Euskadi.eus

Kudeaketa arduratsua

Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/15
XII. legegintzaldian Jaurlaritzaren ekintza antolatuko duen plangintza estrategikoa onartzea. Onartutako akordioak 16 plan estrategiko jasotzen ditu guztira, eta horiek osatzen dute Jaurlaritzak euskal gizartearen aurrean hartutako konpromisoen muinik garrantzitsuena. Konpromiso horiek Gobernu Programan zehaztutako lau ardatzekin identifikatzen dira: oparotasuna/Pertsonak/Planeta/Autogobernua. Era berean, bat datoz Nazio Batuen Garapen Iraunkorreko 17 Helburuekin eta Europar Batasunak Europa berdeagoa, digitalagoa eta inklusiboagoa eraikitzeko duen estrategiarekin
2021/03/10 Lehendakaria buru dela bildu zen Berpiztuko Kontseilu Errektorea (2020-2024 Euskadiko Ekonomia eta Enplegua Suspertzeko Programa): 180 milioi eurotik gorako plan berezi bat abian jarriko dela iragarri zen, eskualde behartsuei edo lehentasunezko arreta-eremuei bultzada emateko. Halaber, jakinarazi zen 2021ean, Berpiztu Programaren bidez, 22.000 enplegu baino gehiago sortzea aurreikusi dela.
2021/05/11 Finantza eta Aurrekontuetako sailburuordeak bide telematikoz parte hartzen du, beste autonomia-erkidego batzuekin batera herri-administrazioaren digitalizazioari buruzko jardunaldi batean. Besteak beste, bat gatoz Euskadiko sektore publikoak bilakaera etengabea duela 2025eko Euskadiko Eraldaketa Digitalaren Estrategiaren esparruan. Estrategia hori, 1.400 milioi euroko inbertsioarekin, gizarte osoan eragina izango duen gako kolektiboan pentsatuta dago.
2022/03/22

Berpiztu Planaren bigarren Kontseilu Errektorea egin da. Kontseilu Errektore honetan Berpiztu Planaren 2021eko gauzatze-balantzea eta 2022. urterako aurreikuspena aurkeztu dira. Eskualde behartsuak edo Lehentasunezko Jarduketa Guneak berrabiarazteko Plan Bereziaren betearazpenaren berri ere eman da, eta Europako funtsek Euskadi Next Planaren barruan duten egoeraren berri eman da.

2022/10/18 Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeentzako eta euskal sektore publikoko beste erakunde batzuentzako energia elektriko % 100 berriztagarriaren horniduraren kontratazio zentralizatua bultzatu du (2023-2024).
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/03

Ekonomiaz- Euskal ekonomia aldizkariaren ale berezia argitaratu zen, " Atzeraldi handiaren arrastoa Euskadin, eraginak eta herrialde gisa ditugun erronka nagusiak” izenburupean; aldizkariaren XXXV. urteurrena dela eta, Ekonomia eta Ogasuneko sailburua, sail horretako Ekonomia eta Plangintzako zuzendaria eta Ekonomiaz aldizkariko zuzendaria izan ziren ekitaldian.

2021/03/24

Lehiaren Euskal Agintaritzak, 2021eko EU Industry week esparruan, "Industria-politika eta lehiaren politika Euskadin, Europako Batzordearen Komunikazioaren ondoren" jardunaldia antolatu zuen. Industriak BPGaren ia % 20 hartzen duen herrialde batean, Eusko Jaurlaritzaren helburua da Green Dealen esparruaren, digitalizazioaren eta lehia-politikarekin lerrokatzeko etorkizuneko erronkak kontuan hartuko dituen industria-politika definitzea, hori guztia Batzordearen 2020ko martxoaren 10eko Komunikazioaren esparruan.

2021/07/02 Ekonomiaz-Revista Vasca de Economía aldizkariaren 99. zenbakia aurkeztu da. Oraingo honetan, Euskadiko trantsizio energetikoak datorren hamarkadarako dituen erronkei buruzkoa da.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/27

Jaurlaritzak, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren proposamenez, Euskadiko Erresilentzia Berreskuratzeko Programa (PRRE 2020-2023) Euskadi Next landu, koordinatu, gauzatu, jarraipena egin eta ebaluatzeko Sailarteko Batzordea sortzea onartu zuen. Programa horrek Euskal Autonomia Erkidegoari dagozkion ekintzak integratuko ditu, Europar Batasunean aurkeztu beharreko susperraldi eta erresilientzia Planari dagokionez, eta Ekonomia eta Enplegua Suspertzeko Berpiztu Programaren osagarri izango da.

2020/11/17

Sail arteko Batzordearen lehen bilera eratu eta egin da, Euskadiko errekuperazio eta erresilientzia Programa (PRRE 2020-2023) – Euskadi Next – Lantzeko, koordinatzeko, gauzatzeko, jarraipena egiteko eta ebaluatzeko. Programa horrek EBri aurkeztu beharreko susperraldi eta erresilientziako Estatuko Planarekin lotuta AEAri dagozkion ekintzak integratuko ditu, eta Ekonomia eta Enplegua Suspertzeko Berpiztu Programaren osagarri izango da.

2020/12/09 Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak agerraldia egin du, berak hala eskatuta, Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordean, Jaurlaritzak Euskadiko Errekuperazio eta Erresilientzia Programa egiteko, koordinatzeko, gauzatzeko, jarraipena egiteko eta ebaluatzeko bultzatu nahi duen jardunaren berri emateko (EEEP 2020-2030).
2020/12/09

“Non ikusten duzu Europa Euskadin?” Argazki-lehiaketaren Bederatzigarren edizioko Sari banaketa.

2020/12/16 Europako funtsen esparruan EAEren orientazio estrategikoa eta lehentasunezko proiektuak zehazteko eztabaida monografikoa egin da Legebiltzarrean. Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak hartu du parte eztabaida horretan, eta ganberak hogeita hiru (23) ebazpen onartu ditu.
2020/12/29 Enpresa-elkarteekin aldez aurretik lan egin ondoren, Jaurlaritzak Euskadi Next 21-26 programa onartu du, Euskadi berreskuratzeko, eraldatzeko eta erresilientzia lortzeko inbertsio-programa, alegia. Programa hori, hiru foru-aldundiekin eta hiru euskal hiriburuetako udalekin koordinatuta, Espainiako Gobernuari helaraziko dio, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean   sar dezan, eta horrek Europara bidaliko du plan hori, Next Generation EU Funtsak eskuratu ahal izateko, hain zuzen ere, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismotik (BEM) datozenak.  Hala, euskal programaren lehen bertsio horrek 8 eremu estrategikotako (osagaiak) 188 inbertsio bildu ditu horien artean, nabarmentzekoak dira Euskadiko Ekonomia Berreskuratu eta Eraldatzeko 16 Proiektu Estrategikoak (EBEPE)–, eta BEMaren funtsetako 5.702,6 milioi euro jaso nahi dira. Zenbateko horrek, euskal administrazioen aurrekontu propioek eta inbertsio pribatuak emandakoari gehituta, 13.135 milioi euro aktibatuko lituzke Euskadin datozen 5 urteetan.

 

 

