Euskadi.eus

Osasuna

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/01
Prestakuntza UPV/EHUko Laneko Segurtasun eta Osasunaren Prebentzioko Masterreko langileentzat. Osalanek bere langileekin parte hartzen du prestakuntza-programaren barruko modulu batzuk ematen. 
2020/12/01 Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak laguntza deialdia egin du Saf €ra 2020 esparruan garatzen diren ikerketa-proiektuak diruz laguntzeko. (75.000.- €)
2020/12/28
 
2021eko diru-laguntzen deialdia, ekitaldi honetan EAEko enpresa edo lantokietako prebentzio-ordezkariak trebatzeko oinarrizko mailako prestakuntza ematen duten erakunde publiko edo pribatuentzat.
(300.000.- €)
2021/04/01
Osalanen prestakuntza-jarduera: erizaintzako graduko azken urteko langileei prestakuntza ematea, prebentzio-zerbitzuetako osasun-langileei zuzendutako prestakuntza ematea, langileei zuzendutako jarduerak kalitate-irizpideen arabera aplika daitezen, eta lanbide-heziketako zentroetako ikasleei prestakuntza ematea, arlo horretan txikitatik eragiteko. Osalaneko langileek egindako hiru prestakuntzak. 
2021/09/07 Osalan / Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea lankidetzan ari da EAEko aldi baterako nekazaritza-lanean, Covid-19. eusteko. Jarduketa-protokoloa aktibatzen da sasoikako langileen mugimenduak lurraldeen artean sortzen duen arazoari aurre egiteko; izan ere, Covid-19k gaur egun duen pandemia-egoerak berariazko errefortzua behar du oraindik ere, bai ostatu- eta lan-baldintzak bermatzeko, bai birusaren prebentzioa eta babesa bermatzeko.
2021/10/25 Laneko arriskuen prebentzioak muskulu- eta eskeleto-nahasmenduak saihesteko duen garrantziari buruzko sentsibilizazio-kanpaina berria. Gai hori, une honetan, SST Europako Agentzia (EU-OSHA) lehenesten ari da, Europa osoan milioika langilek lanarekin lotutako muskulu- eta eskeleto-nahasmenduak dituztelako.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/20
Osalanek eta Lan Ikuskaritzak COVID 19ren hedapena saihesteko eta lan-osasuna eta jarduera ekonomikoa bermatzeko ezarritako protokoloak eta kontrolak arlo publikoaren balioa eta eragile sozioekonomiko guztien eta erakunde guztien arteko lankidetzaren beharra erakutsi duten zereginak izan dira.
2020/11/17
Euskadiko Covid-19 pandemiaren lan-arloko kasuak eta harreman estuak zaintzeko eta kontrolatzeko programa onartu da. Osalanek garatuko du, eta, horretarako, erakunde autonomoaren baliabideak sendotuko dira, epidemiologo mailako prestakuntza teknikoko 12 pertsona gehiago (lau lurralde bakoitzeko).
2020/12/01
Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak diru-laguntzen deialdia egiten du 2021erako, ekitaldi honetan EAEko enpresa edo lantokietako prebentzio-ordezkariak trebatzeko oinarrizko mailako prestakuntza ematen duten erakunde publiko edo pribatuentzat.
2021/02/17
Covid-19 txertoei buruzko eguneratze-tailerra egin ondoren, Osalanek, Lan Medikuntzako Euskal Elkartearekin eta Bilboko Mediku Zientzien Akademiarekin lankidetzan, 2014az geroztik prebentzio-zerbitzuetako osasun-langileei zuzendutako prestakuntza-planaren barruan egiten ari den prestakuntza-jarduerei berrekin die.
2021/04/01
Gutxieneko datu-multzo bat duen informazio-sistema bat garatzea, enpresek, beren prebentzio-zerbitzuen bidez, Osalani jakinaraz diezaioten zer arriskutan dauden langileak, eta, gainera, zer kalte egin dakizkiokeen osasunari lanarekin lotuta. Etengabeko ekintza.
2021/06/17
2021/07/15 Osalanek EAEko 2020ko lan-istripuen txostena aurkeztu du.
