Euskadi.eus

Lehen sektorea/landa-garapena

Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/15 275/2020 Dekretua onartzen da, abenduaren 9koa, Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsak (FEAGA) eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak (FEADER) Euskal Autonomia Erkidegoan finantzatutako gastuen Erakunde Ordaintzailearen antolamendua eta funtzionamendu-araubidea ezartzen dituena.
2021/02/17
Argazkipac abian jarri da,  NPBren aitorpen-eskatzaileekin informazio-trukea errazten duen aplikazioa
2021/03/17 FEAGA eta FEADER funtsen kontura emandako eta Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzailearen bidez ordaindutako laguntzetarako sarbide publikoa iragarrit zen da.
2020ko deialdiaren esleipena.
2021/06/29 Baimena ematen da Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsarekin hitzarmen bat sinatzeko, monitorizazio bidezko kontrol-lanak egiteko 2021eko eta 2022ko kanpainetan.
2021/07/27 Akordioa, zeinaren bidez baimentzen baita lankidetza-hitzarmen bat sinatzea Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioarekin, estatistikaren arloan, 2021. urtean.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/19 Mahatsondoaren biodibertsitatea, ongarritzea eta landare-estalkien erabilera, Neikerrek aztertu duena klima-aldaketaren aurrean ardoen kalitateari eusteko
2021/03/10 Neiker-ek osatu du Arkautiko finketako zazpi hektarea ekoizpen ekologikora bihurtzeko zikloa.
2021/03/31 NEIKER-ek “Ongarri organikoa laborantza estentsiboetan” titulupean web mintegi bat antolatu dU.
2021/06/30 Ekoizpen Ekologikoa Sustatzeko Planeko (EES) lanen esparruan, landa-bisita bat gauzatu da NEIKERek Arkauten egiten dituen labore ekologikoen saiakuntzetara. Bisita horretan, udazkeneko laboreen saiakuntzen garapena, aurreko kanpainetako saiakuntzen emaitzetako batzuk eta 2020-2021 kanpainako udako laboreen saiakuntzetarako proposamenak azaltzen dira
2021/10/22 Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako Sailburuordetzak "baserritik zuretzat, zentzuzko merkataritza" proiektu pilotuaren aurkezpenean parte hartu du, Gipuzkoako establezimenduetan tokiko ekoizle txikien produktuen banaketa errazteko.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/22

Akordio bat iragarri da Nekazaritza Politika Erkidearen (NPB) 2020ko ekitaldiko zuzeneko laguntzei dagozkien ordainketen % 70eko aurrerakina ordaintzeko. Aurrerakin horiek 20 milioi eurora iritsi ahal izango dira, eta 7.000 eskatzailerentzat izango lirateke gutxi gorabehera: 5.300 oinarrizko ordainketako eta ordainketa berdeko erregimenekoak, eta 1.700 nekazari txikien erregimen sinplifikatukoak

2020/12/22 Nekazaritzako produktuak, elikagaiak eta arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntzen programa (lehiatu berria programa)Deialdiari atxikitako funtsak gehitu dira (2.525.000,00 euro) (Guztira, 15.780.000 euro esleitu zaizkio deialdiari) 2021eko deialdia Informazio gehiago (17.480.000.- €)
2021/01/22 62/2021 Dekretua, otsailaren 16koa, Esnearen Kontrolerako Euskal Zentroa (EKEZ) eratzeko eta antolatzeko dekretua aldatzeko dena
2021/02/16 Arraza garbien abeltzain-elkarteentzako laguntza-programa2021eko deialdia (350.000.- €)
2021/02/19
Arrantza-sektorearentzako laguntzen programa, COVID-19k eragindako alarmaren ondorioz aldi baterako laguntzen esparruari helduta arrantza-jardueraren lehiakortasunari eusteko

