Euskadi.eus

Justizia

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/28 Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua, arloko arduradun berriekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko jarduneko presidentearekin, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru probintzia-auzitegietako presidenteekin eta EAEANko gobernu-idazkariarekin bildu zen. Ondoren, justizia arloko taldeak Erakundearteko Batzorde Mistoaren bileran parte hartu zuen. Bertan, interes komuneko gaiak jorratu ziren, hala nola espediente judizial elektronikoa, mugikortasunean lan egiteko ordenagailu eramangarrien hornidura eta Bilboko bulego judizial berriaren ezarpena, besteak beste.
2020/11/23

Karrera Judizialera eta Fiskalera eta Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegora sarbidea prestatzeko laguntza-programa.

2021eko deialdia (264.000.-€) (2020/11/23).
2021eko esleipena (2021/04/22)
2021/09/10 Lan-bilera egiten da Justizia ministroarekin. Topaketan, bi erakundeek justiziaren arloan dituzten baterako erronkak identifikatu dira, eta, horrez gain, administrazio bakoitzaren eskumenak garatzeko baterako gobernantzan eta lankidetzan sakondu da. Bi erakundeek bat egiten dute justiziaren zerbitzu publikoa eraldatzeko helburuarekin, gizartearen premien arabera, eta beren egiturak justizia humanizatuago, irisgarriago eta digitalago batera egokitzera bideratzen dira.
2021/10/18

Karrera Judizialera eta Fiskalera eta Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegora sarbidea prestatzeko laguntza-programa.

2022ko deialdia (264.000.-€) (2021/10/18).
2022ko esleipena (2022/03/08)
2022/01/25 Hitzarmena Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiarekin, Justizia Ministerioarekin eta Deustuko Unibertsitatearekin, epaitegi eta auzitegietan kanpoko praktikak egiteko.
2022/07/26 2022-2028 Justiziaren Plan Estrategikoaren berri izan du Gobernu Kontseiluak.
2022/10/10

Karrera Judizialera eta Fiskalera eta Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegora sarbidea prestatzeko laguntza-programa.

2023ko deialdia (264.000.-€) (2022/10/10).
2023ko esleipena (2023/04/04). Informazio gehiago.
2023/05/30

Asociación Juezas y Jueces por la Democracia (Demokraziarako Epaileak) elkarteari zuzeneko dirulaguntza ematekoa, 37. kongresua egiteko Bilbon. (15.000.- €)

2023/06/20 Justizia Administrazioko letraduen kidegoei, auzitegi-medikuei, Toxikologia eta Auzitegi Zientzietako Institutu Nazionaleko fakultatiboei, Estatuko Abokatuei eta Justiziako Kidego Orokor eta Bereziei zuzendutako prestakuntza-jardueren arloan Ikasketa Juridikoen Zentroarekin lankidetza-hitzarmena.
2023/07/18

Oñatiko Lege Soziologiako Nazioarteko Erakundea Fundazioari zuzeneko dirulaguntza bat, 2022ko funtzionamendu gastuen zati bati aurre egiteko (397.006.- €)

2023/12/07

Karrera Judizialera eta Fiskalera eta Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegora sarbidea prestatzeko laguntza-programa.

2024ko deialdia (264.000.-€) (2023/12/07). Informazio gehiago.

2024/04/30 Estatuko Fiskaltza Nagusiarekin eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiarekin bi hitzarmen formalizatzea onartzen da, karrera judizialean eta fiskalean prestakuntza-jarduerak egiteko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/09/09 2021eko bigarren seihilekoan, Justizia Ministerioarekin eta justizia-arloan eskumenak dituzten erkidegoekin batera, Justiziako zerbitzu publikoaren antolamendu-eredu berria ezartzeko programan parte hartu da (Murtzian egindako jardunaldiak, 2021eko azaroa), eta martxan jartzeko, Eraginkortasun Antolatzailearen Legea onartu behar da, 2022ko uztailean onartzea espero baita. Lege-proiektu horren aurreikuspena da epaitegietako bulegoak eta bulego berriak abian jartzea. Beraz, Bilbo ez beste barruti judizial guztietan Bulego Judizial Berria ezarri izanagatik Euskadi nolabaiteko abantailarekin abiatzen bada ere, ekimen hori aurreikusitako antolamendu-aldaketetara egokitu behar da.
2021/11/11 Onliney Antolamendu Judizialeko Ikastaroaren Onliney ikastaroaren deialdiak, Zigor Jurisdikzioa online, biak ere lan-poltsako kideentzat.
2021/12/06 Justizia Digitalaren Plana onartu da, eta bere jardueren artean erabakiak hartzeko Informazio Sistema ezartzea jasotzen da. Elementu horrek Bulego Judizial berria inplementatzen lagunduko du.