2021/01/21 Ekonomia eta Ogasun Sailaren Sailburuak parte hartu zuen Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren Konferentzia Sektorialaren eraketan, Estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko lankidetza-organoa baita, haiek Berreskuratze eta Erresilentzia Mekanismoak (MRR) finantzatutako proiektuetan duten parte-hartzea behar bezala bideratzeko;bere erregelamendua onartzeari uko egin zion, uste baitu ez duela jasotzen benetako kogobernantza-eredurik.
2021/03/24 Ekonomia eta Funtsen sailburuordeak "Next Generation EU, Euskadiko eraldaketa- eta erresilientzia-palanka" izeneko webinarrean parte hartu du.
2021/04/19 Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak Susperraldi, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren II. Konferentzia Sektorialean parte hartu zuen, eta Espainiak ahal du planaren "defizit politikoagatik" duen kezka sakona adierazi zuen; izan ere, Eusko Jaurlaritzaren iritziz, Espainiako gobernuak orain arte planteatutako formulak "eskumen propioak inbadituko dituzten kudeaketa-gomendioen" eredua ezartzen du, eta hori konpondu egin behar da ezinbestean. "Erantzukizun handia dugu eta planteatutako eredua birbideratzeko garaiz gaude, telegidatuta nagoela iruditzen baitzait", adierazi zuen
2021/04/30 Eusko Jaurlaritzak Espainiako Gobernuari proposatuko dio "autonomia-erkidegoetako langileen" figura berri bat sortzea, kudeaketa errazteko eta Espainiako Berreraikuntza, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean jasotako EEMren funtsak eskuratzean zenbait ministeriok proiektuak zatitzea saihesteko. Planteamendu horren bidez, autonomia-erkidegoen indarguneetan beharrezko eraldaketa finkatu nahi da, eta, horregatik, aurreikusitako ekintzek espezializazio adimenduneko estrategiak baliatu behar dituzte, Europak bere eskualde-politikaren esparruan bermatutakoak, gainera.
2021/05/13 Bilera bat egin da Euskadiko Hirugarren Sektore Sozial osoa biltzen duen "Sareen Sarea" elkartearen ordezkari batekin, Euskadi Next 2021-2026 Programaren ikuspegia partekatzeko eta hirugarren sektoreko proiektuak sartzeko bideak aztertzeko, kontuan hartuta Estatuak orain arte Europako funts horiek eskuratzeko ezarritako planteamenduak.
2021/05/18 Euskadi Next 2021-2026 Programa eguneratzea onartu da; izan ere, aurtengo lehen hilabeteetan funtsen kudeaketarekin eta haien gobernantzarekin lotutako gaiak ezagutu dira Europan, Espainian eta Euskadin, eta kontuan hartu behar dira, nahitaez, ikuspegi horretan. Euskadi Next programak proiektu zehatz, ukigarri eta gauzagarriak biltzen ditu Europak ezarritako denbora-esparruan, eta 18.286.000.000 euroko inbertsioa eragin dezakete guztira – Europako funtsak eta baliabide propio publiko eta pribatuak –.
2021/05/27 Europako Ekonomia eta Funtsen sailburuordeak Aurreikuspen Ekonomikoko Zentroa (CEPREDE) elkartearen sei hilean behingo batzarrean esku hartu du, Euskadi Next 2021-2026 programa eguneratzeko ildo nagusiak aurkezteko. Programa horretan, eraldaketa ekonomikoaren eta Euskadiren indarguneak indartzearen aldeko apustu garbia jasotzen da, Europako funtsen erabileran, Errekuperazio Mekanismotik eta Eskualdeetako Erresistentzia Mekanismotik datozen funtsen erabileran.
2021/06/10
2021/06/16
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeari (EGAB) Euskadi Next 2021-2026 programa aurkeztu zaio, ezagutzera emateko programatutako topaketa sektorialen esparruan. 
2021/06/18 Euskal Jurlaritzako ordezkaritza bat  Estatuko hainbat ministeriotako arduradunekin biltzen da Europako funtsak gai nagusi gisa kudeatzeko. Euskadi Next programan jasotako proiektuak aurkezten dira .
2021/06/22
"Europako Berreskuratze Plana: krisiari erantzun federala" Jardunaldia. EuroBasquek sustatu du "bost erronka, Europa bat" zikloa, Eusko Jaurlaritzarekin, Europako Batzordearekin (Europe Direct Bizkaia) eta EHUrekin elkarlanean. Aukera historikoa dagoela egiaztatu da inbertsioa berriz ere hazkunde-eragile gisa sustatzeko, eraldaketa bikoitz energetiko-ekologikora eta digitalera bideratuz ", Euskadi Next 2021-2026 Programak Euskadi 2030 Agendak indartutako Giza Garapen Iraunkorraren aldeko apustuan sakontzen duen heinean.
2021/06/24 Madrilen bildu da Ekonomia eta Ogasun Saileko ordezkaritza bat, kontseilaria eta Enpresa Erakundeen Espainiako Konfederazioa (CEOE) buru dituela. Topaketa hau Sailak antolatu dituen bilera sektorialen egutegiaren barruan kokatzen da, Euskadi Next 2021-2026 programan laburbildu den Euskadi berreskuratzeko, eraldatzeko eta erresilientziarako inbertsio-programa lehen eskutik azaltzeko. Bi aldeak bat datoz esatean lankidetza publiko-pribatua dela Europako funtsen optimizazioaren oinarria, funts horiek ekonomiaren aldaketa-palanka izan daitezen, susperraldiaren eta eraldaketaren ikuspegitik.
2021/07/27 . Next Generation-EU laguntza-sortako REACT-EU Europako funts berrien plangintza estrategikoa, programazioa, jarraipena eta ebaluazioa egiteko aldi baterako programa sortzeko akordioa.
2021/08/02

Sailburuak Ogasun Ministerioak deitutako Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilentzia Planaren Konferentzia Sektorialean parte hartuko du. Topaketak funtzionamenduko, jarraipeneko eta informazioko gai teknikoak argitzeko balio izan du, eta Euskadik hilabete dezente eman ditu gai horiek azpimarratzen. Zenbait ministerioren sektore-konferentzietan eman diren iragarki partzialek aurreikusten dute datozen hiru urteetarako 500.000.000 euro inguru emango zaizkiola Euskadiri, kudeaketa zuzena egin dezan hainbat arlotan, hala nola hezkuntzan, enpleguan, ingurumenean, gizarte-politiketan, berdintasunean, garraioetan, etxebizitzan, hirigintzan edo eraginkortasun energetikoan.

2021/09/07 Non ikusten duzu Europa Euskadin?” Argazki Lehiaketa. Ekimenaren helburua da Europa gazteei hurbiltzea, eta Europak bere ingurunearen garapenean nola laguntzen duen islatzea argazki batean; 2020ko deialdia; 2021ko deialdia;
2021/09/22 Euskadik 538 milioi euro jaso ditu Estatuko Administrazioak kudeatzen duen Errekuperazio eta Erresilientzia Mekanismotik (EEM). Ikuspegi kuantitatibotik, agerian geratzen da banaketa kohesio-irizpideekin egiten ari dela. Horrek zigortu egiten ditu Europako funtsen laguntzarekin sustatu nahi diren politika publikoen garapenean posizio erlatibo hobea duten autonomia-erkidegoak, hala nola Euskadi. Gobernuaren iritziz, eta ikuspegi kualitatibotik, aipatu behar da sektoreko batzarretan banatutako funtsak izaera finalista dutela eta Estatuko Administrazio Orokorrak definitu eta diseinatutako eta Europarekin negoziatutako kudeaketa-gomendioekin transferitzen direla, oraingoz autonomia-erkidegoei kontuan hartu gabe, nahiz eta beren eskumen propioen esparruan garatu beharreko jarduerak izan. Gauzatu beharreko jarduketen edukiak egokitzeko gaitasun mugatua izan da. Era berean, autonomia-erkidegoei funtsak banatu zaizkien jarduera finalistek ez dute izaera inbertitzaile edo eraldatzaile argirik. Gehiago erantzuten diote ekonomia suspertzeko finantzaketari, Espainiako ekonomiaren beharrezko eraldaketari baino.
2021/10/19 Mugikortasun berria, trantsizio digitala eta osasun-terapia aurreratuak dira Eusko Jaurlaritzak Espainiako Gobernuari bidaliko dizkion hiru proposamenen ardatza. « Basque Mobility », « Datuaren Ekosistema » eta « Basque Advanced Therapies » herrialde-ikuspegiarekin definitutako hiru proiektu dira, eta Euskadin jasotako Next proiektuak Euskadiko espezializazio adimenduneko hiru arloekin eta ZTBPrekin, Espainiako Berreskurapen Planarekin koherenteak dira, Europak ezarritako epeetan gauzatu daitezkeenak eta euskal ekonomiaren eraldatzaileak direnak.
2021/10/27 Eusko Jaurlaritzak 2021 eta 2023 artean 595 milloi euro jasoko ditu, oraingoz, autonomia-erkidegoaren artean banatuko diren berreskuratze eta erresilentzia mekanismoko europako funtsaren 14.733 milloi euroetatik.
2021/11/18

Bilera EDE Fundazioarekin Euskadi Next funtsen egungo egoerari buruz

2022/02/04 Lehendakaria Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako lehen presidenteorde eta ministroarekin bildu da. Tartean, egoera ekonomikoa, ekonomiaren eta enpleguaren eraldaketa-egoera eta Euskadiren lehentasunak aztertu dituzte.
2022/02/08 Aurrekontua eta kontabilitatea gauzatzeko, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planari lotutako jarduerak eta proiektuak kudeatzeko eta horien jarraipena egiteko administrazio-prozesuak ezartzen dituen Agindua onartzea
2022/02/14 Basque Cybersecurity Centre-ra (BCSC) bisita instituzionala, Euskadik Zibersegurtasunean, Industriari eta hizkuntzari aplikatutako Adimen Artifizialean eta Konputazio Kuantikoan (Datuaren Ekonomia proiektuan sartuak) dituen gaitasunak aurkezteko, euskal proiektuak Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismotik (MRR) datozen funts europarren hartzaile gisa kokatzeko.
2022/03/29 Aldi baterako programa bat onartu da 25 pertsona kontratatzeko, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismorako Europako baliabideetatik datozen ekimenak kudeatzeko helburuarekin; erabakia BEMaren informazio eta jarraipenerako Sailarteko Batzordean beharrak baloratu ondoren hartu da.
2022/04/01

Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek “Euskadiko Inbertsio Estrategikoen 2022-2024 Plana” aurkeztu dute. Planak baliabide propioak aktibatzea ekarriko du, 530 milioi euro inguru, Euskadi Next-en sartutako ekimenak eta proiektuak bultzatzeko. (2022/03/30)
Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak aldeko txostena eman dio 2022-2024 aldirako EAEko Inbertsio Estrategikoen Plana gauzatzeko Erakundeen arteko Akordioari, baita plan horretan jasotako finantzaketa-formulari ere. Ildo horretatik, Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek konpromisoa hartu dute bakoitzak bere eskumenen esparruan aurreikusita dauden proiektu estrategikoak egiteko, 528,8 M €-ko zenbatekoaz.

