enpresak Europako balio-kate eta ekosistema industrialetan integratzea erraztea, bereziki, Euskadiko RIS3 Espezializazio Adimendunaren Estrategiaren lehentasunezko eremuetan.

Ekimena 11. Finkatuz Funtsaren zuzkidura handitzea, euskal trakzio-enpresen errotzea eta gure ekonomiarengan duten dinamizazio-efektua bermatzeko.

Saila
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak
Arduraduna
Luis Pedro Marco de la Peña (Azpiegitura eta Garraioko Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Mugikortasun Jasangarriari buruzko Lege bat onestea, Lurraldeko Mugikortasun Agintaritza desberdinen eginkizunak finkatzen eta garatze
dituena, Euskadiko Garraioaren Agintaritzarekin koordinazioan. Horren helburua izango da garraio-sistema integratua lortzea, klima-aldaketaren aurkako borrokan eta horren gizarte- eta ingurumen-efektu kaltegarriei aurre egiten laguntzen duena.

Ekimena 2. 2021-2025 Mugikortasun Jasangarriko Plan bat onestea, Euskadiko Garraio Jasangarriaren2030 Plan Zuzentzailean integratuta egongo dena. Horrek mugikortasun jasangarriko eredu berri baten eta berotegi-efektuko gasen emisioetan baxua den garraio baten aldeko apustua
indartuko du, ibilgailu elektrikoa sustatuz ibilgailu elektrikoentzako kargaguneak eta zerga-pizgarriak abiaraziz.

Ekimena 3. Integratutako garraio publiko kolektiboa eta horren intermodalitatea sustatzea tarifa-integrazioarekin eta txartel bakarrarekin, Hiri-mugikortasun Jasangarriko Planen garapena sustatuz tokiko eskalan eta garraio publikoaren erabilera intentsiborako hobariak emanez.

Ekimena 4. Flotak berritzea sustatzea eta birkarga elektrikorako hobariak ematea, ibilgailu elektriko arinen (bizikleta barne) bidezko hiri-mugikortasuna
bultzatzeaz gain.

Ekimena 5. Birkarga elektrikoko azpiegiturak sustatzea eta potentzia altuko birkarga-sarea hirukoiztea, Euskadin birkarga azkarrerako 100 gune lortu arte;
horiek “birkarga azkarreko azpiegituren korridore iberiarrean” zein sare europarrean integratuta egongo dira.

Ekimena 6. Garraio publikoaren elektrifikazioa sustatzea, flotak berritzea azkartuz, zehazki, foru aldundiekin eta udal erakundeekin elkarlanean.

Ekimena 7. Edukiera handiko autobus elektriko adimenduneko proiektuak hedatzea biztanleria-dentsitate altuko hiri-guneetara eta metropoli-guneetara.

Ekimena 8. Gizarte-sentsibilizazioko jarduketak garatzea eta mugikortasun jasangarriaren aldeko gizarte itun bat proposatzea.

Saila
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak
Arduraduna
Luis Pedro Marco de la Peña (Azpiegitura eta Garraioko Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Saila
Kultura eta Hizkuntza Politika
Arduraduna
Andoni Iturbe Amorebieta (Kulturako Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Kulturaren sorkuntzarako eta produkziorako babes publikoa mantentzea eta eguneratzea, bereziki.sustatuz euskarazko kultura eta emakumeen ahalduntzea sorkuntzaren eta kulturaren eremuan.

Ekimena 2. Kulturaren arloko profesionalen lan-baldintzak hobetzea, zerga-araudia lan kulturalaren berezitasunera egokituz eta zerga-pizgarriak aplikatuz, baita lanbide hori garatzea errazten duten mezenasgoko eta mikro mezenasgoko formulak ere, foru aldundiekin elkarlanean.

Ekimena 3. Kulturaren arloko profesionalen kontratazioan jardunbide egokien kodeak zehaztea, adostea eta ezartzea, kultura-politiketan erantzunkideak diren gainerako euskal erakundeekin elkarlanean.