2021/10/07 Osalan / Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea. 2021eko Deialdia. Langile autonomoen artean laneko arriskuen prebentzioari buruzko prestakuntza sustatzeko diru-laguntzen programa. 2021eko deialdiaren esleipena. (40.000.- €)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/16 Osakidetzak bronkiolitis akutuaren ibilbide asistentzial integratua jarri du pediatria-zerbitzu guztietan, eta, horri esker, osasun-langileek gaixotasun horren aurrean egiten duten lana bateratu ahal izan da. Ibilbide honen inplementazioa eraginkorra izan da farmakoen erabilera murrizteko, bronkodilatadore gisa: 2019-2020 kanpainan, Osakidetzan artatutako bronkiolitis-kasuen % 25ean erabiltzetik, % 5 izatera igaro ziren.
2020/11/29 Osakidetzaren Bularreko Minbiziaren Detekzio Goiztiarreko Programak, duela 25 urte abian jarritakoak, 2 milioi mamografia baino gehiago egin ditu, eta Euskadin 10.300 minbizi baino gehiago detektatu ahal izan dira, gehienak fase goiztiarretan. Egindako azken asebetetze-inkestaren arabera, parte hartu duten ia emakume guztiek uste dute beharrezkoa dela eta bularreko minbizia kasu askotan lehen faseetan detektatzeko balio duela.
2020/12/15 Kontsumo publikora eta bainatzeko eremuetara bideratutako uren kalitatea babesteko, Osasun Sailak eta URA-Uraren Euskal Agentziak  sinatutako hitzarmenaren bigarren luzapenaren berri eman zen.
2021/01/08 Jakinarazi zen 2020an Euskadik 51,3 organo-emaileko tasa lortu zuela, nahiz eta pandemiak zailtasunak sortu dituen; 2000. urteaz geroztik, organo-emateen urteko batez besteko tasa Euskadin 40 emaile baino gehiago milioi biztanleko da, herrialde bakar batek ere inoiz lortu ez duena. Datu horiek munduko gainerako herrialdeetan erregistratutakoen gainetik daude, eta Euskadi nazioarteko abangoardian dago organoak emateari dagokionez.
2021/03/31 Jakinarazi denez, duela 12 urte ondesteko minbizia goiz detektatzeko programa ezarri zenetik, guztira 33.550 lesio premaligno (adenoma aurreratuak) eta gaizto (minbizi inbaditzaileak) detektatu eta tratatu dira. Kasu inbaditzaileei dagokienez,% 70,4 hasierako faseetan zeuden; beraz, haien tratamendua ez da hain oldarkorra izan, eta epe ertain-luzeko biziraupena% 95etik gorakoa da.
2021/04/27 Gobernuak aldi baterako programa bat sortzea onartu zuen, Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzan giza baliabideak indartzeko, COVID-19aren pandemiaren kudeaketari lotutako eginkizunei eta betebeharrei erantzuteko. Programa horretan, besteak beste, epidemiologiaren, estatistikaren eta zuzenbidearen arloko 48 pertsona sartuko dira, laguntza eskaintzeko eta 2020an hasitako indartze-programari jarraipena emateko. Programaren kostua, guztira, 2.751.190,23 eurokoa da urteko. Programak 12 hilabeteko iraupena izango du, eta gehienez 24 hilabetez luzatu ahal izango da
2021/05/07 Q Sukarraren agerraldi bat detektatu da, eta uste da 29 kasu susmagarri daudela. Pertsona batzuk ospitaleratu behar izan dituzte. Osasun-zerbitzuak zuzeneko harremanetan egon dira gainerako erakunde eskudunekin, hartutako segurtasun- eta prebentzio-neurriei eusteko, eta gertakari horren bilakaeraren jarraipena eta zaintza egiteko. Q sukarra gizakiei animalien bidez transmititzen zaien bakterio-infekzioa da.
2021/05/12 Osasun Publikoaren Defentsarako Elkarteen Federazioaren txosten baten arabera, Euskal Autonomia Erkidegoa da osasun-zerbitzu onenak dituen autonomia-erkidegoa.