Espediente Judizial Elektronikoa 2023an egongo da martxan, eta aldaketa digitalaren mugarri handienetako bat izango da. Lan hori izango da 2022-2028ko Justizia Plan Estratejikoaren ardatzetako bat. Hori ezartzeak 250 epaile, 100 fiskal, Justizia Administrazioko 200 abokatu eta milaka profesional eta partikularri eragingo die.
2022/02/02 Bilboko Mapfre eraikina erostea, ekipamendu judiziala handitzeko. 41 milioi euro.
2023/02/21 Bilboko Ibañez kaleko 28. zenbakian dagoen eraikina eraberritzeko obrak esleitu dira. 32 hilabeteko exekuzio-epea aurreikusten zaien obrak exekuxioan daude; eta 19.000 metro karratu baliogarri izango ditu lan arloko, merkataritzako eta Administrazioarekiko Auzien epaitegiak birkokatzeko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2022/05/20 Gipuzkoako espetxean egingo den Amatasun Unitatea egokitzeko obrak bisitatzea. Ekainaren bigarren hamabostaldian erabiliko da gune berria, eta gehienez 80.000 euroko inbertsioa egingo da.
2023/12/05 2022-2030 aldirako Egoitza Judizial Jasangarrien Plana aintzat hartzekoa.
2023/12/05 Desgaitasuna duten pertsonei justiziarako sarbidea errazteko Plana 2023-2027 aintzat hartu zen.
2024/04/09 Bilboko Kristalezko Eraikinean lokal bat eta bost ganbara erostea onartu da, Bizkaiko egoitza judiziala handitzeko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/01 Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailean 42 justizia-langile plaza sortzea onartu zen. Igoera horrek hiru lurraldeetako egoitza judizialetan herritarrei eskaintzen zaien zerbitzu publikoa hobetzen lagunduko du.
2021/05/11 Baimena ematen da Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiarekin, Justizia Ministerioarekin eta Deustuko Unibertsitatearekin hitzarmena sinatzeko, epaitegi eta auzitegietan kanpoko praktikak egiteko.
2021/05/11 Baimena ematen da Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiarekin, Justizia Ministerioarekin eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin hitzarmena sinatzeko, epaitegi eta auzitegietan kanpoko praktikak egiteko.
2022/06/21 Baimena ematen da Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiarekin lankidetza-hitzarmena sinatzeko, lanpostua Euskadin duten karrera judizialeko langileentzako etengabeko prestakuntzaren arloan.
2022/07/26 Argitaratu da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren zerbitzura aritzeko aldi baterako langile-beharrak estaltzeko hautagaien zerrenden kudeaketaren gaineko arautegia.
2023/03/21 Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiarekin hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoan lanpostua duten karrera judizialeko langileen etengabeko prestakuntzaren arloan.
2023/06/20 Erabakia UNIR-Errioxako Unibertsitatearekin sinatu beharreko hitzarmena aintzat hartzekoa, talde psikosozial judizialean Psikologia Sanitario Orokorreko Masterreko kanpoko praktikak egiteko.
2023/11/21 167/2023 Dekretua, azaroaren 7koa, honako hau aldatzen duena: Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioko funtzionarioak Euskal Administrazio Orokorreko funtzionarioekin nola parekatu arautzeko eta Justizia eta Herri Administrazio Sailaren eta CC.OO., ELA, CSI/CSIF, LAB eta UGT sindikatuen artean Bulego Judizial eta Fiskala ezartzeko IV. akordioa onartzen duena.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/11/30 Akordioa, auzitegi-laborategietan prestakuntza-, ikerketa- eta kalitate-jarduerak garatzeko Justizia Ministerioarekin hitzarmena izenpetzeko baimena ematen duena.
2022/03/01 Justizia Ministerioko Ikasketa Juridikoen Zentroarekin hitzarmen bat izenpetzea baimentzen da auzitegi-medikuen hautaketa-ikastaro eta prestakuntza-jarduerei buruz.
2022/05/12

Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuaren 20. urteurrenaren ospakizuna. Ekitaldian iragarri denez, aurten, irakaskuntza-unitatea sortuko da; hark lege eta auzitegiko medikuntzaren espezialitaterako prestakuntza eskainiko du.

