Euskadi.eus

Eskumen-sistema

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/10 Transferentzien Batzorde Mistoa bildu da, Euskadiri lau eskumen berri eskualdatzeko erabakiak onartzeko: espetxeak, ISSN kode bibliografikoa, errepide bidezko garraioa eta Ondarroako Itsas Barrutiaren egoitza.
2021/07/07 171/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, zeinaren bidez onartzen baita Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren erabaki bat. Erabaki horren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio errepideko garraioei buruz uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan aurreikusita dauden zenbait ahalmen gauzatzeko giza baliabideak eta aurrekontu- eta ondare-baliabideak.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/15
Erabakia, Euskadiko Udalen Elkartearekin (Eudel) hitzarmen bat sinatu dela jakinarazten duena, Itelazpi, S.A. sozietateak kudeatzen duen Euskadiko Administrazio Orokorraren irrati-komunikazioen sarea partekatzeko. Akordio horri esker, udalerriek sare horri atxiki ahal izango diote, eta, beraz, haren bidez emandako zerbitzuak eskatu ahal izango ditu.
2021/02/06
Eusko Jaurlaritzak eta hiru Foru Aldundiek gaur partekatu dute koronabirusak eragindako egungo krisi-egoerari buruzko diagnostikoa, eta 10 oinarri adostu dituzte erantzun orokor eta koordinatua emateko.
2021/03/31
Admininistrazio Publikoen Batzorde Sektorialaren bilera, foru-aldundiak, hiru hiriburuetako udalak eta EUDEL bertan direla,hauek bezalako gaiak jorratzeko: nortasuna eta sinadura elektronikoak, herritarren karpeta eta jakinarazpen elektronikoa. edo administrazioen arteko elkarreragingarritasuna
2021/05/23 Lehendakariak eta Gasteizko Alkateak Gasteiz erakunde komunen egoitza izendatzen duen lankidetza-hitzarmena berritzea berretsi dute.
2021/10/13
Herri Administrazioen Batzorde Sektorialaren bilera, Foru Aldundiak, hiru hiriburuetako udalak eta EUDEL bertan direla.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/25

Ez da onartu Espainiako Gobernuak Gutxieneko Bizi Diru-sarrera (GMI) transferitzeari buruz egindako proposamena, bere gain hartu beharreko funtzioak murrizten dituelako eta transferentzia gauzatzeko beharrezkoak diren giza baliabideak, baliabide materialak eta ekonomikoak eskualdatzen ez dituelako.