2021/05/19 Agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntza-programa, 2020ko eta 2021eko ekitaldiei dagokiena (botiken koordainketa), arrazoi ekonomikoengatik inork agindutako medikazioa hartzeari utziko ez diola bermatzeko. 2021eko deialdia (7.429.800.- €)
2021/06/25 Jakinarazi da, gaur egun, normalizazio-prozesu bat garatze aldera, lehen mailako arretan eskaintzen diren hitzorduen % 44 aurrez aurrekoak direla. Halaber, uztailean aurrez aurreko talde-jarduerei berrekin zitzaien, hala nola Paziente Aktiboaren ikastaroei, gaixotasun kronikoa duen pertsona batek bere osasuna zaindu ahal izateko trebetasunak eskuratzeko.
2021/07/06 Matia Fundazioari zuzeneko dirulaguntza ematen zaio, hari atxikitako egoitzetan instituzionalizatutako pertsonen farmazia-prestazioa eta -arreta finantzatzeko, betiere prestazio hori jasotzeko eskubidea badute eta Osasun Sailaren kargura. (2.675.000.- €)
2021/08/12 198/2021 Dekretua, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Miokardioko Infartu Akutuaren Erregistroa sortu eta arautzekoa (Bihotzez erregistroa). Lehentasunezko helburua da miokardioko infartu akutuaren asistentzia-plangintza egiteko tresna izatea, eta, aldi berean, gertaera koronario akutuei buruzko informazio epidemiologikoa ematea, esparru horretako azterlanak eta ikerketak egiteko oinarri gisa, bai eta miokardioko infartu akutuaren arreta-eredua hobetzeko prozesura bideratutako kontratazio sanitarioa eta aldizkako ebaluazioa egiteko ere.
2021/09/28 Jakinarazten da Osakidetza / Euskal Osasun Zerbitzuak urratsak ematen jarraituko duela Lehen Mailako Arretaren presentzialtasuna handitzeko, une honetan % 50 ingurukoa baita. Helburua urte amaieran % 65era iristea da, pandemiaren aurretik. Hori lortzeko, neurri hauek hartuko dira pixkanaka: Osasun-zentroak COVID eta COVID ez direnen artean sektorizatuta egoteari utziko diote. Ohiko osasun-zentroko biztanleei arreta emango zaie; arnas sintomatologia dutenei eta, beraz, DBEOrekin bateragarria direnei arreta emango zaie, ordu-tarte zehatzetan, pertsona horiek aurrez aurre eta gainerako pazienteengandik bereizita artatzeko; pandemian sartutako oztopo arkitektonikoak ezabatzen hasiko dira, gaitasuna handitzeko, eta proba diagnostikoak, holtzak, barne-zirkuituak edo itxoite-geletako zigiluak egiteko moduluak ezabatuko dira, adibidez; pazienteek laguntzailearekin joan ahal izango dute; webgunearen bidez aurretiko hitzorduaren beste sistema bat diseinatu ahal izango dute, modu ordenatu eta seguruan erantzun ahal izateko presentzialtasun handiagoko eskaera horri.
2021/10/18 Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendariaren 2020ko irailaren 25eko Ebazpenaren bidez ezarri zen urriaren 13an hasiko zela gripearen aurkako txertaketa-kanpaina, 2020-2021 denboraldian. Kanpaina horretan, Osakidetzako zerbitzuek deituko dituzte txertoa jaso behar duten pertsonak; 300 leku espezifiko inguru   txertoa jartzeko, horien heren bat Osakidetzaren saretik kanpo, gainera, SOS Deiak aplikazioak txertoa jartzeko hitzordua eskatzeko aukera ematen die entzuteko edo hitz egiteko zailtasunak dituzten pertsonei.; agintaritza beraren 2020ko urriaren 26ko Ebazpenaren bidez, kanpainaren estaldura zabaldu egin zen arrisku-taldeetan sartzen ez den biztanleria orokorrera (sei hilabetetik aurrera), gripearen aurkako txertoa emateko eskaera egitera borondatez joan daitezen. Kanpainaren  lehenengo bost asteetan 495.156 pertsonak hartu zuten txertoa, aurreko kanpainan baino % 50 gehiagok. 2.000.000 euro inbertitu dira 558.000 dosi izateko, aurreko kanpainan baino heren bat gehiago.(2020/10/06)

