Euskadi.eus

Ekonomia zirkular

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/31 BIOTERRA azokan Basque Green Deal 2021 aurkezten da, dibulgazioa eta eztabaida bilduko dituen bereizgarria, ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-eredu berri horren errealitatea Euskadiko herritar guztiei hurbiltzeko.
2021/06/16 Ingurumena babesteko inbertsioak egiteko enpresei ematen zaizkien diru-laguntzak arautzen dituen urriaren 27ko 202/2015 Dekretuan aurreikusitako laguntzen programa. 2021eko deialdia. Informazio gehiago (4.000.000.- €)
2021/10/22 Basque Green Deal Gunea jaio da, Europako itun berdearen espiritua zabaltzeko Euskadi zeharkatuko duen foroa
2021/11/05 Euskadin fabrikatutako produktu zirkularren katalogoa formatu fisiko eta digitalean editatu da. 20 urteko ekodiseinua katalogoa. Made in Euskadi da Europan hamar industria-sektoretako produktu-kategorien zerrenda zabala biltzen duen lehena. Kategoria horietan bizi-zikloa aztertzeko metodologiak aplikatu dira, ingurumen-inpaktua nabarmen hobetu dutenak eta Europako industria-sektore osorako eredu direnak.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/07/02

Graduatu egin da UPV/EHUren Ekonomia zirkularrari buruzko masterraren lehenengo promozioa

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/11/05 ZTBP Euskadi 2030 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren esparruan, osaera eta gobernantza-eredu berria duen ekoberrikuntzako gidaritza-taldea abian jartzeko bilera egin da, eta 2021-22 ekitaldietarako aurreikusitako helburu operatiboak eta jarduerak zehaztu dira.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/06/09
Enpresen ingurumen-aztarna neurtzeko tresna. Akordio hau sinatzean, Basque Ecodesign Center-ek gida metodologiko bat eta tresna bat aurkeztu ditu erakundeek beren ingurumen-aztarna korporatiboa kalkulatu ahal izan dezaten, CIE Automotive, EDP, Iberdrola eta Vicinay Sestao enpresek jada egin duten bezala.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/06/07 Euskal Herriko hamalau enpresekin eta Ihobe eta SPRI sozietate publikoekin batera, lankidetza publiko-pribatuko aliantza bat sinatu da ekodiseinuan eta ekonomia zirkularrean, Basque Ecodesign Center-en. Akordio hori euskal industria-sektorearen mobilizazio garrantzitsu bat da, eskema jasangarriagoetara bideratua, Europako Itun Berdeak eta Basque Green Dealek Euskadin ezarritako estrategiaren ildotik, bertako kideen dimentsio ekonomikoa dela eta.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Ez dago jarduerarik
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/20 Bioekonomiaren arloko berrikuntza-proiektuetarako laguntza-programa, arlo horretan lan pilotuak eta berrikuntza-erakusleak egitea sustatzeko.
2021eko deialdia. Informazio gehiago (3.078.400.- €)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/06
Zaldibarko gertakaria izan eta urtebetera, Eusko Jaurlaritzak intentsitatea mantendu du larrialdi eta bilaketa lanetan. 525.000 m3 hondakin hondeatu dira zabortegia egonkortzeko, eta horietatik 372.038 m3 arrastrilatu eta bahetu dira bilaketarako.
Eusko Jaurlaritzak baieztatu du Zaldibarko zabortegia behin betiko itxiko dela larrialdi lanak amaitu ondoren.
2021/06/16 Ingurumena babesteko inbertsioak egiteko enpresei ematen zaizkien diru-laguntzak arautzen dituen urriaren 27ko 202/2015 Dekretuan aurreikusitako laguntzen programa.
2021eko deialdia. Informazio gehiago (4.000.000.- €)
2021/07/22 Eusko Jaurlaritzak, ECOVIDRIOk eta Ecoembesek EKOADRILA aurkeztu dute, hondakinei "bigarren bizitza" emateko eta Euskadiri birziklapenean emandako erantzuna eskertzeko kanpaina
2021/08/27 Amaitutzat ematen dira Zaldibarko zabortegia egonkortzeko lanak, eta behin betiko zigilatuko da.
2021/10/21

Hondakinen araudia ezartzen eta Euskadin ekonomia zirkularra sustatzen laguntzeko diru-laguntzen programa.

Deialdia (2020ko martxoaren 1etik 2026ko maiatzaren 31ra arte)

(13.414.105.- €)

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/16
Elika Elikagaien Segurtasunerako Fundazioak "Elikagaien Dohaintzak Egiteko eta Elikagaien Segurtasuna Bermatzeko Esperientziak Kudeatzeko Gidalerroen Gida" bat idaztea koordinatzen du. Gidalerro horretan, Osasun Sailak, hiru hiriburuetako osasun-zerbitzuek eta elikagaien sektoreko enpresek parte hartu dute.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Ez dago jarduerarik
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/09/08 URAk lankidetza-hitzarmena sinatu du ACLIMArekin, "Euskal industrian hondakin-uren araztegietako efluenteak berrerabiltzea sustatzeko ekintza-plana" abian jartzeko. Plan horren ildo garrantzitsuenetako bat EAEn birsortutako ura erabili lezakeen eskaera potentzialari bideratutako zaintza estrategikoa egitea.