2022/10/04 Miguel de Cervantes Europako Unibertsitatearekin hezkuntza-lankidetzarako hitzarmena, Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundean psikologia sanitario orokorreko unibertsitate-masterreko kanpoko praktikak egiteko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/05 Justizia Blogaren bidez, justizia.eus gunearen baitan, Justizia Sistema herritarrengana hurbildu nahi da, informazio interesgarria emanez eta zabalduz.
2023/09/15 Justizian hezteko programa: sistema judizialaren funtzionamendua EAEko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta LHko ikasleei hurbiltzea du helburu. Programa honen helburua da justizia-sistemaren funtzionamendua ezagutzea, eta, bereziki, genero-indarkeria, eskola-jazarpena eta sare sozialen erabilera.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/25 Baimena ematen da Nafarroako Foru Komunitatearekin hitzarmen bat sinatzeko, "Avantius Sistema de Gestión de Justicia" informazio-sistemaren erabilera lagatzeari buruzkoa. Bi erkidegoen arteko akordioak garrantzi berezia du, izan ere, EAEko epaitegietan paperaren amaiera eta izapide judizialen azkartzea ekarriko du. Teknologia berriak oso baliagarriak izango dira epaiketa telematikoetarako, bideokonferentzietarako eta, azken batean, kudeaketa judizialen garapena errazteko, ez bakarrik profesionalentzat, baita herritarrentzat ere.
2021/06/15 5.000.000 eurotik gorako aurrekontua duen kontratua baimentzea erabaki da, Euskadiko Justizia Administrazioan sistema informatiko judizialaren eraginkortasuna bermatzeko beharrezkoak diren zerbitzuak emateko.
2021/10/20 2021-2022 urte judiziala irekitzeko ekitaldian, lehendakariak justizia modernizatzearen garrantzia nabarmendu du, batez ere digitalizazioa eta espazio judizial berriak.
2021/12/07 Justizia Digitalaren 2021-2026 Planaren berri izateko akordioa, auzitegien kudeaketa eraldatzeko eta hobetzeko eta herritarrentzako kudeaketak arintzeko. Lan hori, gainera, etorkizuneko 2022-2028 Justizia Plan Estrategikoaren ardatzetako bat da.
2022/10/03 Justiziaren digitalizazioan aurrera egin da, Avantius kudeatzaile prozesalaren hedapenarekin. Horri esker, euskal justizia digitalizatu ahal izan da, Espediente Judizial Elektronikoa ezarriz. espediente berri hori jada ezarrita dago administrazioarekiko auzien jurisdikzio osoan, eta aste honetan bertan egongo da lan-arloko jurisdikzio osoan. Helburua da jurisdikzio guztietan guztiz ezartzea datorren urteko lehen hiruhilekoan.
2023/03/17 Avantius kudeatzaile prozesala Euskadiko organo judizial eta fiskal guztietan ezarri da. Horrela, espediente judizial elektronikoaren ezarpena burutu da.
2024/02/08 Egoitza Judizial Elektronikoa herritarrei irekitzen zaie, alderdi interesduna den prozesu judizialetan sartu eta esku hartu ahal izan dezaten. Aldez aurretik alta emanda, pertsona partikularrek idazkiak aurkeztu eta jakinarazpenak jaso ahal izango dituzte, baita alderdi gisa erregistratuta dauden espedienteetara sartu ere.
2024/04/16 Ministerio Fiskalarekin lankidetza-hitzarmena, Estatuko Fiskaltza Nagusiko kideak eta Euskal Autonomia Erkidegoko fiskal nagusia espediente elektronikoetara urrunetik sartzeko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2023/09/25

Euskal Autonomia Erkidegoko udalei bake-epaitegien funtzionamendu-gastuetarako dirulaguntzak emateko deialdia.
2020ko esleipena. (2020/11/23)
2021eko esleipena. (2021/12/02)
2022ko esleipena (2022/10/10)