Gripearen aurkako txertaketa-kanpaina hasi da, lehen dosiak emanda. 80.000 pertsona inguruk hartu dute dosia jasotzeko hitzordua.

 

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Ez dago jarduerarik
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/26

Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuak neurri sorta bat aurkeztu du sindikatuetako ordezkariekin egindako Mahai Sektorialean, lehen mailako arretak ematen duen zerbitzua indartzeko neurriak: a) langileen arloan: plantilla indartzea, laguntza-eremu horretarako 196 plaza berrirekin; berariazko osagarri bat aitortzea lehen mailako arretako administrazio-arloetako langileentzat, ordainsariaren % 4ko igoeraren baliokidea; b) Antolaketa: Osakidetzako Osasun Laguntzako Zuzendaritzaren barruan Lehen Mailako Arretarako Zuzendariordetza espezifiko bat sortzea, koordinazioa hobetzeko eta lehen mailako arretari espazio propioa emateko; lehen mailako arretako kontsultetan zeregin burokratikoak murrizteko plana, Coviden harreman estu positiboa izateagatik baja eman beharrik ez izateko hartu berri den neurriaren ildotik; c) inbertsioen eta ekipamenduaren esparruan: Osasun-zentroetako hobekuntza-obrak, 14 milioi eurokoak urtea amaitu baino lehen; lehen mailako arretan inbertsio berriak egiteko aurreikuspena 2021eko aurrekontu-proiektuan sartzea, 21.000.000 eurokoak.

2021/01/19 Gobernuak erabaki bat hartu zuen, Osasuneko Mahai Sektorialean 2021eko abenduaren 10ean adostutako neurria onartzeko. Neurri hori lehen mailako arretako administrazio-arloetako langileentzat berariazko osagarri bat sartzeari buruzkoa da: kategoriari esleitutako ordainsariaren % 4. (1.500.000.- €)
2021/07/29 Osakidetzak 2021-2022 deialdirako Osasun Prestakuntzako 492 plaza emango ditu, Graduondoko Espezialitatean, iazko eskaintza gaindituz eta duela 7 urtekoa % 57.69 handituz. Azken finean, Osasun Sailak inoiz egin duen prestakuntza-eskaintza handiena da.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/09/05 Kobid-19k sortutako pandemiaren eraginari buruzko informazio eguneratua ematen da egunero, eta herritarren eskura jartzen da, etengabe, egoera orokorrari eta haren bilakaerari buruzko informazio zehatza.
2020/09/16 Covid-19k ikastetxeetan sortutako pandemiaren eraginari buruzko informazio eguneratua ematen da.
2020/09/24

Osakidetza Euskal Osasun Zerbitzuak COVID-19a 30 minutuan diagnostikatzeko probak egin zituen, antigeno-testen bidez. Proba horiek birusaren zati proteikoa detektatzen dute, eta PCRek lortutako emaitzak bezain fidagarriak dira.

2020/09/26

Osasun Sailak berretsi zuen osatu egin dela 'Radar COVID' kutsadura-miaketaren aplikazioaren – Digitalizazio eta Adimen Artifizialerako Estatu Idazkaritzak garatua, Ekonomia Ministerioari atxikia – eta Osakidetzaren osasun-sistemaren arteko integrazio teknikoa, eta dagoeneko operatibo dagoela Euskadin.

2020/10/02

Lehendakaria buru zela, Euskadiko Babes Zibileko Planaren Aholku Batzordea (LABI) bildu zen (Lehendakaritza. Lehendik zeudenei murrizketa gehigarririk ez aplikatzea erabaki zen, gaur egun COVID-19aren inguruan dagoen egoera epidemiologikoa eta asistentziala ikusita. Birusa geldiarazteko bideak hiru fronte hartzen jarraituko du: 1) detekzio goiztiarra; 2) kasuak eta kontaktuak zaintzea eta 3) banakako eta taldeko prebentzio-neurriak.

