Euskadi.eus

Etxebizitza

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/19
2020ko programa-kontratua, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren eta "vivienda y Suelo de Euskadi SA/Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA" sozietate publikoaren arteko harremanak arautzen dituena.
2021/03/05
Eusko Legebiltzarrean aurkeztu zen 2018-2020 Etxebizitza Plan Zuzentzailearen ebaluazioa, 2015ean onartutako Etxebizitza Legearen oinarriak jasotzen dituena. Azaldutako datuen artean, nabarmentzekoa da Espainian 2020an hasitako alokairuko etxebizitza publikoen % 29 Euskal Autonomia Erkidegoan eraiki zirela, eta Euskadiko alokairuko etxebizitzen parke publikoak 2020rako helburua gainditu zuela eta dagoeneko 25.823 etxebizitza dituela helburu horretarako. Nabarmentzekoa da, halaber, 6.137 familiak lortu zutela etxebizitzarako eskubide subjektiboa, eta azken hirurtekoan 29.160 etxebizitza birgaitzen lagundu dela.
2021/05/06 Herritarrekin parte hartzeko prozesu handia hasi da, Euskadin datozen urteotan etxebizitza-politika gidatuko duten bi dokumentuak prestatzeko: 2021-2023 Etxebizitzaren Gida Plana eta 2021-2036 Etxebizitzaren aldeko Gizarte Ituna.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/08
Babes ofizialeko 17 etxebizitza erostea, VISESAk sustatuta, Aldapetako (Zarautz) AOR 2.2 1. lurzatian, alokairu sozialerako erabiltzeko. Alokabide alokairuko enpresa publikoak kudeatuko ditu etxebizitzak (2.600.000.- €)
2021/03/09
Ezohiko aldi baterako programa bat sortzea erabaki zen, "Bizkaiko Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzako Administrazio Zerbitzua indartzea, hiri-finken errentamendu-kontratuen ondoriozko araubide orokorreko fidantzak kudeatzeko espediente atzeratuak murrizteko" izenekoa.
2021/05/24 Soraluze-Placencia de las Armaseko Udalarekin hitzarmen bat sinatu da, eta, horren bidez, Udalak Eusko Jaurlaritzari lursail bat utziko dio Txurrukan, alokairuko babes sozialeko hogeita hamar etxebizitza eraikitzeko
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/07
Euskadik alokairuko etxebizitzen Espainiako bigarren parke publiko garrantzitsuena du, Andaluziaren atzetik. Horixe da Etxebizitzaren Euskal Behatokiak egindako Etxebizitza babestua Euskadin, Estatuan txostenaren ondorioetako bat.
2021/06/04 3.544 bizikidetza-unitaterekin harremanetan jartzea, etxebizitza-eskubide subjektiboa aitortzeko baldintzak eta hori eskatzeko izapideak betetzen dituztela jakinarazteko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/17 Azkoitiko Udalarekin hitzarmen bat sinatzea, herri horretako Txalon Erreka eremuan alokairu babesturako 40 BOE eraiki ahal izateko. Zenbatekoa: 5.900.000.- €.
2020/12/15 Azpeitiko Udalak Azpeitiko udalerriko Arana Ingurunea Hirigintza Eremuko Esklabas Iturzulo hirigintza-azpieremuko C.10.4.3.1.1 ekialdea erabilera tertziarioko lurzati kontsolidatuaren doako lagapena onartzeko erabakia, 48 zuzkidura-bizitoki sustatzeko.
2021/02/16 Erabakia, Azkoitiko Udalarekin eta Azkoitia Lantzen SArekin hitzarmen bat sinatzeko baimena ematen duena, Azkoitiko udal-mugartean Txalon Erreka 10. sektorean babes publikoko etxebizitzak sustatzeko.
2021/03/03 VISESAk Santurtzin sustatutako babes ofizialeko 32 etxebizitza esleitzeko zozketa egin zen.
2021/03/15
Santurtziko San Juan de Rompeolas auzoan etxebizitza sozialak eta zuzkidura-bizitokiak eraikitzea. Horiek guztiak alokairu sozialera bideratuko dira, eta Alokabidek kudeatuko ditu. 90 etxebizitza dira: babes ofizialeko 32 etxebizitza, VISESAk sustatuak, eta 58 zuzkidura-bizitoki,  guztiak, lehentasunez, gazteentzat eta behar bereziak dituztenentzat.
2021/03/23 Baimena eman zen Soraluzeko Udalarekin hitzarmen bat sinatzeko, Soraluzeko udalerriko Txurruka azpieremuan gizarte-babeseko etxebizitzak sustatzeko.
