Euskadi.eus

Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.

28 konpromisoak, 105 ekimenak, 663 jarduerak
Saila
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak
Arduraduna
Lide Amilibia Bergaretxe (Gizarte Politiketako Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Saila
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak
Arduraduna
Lide Amilibia Bergaretxe (Gizarte Politiketako Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Euskadi osora hedatzea adinekoekin lagunkoiak diren herrien eta hirien sarea: “Euskadi Lagunkoia Sustraietatik”.

Ekimena 2. “Euskadi Langunkoia Sustraietatik” Sarean integratzea zahartze aktibo eta osasuntsuko estrategia eta baita ere adinekoen talentuaren
garapena, genero-ikuspegia txertatuz, bizitza osoa (bere premiak asetzea) eta berezko gizarte-premiei edo hirugarrenen premiei erantzuteko
prozesuan aktiboki parte hartzea bultzatuz.

Ekimena 3. Proiektu pilotuak garatzea, egokitzapen digitala edo gazteekiko belaunaldi arteko ekintzak bezalako eremuetan zahartze aktiboa sustatzeko.

Ekimena 4. Adineko herritarrak aholkatzea eta ahalduntzea interesatzen zaizkien gaietan eta eremuetan: oinarrizko finantza-prestakuntza, jaraunspenak eta
bizi-testamentua.

Ekimena 5. Zahartze aktiboko indize europarrarekin lerrokatutako zahartze aktiborako euskal estrategia bat onestea.

Ekimena 6. Hirugarren adinerako trantsizioa prestatzeko programa berri bat sustatzea.

Ekimena 7. Gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrerak bermatzea egoerarik ahulenean dauden pentsiodunei.

Ekimena 8. Adinekoen talentua baliatzea eta sustatzea, politika publiko guztietan parte har dezaten babestuz.

Ekimena 9. Adinekoen eta gazteen belaunaldi arteko harremana eta solidaritatea indartzen laguntzen duten programak eta jarduerak sustatzea

Ekimena 10. Adineko pertsonen etxebizitzen irisgarritasuna eta energia-eraginkortasuna hobetzea. Ondorio horietarako, irisgarritasun-jarduketak burutzeko
laguntza-programa zehatzak bultzatuko ditugu (igogailuak eta arkitektura-oztopoak kentzea). Baita ere obrak egingo dira horien etxebizitzen
energia-eraginkortasuna hobetzeko eta, beharrezkoa den kasuetan, adinekoek bizitza duin eta egoki batez goza dezaten errazteko.