2022/04/13 Iruzurraren aurka borrokatzeko Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa bere gain hartzen duen Adierazpen Instituzionala onartu da, baita neurri-plan bat ere, iruzurraren aurkako baldintzak, interes-gatazka, finantzaketa bikoitza eta estatu-laguntzak eta ingurumen-kalte ez-esanguratsuak betetzeko, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana (BEEP) gauzatzeko eskatzen den Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoaren baliabideekin finantzatutako ekimenen kasuan. Dokumentu hori euskal sektore publikoko erakundeek eta sailek osatu eta egokitu ahal izango dute. (2022/03/29)
EHAAn egindako argitalpena.
2022/04/14

Euskadiko EGEF 2021-2027 Programaren ingurumen-azterketa estrategikoa eta proposamena kontsulta publikoaren mende jartzen dira (2022/04/11). Euskadik 2021-2027 EGEF programan esleitutako 165m euroak eraldaketa Teknologiko/Digitalean eta Energetiko/Klimatikoan inbertitzea planteatu du.

2022/05/09

Eusko Jaurlaritzak Next Gen webgunea aurkeztu du, Europako SEM funtsen deialdietara, lizitazioetara eta laguntzetara sartzeko.

2022/05/09 Europako Funtsek 5.200 milloi euro baino gehiagoko ekarpena egin diote Euskadiren garapen sozioekonomikoari 1986tik. Kopuru horri esker, inbertsioak bultzatu ahal izan dira, gaur egun oraindik inbertsio publiko guztien % 9,5 diren eta euskal BPGaren % 0,21 osatzen duten inbertsioak, hain zuzen ere. Horrela, pandemiaren ondoren, 2014-2020 aldirako Euskadiko EGEF Programa Eragilearen hasierako zenbatekoari beste 319,15 milioi gehitu zitzaizkion REACT-EB programaren bidez, hau da, kohesiorako eta Europako lurraldeak suspertzen laguntzeko tresnaren bidez.
2022/06/09 EUDEL eta Eusko Jaurlaritza elkarlanean ari dira Europako funtsak udaletan gauzatzea bizkortzeko. Gainera, EUDELen zerbitzua indartzeko, Eusko Jaurlaritzaren Iruzurraren aurkako Plana eskaini da eredu gisa, udal bakoitzak bere plana egin dezan.
2022/06/24 2021-23 aldirako konferentzia sektorialen edo zuzeneko emakidaren bidez autonomia-erkidegoei banatutako 17.853 milioi euroetatik, Euskadiri 856 milioi euro esleitu zaizkio guztira (748 milioi konferentzia sektorialen bidez eta 108 zuzeneko emakidaren bidez); guztizkoaren % 4,79. Orain arte jasotako funtsekin, 267,8 milioi euro jarri dira zirkulazioan. 2022ko bigarren seihilekoan beste 289 milioi euro mobilizatzea aurreikusi da, eta horrek esan nahi du urte honen amaierarako 2021ean eta 2022an konferentzia sektorialetan Euskadiri esleitutako funtsen % 86,4 zirkulazioan jarriko dela.
2022/06/24 Euskadik 2021-2023 aldirako 1.090 milioi euro inguru xurgatzea lortu du Europako MRR Funtsetatik. Hala, 856 milioi euro Eusko Jaurlaritzak kudeatuko ditu; 143 milioi euro Estatuak, eta 90 milioi euro toki-erakundeek.
2022/07/01 EGEF EPEren 11. Jarraipen Batzordea egin da, idatzizko prozeduraren bidez,
2022/07/12 Aurrerantzean Ekonomia eta Ogasun Sailak kudeatuko du Europako Gizarte Funtsa. (2022/07/12) 7/2022 Dekretua, uztailaren 12koa (EHAA 2022/08/01).
2022/07/18 Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak autogobernua eta Euskal Ekonomia Ituna errespeta daitezen eskatu du, eta berreskuratze, MMRen maileguen bidez eskualdeetako berreskuratze eta eraldaketa ekonomikorako proiektu estrategikoak estal daitezen planteatu du.
2022/09/14 Eusko Jaurlaritzak Espainiako Gobernuari proposatu dio MRR maileguak erabiltzea eskualdeko proiektu estrategiko pribatu eta publiko/pribatuetarako sustapen-palanka izatea -Euskadi izan zen eskualdeko PERTEak sortzea proposatu zuen lehen autonomia erkidegoa- eta, gainera, MRR BONU bat sortzea autonomia-erkidegoen zorpetzean zenbatzen ez diren proiektu publikoetarako.
2022/10/21 2021-23 aldirako konferentzia sektorialen bidez edo zuzeneko emakidaren bidez autonomia-erkidegoei banatutako 19.609,69 milioi euroetatik, Euskadiri 972 milioi euro esleitu zaizkio guztira, hau da, esleitutako funts guztien % 4,95. Horietatik, 805 milioi euro konferentzia sektorialen bidez, eta 167 milioi euro zuzeneko emakidaren bidez.
2022/10/25

Jaurlaritzak Hitzartuz programaren berri izan zuen. Lehendakariak irailaren 22ko Politika Orokorreko Osoko Bilkuran aurkeztu zuen ekimen hori. Programak 334 milioi euroko eragina izango du, 2022 eta 2023 urteen artean banatuko direnak, eta zortzi neurri barne hartzen ditu.

2022/11/28 2021-2027 Euskal Autonomia Erkidegoko Europako Gizarte Funtsa Plus Programa Europako Batzordeak onartutako Estatuko lehenengo bien artean dago. programak 79 milioi euro bideratuko dira enplegagarritasun- eta gizarteratze-jarduketak finantzatzera. Berritasun gisa, Haur Bermea gehitu da aldi honetan. Horren bidez, laguntza eta babesa eman nahi zaie adingabeei eta haien familiei, ingurunerik ahulenetako haurren pobrezia- eta bazterketa-arriskua murrizteko.
2022/12/01 Europako Batzordeak eraldaketa digitala eta eraldaketa energetiko-klimatikoa helburu dituen Euskal Autonomia Erkidegoko EGEF Programa 21-27 onartu du.
2022/12/06 Eusko Jaurlaritzak Europako Batzordeari eskatu dio eskualdeetako irizpideak Espainiako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren eranskinean premiaz sar ditzan.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/06

Gobernuak 2021eko EAEko Aurrekontu Orokorrak egiteko jarraibideak onartu zituen, berreraikuntzarako eta eraldaketa ekonomiko eta sozialerako. Aurrekontuetan ez da murrizketarik egingo politika publikoetan, eta osasunari eta hezkuntzari bultzada handia emango zaie. Pandemiak sortutako krisia aukera bat da eraldaketa energetiko-ekologikoaren, eraldaketa digitalaren eta gure ongizate-estatuaren erresilientzia indartzeko beharraren erronkei aurre egiteko, desberdintasunak arintzeko.

2020/10/20

Jaurlaritzak, 2020rako EAEko Aurrekontu Orokorren Legea aldatzeko lege-proiektu bat onartu zuen, zorpetzeko gaitasuna handitzeko eta ekitaldi honetako kontuak COVID-19 pandemiaren ondorioz sortutako premien ondorioz planteatutako defizit- eta zor-helburu berrietara egokitzeko; Legebiltzarrak Legea onartu zuen (1/2020 Legea, urriaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen Legea aldatzen duena).

