Euskadi.eus

Justizia

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/28 Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua, arloko arduradun berriekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko jarduneko presidentearekin, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru probintzia-auzitegietako presidenteekin eta EAEANko gobernu-idazkariarekin bildu zen. Ondoren, justizia arloko taldeak Erakundearteko Batzorde Mistoaren bileran parte hartu zuen. Bertan, interes komuneko gaiak jorratu ziren, hala nola espediente judizial elektronikoa, mugikortasunean lan egiteko ordenagailu eramangarrien hornidura eta Bilboko bulego judizial berriaren ezarpena, besteak beste.
2020/11/23 Karrera judizial eta fiskalean eta Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegoan sartzeko prestaketa-laguntzetarako deialdia egiten da, eta laguntza horiek arautzen dira 2021erako2021eko deialdiaren esleipena. (2021/04/22) (264.000.- €)
2021/09/10 Lan-bilera egiten da Justizia ministroarekin. Topaketan, bi erakundeek justiziaren arloan dituzten baterako erronkak identifikatu dira, eta, horrez gain, administrazio bakoitzaren eskumenak garatzeko baterako gobernantzan eta lankidetzan sakondu da. Bi erakundeek bat egiten dute justiziaren zerbitzu publikoa eraldatzeko helburuarekin, gizartearen premien arabera, eta beren egiturak justizia humanizatuago, irisgarriago eta digitalago batera egokitzera bideratzen dira.
2021/10/18

Karrera Judizial eta Fiskalerako eta Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegorako sarbidea prestatzeko laguntzen programa. 2022ko deialdia. (264.000.- €)

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Ez dago jarduerarik
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/01 Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailean 42 justizia-langile plaza sortzea onartu zen. Igoera horrek hiru lurraldeetako egoitza judizialetan herritarrei eskaintzen zaien zerbitzu publikoa hobetzen lagunduko du.
2020/12/14

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioan aldi baterako beharrizanak betetzeko hautagaien zerrendak kudeatzeko araudia onartu zen.

2021/05/11 Baimena ematen da Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiarekin, Justizia Ministerioarekin eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin hitzarmena sinatzeko, epaitegi eta auzitegietan kanpoko praktikak egiteko.
2021/05/11 Baimena ematen da Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiarekin, Justizia Ministerioarekin eta Deustuko Unibertsitatearekin hitzarmena sinatzeko, epaitegi eta auzitegietan kanpoko praktikak egiteko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Ez dago jarduerarik
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Ez dago jarduerarik
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/25 Baimena ematen da Nafarroako Foru Komunitatearekin hitzarmen bat sinatzeko, "Avantius Sistema de Gestión de Justicia" informazio-sistemaren erabilera lagatzeari buruzkoa. Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Saila. Bi erkidegoen arteko akordioak garrantzi berezia du, izan ere, EAEko epaitegietan paperaren amaiera eta izapide judizialen azkartzea ekarriko du. Teknologia berriak oso baliagarriak izango dira epaiketa telematikoetarako, bideokonferentzietarako eta, azken batean, kudeaketa judizialen garapena errazteko, ez bakarrik profesionalentzat, baita herritarrentzat ere.
2021/05/25

Baimena ematen da Nafarroako Foru Komunitatearekin hitzarmen bat sinatzeko, "Avantius Sistema de Gestión de Justicia" informazio-sistemaren erabilera lagatzeari buruzkoa. Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Saila. Bi erkidegoen arteko akordioak garrantzi berezia du, izan ere, EAEko epaitegietan paperaren amaiera eta izapide judizialen azkartzea ekarriko du. Teknologia berriak oso baliagarriak izango dira epaiketa telematikoetarako, bideokonferentzietarako eta, azken batean, kudeaketa judizialen garapena errazteko, ez bakarrik profesionalentzat, baita herritarrentzat ere.