2021/03/23
72 zuzkidura-bizitoki eraikitzea Bilboko Txurdinaga auzoan, gazteen etxebizitza-beharrei erantzuteko. Zuzkidura-bizitokiak (ZB) lehentasunez gazteentzat izango dira, emantzipazioa bultzatzeko. ZBak Bilbon erroldatuta dauden eta Etxebiden aldi baterako alokairuan alta emanda dauden pertsonen eskura jarriko dira, gehienez ere bost urterako. Maizterrek beren diru-sarrera haztatuen % 30 gaindituko ez duen kanon bat ordainduko dute hilero (8.890.000.- €)
2021/04/13 Sopelako Udalarekin hitzarmen bat sinatzeko baimena eman zen, Asu sektoreko G lurzatian babes publikoko etxebizitzak sustatzeko.
2021/05/31 Azkoitiko Udalarekin hitzarmen bat sinatu da alokairuko etxebizitza publikoak eraikitzeko. Hiru lurzati erosi dira Txalon Erreka auzoan, alokairu-erregimeneko etxebizitza-parke publikoa handitzeko
2021/06/29
2021/06/30
2021/07/05 34 zuzkidura-bizitoki berri esleitu zaizkie gazteei Irungo Oinaurre auzoan. Apartamentuak lau kide baino gutxiagoko familiak dituzten 36 urtetik beherako pertsonei zuzenduta daude.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/15
Erabakia, zeinaren bidez baimentzen baita EAEko Administrazio Orokorrak Sestaoko 20223, 9812, 13112, 12119 eta 11923/B finkak eskuratzea, antolamenduz kanpo deklaratutako etxebizitzak, Sestaoko udalerriko Txabarri azpieremuko Oquillo taldean.
2021/06/18
149/2021 Dekretua, ekainaren 8koa, jenderik gabeko etxebizitzei eta etxebizitzaren funtzio soziala betetzeko neurriei buruzkoa. Etxebizitzaren Euskal Legea garatzen du etxebizitzaren funtzio soziala bermatzeko, eta etxebizitza bat hutsik dagoela deklaratzeko prozedura ezartzen du, eta hemendik aurrera hartuko diren neurriak jasotzen ditu, etxebizitza horiek alokatzeko edo erosteko erabil daitezen sustatzeko, besteak beste, hutsik dauden egoitzen urteko kanona.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/09/09 8 etxebizitza eraikitzea, alokairu babesturako, Zerainen (Gipuzkoa). Etxebizitzak amaituta daude eta, hemendik aurrera, Udalak, etxebizitzen jabeak, alokairu sozialerako erabiliko ditu datozen 50 urteetan. Zenbatekoa: 400.00.- €
2020/09/29
Euskadiko alokairu libreko etxebizitzen parkeko maizterrei ezarritako zuzeneko laguntzak eskatzeko epea luzatzea, baldin eta Kobidaren krisiaren ondorioz egoera ekonomiko ahulean badaude.
2020/12/18
VISESA sozietate publikoak alokairu sozialerako 84 etxebizitza (36 gehi 48) eraiki ditu Ortuellan, eta Alokabidek kudeatuko ditu. (6.500.000.- €)
2020/12/22
Erabakia, Orioko Udalari 8 Munto sektoreko P.R.2 lurzatia erosteko baimena ematen diona, alokairuko babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko. (541.424.- €)
2020/12/22
Erabakia, Bilboko Udal Etxebizitzak Toki Erakunde Autonomoari Bilbon, Otxarkoagako Aixe Ona eremuan eta Miribillako Eretza mendiko 10. zenbakian dauden lurzatiak erosteko baimena ematen diona, alokairuko babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko.
2021/04/12 Getxoko Iturribarrin babes sozialeko 91 etxebizitza alokairu-erregimenean esleitzeko prozedura hasi da.
2021/04/13
Etxebizitza libreak alokatzeko laguntzen programa, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren ondoriozko kalteberatasun ekonomiko eta sozialeko egoerei aurre egiteko. 2021eko deialdia iragarri zen. Alokabide SA sozietate publikoak kudeatzen du programa hori, eta, horretarako, luzatu egin da aurretik sinatutako hitzarmen baten indarraldia.
2021/04/26
Sestaon alokairu babestuari bultzada eman zitzaion, 50 etxebizitza esleitu baitziren eta laster bi eraikin berri eraikiko baitira. 2022an lizitatuko dira udalerri industrialeko eremu horretako esku-hartzea osatzen duten bi eraikinak, errentamendu-parkeari babes publikoko 180 etxebizitza gehiago emango dizkiotenak.
2021/05/24