2020/11/03

Azaroaren 3ko 248/2020 Dekretua onartu zen, zeinaren bidez erabakitzen eta baimentzen baita zorpetze-eragiketak egitea 2020ko ekitaldirako, gehienez ere mila hirurehun eta hirurogeita hamalau milioi bostehun eta laurogeita hamazazpi mila eta bat (1.374.597.001) eurokoak, Euskal Autonomia Erkidegoko 2020ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen Legea aldatzen duen urriaren 29ko 1/2020 Legearen artikulu bakarrean aurreikusitakoaren arabera.

2020/11/20

2020ko azaroaren 13ko Aginduaren bidez, hirurehun eta hamar milioi euroko Euskadiko Zor Publikoa jaulki da, eta haren ezaugarriak finkatu dira. (EHAA, 231 zk. 2020/11/20). 2021eko martxoaren 5eko Aginduaren bidez, berrehun milioi euroko gehikuntza egin zen aipatutako jaulkipenaren zenbatekoan (EHAA, 53 zk. 2021/03/15)  Jaulkipen honek (510.000.000 €) nazioarteko aintzatespena jaso zuen "MTN-i" kapital pribatuen merkatuan espezializatutako aldizkariak emandako bi sariren bidez. Argitalpen horrek azpimarratzen duenez, sari horiek "krisi pandemikoan inbertitzaileei egindako proposamenaren garrantzia adierazten dute". Zehazki, hauek dira jaso diren bi sariak: Sub-Sovereign Deal Award ("azpisubiranoak" kategorian kokapen pribatu onena) eta Ultra-Long Deal Award ("muga-egun ultraluzeak" kategorian postu onena) (2021/03/24).  (510.000.000.- €)

2020/11/20

2020ko azaroaren 16ko Aginduaren bidez, hirurogeita hamazortzi milioi euroko Euskadiko Zor Publikoa jaulki da, eta haren ezaugarriak finkatu dira. (EHAA, 231 zk., 2020/11/20) (78.000.000.- €)

2020/12/15

Jaurlaritzak, Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen lege-proiektua onartu du (2020/12/15); Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko ekitaldirako Aurrekontu Orokorren Lege Proiektua aurkeztu zen Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen (CES) Osoko Bilkuran (2021/01/21), eta nabarmendu zen Europak Next Generation EU funtsen errekuperazio- eta erresilientzia-mekanismoaren -MRR- kudeaketan eskualdeek duten zeregina defendatzen duela, otsailaren 8an onartuko den araudiaren zirriborroan sartu baitu. 1/2021 Legea, otsailaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2021. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena. (12.442.000.000.- €)

2021/02/23 Baimena eman zen gobernuaren kreditu-lerroak 1.200 milioi eurotan handitzeko, 2021. urteari behar bezala aurre egiteko diruzaintza-maila egokiei eusteko eta COVID-19aren krisiak eragindako gastu-premia gehigarri guztiei eta ekarpenen murrizketari erantzun ahal izateko.
2021/03/01 70/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, 2021eko ekitaldirako zorpetze-eragiketak egitea erabaki eta baimentzen duena. (2.552.000.000.- €)
2021/03/08

200 milioi euroko zor pribatua jaulki zen, 50 urteko epearekin, hainbat banketxerekin. Jaulkipena Gobernu Kontseiluak 2021eko ekitaldirako zorpetze-mugei buruz otsailaren 23an hartutako erabakiaren esparruan kokatzen da. Eragiketa horien helburua da COVID-19 pandemiaren ondorioei aurre egiteko behar diren baliabideak izatea.

2021/03/31 Standard & Poor 's (S&P) kreditu-kalifikazioko agentziak Euskadiko ratingari eutsi zion bere eskalako zatirik altuenean, Estatuaren zorra baino bi puntu gorago, "AA-" aplikazioan ezarri baitzuen. Kalifikazio hori Euskadiren autonomia fiskalak justifikatzen du, estres-egoera batean Espainiak baino erresistenteago bihurtzen baitu.
2021/05/18 Ogasun Ministerioarekin eta Zerga Administrazioko Estatu Agentziarekin 218.000.000 euroko hitzarmen bat sinatzea onartu da, COVID-19aren eraginpeko sektoreentzako laguntza zuzenak kudeatzeko, enpresa-kaudimenari laguntzeko ezohiko neurrien barruan. Laguntza horiek kudeatzeko, 43 teknikari sartuko dira aldi baterako.
2021/06/08
EAEko 2022ko aurrekontu orokorrak egiteko aurrekontu-gidalerroak onartzen dira, susperraldi eta eraldaketa ekonomikoan arreta jarrita. Horretarako, inbertsio-plan handi bat diseinatu eta abian jarriko da, datozen urteetarako apustu handiak bultzatuko dituena eta erabakitasunez eta bermez hiru trantsizio handiei heldu ahal izateko: trantsizio teknologiko-digitala, energetiko-klimatikoa eta gizarte- eta osasun-trantsizioa, azken hori erronka demografikoak markatzen du.
2021/06/25
155/2021 Dekretua, ekainaren 22koa, martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren I. tituluan aurreikusitako autonomoentzako eta enpresentzako laguntza zuzenen kudeaketa, izapidetze eta kontrol ekonomikoari buruzko ezohiko neurriak onartzen dituena (5/2021 Errege Lege Dekretua, enpresa-kaudimenari laguntzeko ezohiko neurriei buruzkoa, Covid-19aren pandemiari erantzuteko). Dekretu hau 19. Kodeak ukitutako enpresen eta autonomoen kaudimenari laguntzeko zuzeneko laguntzen deialdia egiteko aginduaren aurrekoa da. Hala, Euskadin, laguntza horiek 270M/€ingurukoak izango dira – 218M/€, estatuko funtsekin finantzatuak, eta 50M/€gehiago, euskal gobernuak emandakoak –, eta 173 jarduera ekonomiko eskuratu ahal izango dituzte, Espainiako Errege Dekretuan jasotako 95ei 78 CNAES berri gehitu baitzaizkie. Gutxi gorabehera 35.000 onuradunek jaso ahal izango dituztela kalkulatzen da. (268.000.000.- €)
2021/07/29 Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak (EIBM-CMCE) 2022rako Eusko Jaurlaritzaren eta Foru-Aldundien zerga eta zorra eta defizita erabaki du.
2021/09/28

250 milioi euroko ezohiko inbertsio-programa onartu da, eta 170 milioi euro aurten bertan hasiko dira gauzatzen. Zenbateko hori 2021eko Euskal Aurrekontuetan inbertsiorako jasotako 1.000 milioi euroei gehitu behar zaie. Programak asmo handiko inbertsio-plan bat biltzen du datozen urteetarako apustu handiak bultzatzeko eta aurrean ditugun hiru trantsizio handiei berme osoz heldu ahal izateko: trantsizio teknologiko-digitala, energetiko-klimatikoa eta gizarte- eta osasun-trantsizioa, azken hori erronka demografikoak markatuta.

2021/10/26 Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko 2022ko Aurrekontu Orokorren Proiektua onartu du, 13.107,8M/€-koa. , Horrek esan nahi du aurrekontu operatiboa –erabilgarri dagoena politika publikoetako gasturako, amortizazioak, Euskal Y-a eta Hegoaldeko saihesbidea kenduta (benetako gastua)– 694M/€ gehiago izango dela, hau da, iaz baino % 6 gehiago.
2021/11/05

Lehendakariak Forum Europak: tribuna Euskadik antolatutako solasaldian parte hartu du. Bertan, 2022ko ekitaldirako Euskadiko Aurrekontu Orokorrak aurkeztu ditu, Euskadiko ekonomia eta gizartea bultzatzeko tresna nagusi gisa.