2020ko esleipena
2021/03/12 Beren etorkizun profesionala ahuntz eta ardi sektorean garatzea erabaki duten beste 13 artzaini eman die diploma Artzain Eskolak.
2021/04/20 Nekazaritza Politika Erkidean (NPE) txertatutako zuzeneko laguntzen programa- 2021ko deialdia.  Informazio gehiago (45.000.000.- €)
2021/04/30 Ogitarako garia modu integratuan ekoizteko arau tekniko espezifikoa onartu da.
2021/05/27 Urtarrilaren 26ko 30/2010 Dekretua egokitu da, eta fruta- eta barazki-ekoizleen elkarteei 2021erako emango zaizkien laguntzen guztizko bolumena ezagutarazi da. (480.000.- €)
2021/06/17 Nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuen kalitate-araubideetarako laguntzen programa. 2021eko deialdia. Informazio gehiago (712.780.- €)
2021/07/02 Lehiatu Sustapena Programa. Nekazaritza-, elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntza-programa.2020ko esleipena (2021/02/18)2021eko deialdia (500.000.- €)
2021/07/02 Nekazaritza-, elikagai- eta arrantza-sektoreentzako aldi baterako laguntzen programa, ekoizpen- eta merkataritza-jarduerari eusteko, COVID-19ak eragindako alarmaren ondorioz. Laguntzen esleipena (2020ko deialdia)
2021/09/16 Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-, arrantza- eta elikagaigintza-sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarialentzako laguntza-programa ("elkarteak" programa).

2020ko esleipena (2021/01/27)
- 2021 deialdia (419.391,00 euro) (2021/04/16). Baliabide ekonomikoak aldatzea (186.704.-€) (419.391.- €)
2021/09/30 2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programan aurreikusitako nekazaritza- eta baso-ekoizleen elkarteentzako laguntza-programa.
2021erako deialdia. Informazio gehiago (400.000.- €)
2021/10/11 Enpresak sortu, handitu eta modernizatzeko inbertsiotarako laguntzak (Leader Programa)
2021 deialdia (672.000.-€)(2020/12/30)
2020ko deialdiaren esleipena (2021/06/15)
Zuzkidura handitzea. Gehieneko zuzkidura globala 4.100.000 euro handitu da. Guztira (lerro guztiak): 9.310.000.-€.
2021/10/20 Euskal Autonomia Erkidegoko arrantza- eta akuikultura-sektorerako laguntza-programa. Laguntza horien helburu nagusia garapen teknologikoan, eraginkortasun energetikoan eta giza kapitalean oinarritutako sektore iraunkorra eta berritzailea sustatzea da. 2021eko deialdia 
- Motorrak ordezkatzeko edo modernizatzeko laguntzak
- Giza kapitala sustatzeko, enplegua sortzeko eta elkarrizketa sozialerako laguntzak
- Osasunerako eta segurtasunerako laguntzak arrantza-ontzietan edo banakako ekipoetan egindako inbertsioetan
- Akuikulturako inbertsio produktiboetarako laguntzak: ekoizpena dibertsifikatzea
- Akuikultura-enpresa jasangarri berriak sustatzeko laguntzak
- Ekoizpen- eta merkaturatze-planetarako laguntzak
- Arrantza-produktuak merkaturatzeko neurrietarako laguntzak
- Eraldaketarako laguntzak

Deialdiaren zenbatekoa, guztira (14.800.000.- €)
2021/10/26

Aldi baterako ezohiko laguntzen programa 2021erako, esnetarako behien, haragitarako behien, ardien, ahuntzen, haragitarako eta errutetarako hegaztien, txerrien, untxien eta zaldien sektoreetan abeltzaintza-jarduerari eusten laguntzeko.

2021eko Deialdia (12.000.000.- €)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/12 Hazi Fundazioak, sektoreko enpresa eta erakundeekin lankidetzan, Euskadiko edarien (ardoa, txakolina, sagardo naturala, garagardoa, etab.) sektoreko ibilbide-orria diseinatu zuen, COVID-19aren pandemiak sektorean eragin duen egoera zailari aurre egiteko. Finantza-laguntzako hainbat neurriz gain, Basque Wine Officek koordinatutako ekintza nagusiek produktua tokiko eta nazioarteko merkatuetan sustatzea eta kokatzea dute ardatz.
2021/03/25 Eusko Jaurlaritzak "Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava" JDB gisa erregistratzea eskatzeko izapideak amaitu ditu.
2021/04/06 Artisau-eran ardoa, sagardoa eta garagardoa egiten dituen sektorean berme gisako finantza-laguntzak (NEKAFIN)
2020ko esleipena 
2021/04/23
Mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko laguntzei buruzko otsailaren 26ko 26/2019 Dekretua 2021-2022 kanpainarako egokitzea.
2021/06/16

HAZI Fundazioaren eta Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako ostalaritza-elkarteen (AHB, AEHG, SEA Hostelería eta GasteizOn) artean hitzarmen bat sinatu da, "Basque Wine" kontzeptuaren pean elkartutako Euskadiko edariak sustatzeko, pandemiak gehien erasandako sektoreetako biri laguntzeko asmoz (Euskadiko ostalaritza eta upategiak).