Alokatzeko hogeita hamar bat etxebizitza babestu eraikiko dira Soraluze-Placencia de las Armasen.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/26 Pandemiaren ondorioz etxegabetzeko prozedurak eteteak eta bizitoki-alternatibarik gabeko etxe ahuletarako kaleratzeak eragindako errentatzaileak eta jabeak konpentsatzeko agindua. (120.000.- €)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/06/01
Lankidetza-hitzarmena Euskal Autonomia Erkidegoko Jabetza eta Merkataritza Erregistratzaileen Lurralde dekanotzarekin, babes ofizialeko etxebizitzei, erregistro-estatistikari eta lotutako beste gai batzuei buruz eskatutako erregistro-informazioari dagokionez.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/03/15
Donostian, formula kooperatibo baten bidez erabilera lagatzeko etxebizitzen lehen eragiketa gauzatu zen, ehun familia ingururi esleituko zaizkien pisuen zozketa publikoa eginez. Lankidetza publiko-pribatuko formula bat da, aitzindaria Euskadin. Horren bidez, esleipendunak bazkide kooperatibista bihurtzen dira sarrera-kuota baten bitartez, eta hileko kanon bat ordaindu beharko dute.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/14
60 zuzkidura-apartamentu eraikitzea Arangoiti auzoan (Bilbo), gazteentzako alokairurako. Zenbatekoa: 3.640.000.- euro.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/30 2020. urtearen hasieratik alokairu-erregimenean egiten diren etxebizitza publikoen esleipenen % 40 kolektibo horri erreserbatzen dion «gazteen kupoa» Bizigune errentamendurako bitartekaritza-programak kudeatzen dituen etxebizitza pribatuetara ere zabalduko da.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/19
Etxebizitzaren Euskal Behatokiak egindako ebaluazioaren arabera, gazteen artean etxebizitza librea alokatzeko laguntza-programa, Gaztelagun, 2019ko urtarrilean sortu zenetik orain arte 18 eta 35 urte bitarteko 2.100 gazterengana iritsi da. Gaztelagunek gora egin du 2019tik 2020ra bitartean emandako laguntzen eta eskatzaileen kopuruak, 2020ko abendurako emandako laguntzen% 126,6ko igoerarekin, aurreko urtearekin alderatuta.
2021/10/18 Gazteei eta etxebizitza pribatuei arrazoizko prezioan alokatzen laguntzeko programak eskuratzeko baldintzak hobetu dira. Gaztelagun eta ASAPen baldintzak malgutu egin dira, etxebizitza gehiagok eta gazte gehiagok jaso ahal izan ditzaten bi laguntzak, bi programen xede diren etxebizitzen hileko gehieneko errentak handituz.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/03/09 Irungo udalerrian, Oñaurre eremuan, 34 zuzkidura-bizitoki esleitzeko prozedura hasi zen.
2021/03/09
Errenteriako udalerrian, Arramendi eremuan, 51 zuzkidura-bizitoki esleitzeko prozedura hasi da, erabilera lagatzeko erregimenean. Bizitoki horiek guztiak hiru kide baino gutxiagoko bizikidetza-unitateak dituzten 36 urtetik beherako pertsonentzat izango dira.
2021/09/10 Azpeitiko Udalak lagatako Jesusen Bihotzaren Esklaben komentu zaharrean, 48 zuzkidura-bizitokien obrei hasiera eman zaie (alokairu erregimeneko apartamentuak gazteentzat eta merkatu librean etxebizitza bat eskuratzeko zailtasun gehien dituzten kolektiboentzat). Proiektu honekin, etxebizitza publikoa sortzeko modu berri bati ekin zaio, erabiltzen ez diren ondare-balioa duten eraikinak berrerabiltzean oinarrituta, haien birgaitzearen balioa azpimarratuz. (6.000.000.- €)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/07/30 Euskadin dauden eraikinetan birgaitze energetikoko jarduketak egiteko laguntza-programa.2020ko Deialdia (14.748.000.-€)(2020/10/28)Zenbatekoen gehikuntza: 13.978.000. (Guztira: 28.195.072.-€)(2021/06/01)Zenbatekoen gehikuntza: 30.000.000 (Guztira: 58.195.072.-€)
2021/10/07

Tokiko administrazio publikoaren sektorean energia-eraginkortasunean eta eguzki-energia termikoan inbertitzeko laguntzen programa – 2019ko esleipena

2021/10/07

Ohiko okupazioko etxebizitzetan leihoak ordezkatzeko inbertsioetarako laguntza-programa (Leihoen Renove) – 2020. urteko esleipena

2021/10/07

Ohiko okupazioko etxebizitzetan etxetresna elektrikoak ordezkatzeko inbertsioetarako laguntza-programa (etxetresna elektrikoen Renove) – 2020. urteko esleipena

2021/10/07

Hirugarren sektorean energia-eraginkortasunean eta eguzki-energia termikoan inbertitzeko laguntza-programa – 2019ko esleipena.