2023ko deialdia.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/18 Tolosako Familia elkargunearen egoitza berria jarri zen martxan. Zerbitzuaren kokapen berria erakundeen arteko lankidetzari esker egin ahal izan da; izan ere, udalerri horretako Udalak utzi du instalatu den lokala.
2021/04/27 Hitzarmena Tolosako Udalarekin, Tolosako udalerrian familia-bitartekaritzako zerbitzua emateko, Gorosabel eraikinean.
2021/09/22 Kriminologiaren Euskal Institutuak egindako txosten baten arabera, familien elkarguneek 1.309 adingabe artatu zituzten 2020ko ekitaldian. Familia-elkarguneak Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Sailak Justizia Zuzendaritzaren bidez ematen duen zerbitzua dira.
2021/10/13 Lankidetza-hitzarmena Zallako Udalarekin, deribazio judizialaren bidezko familia-elkargunearen jarduera udalerri horretan egiteko.
2022/12/13 Portugaleteko Udalarekin lankidetza-hitzarmena, Portugaleten deribazio judizialaren bidezko familia-elkargunearen zerbitzua kudeatzeko. (2022/03/22)

Portugaleteko Udalarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena 2023rako luzatu da, deribazio judizialaren bidezko familia-elkarguneko zerbitzua kudeatzeko Portugaleten.
2022/12/20 Barakaldoko Udalarekin hitzarmen bat sinatu zen deribazio judizialaren bidezko udalerriko familia-elkargunea bultzatzeko. Hitzarmen horrek zerbitzuaren kudeaketa arautzen du. Udalak lokala lagatzen du, Eusko Jaurlaritzak finantzatzen du eta Egintzako profesionalek zerbitzua eskaintzen dute. (2021/01/14)

Barakaldoko Udalarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena 2023rako luzatu da, deribazio judizialaren bidezko familia-elkarguneko zerbitzua kudeatzeko Barakaldon.
2023/11/28 Portugaleteko Udalarekin elkarri laguntzeko hitzarmena, Portugaleten epailearen aginduzko familiaelkargunearen zerbitzua kudeatzeko.
2023/12/05

Barakaldoko Udalarekin lankidetza-hitzarmen bat sinatu zen, Barakaldon epailearen aginduzko familia elkargunearen zerbitzua kudeatzeko.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2022/07/26 Gobernu Kontseiluak 2022-2028 Justiziako Plan Estrategikoa onartu du. Plan Estrategiko horretan, udalerriko justizia-bulegoen eredu bat zehazten da, gure udalen errealitatera egokitua. Horretarako lantalde bat sortu da.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/09/23 Biktimari Laguntzeko Zerbitzuaren balantzea egin da, 2020ko ekitaldiari dagokiona. Zerbitzu hau lanean ari da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan edozein delituren biktimak artatzeko eta laguntzeko.
2022/02/28 BLZko talde psikosozialak eta legelariak jarri dira Elizaren barruan abusuen biktimen eskura.
2022/05/19 Eusko Jaurlaritzaren Biktimari Laguntzeko Zerbitzuaren (BLZren) 2021eko datuak. Zerbitzuak 1609 biktima berri hartu zituen, eta dagoeneko hasitako 1220 espedienteei gehitu zitzaizkien, guztira 2829 biktima artatu arte; horietatik, 2412 emakumeak ziren eta 417 gizonak.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/07/27 Baimena ematen da Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiarekin hitzarmen bat sinatzeko, haren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren arteko lankidetza-esparrua ezartzeko, bitartekaritza intrajudiziala eta gatazkak konpontzeko beste modu egoki batzuk sustatu, sustatu eta zabaltzeko, prozesu judizialaren ordezko formula osagarri gisa.
2021/11/16 Eusko Jaurlaritzak Kriminologiaren Euskal Institutuarekiko (KREI) lankidetza indartu du, biktimologiari eta justizia leheneratzaileari buruzko nazioarteko bi topaketekin.
2022/05/04

2022-2025 estrategiren aurkezpena egin da, Euskal espetxe-sisteman justizia berritzailea bultzatzeko. aurkeztutako dokumentua proposamen bat da, eta apirilean zehar sistema penaleko eta espetxeko operadoreekin kontrastatuko da. Asmoa da beren ekarpenak jasotzea eta behin betiko testu batean sartzea (2022/04/05).
International Workshop: Justizia Errestauratiboa espetxeetan sinposioa egin da. Nazioartean ospe handia duten profesionalek hartuko dute parte.