2020/10/15 Eusko Jaurlaritzak bat egin du Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) urriaren 15ean ezartzen duen Eskuak Garbitzeko Munduko Egunarekin; egun horrek higiene-praktika onenak planeta osora zabaltzea du helburu. Osasun Sailak eta Osakidetzak neurri horiek gogorarazi dituzte segurtasuna eta ongizatea    bultzatzeko. Eskuak garbitzea onuragarria da herritar guztientzat, epe luzera zein laburrera, gaixotasun ugari kutsatzea eta zabaltzea saihesten baitu, besteak beste, koronabirusa.
2020/10/17

Lehendakaria buru zela bildu zen Euskadiko Babes Zibileko Planaren (LABI) zuzendari bakar gisa laguntza ematen dion Aholku Batzordeazeina koronabirusak sortutako egoerari aurre egiteko onartu baitzen; egiaztatu zen Euskadin Biziberri II. Planean aurreikusitako laugarren agertokian dagoela, eta, horregatik mugikortasuna mugatzera bideratutako neurriak aldatzea erabaki da, pertsonen segurtasuna bermatzeko eta birusaren hedapena geldiarazteko; proposatzen diren neurriak honako hauetara bideratuta daude: gehieneko taldekatzeak gehiago mugatzera, edukiera murriztera, ostalaritza-jardueretako ordutegi-murrizketetara, parke eta lorategiak ixteko ordutegira edo federatu gabeko kirol-lehiaketetako mugetara, besteak beste; neurri horiek Osasuneko sailburuaren agindu batean zehaztuko dira, eta horren inguruan Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko sala eskudunak hartutako erabakia aintzat hartu ondoren argitaratuko da.

2020/10/22

Lehendakaria buru zela, Euskadiko Babes Zibileko Planaren (LABI) zuzendari bakar gisa laguntza ematen dion Aholku Batzordea bildu zen. Kontseilu hori koronabirusak sortutako egoerari aurre egiteko eratu zen; pandemiaren hedapenari aurre egiteko neurriak hartzea onartu zen, Osasuneko sailburuaren 2020ko urriaren 22ko Aginduaren bidez gauzatuko direnak (Euskal Autonomia Erkidegoko zenbait udalerritan eta oinarrizko osasun-eremutan COVID-19 pandemiaren epidemia-agerraldiari eusteko osasun publikoaren arloko neurri bereziak hartzen dituena), baita Osasuneko sailburuaren 2020ko urriaren 22ko Aginduaren bidez ere (Euskal Autonomia Erkidegoan ezohiko prebentzio-neurri espezifikoak hartzen dituena, COVID-19tik eratorritako egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz).

2020/10/26

Lehendakaria buru zela, Euskadiko Babes Zibileko Planaren (LABI) zuzendari bakar gisa laguntza ematen dion Aholku Batzordea bildu zen, zeina koronabirusak sortutako egoerari aurre egiteko eratu baitzen; pandemiaren hedapenari aurre egiteko neurriak hartzea onartu zen, eta neurri horiek Lehendakariaren urriaren 26ko 36/2020 Dekretuaren bidez gauzatuko dira, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurri espezifikoak zehazten diren, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2 eragindako infekzioen hedapenari eusteko.

2020/11/02

Jaurlaritzak LABIren Aholku Batzordearen Batzorde Teknikoak egindako hamar gomendio helarazi dizkio gizarteari, urriaren 26ko 36/2020 Dekretuan jasotako prebentzio-neurriak, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz onartutakoak, betetzen direla indartzeko eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko. Gomendio horiek nahitaez bete beharrekoen osagarri diren neurriak betetzen dituzte.

2020/11/05 Lehendakariaren lehendakaritzapean, Euskadiko Babes Zibileko Planaren (LABI) zuzendari bakarra den Aholku Batzordea bildu da. Kontseilu hori koronavirusak sortutako egoerari aurre egiteko eratu zen; pandemiaren hedapenari aurre egiteko neurri berriak hartzea onartu da, eta neurri horiek gauzatzen dira, 38/2020 Dekretuaren bidez. 38/2020 DEKRETUA, azaroaren 6koa, lehendakariarena, zeinaren bidez honako dekretu hau aldatzen baita: 36/2020 Dekretua, urriaren 26koa, lehendakariarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko.
2020/11/09 Lehendakariaren lehendakaritzapean bildu da Euskadiko Babes Zibileko Planaren (LABI) zuzendari bakarra den Aholku Batzordea. Kontseilu hori koronavirusak sortutako egoerari aurre egiteko eratu zen.
2020/11/19 Lehendakariaren lehendakaritzapean bildu da Euskadiko Babes Zibileko Planaren (LABI) zuzendari bakarra den Aholku Batzordea, zeina koronabirusak sortutako egoerari aurre egiteko eratu baitzen; aldez aurretik hartutako neurriei eustea onartu da, eta proposamen hori Lehendakariaren azaroaren 20ko 39/2020 Dekretuaren bidez jaso da, zeinaren bidez bigarrenez honako dekretu hau aldatzen baita: 36/2020 Dekretua, urriaren 26koa, lehendakariarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapenari eusteko.
2020/11/30