2022/02/15 21/2022 Dekretua, otsailaren 8koa, 2022ko ekitaldirako zorpetze-eragiketak egitea erabaki eta baimentzen duena. Gehienez 1.429 milioi eurokoa.
2022/03/22 Baimendu da Jaurlaritzaren kreditu-lerroak 800 milioi euroan berritzeko, eta urtean zehar formalizatuko dira.
2022/04/01 Standard & Poor’s (S&P) kreditu-kalifikazioko agentziak hobetu egin du EAEko ratinga, eta ‘AA-’ mailara igo du, ikuspegi “egonkorraz”. Kalifikazio hori Estatuarena baino bi maila gorago dago, Euskadik estrés-agertoki batean duen kreditu-kalitateagatik eta erresistentziagatik.
2022/04/08 Lehendakariak, Ukrainari buruzko Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkura Monografikoan, “Ukrainako krisiari aurre egiteko Eusko Jaurlaritzaren neurriak” aurkeztu ditu, hiru ataletan bantzen direnak: martxoan abian jarritako “Berehalako neurriak”, hau da, inbasioa gertatu bezain laster eta Europar Batasunaren eta Espainiako Gobernuaren erabakien aurretik; egoeraren bilakaera, antzemandako beharrak eta jasotako proposamenak aztertu ondoren planteatutako “Neurri osagarriak”; eta Plan estrategikoen bidez onartutako “Neurri eraldatzaileak”.
2022/04/12 Eusko Jaurlaritzak ukrainako gerraren ondorioei aurre egiteko 158m € eta 43m € bideratzea onetsi du erasandako enpresen likidezia bermatzeko.
2022/04/13 Fitch rating-agentziak Euskadirako duen kalifikazioa “A”-raino igotzen du, aurreikuspen egonkorrarekin gainera. Ondo baloratutako elementuetako bi izan dira aurrekontu-portaera ona eta zorraren amortizazio-ratioa, 2021ean azken 10 urteetako saldo operatibo handiena izan ondoren. Informazio gehiago.
2022/06/14 EAEko 2023ko aurrekontu orokorrak egiteko aurrekontu-gidalerroak onartu dira, baliagarriak izango direnak ekonomiaren susperraldia finkatzeko eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko: Euskadi ekologikoagoa, digitalagoa, pertsonei begira eta trakzioko aurrekontu-politika arduratsuari eusten diona.
2022/10/13 AIReFek Eusko Jaurlaritzaren 2023rako aurreikuspen makroekonomikoak abalatu ditu
2022/10/25

Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko 2023ko Aurrekontu Orokorren Proiektua onartu zuen. Aurrekontuek 14.250,7 milioi euroko zenbatekoa izango dute, eta, beraz, % 8,7ko igoera izango dute. Aurrekontuen proiektu horren % 76 (10.254,6 M€) gizarte-politiketara bideratuko da. Inbertsio publikoaren aldeko apustu irmoari eusten zaio, eta 1.800 milioi eurotik gorakoa izango da (2022an baino % 14,8 handiagoa). Halaber, I+G+Bra bideratutako aurrekontuak % 12ko igoera izango du, eta 658,4 milioi eurora iritsiko da (2022an baino 70,6 milioi euro gehiago).

2022/10/26 Euskal Autonomia Erkidegoan diharduten edo egoitza fiskala duten autonomoentzako eta enpresentzako laguntza zuzenen eskabideak izapidetzeari eta kudeatzeari buruzko oinarriak onartzen dira, bai eta horiek ebazteari, laguntza ordaintzeari eta ordainketa egin aurreko eta ondorengo kontrolei buruzko oinarriak ere. Laguntza horiek enpresa-kaudimenari laguntzeko ezohiko neurriei buruzko martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren I. tituluan jasota daude, COVID-19aren pandemiari erantzunez (217.997.300.-€)(2021/07/02).
Eskaerak aurkezteko beste epe bat ireki da (2021/10/20)
2021eko deialdiaren esleipena.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/09/25

Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak Eusko Jaurlaritzaren aurreikuspen ekonomiko berrien berri eman zuen, Eustat/Euskal Estatistika Erakundeak urteko bigarren hiruhilekoari buruz eta ingurune ekonomikoari buruz eman berri zituen datuen berri izan ondoren. Datu horien arabera, 2020an BPGa % 10,1 jaitsiko da, eta 2021ean susperraldi handia izango da, % 8,9koa. Horrek 2018ko BPGren mailara itzultzea ekarriko luke datorren urteko abenduan.

2020/11/17

Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2020ko azaroaren 10eko Aginduaren bidez, seiehun milioi euroko Euskadiko Zor Publikoa (Bono Iraunkorra) jaulki zen, eta haren ezaugarriak finkatu ziren. (600.000.000.- €)

2020/11/26

Finantzen Euskal Institutuak eta COFIDES enpresak 9.000.000 euroko mailegu bat formalizatu dute Arabako NBI enpresa-taldearen alde, nazioartekotzen laguntzeko. Eragiketa hori – FEIren 3.000.000 euro eta COFIDESen 6.000.000 euro – Eusko Jaurlaritzak ETEen nazioartekotzeari laguntzeko duen lehentasunaren barruan kokatzen da. (3.000.000.- €)

2020/12/22

Jaurlaritzak birfinkatzeko oinarrizko hitzarmena eta hitzarmen osagarria berritzea onartu zuen, 2020an formalizatutako finantza-eragiketetarako Elkargi SGR sozietatearekin sinatuta.  

2020/12/22 Eusko Jaurlaritzak finantza-lankidetzarako hitzarmena onartu zuen EAEko Administrazioaren, Finantzen Euskal Institutuaren, finantza-erakunde bazkideen, Elkargi SGR sozietatearen eta Luzaro E.F.C SAren artean
2021/02/22 ETEei, banakako enpresaburuei eta profesional autonomoei finantza-laguntza emateko programa berri bat onartuko dela iragarri zen, COVID-19aren eragin ekonomikoari erantzuteko. Elkargiren bidez bideratuko da programa hori. (500.000.000.- €)
2021/03/09 Elkargi SGR-rekin hitzarmen bat formalizatzea onartu zen, enpresa txiki eta ertainei, banakako enpresaburuei eta profesional autonomoei finantza-laguntza emateko 2021eko programatik eratorritako birfidantzamendu publikoa artikulatzeko, COVID-19aren eragin ekonomikoari erantzuteko.
2021/03/09 COVID-19ren eragin ekonomikoari erantzuteko, enpresa txiki eta ertainei, banakako enpresaburuei eta profesional autonomoei finantza-laguntza emateko 2021. urteko programa bideratzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta finantza-erakunde interesdunen artean sinatuko diren hitzarmenen berri jaso zuen Jaurlaritzak.
2021/03/15 106/2021 Dekretua, martxoaren 9koa, 2021erako enpresa txiki eta ertainei, banakako enpresaburuei eta profesional autonomoei finantza-laguntza emateko programa garatzen duena, COVID-19aren eragin ekonomikoari erantzuteko. (EHAA 53. zk., 2021eko martxoaren 15a)

 

(250.000.000.- €)
2021/03/15

Argitara eman zen enpresa txiki eta ertainei, banakako enpresaburuei eta profesional autonomoei finantza-laguntza emateko programaren deialdia, COVID-19aren eragin ekonomikoari erantzuteko (martxoaren 9ko 106/2021 Dekretuak arautzen du) (EHAA 53. zk., 2021eko martxoaren 15a).

2021/04/14 "Euskadiko Bonu Iraunkorraren" bosgarren jaulkipena jarri zen martxan, hamaika urterako 1.000 milioi euroko balioarekin. Eragiketa horri esker, finantza-egoeraren sendotasuna indartuko da eta baliabideak bermatuko dira COVID-19ak sortutako aparteko egoerari aurre egiteko. Eskariak eskaintza halako hiru gainditzen du, eta inbertitzaileen % 63 iraunkorrak dira.
2021/04/21 124/2021 Dekretua, apirilaren 13koa, Finantzen Euskal Institutuari Finkatze Kapitala Finkatuz, S.A. sozietate publikoa sortzeko baimena ematen diona, 160.000.000 euroko kapital sozialarekin.
2021/06/22 Finkatuz Funtsaren kudeaketari ekiteko Finantzen Euskal Institutuaren egitura baliabide materialekin eta giza baliabideekin indartuko dela iragartzen da. Funts horren helburu soziala da Euskadiko enpresa handietan epe luzeko finantza-partaidetzak eskuratzea, besterentzea eta kudeatzea, hemen sustraituko direla eta euskal produkzio-sare osoan izaera traktorea izango dutela bermatzeko.
2021/07/19 Finantzaketa-tresna publikoak nahiz beste erakunde batzuekin lankidetzan egindakoak aurkeztea. Arreta berezia eskaini zaio Finantzen Euskal Institutuari (FEI), Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren finantza-politikaren eta kreditu publikoaren politikaren tresna gisa jarduteko sortua.
2021/07/21 Finantzen Euskal Institutuak iragartzen du finantzaketa-lerro bat jarri duela abian zentro teknologikoei eta lankidetzazko ikerketa-zentroei laguntzeko.
2021/08/11 184/2021 Dekretua, uztailaren 20koa, «Finkatze Kapitala Finkatuz SA» sozietate publikoaren 2021eko aurrekontuak onartzen dituena. (162.000.000.- €)
2021/10/20

Finantzen Euskal Institutuak, COFIDESek eta ELKARGIk Azpiaran Taldearen nazioartekotzea babesten dute Mexikon eta Polonian 3,6 milioiko maileguekin