2022/07/26 2022-2025 Euskadirako Justizia Errastauratiboaren estrategiaren berri izan du Gobernu Kontseiluak.
2023/07/11

Abokatuen elkargoei zuzeneko dirulaguntza proiektu pilotu baterako, herritarrek gatazkak konpontzeko bitarteko egokiak aukeratu eta erabili ditzaten bultzatzeko . (338.348.- €)

2023/08/29 Erabakia, Euskadin ekitate-arbitrajea sustatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Etika Klusterraren eta Azterlan Juridiko eta Sozialen Fundazioarekin (EJYS Fundazioa) sinatu beharreko lankidetza-hitzarmena aintzat hartzekoa
2023/10/25 Hitzarmena Euskadiko Etika Klusterraren Fundazioarekin, ekitate-arbitrajea sustatzeko. Eztabaidak konpontzeko sistemak eta bitartekoak sustatzearen aldeko apustua, prozesu judizialaren alternatiba edo osagarri gisa.
2024/04/23 Dirulaguntza zuzena Arabako, Bizkiko eta Gipuzkoako Abokatuen Elkargoei herritarrek eztabaidak konpontzeko bitarteko egokiak aukeratzeko eta erabiltzeko zabalkundea eta sustapena egiteko martxan jarri den proiektu pilotuari jarraipena emateko, 2024ko ekitaldian. (450.000.- €)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
0004/04/16
Dirulaguntza zuzena Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Abokatuen Elkargoei, EAEn emakumearen aurkako indarkeriaren, familia barruko indarkeriaren eta sexu askatasunaren aurkako delituen biktimei berehalako eta doako laguntza juridikoa emateko.

Dirulaguntza zuzena eman zaie Arabako (460.000€), Bizkaiko (1.104.000€) eta Gipuzkoako (736.000€) Abokatuen Elkargoei, EAEn indarkeria delituen biktimen doako laguntza juridikoa emateko.

2021/05/25 Zuzeneko dirulaguntza bana eman zaie Arabako (453.180 euro), Bizkaiko (889.590 euro) eta Gipuzkoako (607.230 euro) abokatuen elkargoei, doako laguntza juridikorako lankidetza-hitzarmenean aurreikusitako jarduerak finantzatzeko (1.950.000.- €)
2022/12/27 Legelarien Euskal Kontseiluarekin Hitzarmena 2023rako luzatu da, Euskal Autonomia Erkidegoan emakumearen aurkako delituak, familia barruko indarkeria delituak eta sexu askatasunaren aurkako delituak jasan dituzten pertsonei berehalako doako laguntza juridikoa emateko.
2023/02/14 2022ko Doako Laguntza Juridikoari buruzko datuak eman dira: 32.450 espediente izapidetu ziren, eta horietatik % 88k aldeko irizpena jaso zuten. Halaber, % 38 emakumeak izan ziren eta gainerako % 62 gizonak. Eta, zehazki, 3.669 espediente genero-indarkeriaren biktimekin lotuta zeuden.
2023/03/28
Dirulaguntza zuzena Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Abokatuen Elkargoei, EAEn emakumearen aurkako indarkeriaren, familia barruko indarkeriaren eta sexu askatasunaren aurkako delituen biktimei berehalako eta doako laguntza juridikoa emateko.

Dirulaguntza zuzen bat eman zaio Araba (395.000.-€), Bizkaia (961.000.-€) eta Gipuzkoako (644.000.-€) Abokatuen Elkargoei, EAEn emakumearen aurkako indarkeriaren, familia barruko indarkeriaren eta sexu askatasunaren aurkako delituen biktimei berehalako eta doako laguntza juridikoa emateko lankidetza-hitzarmenean aurreikusitako jarduerak finantzatzeko 2023an.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/11/16 Eusko Jaurlaritzak indartu egin du Kriminologiaren Euskal Institutuarekin (IVAC-KREI) duen lankidetza, biktimologiari eta Justiziari buruzko nazioarteko bi konferentziarekin
2023/07/11 Abokatutzaren hiru elkargoekin (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa) % 14ko igoera adostu da Doako Laguntza Juridikoaren eta Etxeko Indarkeriaren eta/edo Sexu Erasoaren Biktimen zerbitzuei dagokienez.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2022/01/10 Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren arteko lankidetza-hitzarmena, bitartekaritza judizialaren arloan.
2023/12/07

Eusko Jaurlaritzak MASC programa pilotua (Eztabaidak konpontzeko Baliabide Egokien programa) sustatu du Abokatutzaren hiru elkargoekin, bitartekaritza eta lankidetza-zuzenbidea sustatzeko eta prozesu judizialak saihesteko.