2021/06/25 Ardoaren, txakolinaren, sagardo naturalaren, artisau-garagardoaren eta ur ontziratuaren sektoreetarako aparteko laguntzen programa. 2021eko deialdia Informazio gehiago (10.000.000.- €)
2021/07/12 Mahastia berregituratzeko eta birmoldatzeko eragiketetarako programa. Laguntzen finantzaketa-ehunekoa handitu zen, eta aurreikusitako kostuen % 60raino irits daiteke (2020/09/23)2021ean mahastia berregituratzeko eta birmoldatzeko laguntzei dagozkien errenta-galerengatiko konpentsazioen zenbatekoak zehazten eta jakinarazten dira, Euskal Autonomia Erkidegoko jatorrizko izendapen bakoitzerako
2021/09/08 Mahastizaintza eta ardogintzaren sektorea babesteko programaren inbertsiorako laguntzen programa.2021 deialdia (Esleitutako funtsak: 7.500.000 €). Informazio gehiago (2020/09/30)2022 deialdia. Informazio gehiago (4.400.000.- €)
2021/09/08 BASQUE WINE markako produktuak barne-merkataritzan sustatzeko laguntzen programa.2021 deialdia. Informazio gehiago (1.000.000.- €)
2021/09/08

"Lehiatu Ardoa Programa": ardogintzako erakundeen kanpo-sustapenerako laguntzak dn zen 2020ko ekitaldirako
2020ko deialdia (200.000.-€)2020/11/28)
2021eko deialdia
(600.000.- €)

2021/09/13 Mahastizaintza eta ardogintzaren sektoreko inbertsio-proiektuetarako laguntza-programa, minimis laguntzen araubidearen pean. 2020 deialdia (635.000,00€) (2020/11/03) 2020ko esleipena (2021/03/09)2019 Esleipena
2021/10/22 Hirugarren herrialdeetan ardogintzako produktuei buruzko informazio- eta sustapen-ekintzetarako eta -programetarako laguntzak

2021 deialdia (9.000.000.-€)(2020/11/24)
Deialdia 2022
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/03/22 Eusko Jaurlaritzak "On egin" bonuak aurkeztu ditu, kalitatezko eta jatorrizko markadun produktuak suspertzeko eta Euskadiko ostatuetan egonaldiak sustatzeko.
2021/04/15 Bioregionsn-ek sustatutako webinar bat egin zen, Euskadirekin, Ipar Kareliarekin (Finlandia) eta Ipar Renania-Westfaliarekin (Alemania) lankidetzan. Bertan, kontratazio publikoak garapen jasangarriari ekiteko eta merkatuak produktu eta zerbitzu jasangarriagoak bereganatzeko duen zeregina eztabaidatu zen.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/10
Iparraldeko hegaluze-harrapaketen kuota handitu egin da, eta hazkunde hori Azti zentro teknologikoak gidatutako eta Eusko Jaurlaritzak finantzatutako ikerketa zientifikoetan oinarritu da
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/08/19 Minimis erregimenari atxikitako arrantza-enpresentzako laguntza-programa, ikasleek arrantza-ontzietan prestakuntza-egonaldiak egin ahal izateko, Itsasoratu programa. 2020-2021 ikasturterako deialdia. Informazio gehiago (140.000.-€) (25/05/2021)2021-2022 deialdia. Informazio gehiago (105.000.- €)
2021/10/22 Beken programa, Blas Lezo - Pasaiako Itsas Arrantzako Heziketa Zentroan, Bermeoko Nautika eta Arrantza Lanbide Heziketako Eskolan eta Ondarroako Antiguako Nautika eta Arrantza Lanbide Heziketako ikastetxean nautika eta arrantzako ikasketak egiteko.
2020-2021 ikasturterako deialdia (2021/06/14)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/20 Euskal Autonomia Erkidegoko arrantza- eta akuikultura-sektorerako laguntza-programa. Laguntza horien helburu nagusia garapen teknologikoan, eraginkortasun energetikoan eta giza kapitalean oinarritutako sektore iraunkorra eta berritzailea sustatzea da. 2021eko deialdia
- Arrantza-sektorearentzako aholkularitza-zerbitzuetarako laguntzak
- Arrantzale gazteentzako hasierako laguntzak
- Akuikulen ustiategietarako kudeaketa-, ordezkapen- eta aholkularitza-zerbitzuetarako laguntzak