2021/11/17

Europako Inbertsio Bankuak (EIB) akordio bat sinatu du enpresa-finantzaketan espezializatutako Elkargirekin, 110 milioi euro baino gehixeago bideratzeko euskal enpresentzat eta, bereziki, Covid-19ak eragindako krisi ekonomikoak eragindakoentzat

2021/12/01 Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak (EIBM-CMCE) oraindik itundu barik zeuden hiru zerga-figurak ituntzea erabaki du: Finantza Transakzioen gaineko zergak, Zerbitzu Digitalak eta merkataritza elektronikoaren BEZa. (2021/07/29)
Espainiako Gobernuak atzo onartu zuen Kontzertu Ekonomikoaren aldaketa bat, honako hauek biltzen dituena: OSS BEZaren ituna, finantza-transakzioen gaineko zerga (Tobin tasa) edo zenbait zerbitzu digitalen gaineko zerga (Google tasa). Beraz, zerga horien bilketa euskal ogasunei dagokie.
2021/12/14 Eusko Jaurlaritzak Finkatuz funtsa handitu du, 50 miloi euro gehiagorekin.
2021/12/21 Jaurlaritzaren Kontseiluak 10 milioi euroko zuzeneko dirulaguntza onartu dio ELKARGI SGR sozietateari Hornidura Teknikoen Funtserako (FPT-), ETEen, banakako enpresaburuen eta euskal profesional autonomoen finantzaketa-lerroen abaletarako, sektore ekonomiko horiei estaldura ematen jarraitze aldera
2021/12/21 Jaurlaritzak 25 milioi euroko abala eman dio LUZARO EFCri Europako Inbertsio Bankuaren (EIB) aurrean, ohiko jarduerari aurre egin ahal izateko kreditu-lerro baterako.
2021/12/28 Pandemiaren aurrekontu-eragina neutralizatzeko Estatuak aktibatutako funtsa lurralde historikoekin banatzea erabaki du Eusko Jaurlaritzak
2022/01/17

Hezkuntza Lankidetzarako Hitzarmena Euskal Herriko Unibertsitatearekin, Aktuariotza eta Finantza Zientzietako Unibertsitate Masterreko ikasleek curriculumetik kanpoko praktika akademikoak egiteko.

2022/01/17 260/2021 Dekretua, abenduaren 28koa, Euskal Finantza Erakundea zuzenbide pribatuko erakunde publikoari ULMA Inversiones, S. Coop. kooperatiba-sozietatearen kapitalean parte hartzeko baimena
2022/01/29

Elkargi elkarren bermerako sozietateak mailegu-lerro berri bat jarri du abian aste honetan, baldintza onetan, industria bultzatzeko

2022/02/15 Finantzen Euskal Institutuaren (FEI) etorkizuneko konpromisoak 10 milioi eurotan handitzeko akordioa 2025. urtean, jasangarritasun energetikoko proiektuetarako maileguak emateko
2022/03/22 Gobernu Kontseiluari jakinarazten zaio FEIk bere finantzaketa-eskaintzaren aukera osoa jarriko duela nolabaiteko kalteak izan dituzten enpresa guztien eskura, finantza-erakundeekin batera finantzatzeko modalitatean, haien beharretara egokitutako soluzioak bilatzeko.
2022/04/27 Bostehun milioi euroko Euskadiko zor publikoa jaulkipena onartu da.
2022/04/29

Eusko Jaurlaritzak obra-kontratu publikoen prezioak berrikusteko salbuespenezko neurriak aplikatzea erabaki du lehengaien kostuetan izandako igoera handiaren aurrean. EHAAn egindako argitalpena.

2022/05/03

Euskal Herriko Unibertsitatearekin, Deusto Business School-Deustuko Unibertsitatearekin eta Mondragon Unibertsitatearekin hitzarmena, unibertsitate-master ofizialeko ikasleek kurrikulumetik kanpoko praktika akademikoak egin dezaten.

2022/05/11 Europako Batzordeak baimenduta, Finantzen Euskal Institutuak (FEI) lehenengo aldiz partaidetzako maileguak eman ahal izango ditu 30 milioi euroko aurrekontua duen COVID-19 Euskadi Kaudimen Programaren bitartez; kasu honetan, pandemiak kaltetutako euskal enpresei laguntzeko. (2022/05/11)

Finantzen Euskal Institutuaren Administrazio Kontseiluaren Erabakiaren argitalpena; erabaki horren bitartez, enpresa ertain eta MidCap enpresei zuzendutako finantzaketa-programa baten deialdia eta oinarri arautzaileak onartzen dira, COVID-19k eragindako kaudimen arazoei aurre egiteko. Euskadiko COVID-19 Kaudimena Programa.
2022/05/26 Alberto Alberdi I. Sariaren deialdia onartu da, euskal ekonomiarekin zerikusia duen doktorego tesirik onena saritzeko. Deialdiaren helburuak dira, besteak beste, ikerketarako ahalmena azaleratzea eta ekonomiaren arloan interesa eta talentua duten gazteak aurkitzea eta hasi berria duten ikertzaile-karreran laguntzea, bai eta ekonomia aplikatuaren arloko ikerketa sustatzea eta gure gazteen gaitasun intelektuala eta talentua aprobetxatzea ere euskal ekonomia hobetzeko.
2022/06/22 Euskadiko Bonu Jasangarriaren seigarren jaulkipena egin da, hamaika urterako 500 milioi euroko balioarekin. Eskaerak hirukoiztu egin du eskaintza, 1.453 milioi euroko balioa duten eskaerak jaso dira eta (2022/04/20).
Apirileko azken bonu jasangarriaren jaulkipenari esker (500 milioi eurokoa izan zen), zor horren bizitzan 60 milioi euro baino gehiago aurreztu ahal izan dira, hamaika urteko epean finkatuta.
2022/07/13 Finantzen Euskal Institutuak (FEIk) eta Elkargi-k hitzarmena sinatu dute 10 M €-ko finantzaketa-lerroa aktibatzeko —behar izanez gero handitu daiteke—. Horretarako, FEIk eta ELKARGIk mailegu bermedunak emango dizkiete Ukrainarekin, Errusiarekin eta/edo Bielorrusiarekin zuzeneko harreman komertziala duten enpresei. Helburu finantzagarria izango dira eskualde horiekin egindako zuzeneko erosketak eta salmentak. (2022/03/30)
EHAAn argitaratutako iragarkia. (2022/04/07)
Finantzen Euskal Institutuak eta Elkargi SGRk sinatutako hitzarmena  zabaldu zuten, abeltzaintza-sektoreko enpresei finantzaketa eskuratzen laguntzeko, Ukrainako gatazka belikoaren ondorioak arintze aldera. Zehazki, pentsu-ekoizleei beste finantzaketa-aukera batzuk eskainiko zaizkie.
2022/07/20 83/2022 Dekretua, uztailaren 5ekoa, zeinaren bidez enpresa txiki eta ertainei, banakako enpresaburuei eta profesional autonomoei finantza-laguntza emateko 2022ko programa garatzen baita, energiaren eta lehengaien prezioen igoerak eragin duen inpaktu ekonomikoari aurre egiteko. Dekretu honetan ezartzen dira 2022ko finantza-laguntzako programan sartzeko baldintzak eta prozedura. Informazio gehiago.
2022/07/27 Energiaren eta lehengaien prezioen igoerak eragindako eragin ekonomikoari erantzuteko, enpresa txiki eta ertainei, banakako enpresaburuei eta profesional autonomoei finantza-laguntza emateko programa. 2022ko deialdia.
2022/09/15 CAFen % 3 lortu du Eusko Jaurlaritzak Finkatuz funtsaren bidez, 17 M/€ko inbertsioarekin.
2022/09/19

Finantzen Euskal Institutuak, COFIDES-ek eta EBN Banco-k Agile Content enpresaren nazioarteko hedapena babestu dute 6 milioiko maileguekin.

2022/10/27 Eusko Jaurlaritzak eta Finantzen Euskal Institutuak kudeatzen duen Finkatuz-ek ITP Aeron % 6ko partaidetza lortzeko akordioa lortu dute eta, gainera, Administrazio-Kontseiluan egotea bermatu da.
2022/10/31 121/2022 Dekretua, urriaren 18koa, zeinaren bidez baimena ematen baitzaio Finantzen Euskal Institutuari Finkatze Kapitala Finkatuz SA merkataritza-sozietatearen kapital-zabalkuntzan parte har dezan, berrogeita hamar milioi (50.000.000) euroko guztizko zenbatekoarekin (zabalkuntzaren % 100). Kapital-zabalkuntzaren ostean sozietatearen kapitala 210.000.000 euro da.
2022/11/29

Baimena ematen da Elkargirekin oinarrizko hitzarmena eta hitzarmen osagarria formalizatzeko, aurten ETEen eta autonomoen alde egin diren finantza-abalen eragiketak birfidantzamendurako.