2024/04/30 Hitzarmenaren Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea, prestakuntzaren arloan.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/08/31 Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Sailaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (HABE) arteko kudeaketa-gomendiorako akordio bat onartu da, Euskal Autonomia Erkidegoan lan egiten duten Justizia Administrazioko langileen euskarazko hizkuntza-prestakuntzarako.
2022/04/22

Justiziaren arloko langileetatik % 45,2k egiaztatu dute bere plazari edo kidego profesionalari dagokion hizkuntza-eskakizuna. Ehunekoak 10 puntuan gainditzen ditu 2011-2020 aldirako Normalizazio Planaren hasierako aurreikuspenak.

2024/02/27

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren eta HABEren arteko kudeaketa gomendioarena Akordioa, euskarazko hizkuntza prestakuntza emateko Euskal Autonomia Erkidegoan zerbitzuak ematen dituzten Justizia Administrazioko langileei. EHAA. (430.000.- €)

2024/03/05 Lau urtez luzatu da abokatutza eta prokuradoretzaren lanbideetan sartzeko probak euskaraz egiteko hitzarmena.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/03/16 Euskal Autonomia Erkidegoko Gazte Justiziako V. Plana (2020-2024) onartu zen; 2021eko maiatzeko 12an, Sailburuak agerraldia egin du Giza Eskubideen, Berdintasunaren eta Justiziaren Batzordean, Gazte Justiziaren V. Plana aurkezteko.
2022/06/01 Gazte-justizian berrerortzeari buruzko datuak. 2018-2021 aldian islatutako azken tasak erakusten duenez, berrerortze-maila % 13,1ekoa da. Legegintzaldi honetarako gobernu-programan helburu gisa planteatu da gazteen berrerortzearen tasa % 15etik beherakoa izatea.
2023/06/19 2020-2024 Gazte Justiziaren Planaren ebaluazioa: Gazte-justiziari buruzko azterlanaren arabera, berrerortzea % 13koa da, eta kasuen erdiak erreparazio-neurriekin konpontzen dira.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/27

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak iragarri zuen luzatu egingo zirela Berriztu Hezkuntza Elkartearekin eta Euskadiko Birgizarteratze Institutuarekin adingabe eta gazte arau-hausleen gizarteratzea sustatzeko sinatutako hitzarmenak. Erakunde horiek pertsona horientzako egoitza-harrerako zentroak dituzte Bilbon, Aramaion (Araba), Donostian eta Gasteizen, hurrenez hurren. Esleitutako funtsak: 625.000 euro.

2021/12/30 Eusko Jaurlaritzak hainbat hitzarmen formalizatu ditu hainbat erakunderekin, adingabeak eta gazteak gizarteratzeko. Hitzarmen horiek 2022an zehar hainbat zerbitzu ematea arautzen dute, gazteek eta adingabeek neurri judizialak bete ditzaten. Hirugarren Sektore Sozialeko hainbat erakunderekin egindako hitzarmenen bitartez, 8,6 milioi baino gehiago egoitza-harrerako zentroen funtzionamendura joango dira; 1,4 ingurune irekiko esku-hartzeetara; 0,87 eguneko zentroetara; eta 0,44 'autonomia-egoitza' batera. (11.000.000.- €)
2023/11/28

Hitzarmen hauek sinatu ziren GAZTAROAN EKIN, IRSEARABA eta BERRIZTU elkarteekin, delituak egin dituzten adingabeen egoitza-harrera eta gizarteratzea lortzeko. Emandako funtsak 1.585.224 eurokoak dira. (2020/10/06)

Zenbait erakunderekin eta hezkuntza-elkarterekin sinatutako lankidetza-hitzarmenak 2023. urterako luzatuko dira, Euskadiko hiru lurraldeetan adingabeen babespeko zentroetan asistentzia-neurriak emateko; kostua, guztira, 7.794.371 eurokoa izango da. (2022/12/20)

2024rako luzatuko dira zenbait erakunderekin eta hezkuntza-elkarterekin sinatutako lankidetza-hitzarmenak.