Deialdiaren zenbateko, guztira: (14.800.000.- €)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/22 Antxoari kalitate-ziurtagiria eman zitzaion Eusko Label bereizgarriaren bidez, arrantza-produktuen gamaren barruan. Horrela, Euskadin arrantzatu ohi den beste espezie horretara hedatu da bereizgarria, eta, hemendik aurrera, araudi tekniko oso zorrotza bete beharko du.
2021/10/20 Euskal Autonomia Erkidegoko arrantza- eta akuikultura-sektorerako laguntza-programa. Laguntza horien helburu nagusia garapen teknologikoan, eraginkortasun energetikoan eta giza kapitalean oinarritutako sektore iraunkorra eta berritzailea sustatzea da. 2021eko deialdia

- Arrantzak itsas ingurunean duen eragina murrizteko eta espezieak babesteko arrantzara egokitzeko laguntzak
- Itsasoko baliabide biologikoen kontserbazioarekin lotutako berrikuntzarako laguntzak
- Itsasoko hondakinak biltzeko laguntza
- Biodibertsitatea eta itsas ekosistemak babesteko eta berreskuratzeko laguntzak eta arrantza-jarduera jasangarrien esparruko konpentsazio-erregimenak
- Balio erantsiarentzako laguntzak, produktuen kalitatea eta nahi ez diren harrapaketen erabilera
- Arrantza-sektorean berritzeko laguntzak
- Ikertzaileen eta arrantzaleen arteko elkarteentzako laguntzak
- Itsasontzi barruko inbertsioetarako, auditoretzetarako eta energia-azterlanetarako laguntzak (arrantza-sektorea)
- Akuikulturako berrikuntzarako laguntzak

Deialdiaren zenbateko, guztira:
(14.800.000.- €)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/28
Erein pribatuak laguntza programa, G4, G5 eta G6 landa-eremu sailkatuen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako, erakunde pribatuei zuzendutakoak

2021 deialdia


(3.560.000.- €)
2021/09/13 Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiak lekualdatzeko laguntzen programa.
2021eko deialdia (105.000.- €)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/08/18 Partaidetzazko toki-garapeneko estrategiaren (PTGE) babespeko proiektuetarako laguntzak emateko programa. Arrantza-sektoreko tokiko ekintza-taldeari (GALP) onartu zitzaion, arrantza-eremuen garapen jasangarrirako, Europako Itsas eta Arrantza Funtsaren (2014-2020) esparruan.2021eko deialdia. Informazio gehiago (2.240.000.- €)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/22
Itsaspen laguntza-programa, Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertzeko eremuak sustatu eta garatzeko

2021erako deialdia
(500.000.- €)
2021/02/24
2021/06/02 143/2021 Dekretua, maiatzaren 25ekoa, turismo-arrantzari buruzkoa, Euskal Autonomia Erkidegoko itsas uretan eta ur kontinentaletan arrantzako eta arrantzako edo itsas turismoko erakustaldiei buruzkoa.
2021/10/20 Euskal Autonomia Erkidegoko arrantza- eta akuikultura-sektorerako laguntza-programa. Laguntza horien helburu nagusia garapen teknologikoan, eraginkortasun energetikoan eta giza kapitalean oinarritutako sektore iraunkorra eta berritzailea sustatzea da. 2021eko deialdia

- Giza kapitala eta sareko lana sustatzeko laguntza
- Osasun publikoko neurriak ezartzeko laguntza (arrantza-sektorea)