2022/12/07

Luzaro, Establecimiento Financiero de Crédito SAri 25.000.000 euroko abala eman zaio, Europako Inbertsio Bankuaren (EIB) aurrean aurkezteko. Abala Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa txiki eta ertainen garapena bultzatzeko da.

2022/12/20

149/2022 Dekretua, abenduaren 7koa, zeinaren bidez baimena ematen baitzaio Finantzen Euskal Institutua zuzenbide pribatuko erakunde publikoak "Finkatze Kapitala Finkatuz, SA" sozietatearen kapital-gehikuntzan parte hartu dezan, 50.000.000 euroko zenbatekoarekin. Kapital-zabalkuntzaren ostean sozietatearen kapitala 260.000.000 euro da.

2022/12/20

Elkargi EBBri zuzeneko dirulaguntza eman zaio, Hornidura Teknikoen Funtsa indartzeko, berme-sozietate horren abal-eragiketak erraztea helburu hartuta. (600.000.- €)

2022/12/27 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren titulartasunekoak diren Ezten, Basque eta Lanpar 2013 arrisku-kapitaleko funtsetako partaidetzak Finantzen Euskal Institutua (FEI) erakunde publikoaren enpresa-ondarean sartzea onartzen da.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/11/15

Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoa bildu da modu koordinatuan aztertzeko nola egokitu behar zaizkion Konstituzio Auzitegiaren azken epaiari Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duten foru-xedapenak.

Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/17

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundien arteko hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan ekonomiari eta fiskalitateari buruzko unitate didaktiko komun bat ezartzeko 2021-2022 eta 2022-2023 ikasturteetan. Hitzarmen honek 2017an hasitako proiektu bati jarraipena ematea eta proiektu hori sendotzea dakar. Proiektu hori Iruzur Fiskalaren aurka Borrokatzeko Plan Bateratuaren barruan dago, ekonomiari eta fiskalitateari buruzko oinarrizko ezagutzak zabaltzeko eta ikasleen artean kontzientziazio fiskal handiagoa bultzatzeko helburu nagusiarekin. DBHko 4. mailako, Batxilergoko eta LHko 243 ikastetxek bat egin dute 2020-2021 ikasturteko programarekin. 2023ra arte aurreikusitako gastua 394.702 eurokoa da 2023ra arte, eta % 50ean banatzen da Eusko Jaurlaritzaren eta foru-aldundien artean.

2021/07/05 Euskadiko Iruzur Fiskalaren aurka Borrokatzeko 2021 Planaren publizitatea egin eta Legebiltzarrera bidali da. Plan hori Zerga Koordinaziorako Organoaren barruan egin da, foru-aldundiekin koordinatuta.
2021/07/05 Euskadiko Iruzur Fiskalaren aurka Borrokatzeko 2020rako Planaren ebaluazioa argitaratu eta Legebiltzarrera bidali da.
2021/09/23 Dagoeneko 150 euskal ikastetxek baino gehiagok eman dute izena Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek sustatutako Zerga Hezkuntzako moduluan. Programa hori Iruzur Fiskalaren aurka Borrokatzeko Plan Bateratuaren barruan sartzen da, prebentzio-estrategiak garatzeko. Estrategia horiek adin goiztiarretik kontzientziazio fiskal handiagoa sustatzean oinarritzen dira, hezkuntza-ingurunea aprobetxatuz. Ekonomia eta fiskalitateari buruzko programa honek zabalik mantentzen du 2021/2022 ikasturterako ikastetxeen aurreinskripzio-epea, LHko ikasleentzat, DBHko 4. mailakoentzat eta Batxilergoko bi mailetakoentzat.
2022/06/30 Eusko Legebiltzarrera bidali da Euskadiko Iruzur Fiskalaren aurkako Batzordeak 2021. urteari buruz egindako ebaluazioa. Txosten horrek 572 milioi euroko zor estali gabea adierazten du, Foru-Ogasunek urte horretan kudeaketa propioko zerga itunduengatik bildutako zenbateko osoaren % 4 inguru. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Zerga Iruzurraren Kontrako Borrokarako bederatzigarren Plan Bateratua Eusko Legebiltzarrera bidali da.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/15 Jaurlaritzak akordio bat onartu zuen, EAEko Sektore Publikoaren Kontratazioa Kudeatzeko 2019ko Memoriaren berri duela adierazten duena. Memoria hori Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeak egin eta onartu zuen.
2021/01/18 Aurkeztu eta balioetsi egin da 2020ko laugarren hiruhilekoko kontu ekonomikoen aurrerapena: euskal ekonomiak -% 9,5 egin zuen behera 2020an, eta, nolanahi ere, aurreko aurreikuspena 6 hamarren hobetu da. Enpleguari dagokionez, datuek erakusten dute 25.700 pertsona okupatu gutxiago izan direla 2020an (aurreko aurreikuspenak baino 4.300 langabe gutxiago), eta 15.700 enplegu gehiago 2021ean
2021/03/26

Hiru hilean behin argitaratzen duen txostenean euskal ekonomiaren hazkunde-aurreikuspenak eguneratu ditu, eta % 6,7ko hazkundea ezarri du 2021ean, eta % 5,7koa 2022an. Datu horiek erakusten dute bigarren olatuak (udaren ondoren) eta hirugarren olatuak (Gabonen ondoren) eragindako murrizketek eragina izan dutela, eta, ondorioz, susperraldiaren egutegia aldatu egin dela.

2021/04/19 Eustat-Euskal Estatistika Erakundeak argitaratutako 2021eko lehen hiruhilekoko Euskadiko BPGren bilakaerari buruzko datuek berretsi zuten 2020ko hirugarren hiruhilekoan hasitako ekonomiaren joera positiboa. Izan ere, tasa positiboak eman dituen hirugarren hiruhilekoa da jarraian. Datu horien arabera, Euskadiko Barne Produktu Gordina (BPG) % 0,2 igo da aurtengo lehen hiru hilabeteetan, aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, Estatistikaren Euskal Institutuak (Eustat) egindako hiruhileko kontuen aurrerapenaren kalkuluen arabera
2021/04/21

Euskal Estatistika Kontseilua bildu da, eta aldeko txostena eman du Eustat-Euskal Estatistika Erakundeak aurkeztutako dekretu-proiektuari buruz. Dekretu-proiektu hori indarrean dagoen planean (2019-2022 aldirako Euskal Estatistika Plana) aurreikusitako jarduerak garatzen dituen 2021eko Urteko Estatistika Programari buruzkoa da, eta Eusko Legebiltzarrean onartu zen, 2019ko ekainean.

2021/04/22 Euskal ekonomiaren termometroak, ehundik gorako aldagai aztertzen dituen neurketa-ereduaren ondoriozko adierazle sintetikoak, hobekuntza nabarmena erakusten du aurtengo martxoan, 67,2 puntutan baitago. Joan den otsailean 42,9 puntukoa izan zen.
2021/05/11

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren aurrekontuetan jasotako kredituen eta horien aldaketen gauzatze-egoeraren laburpenak argitaratu dira, atalka eta kapituluka, 2021eko ekitaldiko lehen hiruhilekoari dagozkionak.