2021/06/29 Euskal Zuzenbide Zibilaren Batzordearen bilera. Bertan, 2015-2018ko Euskal Zuzenbide Zibilaren egoera ebaluatzeko balantzea onartu da eta bere jarduera-plana aurkeztu da. Era berean, Batzordeak balioetsi egin du organo aholku-emailearen barruan sortu zen euskal kasazio zibilaren lege-proiektua. Lehendakariak azpimarratu du Euskal Zuzenbide Zibila eskubide historikoen eta foru-araubidearen parte dela, eta eguneratu egin behar dela.
2021/07/16 Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian alegazioak aurkeztea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 6.2 artikuluaren konstituzio-kontrakotasuneko gai bat aztertzeko, toki-erakundeek emandako aktak eta dokumentuak zein hizkuntzatan idatzi ahal izango diren arautzen duen atalean.
2021/07/30 Konstituzio Auzitegian eskumen-gatazka positiboa jartzea, Euskal Autonomía Erkidegoko Gobernu Kontseiluak sustatua,  15.3.a);26.2.c);28.2;29.4 eta bederatzigarren xedapen gehigarria, martxoaren 30eko 203/2021 Errege Dekretuarena, sektore publikoaren bitarteko elektronikoen bidezko jardunaren eta funtzionamenduaren erregelamendua onartzen duena.KAko gai-zenbakia:5253-2021.
2021/08/29 Eskumen-gatazka positiboa aurkeztu dela jakinarazi da, Sektore Publikoaren Jardueraren eta Funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duen martxoaren 30eko 203/2021 Errege Dekretuaren zenbait manuri dagokienez.
2021/09/10 Estatuak eskumenak higatu izana eta Gernikako Estatutua ahuldu izana salatzen da, Estatuko legediaren, jurisprudentzia konstituzionalaren eta Espainiako Estatuaren botere arauemaile eta exekutiboaren hedapenaren bidez. Eusko Jaurlaritzak egindako defentsa judizial, instituzional eta politikoari balioa ematen zaio, EAEko Autonomia Estatutuan jasotako eskumenen higaduraren aurrean, Estatuak eta Euskadik adostutako eskumen-banaketa "bortxatuz".
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/21
Akordioa, Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearena, Euskal Autonomia Erkidegoko 2020ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 27ko 13/2019 Legeari buruzkoa.
2021/02/25
Eusko Jaurlaritza "ez dator bat" EAEko Poliziaren Legearen zati bat baliogabetzen duen Auzitegi Konstituzionalaren ebazpenarekin eta Europako Auzitegiaren aginduei "bizkarra" ematen diela uste du.
2021/03/02
Txosten bat egitea, osasun publikoko krisi-egoeretan kudeaketa-araubideari buruzko lege bat egiteko testuingurua aztertzeko. Erreferentziazko lege-iritzi bat da, arau berri bat egitearen egokitasunari buruzkoa, neurrien berme juridikoak sendotzeko edo areagotzeko, eta, gainera, pandemiaren aurrean erakundeen eskura dauden tresnak argitzeko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/30
Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen Akordioa argitaratzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuari dagokionez.
2021/03/22
Akordioa, Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearena, honako lege honen arlokoa: 11/2019 Legea, abenduaren 20koa, Euskadiko Kooperatibei buruzkoa.
2021/10/18 Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen Akordioa argitaratzea xedatzen da, Covid-19a kudeatzeko neurriei buruzko ekainaren 24ko 2/2021 Legearekin lotuta
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/15
Aldeko balorazioa eman zaio Espainiako Gobernuak egin beharreko transferentziak negoziatzeko egutegiari buruz egin duen proposamen berriari. Egutegi horrek esan nahi du aurtengo otsailean itxitakoa eguneratu egin dela, eta egokitu egin behar izan dela, COVID-19ren eta azken hilabeteetako hauteskunde-deialdien ondoriozko inguruabarren ondorioz, eta horrek hilabete batzuetako atzerapena ekarriko du eskualdaketak gauzatzeko orduan.
2021/05/10
Transferentzien Batzorde Mistoa bildu da, Euskadiri lau eskumen berri eskualdatzeko erabakiak onartzeko: espetxeak, ISSN kode bibliografikoa, errepide bidezko garraioa eta Ondarroako Itsas Barrutiaren egoitza. Espetxeen gaineko eskumena, nolanahi ere, ez da 2021eko urriaren 1era arte iritsiko.
2021/07/07 169/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, zeinaren bidez onartzen baita Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren erabakia, espetxe-arloko estatu-legeak betearazteko egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzekoa.
2021/07/07 170/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, Estatua-Euskal Autonomia Erkidegoa Transferentzien Batzorde Mistoaren erabakia onartzekoa. Horren bidez, maiatzaren 14ko 2380/1982 Errege Dekretuaren bidez portu-gaietan Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako Estatuko administrazioaren zerbitzuetara atxikitako ondare-bitartekoak gehitzen dira.
2021/07/07 171/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, zeinaren bidez onartzen baita Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren erabaki bat. Erabaki horren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio errepideko garraioei buruz uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan aurreikusita dauden zenbait ahalmen gauzatzeko giza baliabideak eta aurrekontu- eta ondare-baliabideak.
2021/07/07 172/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, zeinaren bidez onartzen baita Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoak hartu duen erabakia, Argitalpen Seriatuen Nazioarteko Zenbaki Normalizatua (ISSN International Standard Serial Number) esleitzeko egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeko.
2021/07/07 Gutxieneko Bizi Diru-sarreraren transferentzian aurrerapenik ez dagoela salatzen da. IMVren transferentzia osoa eskatzen da, Gernikako Estatutuaren 10.12 artikuluarekin bat etorriz. Kupoa osorik eskualdatzea eta doitzea eskatzen da.
2021/07/29 Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak (EIBM-CMCE) oraindik itundu barik zeuden hiru zerga-figurak ituntzea erabaki du: Finantza Transakzioen gaineko zergak, Zerbitzu Digitalak eta merkataritza elektronikoaren BEZa.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/09/30

Aldez aurreko iragarpena egin eta data berretsi ondoren, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoa bildu zen, eta zorpetzeko gaitasun propioa aitortu zien foru-aldundiei; hitzartutako defizitaren % 2,6ri foru-aldundientzako berariazko % 0,9 gehitu zitzaion, eta 2020an % 3,5era iritsi da euskal erakundeentzat; 2021erako defizita % 3,0n finkatzea lortu zen (% 2,2 Eusko Jaurlaritzarentzat eta % 0,8 foru-aldundientzat), eta horrek aurrekontuak modu sendoagoan egiteko prozesua hastea ahalbidetu zuen.; Eusko Jaurlaritzaren zor publikoaren helburua 2020rako % 16,3n eta 2021erako % 16,9n ezartzea erabaki zen, hau da, 10.821 milioi euro eta 12.440 milioi euro lortzea. Halaber, finantza-arloko akordioak hartu ziren: a) 2019ko behin betiko zerga berezien ondoriozko kupo likidoak eta finantza-konpentsazioak, eta 2020rako behin-behineko zenbatekoak, eta b) Euskal Autonomia Erkidegoari 2018rako eta 2019rako dagokion behin betiko finantzaketa eta 2020ko behin-behineko finantzaketa, enplegu-politika aktiboei lotutako kostuagatik.