Deialdiaren zenbateko, guztira: (14.800.000.- €)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/09/13 Emakume Nekazarien Estatutuaren esparruan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko laguntza-programa.
"EMA laguntzak". 2021eko deialdia. (60.000.- €)
2021/10/11 Ekintzailetzarako laguntzak  (Leader Programa) - 2021 deialdia (46.500.-€)(2020/12/30) 2020ko deialdiaren esleipena (2021/06/15)
Zuzkidura handitzea. Gehieneko zuzkidura globala 4.100.000 euro handitu da. Guztira (lerro guztiak): 9.310.000.-€.
2021/10/11 Besteren konturako kontrataziorako laguntzak (Leader Programa) - 2021 deialdia (13.500.-€)(2020/12/30)

Adjudicación convocatoria 2020. (2021/06/15)

Zuzkidura handitzea. Gehieneko zuzkidura globala 4.100.000 euro handitu da. Guztira (lerro guztiak): 9.310.000.-€.

Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/23
Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuak (G4, G5 eta G6 sailkatuak) sustatu eta garatzeko 2021eko laguntzetarako deialdia egiten da, erakunde publikoentzat (Erein Publikoak)

2021 deialdia
(4.000.000.- €)
2021/02/12
Ondarroako portuko lonja berria arrantzale eta merkaturatzaileei zerbitzua ematen hasi da
2021/02/23 Urdaibaiko Biosfera Erreserban errentagarritasun finantzarioaren galeragatiko konpentsazio ekonomikorako eta zaintza-akordioen bidez ingurumen-kudeaketa egokirako laguntzak eta diru-laguntzak (2020ko azaroaren 30eko Ebazpena aldatzea)
2021/02/27 Lekeitioko portua konpontzeko lanak iragarri dira (557.000.- €)
2021/04/09 Nekazaritza-sektorean lan egiten duten sasoikako langileei ostatu emateko higiezinak sortu, egokitu edo ekipatzeko laguntza-programa.
2020ko esleipena (2021/02/24)
2021eko Deialdia. Informazio gehiago (70.000.- €)
2021/05/13 Getariako portuaren kanpoko dikea indartzeko obrak egiteko kontratuaren lizitazio-epea ireki da, 2.325.881 euroko aurrekontuarekin.
2021/07/22 Bi milioi euro inguru bideratu dira Lea Artibaiko eskualdean landa-garapenerako 54 proiektutara, eta 3,8 milioitik gorako inbertsioak sortu dira LEADER eta Erein programen bidez.
2021/08/25 Euskal Autonomia Erkidegoko sindikatu-izaerako nekazaritzako erakunde profesionalentzako laguntza-programa2020ko esleipena (2021/02/01)2021 Deialdia. Informazio gehiago (241.000.- €)
2021/09/21 Euskal Autonomia Erkidegoko landa- eta itsasertz-ingurunea dinamizatzen duten gizarte-ekitaldiak egiteko laguntza-programa.
2019ko deialdiko laguntzen esleipenaren publizitatea.
2021/10/11 LEADER herrien azpiegituretarako, oinarrizko zerbitzuetarako eta berritzeko inbertsiotarako laguntzak (Leader Programa)Laguntza zerrenda:LEADER herrien azpiegituretarako, oinarrizko zerbitzuetarako eta berritzeko inbertsiotarako laguntzak; Etxebizitzarako laguntzak 2021 deialdia Más información (728.000.-€)(2020/12/30)2020ko deialdiaren esleipena (2021/06/15)
Zuzkidura handitzea. Gehieneko zuzkidura globala 4.100.000 euro handitu da. Guztira (lerro guztiak): 9.310.000.-€.
2021/10/20 Euskal Autonomia Erkidegoko arrantza- eta akuikultura-sektorerako laguntza-programa. Laguntza horien helburu nagusia garapen teknologikoan, eraginkortasun energetikoan eta giza kapitalean oinarritutako sektore iraunkorra eta berritzailea sustatzea da. 2021eko deialdia