2021/05/21 Euskal ekonomiaren termometroa 138,1ean kokatu zen apirilean, hazkunde sendoko eremuan. Adierazle horrek urte arteko aldakuntza kalkulatzen du, eta konparazioa 2020ko apirilarekin egiten da; aldi horretan, jardueraren mugek behera egitea eragin zuten. Datozen hilabeteetan adierazle horren maila balio diskretuagoetara jaistea espero da. Nolanahi ere, monitorearen adierazle guztiak berdera pasatzen dira, kasu batzuetan, turismoari buruzkoak kasu, ezohiko igoerekin.
2021/05/24 Adierazle ekonomiko nagusiak zabaltzeko formula berri bat jarri da martxan. Bideo horrek minutu bateko iraupena du, eta astero partekatzen da Irekian eta sailetako profiletan Instagramen, Linkedinen eta Twitterren.
2021/06/15 EAEko Sektore Publikoaren Kontratazioa 2020rako Kudeatzeko Memoria, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeak egina eta onartua.
2021/06/17 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren aurrekontuetan jasotako kredituen gauzatze-egoeraren atalkako eta kapitulukako laburpenak eta horien aldaketak argitaratu dira, 2020ko ekitaldiko laugarren hiruhilekoari dagozkionak.
2021/06/29 Estatistikako Institutu Nazionalarekin lankidetza-hitzarmen bat sinatuta, Estatistikako Institutu Nazionalaren biztanleen udal-erroldatik datorren informazioa Euskal Estatistika Erakundeari lagatzeko.
2021/06/29
2021/07/07 Euskal ekonomiaren termometroa uztailetik aurrera abiatuko da, hilabete bakoitzaren hasieran. Ekainean, adierazle hori 141,8 puntutan kokatu zen, hazkunde sendoko eremu batean. Joan den apiriletik, 67,2 puntu izatetik (martxoan) 138,1 puntu izatera igaro da.
2021/07/22 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren aurrekontuetan jasotako kredituen eta horien aldaketen gauzatze-egoeraren laburpenak argitaratu dira, atalka eta kapituluka, 2021eko ekitaldiko lehen hiruhilekoari dagozkionak.
2021/07/28 Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak euskal ekonomiaren 2020ko urteko txostena aurkeztu du, eta, txosten horretatik ondorioztatzen denez, BPGa % 9,5 jaitsi da, ekonomia uzkurtzen ari den munduko testuinguru batean. Hori oinarri hartuta, Eusko Jaurlaritzak pandemia osteko garaiari ekingo dio, Euskadiren eraldaketa ekonomiko eta sozialerako aukera paregabea baita.
2021/08/06 . Eusko Jaurlaritzak 21 eguneko epea du hornitzaileei fakturak ordaintzeko. Epe hori Estatuko batez bestekoa baino txikiagoa da, aurtengo maiatzean 24,45 egunekoa baitzen, autonomia erkidegoek Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioari emandako datuen arabera. Berankortasunari buruzko araudiak 30 eguneko epea ezartzen du gehienez.
2021/09/24 Koadro makroekonomikoa eguneratu egin da, 2021ean % 6,7ko hazkundearen aurreikuspenari eutsiz eta 2022koa % 6,4ra arte berrikusiz, aurreko berrikuspena baino zazpi hamarren gehiago.
2021/11/05

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Aurrekontuetan jasotako kredituen egoerari buruzko sekziokako eta kapitulukako laburpenak eta horiei egindako aldaketak argitaratu dira, 2021eko ekitaldiko hirugarren hiruhilekoari dagozkionak. 

 

2021/12/14 Eusko Jaurlaritzak EAE-ko ekonomiaren hazkundea % 5,6era berrikusi du 2021ean eta % 6,7ra, 2022an, urte horretan langabezia-tasa % 9,2koa izango da.
2022/02/01 Erabakia, 2005etik 2019ra bitarteko ekitaldiei dagozkien EAEko Aurrekontu Orokorren likidazioari buruzko agiriak Eusko Legebiltzarrera bidaltzeko dena. Jarduera horrek gai horri buruzko legegintza-programan aurreikusitako lege-proiektuen onarpena ordezten du.
2022/03/09 Euskal ekonomiaren termometroa, otsailan 131,9 puntutan kokatu zen, hazkunde sendoko eremuan. Halere, pentsatzekoa da goranzko bilakaera hori eten egingo dela martxoan, Errusiak Ukrainan egindako inbasioaren eragin ekonomikoa nabaritzen hasiko denean.
2022/05/02

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Aurrekontuetan jasotako kredituen egoerari buruzko sekziokako eta kapitulukako laburpenak eta horiei egindako aldaketak argitaratu dira, 2022ko ekitaldiko lehenengo hiruhilekoari dagozkionak.

2022/05/06 Euskal ekonomiaren termometroa 129,4 puntuan kokatu zen apirilean, oraindik ere hazkunde biziko eremuan. Aurreko hilabetearekin alderatuta, ia bi puntuko moteltzea izan du.
2022/06/08 Euskal Ekonomiaren Termometroaren arabera Euskal ekonomia hazkunde biziko gunean mantendu zen maiatzan. Zehazki, 129 puntu lortu zituen, apirilean baino lau hamarren gutxiago (129,4).
2022/06/28 Lankidetza hitzarmena, Zerga Administrazioko Estatu Agentziak (Zerga Agentzia) Euskal Estatistika Erakundeari (EUSTAT) datu estatistikoen informazioa emateko bete behar dituen edukiari, baldintzei eta prozedurei buruz. Hau da bi erakunde publikoen artean horrelako hitzarmen bat sinatzen den lehen aldia.
2022/07/29 Euskal Ekonomiaren 2021 Urteko Txostenaren aurkezpena egin zen, bertan ondorioztatzen da Euskadik zuhurtziaz eta arretaz egingo diola aurre ziurgabetasun ekonomikoari, eta inflazioak herritarrengan dituen eraginak arintzen saiatuko dela, betiere egoera ekonomiko sendo batetik.
2022/08/18

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Aurrekontuetan jasotako kredituen egoerari buruzko sekziokako eta kapitulukako laburpenak eta horiei egindako aldaketak argitaratu dira, 2021eko ekitaldiko laugarren hiruhilekoari dagozkionak.

2022/09/13

Jarduera: Euskal ekonomia hazkunde biziko gunean mantentzen da, aurreikusitako dezelerazioa gorabehera.

2022/09/19

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Aurrekontuetan jasotako kredituen egoerari buruzko sekziokako eta kapitulukako laburpenak eta horiei egindako aldaketak argitaratu dira, 2022ko ekitaldiko bigarren hiruhilekoari dagozkionak.

2022/09/28 EAE-ko Ekonomia % 4,3 haziko da 2022an, eta % 2,1, 2023an, Eusko Jaurlaritzak oraintsu eginiko aurreikuspenak betetzen badira.
2022/10/06 Euskal ekonomiak hazkunde solidoko eremuan jarraitu zuen irailean, dezelerazio leuneko prozesu batean.
2022/10/21

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Aurrekontuetan jasotako kredituen egoerari buruzko sekziokako eta kapitulukako laburpenak eta horiei egindako aldaketak argitaratu dira, 2022ko ekitaldiko hirugarren hiruhilekoari dagokiona.

2022/11/07 Euskal ekonomiak hazkunde sendoan jarraitu du urrian, dezelerazio txikiko prozesuaren barruan.
2022/12/07 Euskal ekonomiak hazkunde sendoko eremuan jarraitu zuen azaroan, baina dezelerazioaren eragina izan du.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/06/10 Lehiaren Euskal Agintaritzak emakumeen papera bultzatzen du lehiaren esparruan, UPV/EHUren Udako Ikastaroen esparruan, "Emakumearen ahotsa lehiaren eskubidearen egungo erronken aurrean" izenburua duen ikastaro bat antolatuz eta zuzenduz
2021/08/25
Lehiaren Euskal Agintaritza. Lehiaren Euskal Agintaritzaren jarduera-eremuetako prestakuntza-beken programa.
2021eko deialdia (7.000.- €) (2021/08/25)
2022/07/20
Lehiaren Euskal Agintaritza. Lehiaren Euskal Agintaritzaren jarduera-eremuetako prestakuntza-beken programa.

2022ko deialdia (11.200.-€) (2022/07/20)
Hutsik utzi da deialdia (2022/10/03)

2022/10/07
Lehiaren Euskal Agintaritza. Lehiaren Euskal Agintaritzaren jarduera-eremuetako prestakuntza-beken programa.

2022ko deialdia (7.840.-€) (2022/10/07)
2022ko bekaren esleipena (2022/12/23)

Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/06 Jaurlaritzak 2021eko EAEko Aurrekontu Orokorrak egiteko gidalerroak onartzen ditu, berreraikuntzara eta eraldaketa ekonomiko eta sozialera bideratuak, eta % 6ko gehikuntza aurreikusten du I+G+Bko laguntzan.
2021/06/08 Jaurlaritzak EAEko 2022ko Aurrekontu Orokorrak egiteko jarraibideak onartu ditu, eta aurreikusten du % 6 handituko direla I+G+Bri laguntzeko partidak.
2022/03/17 Euskadik I+Gn egindako inbertsioak 1.637 milioiko errekorra lortu du, Innobasqueren arabera. Innobasquek % 5,2ko hazkundea kalkulatu du inbertsioan, finantzaketa publiko zein pribatu handiagoari esker. Gorakada horren arrazoia da, batetik, euskal enpresek 881 milioi inbertituko dituztela, «I+Garen finantzaketa enpresarialaren maximo historikoa Euskadin», 2021ean baino % 4,3 gehiago
2022/11/08 Euskadi liderra da I+G-eko inbertsioan Estatuan, eta bere posizioa sendotu du berrikuntza handiko Europako herrialdeen artean.