2021/05/10 Ogasuneko sailburuordeak Itunak eta Adconcordiamek antolatutako "IX. Finantza Publikoak eta Zorraren Iraunkortasuna" jardunaldietan parte hartu du. Bere hitzaldian, aurrekontu-egonkortasunaren arloan Estatuarekiko koordinazioaren eta lankidetzaren oraina eta etorkizuna aztertzen ditu, orain arte egin diren akordioei erreferentzia eginez, eta garrantzitsutzat jotzen du Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoak euskal erakundeentzako defizit- eta zor-helburuak adosteko deialdia egitea.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/15

Herri Dirubideen Euskal Kontseilua bilera batean bildu zen, eta, besteak beste, honako gai hauek jorratu ziren: aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-iraunkortasunaren arloko erakunde arteko 2020-2021 akordioa (defizit-helburu bateratuak hiru foru-aldundien artean, onartutako ekarpen-koefiziente horizontaletan oinarrituta: 2020: -0,9 —595 M€—  eta 2021: -0,8 —588 M€—); zerga itunduen bidezko 2020ko bilketaren itxiera-aurreikuspenak (13.411.590.000 €; -% 13,3); zerga itunduen bidezko 2021eko aurreikuspena (14.250.073.000 €; % 6,3); koefiziente horizontalak eta foru-aldundiek Eusko Jaurlaritzari 2021erako egindako ekarpenak (Araba: % 16,22; Bizkaia: % 50,29 eta Gipuzkoa: % 33,49); 2021eko doikuntza-funts orokorra zehaztea (Eusko Jaurlaritza: % 70,04 —85.909.926 €—; Foru Aldundiak: % 29,96 —36.748.449 €—; guztira: 122.658.375 €); 2021eko Gizarte Zerbitzuen Zorroaren Erakundearteko Funtsa (20.000.000 €).

2021/02/12 Herri Dirubideen Euskal Kontseilua bildu zen, eta, besteak beste, honako erabaki hauek hartu zituen: ekarpenen likidazioa 2020: foru-aldundien zerga itunduen bilketa kontsolidatua 13.949,3 MM/€-koa izan zen 2020an, hau da, 2019an baino 1.520,3 M/€ gutxiago, eta urte batetik bestera % 9,8ko beherakada izan zuen, baina 537,7 MM/€ gehiagokoa izan da, urriaren 15ean onartutako, itxiera-aurreikuspenaren aldean; 2020rako Egokitzapenerako Funts Orokorraren likidazioa, 56,8 M/€-koa, Arabara bideratuko da oso-osorik, haren bilketa-koefizientea koefiziente horizontalaren % 99,00koa izan dadin.
2021/07/15 Eusko Jaurlaritzaren eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru-aldundien arteko 2022-2026ko Ekarpenen Lege berrirako aurreakordioaren ondoren (2021/07/09), Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak baliabideak banatzeko eta 2022-2026ko EAEko aurrekontuak finantzatzeko foru-aldundien ekarpenak zehazteko metodologia onartu du.
2021/07/27 Ekarpenen lege-proiektua onartu da. Baliabideak banatzeko eta foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoko 2022-2026 aldiko aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko metodologia jasotzen du.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/22 Eusko Jaurlaritzak Eustat-Euskal Estatistika Erakundearen, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren eta Itsasoko Gizarte Institutuaren artean hitzarmen bat sinatzea onartu zuen. Hitzarmen horren helburua da lankidetza-esparru egonkor bat ezartzea, Euskal Autonomia Erkidegoak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren eta Itsasoko Gizarte institutuaren fitxategietan eta datu-baseetan jasotako informazioa estatistika-xedeetarako baliatzea arautu behar duen edukiari, baldintzei eta prozedurei dagokienez.
2021/02/08 1/2021 DEKRETUA, urtarrilaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketa Erregelamendua onartzen duena.
2021/04/21 124/2021 Dekretua, apirilaren 13koa, Finantzen Euskal Institutuari Finkatze Kapitala Finkatuz, S.A. sozietate publikoa sortzeko baimena ematen diona, 160.000.000 euroko kapital sozialarekin.
2021/06/25 Euskal Autonomia Erkidegoko Higiezin-kredituen Bitartekariak eta Higiezinen Mailegu-emaileak eskuestea eta erregistratzea eta horiek gainbegiratzeko eta zehatzeko eginkizunak arautzeko den Dekretuaren proiektua jendaurrean jartzen da (Ebazpena, 2021eko ekainaren 17koa, Finantza Politikako zuzendariarena).
2021/08/12 191/2021 Dekretua, 2021eko uztailaren 27koa, zeinaren bidez onartzen baita 2021eko Urteko Estatistika Egitaraua.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/10

Transferentzien Bitariko Batzordeak erabaki du espetxeen arloan Estatuko Administrazioak dituen eginkizunak eta zerbitzuak, bai eta giza baliabideak, aurrekontu-baliabideak eta ondare-baliabideak ere, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzea. Transferentzia 2021eko urriaren 1etik aurrera gauzatuko da.

2021/07/07 169/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, zeinaren bidez onartzen baita Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren erabakia, espetxe-arloko estatu-legeak betearazteko egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzekoa.
2021/08/04 192/2021 Dekretua, uztailaren 27koa, zeinaren bidez 17.631.227,15 euroko kredituak txertatzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren 2021eko Aurrekontuan, EAEk bere gain hartu dituelako espetxe-arloko estatu-legeak betearazteko esparruan Estatuak eskualdatu dizkion eginkizunak eta zerbitzuak.