- Arrantza-portuetarako, lehorreratze-lekuetarako, lonjetarako eta ainguralekuetarako laguntzak
Deialdiaren zenbateko, guztira: (14.800.000.- €)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/03/11 AZTIk FoodTure txostena aurkeztu du, elikaduraren arloan berrikuntza aktibatzeko eta zientziaren bidez gizartearen eraldaketa jasangarri eta osasungarriari laguntzeko kontuan hartu beharreko alderdi garrantzitsuenak jasotzen dituen gida.
2021/03/31 115/2021 Dekretua onartzen da, martxoaren 23koa, zeinaren bidez arautzen baitira nekazaritzaren, arran- tzaren eta elikagaigintzaren sektoreko zientzia-teknologiaren eta enpresaren alorretan langile ikertzaileentzako eta langile teknologoentzako prestakuntza-laguntzak (Ikertalent programa).
2021/04/10 Añanako Labean Gunea aurkeztu da, landa-ingurunean ekintzailetzako eta gizarte-berrikuntzako jarduerak garatzeko lekua. Gune horrek teknologia eta lan-metodologia berritzaileak jarriko ditu biztanle guztien eskura, eskualdea eraldatzeko eta, horrela, tokiko komunitatearen aurrerapena lortzeko.
2021/05/28 NEIKERek ongarrien kontsumoa murriztea lortu du proba pilotu aitzindari batean, doitasunezko nekazaritza erabiliz.
2021/06/14

"The FOOD GLOBAL ECOSYSTEM" proiektuarekin elikadura berritzailerako ekosistema egokiena bezala aurkeztu da Euskadi

2021/06/15 Euskadiko nekazaritzako elikagaien alorreko digitalizazioko eta berrikuntzako aurrerapenak Food 4 Future Nazioarteko Kongresuan.
2021/08/11 Nekazaritza-, arrantza- eta elikagaigintza-sektoreko zientzia-, teknologia- eta enpresa-arloan ikertzaileak eta teknologoak prestatzeko laguntza-programa (Ikertalent programa). 2021eko deialdia. (1.773.600.- €)
2021/08/25

Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, basogintzaren eta arrantza- eta akuikultura-produktuen sektoreetako ikerketa-, garapen- eta berrikuntza-proiektuetan gastuak eta inbertsioak egiteko laguntza-programa.
2020ko deialdiaren esleipena (2021/03/17)
2021eko deialdia (2.500.000.- €)

2021/08/25 2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programan aurreikusitako laguntzen esparru-araudia ezartzen duen otsailaren 14ko 43/2017 Dekretuan aurreikusitako lankidetzarako laguntzen programa. 2021eko deialdia (286.000.- €)
2021/10/05 Eusko Jaurlaritzak World Maritime Week-en parte hartuko du, ontzigintza, arrantza, portu eta energia sektoreen nazioarteko topaketan
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/01
Teknikerrek eta Aztik indarrak batu dituzte elikagaien industriarako 4.0 industriako aplikazioetan
2021/10/20 Euskal Autonomia Erkidegoko elikadura- eta zur-kateko eragileen ikerketa, garapen eta berrikuntzako sailak sortu eta garatzeko laguntza-programa.
2021eko deialdia. Informazio gehiago. (1.000.000.- €)
2021/10/20 Euskal Autonomia Erkidegoko elikadura- eta zur-katea digitalizatzeko laguntza-programa.
2021eko deialdia. Informazio gehiago