Ekimena 4. Kulturaren arloko sormen, bitartekaritza edo alderdi teknikoekin lotutako profesionalen ibilbidea
baliozkotzea sustatzea, bere ekarpena egiteko irakaskuntza arautuari eta, batez ere, lanbideirakaskuntzari
(Hezkuntza Sailarekin eta Lan eta Enplegu Sailarekin elkarlanean).

Ekimena 5. Kulturaren eta sormenaren sektoreko langile autonomoen eta mikroETEen kudeaketa-prestakuntza indartzea eta eragile kulturalen ekintzailetza babestea horien laneratzea erraztuz, bere jardueraren berezitasunetatik, zehazki, Lana eta Enpleguaren eta Garapen Ekonomikoa, Jasangarritasuna eta Ingurumenaren arloetan eskudunak diren sailekin elkarlanean.

Ekimena 6. Gaitasun sortzaileak sustatzea haurtzaroan, nerabezaroan eta gazterian eta diziplina artistiko desberdinekiko harreman goiztiarra bultzatzea, hezkuntza-sisteman sormen artistikoa eta kulturala ezagutzeko programak abiaraziz, zehazki, Hezkuntza Sailaren, hezkuntza-erkidegoaren,
gurasoen elkarteen eta bestelako euskal erakunde publiko batzuen arteko adostasunarekin.

Ekimena 7. Emakumeen ahalduntzea erraztea kultur sorkuntzan eta produkzioan eta imajinario kolektiboaren eraikuntzan egiten duten ekarpenaren garrantzia ikusaraztea, Emakunderekin eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailarekin elkarlanean.

Ekimena 8. Erakunde publikoen arteko elkarrizketarako bideak berriz zehaztea eta hobetzea, HAKOBA Kultura indartuz. Horrez gain, egitura kulturalarekiko elkarrizketarako bideak zehaztu eta hobetuko dira, Kulturaren Euskal Kontseiluaren, Kultura Auzolanean tresnaren eta Industria Kultural
eta Sortzaileen pilotatze-estrategien bitartez, pandemiaren ondorioak arintzean elkarrekin lan egiteko helburuarekin.

Saila
Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena
Arduradunak
Mikel Amundarain (Industria Sailburuordea), Aitor Aldasoro Iturbe (Ingurumen Iraunkortasuneko Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Sorkuntza energetikoko parkea handitzea iturri berriztagarrien instalazioen bidez, lurreko zein itsasoko parke eolikoen garapena eta ezarpena bultzatuz, hasitako parke fotovoltaikoak amaituz eta proiektu berriak abiaraziz.

Ekimena 2. Biomasako eta geotermiako proiektuak garatzea erkidego-sareetan.

Ekimena 3. Hondakin organikoen biogasa hartzeko eta sortzeko plantak eraikitzea sustatzea.

Ekimena 4. Hidrogenoaren ekonomia berria bultzatzea, erregai berde gisa.

Ekimena 5. Biomasa eta bioekonomia bultzatzea, erregai fosilen murrizketa errazteko eta gure nekazaritza- eta basogintza-sektorearen balio erantsia handitzeko.

Ekimena 6. Administrazio publikoen berariazko eremutik, energia berriztagarriaren % 100 erostea eta bestelako energia-iturrien instalazioa bultzatzea eraikin publikoetan. Gainera, administrazio publikoetan karbono-aztarna neutroa bultzatuko da, sektore pribatuarentzako paper eredugarri eta
dinamizatzaile gisa.

Ekimena 7. Garraio eta mugikortasun jasangarriak sustatzea, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako Sailarekin elkarlanean, garraio publikoa bultzatuz eta ibilgailu pribatuen flota berrituz, eraginkorragoak diren eta beste erregai batzuk erabiltzen dituzten ibilgailuekin ordeztuz.

Ekimena 8. Garraioaren eta mugikortasun elektrikoaren (ibilgailu elektrikoa) sektorean energia elektriko berdearen zabalkundea eta erabilera sustatzea, emisio baxuko ibilgailuen alde eginez eta ibilgailu elektrikoentzako kargaguneen ezarpena sustatuz, hori guztia garraioaren sektorea deskarbonizatzeko helburuarekin.