2021/06/15 5.000.000 eurotik gorako aurrekontua duen kontratua baimentzea erabaki da, Euskadiko Justizia Administrazioan sistema informatiko judizialaren eraginkortasuna bermatzeko beharrezkoak diren zerbitzuak emateko.
2021/10/20 2021-2022 urte judiziala irekitzeko ekitaldian, lehendakariak justizia modernizatzearen garrantzia nabarmendu du, batez ere digitalizazioa eta espazio judizial berriak.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/18 Tolosako Familia elkargunearen egoitza berria jarri zen martxan. Zerbitzuaren kokapen berria erakundeen arteko lankidetzari esker egin ahal izan da; izan ere, udalerri horretako Udalak utzi du instalatu den lokala.
2021/01/14 Barakaldoko Udalarekin hitzarmen bat sinatu zen deribazio judizialaren bidezko udalerriko familia-elkargunea bultzatzeko. Hitzarmen horrek zerbitzuaren kudeaketa arautzen du. Udalak lokala lagatzen du, Eusko Jaurlaritzak finantzatzen du eta Egintzako profesionalek zerbitzua eskaintzen dute.
2021/04/27 Hitzarmena Tolosako Udalarekin, Tolosako udalerrian familia-bitartekaritzako zerbitzua emateko, Gorosabel eraikinean.
2021/09/22 Kriminologiaren Euskal Institutuak egindako txosten baten arabera, familien elkarguneek 1.309 adingabe artatu zituzten 2020ko ekitaldian. Familia-elkarguneak Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Sailak Justizia Zuzendaritzaren bidez ematen duen zerbitzua dira.
2021/10/13 Lankidetza-hitzarmena Zallako Udalarekin, deribazio judizialaren bidezko familia-elkargunearen jarduera udalerri horretan egiteko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/09/23 Biktimari Laguntzeko Zerbitzuaren balantzea egin da, 2020ko ekitaldiari dagokiona. Zerbitzu hau lanean ari da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan edozein delituren biktimak artatzeko eta laguntzeko.
2021/09/28

Espetxeetan edo baldintzapeko askatasunean dauden eta askatasunaz gabetzeko zigorraren betearazpena etenda duten zigortuak gizarteratzeko eta laneratzeko proiektuetarako laguntza-programa.
Dirulaguntzen esleipena, 2020rako deialdia;
2021eko deialdia. (500.000.- €)

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/07/27 Baimena ematen da Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiarekin hitzarmen bat sinatzeko, haren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren arteko lankidetza-esparrua ezartzeko, bitartekaritza intrajudiziala eta gatazkak konpontzeko beste modu egoki batzuk sustatu, sustatu eta zabaltzeko, prozesu judizialaren ordezko formula osagarri gisa.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/25 Zuzeneko diru-laguntza bana eman zaie Arabako (453.180 euro), Bizkaiko (889.590 euro) eta Gipuzkoako (607.230 euro) abokatuen elkargoei, doako laguntza juridikorako lankidetza-hitzarmenean aurreikusitako jarduerak finantzatzeko (1.950.000.- €)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Ez dago jarduerarik
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/08/31 Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Sailaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (HABE) arteko kudeaketa-gomendiorako akordio bat onartu da, Euskal Autonomia Erkidegoan lan egiten duten Justizia Administrazioko langileen euskarazko hizkuntza-prestakuntzarako.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/06

Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Sailak hitzarmenak sinatu ditu GAZTAROAN ekin, IRSEARABA eta BERRIZTU elkarteekin, delituak egin dituzten adingabeen egoitza-harrera eta gizarteratzea lortzeko. Emandako funtsak 1.585.224 eurokoak dira.

2020/10/27

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak iragarri zuen luzatu egingo zirela Berriztu Hezkuntza Elkartearekin eta Euskadiko Birgizarteratze Institutuarekin adingabe eta gazte arau-hausleen gizarteratzea sustatzeko sinatutako hitzarmenak. Erakunde horiek pertsona horientzako egoitza-harrerako zentroak dituzte Bilbon, Aramaion (Araba), Donostian eta Gasteizen, hurrenez hurren. Esleitutako funtsak: 625.000 euro.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Ez dago jarduerarik
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/06/30
Euskadin delituen biktima diren adingabeei arreta emateko eredu berri bat ezartzeko . Eredu horren bidez, eremu berean bildu nahi dira kasuan esku hartzen duten sail guztiak, bai judizialak, bai soziosanitarioak. Horrela, kaltetutako adingabeek bizi izandakoaren testigantza zehatza eta osoa eman ahal izango dute, ertzain-etxe eta ospitaleetatik urrun. Programak Barnahus du izena eta Save the Childrenekin koordinatuta garatzen ari da.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/11 Baimena ematen da Justizia Ministerioaren eta autonomia-erkidegoen artean hitzarmen bat sinatzeko, Justizia Administrazioaren funtzionamendurako giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak hornitzeko eginkizunak eskualdatuta, Biktimei Laguntzeko Aholku Batzordean autonomia-erkidegoak ordezkatzeko sistema ezartzeko.
2021/07/01 Epaitegietan genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako itxarongelak berritzeko prozesuaren bilakaeraren berri eman da. Gasteizko Epaitegiko esperientzia pilotuaren ondoren, 2020an Donostian, Durangon, Gernikan, Irunen eta Tolosan egindako lanak burutzea ekarri duen eta aurreikusita zegoen jarduketa-egutegia garatu da; 2021ean, Amurrion, Balmasedan, Barakaldon, Getxon, Bergaran eta Eibarren egindako berrikuntzei erantzungo zaie, eta, 2022ko lehen seihilekoan, proiektua Bilboko bi epaitegietan egindako erreformekin amaituko da.