(2.000.000.- €)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/15
Eusko Jaurlaritzaren ekintzailetza-estrategiaren esparruan, EIT Foodek bi programa abiarazi ditu Europa hegoalderako nekazaritzako elikagaien sektorean proiektu berritzaileak lortzeko: EIT Food Accelerator Network (EIT Fan), 'Start-ups' ei hazten laguntzeko eta nazioarteko bultzada emateko; eta Seedbed programa, negozio-ideiak baliozkotzea ahalbidetzen duen inkubagailua
2021/02/23
Culinary Action! Ekimeneko ekintzaileen nazioarteko VIII. Foroa inauguratuko da. Bertan, gastronomiaren sektoreko adituak eta adituak bilduko dira, COVID-19k sortutako krisiaren garapenak eragin dituen ahulgune nagusiei erantzuteko eta erresilientzia hobetzeko.
2021/04/23 Bizkaiko Foru Aldundiarekin lankidetzan jardun zuten 50 Next proiektuaren The World 's 50 Best Restaurants ekitaldia antolatzeko, gastronomiaren arloko hurrengo belaunaldiko liderrak identifikatzeko. Euskadiko hiru talentu gazte barne hartzen dituen 50 Next-eko lehen zerrenda nazioarte mailan zabaldu ondoren, Bizkaian izango da 2022an egingo den ekitaldi presentziala
2021/04/29 Food 4 Future – ExpoFoodTech ekitaldiaren lehen edizioa egingo dela iragarri da. Ekitaldi horren helburua elikagaien eta edarien industria eraldatzea eta iraultzea da, berrikuntza teknologikoaren bidez.
2021/06/15 Food 4 Future Nazioarteko Kongresua inauguratu da. Bertan, plataforma bat eskaintzen da HAZI, Neiker teknologia-zentroa eta elika fundazioa garatzen ari diren proiektuak aurkezteko, Euskadiko nekazaritzaren, elikagaien eta zuraren sektorearen digitalizazioaren, ekintzailetzaren eta berrikuntzaren esparruan.
2021/07/06 Gastronomia-lankidetza eta -berrikuntzako programa, Gastrokop. Laguntza horien helburua da gutxienez bi erakunderen arteko lankidetza-fosilak eta gastronomiaren sektoreak proiektu berritzaileetan duen parte-hartzea eta lankidetza sustatzea.2021eko deialdia. Informazio gehiago (2.500.000.- €)
2021/10/20 Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak, HAZIren laguntzarekin, 23 euskal enpresa ekoizlek batera parte hartzea sustatu du Gourmets Aretoaren 34. edizioan, Europan egiten den kalitatezko elikagaien eta edarien nazioarteko azokarik handienean.
2021/10/26 Basque Culinary Centerrek, HAZIk eta euskal gastronomiaren eragile nagusiek Mantala Basque Gastronomia aurkeztu dute. Ekimen horren helburua euskal gastronomia sustatzea eta garatzea da, ezagutzaren trukea eta baterako sorkuntza sustatuz.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/13 Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako Elikagaien Katearen Kontrol Ofizialeko Plana eguneratu zen 2021-2025 aldirako. Plan hau tresna bat da euskal ekoizpen-sektorean elikagaien segurtasuna bermatzeko eta ekoizten diren elikagaiak kontsumitzen dituzten pertsonen osasunaren babes-maila handia bermatzeko.
2021/04/15 Nekazaritza-ekoizpen iraunkorreko teknikapean labore estentsiboko dibertsifikazioari emandako nekazaritza-laguntzan. 2015-2020rako Euskadiko Nekazaritza Garapeneko Programan aurrez ikusita.
- 2021ko deialdia  (1.250.000.- €)
2021/06/25 NEIKER / Nekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundeak "abeltzaintzaren papera aldaketa globalaren testuinguru batean: erronkak eta perspektibak" ikastaroa antolatu du. Ikastaroa online egingo da uztailaren 1ean eta 2an. Euskal Herriko Unibertsitatearekin elkarlanean antolatutako ekimen hau UPV/EHUko Udako Ikastaroen barruan kokatzen da.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/14 Eusko Label esneaz egindako gaztak sortu dira, Euskadiko esne sektorearen lehiakortasuna handitzeko (2020/12/14)
2021/03/29 Kontsumo Handiaren Berrikuntzaren Behatokiak saritu egin du IRTAk, NEIKERekin lankidetzan, garatu duen animalien ongizatearen zigilua, gizartearen eta kontsumo arduratsuaren beharrei erantzuteko erronkei aurre egiteagatik.
2021/06/10 Euskal Gatza sortu da, Eusko Label duen Euskadiko kalitate handiko gatza.
2021/06/17 Nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuen kalitate-araubideetarako laguntzen programa.2021eko deialdiaInformazio gehiago (712.780.- €)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/15 Euskadik eskualdeek baso-bioekonomiarako trantsiziorako motor gisa duten eginkizuna defendatu du.
2021/05/31 Eusko Jaurlaritzak Basque Green Deal ekimena aurkeztuko du Bioterra Azokan
2021/10/20 Bioekonomiaren arloko berrikuntza-proiektuetarako laguntza-programa, arlo horretan lan pilotuak eta berrikuntza-erakusleak egitea sustatzeko.
2021eko deialdia. Informazio gehiago (3.078.400.- €)