2023/12/05 Berriztu Hezkuntza Elkartearekin sinatutako hitzarmenak 2023rako luzatu dira, Uribarri ikastetxean (Araban) eta Bilboko Autonomia Egoitzan (Bizkaian) adingabe eta gazteei zuzendutako egoitza-harrera- eta gizarteratze-neurriak gauzatzeko, eta Gipuzkoan ingurune irekiko neurriak gauzatzeko. (2022/12/13)

2024rako luzatu ziren Berriztu Hezkuntza Elkartearekin eta Irsearaba Gizarteratzeko Institutua, S.Coop de Iniciativa Social erakundearekin sinatutako lankidetza-hitzarmenak, eguneko zentrora joateko neurriak edota ingurune irekiko neurriak betearazteko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/09/06 KREI-IVAC-ek zentruen ebaluazioa egiten du modu periodikoan.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Ez dago jarduerarik
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/12/06
Justizia Digitalaren Plana onartu da, auzitegietako administrazio-kudeaketa eraldatu eta hobetzeko eta herritarrentzako kudeaketak arintzeko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/06/30 Euskadin delituen biktima diren adingabeei arreta emateko eredu berri bat ezartzeko . Eredu horren bidez, eremu berean bildu nahi dira kasuan esku hartzen duten sail guztiak, bai judizialak, bai soziosanitarioak. Horrela, kaltetutako adingabeek bizi izandakoaren testigantza zehatza eta osoa eman ahal izango dute, ertzain-etxe eta ospitaleetatik urrun. Programak Barnahus du izena eta Save the Childrenekin koordinatuta garatzen ari da.
2023/01/17 Justizia Administrazioko psikologoen taldea handitu da, lau dotazio gehiagorekin.
2023/02/28

Gobernu Kontseiluak Valentziako Unibertsitate Europarrarekin eta Valentziako Nazioarteko Unibertsitatearekin sinatu beharreko hezkuntza-lankidetzako hitzarmenen berri izan zuen, unibertsitate-masterreko kanpoko praktikak egiteko talde psikosozial judizialean.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/11 Baimena ematen da Justizia Ministerioaren eta autonomia-erkidegoen artean hitzarmen bat sinatzeko, Justizia Administrazioaren funtzionamendurako giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak hornitzeko eginkizunak eskualdatuta, Biktimei Laguntzeko Aholku Batzordean autonomia-erkidegoak ordezkatzeko sistema ezartzeko.
2021/07/01 Epaitegietan genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako itxarongelak berritzeko prozesuaren bilakaeraren berri eman da. Gasteizko Epaitegiko esperientzia pilotuaren ondoren, 2020an Donostian, Durangon, Gernikan, Irunen eta Tolosan egindako lanak burutzea ekarri duen eta aurreikusita zegoen jarduketa-egutegia garatu da; 2021ean, Amurrion, Balmasedan, Barakaldon, Getxon, Bergaran eta Eibarren egindako berrikuntzei erantzungo zaie, eta, 2022ko lehen seihilekoan, proiektua Bilboko bi epaitegietan egindako erreformekin amaituko da.
2023/11/22 Bilboko emakumeen aurkako indarkeriaren arloko bi epaitegiak eraberritzeko lanak amaitu dira, 642.617,74 euroko inbertsioarekin. Bi epaitegien espazioa 191,89 m2 handitu da lanen ondoren.
Horrela, Eusko Jaurlaritzak 1,3 milioi euro baino gehiagoko inbertsioa egin du emakumeen aurkako indarkeriaren arloko epaitegiak modernizatzeko eta egokitzeko, bai eta hiru lurraldeetako epaitegi mistoak egokitzeko ere.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/11/04 Zurekin laguntza-programa, jardun judizialetan genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntza integrala emateko, IRSE Euskadiko Birgizarteratze Institutuak kudeatuta. 2022ko aurrekonturako Biktimari Laguntzeko Zerbitzua indartzea aurreikusten du. 1,2 milioi euroko lizitazio berria izango du, finkatzeko.