Lehendakariaren lehendakaritzapean bildu da Euskadiko Babes Zibileko Planaren (LABI),zuzendari bakarra den Aholku Batzordea . Kontseilu hori koronabirusak sortutako egoerari aurre egiteko eratu zen; Gabonetarako prebentzio-neurriak adostu dira (udalerrien eta autonomia-erkidegoen konfinamendu perimetrala kentzea, gaueko mugikortasuna zabaltzea). Aipatutako egunetan 10 pertsonako gehieneko taldeak baimentzea, besteak beste), eta horiek Osasuneko Lurralde arteko Kontseiluari helaraztea. Kontseilu horretan oinarrien akordio gisa kontuan hartzeko eskatuko da, eta autonomia-erkidegoak berak arduratuko dira horiek egokitzeaz, beren egoera epidemiologikoaren arabera. Lehendakariaren dekretuetan aurreikusitako neurri murriztaileak mantentzen dira.

2020/12/22

Lehendakaria buru zela, koronabirusak sortutako egoerari aurre egiteko eratu zen Euskadiko Babes Zibileko Planaren (LABI) zuzendari bakar gisa laguntza ematen dion Aholku Batzordea bildu zen; egoera epidemiologikoa ikusita, indarrean dauden neurriak doitzeko proposamen bati argi berdea eman zaio, urte amaierarekin lotutako ospakizun motek eragindako kezka gehigarri batek markatua: a) Zirkulazio-askatasunaren aldaketa puntualak;  b) Euskal Autonomia Erkidegoan konfinamendu perimetrala altxatzea; c) pertsona kopuruaren mugak jaietako bazkari eta afarietan; d) merkataritza-, ostalaritza- eta jatetxe-establezimenduak irekitzeko eta ixteko ordutegien aldaketak; e) Kanpin, hotel eta landetxeetan debekuak zehaztea; neurri horiek abiaraziko sira: abenduaren 22ko 47/2020  Dekretu Lehendakariarena zeinaren bidez lehenengo aldiz aldatzen baita honako dekretu hau: 44/2020 Dekretua, abenduaren 10ekoa, lehendakariarena, zeinaren bidez prebentzio-neurri espezifikoak testu bakar batean bildu eta eguneratuko diren, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko.

2020/12/27 Hiru lurralde historikoetan (Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan) abian jarri zen Covid-19ren aurkako txertaketa-kanpaina; 2021eko urtarrilaren 8an jakinarazi zen kanpainaren lehen astean 10.692 pertsonari jarri zitzaiela txertoa; 2021eko urtarrilaren 14an, Osakidetzako profesionalei txertoa jartzen hasi ziren Gurutzetako, Basurtuko eta Urdulizeko ospitaleetan; aurreikuspenen arabera, Modernatik jasotako dosien erdia (700) Osakidetzako hainbat erakundetako zainketa intentsiboetako unitateetako zerbitzuetako profesionalei emango zaie.
2021/01/11 Lehendakariaren lehendakaritzapean, koronabirusak sortutako egoerari aurre egiteko eratu zen Euskadiko Babes Zibileko Planaren (LABI) zuzendari bakarra den Aholku Batzordea bildu da; pandemiak sortutako egoerari aurre egiteko neurri berriak hartzea onartu da; neurri horiek Lehendakariaren urtarrilaren 12ko 1/2021 Dekretuaren bidez gauzatzen dira. Dekretu horren bidez, abenduaren 10eko 44/2020 Dekretua bigarren aldiz aldatzen da. Dekretu horren bidez, testu bakar batean biltzen da eta prebentzio-neurri espezifikoak eguneratzen dira, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko
2021/01/20 Gobernuak, Euskadiko eta Euskaditik kanpoko COVID-19aren hedapen-egoera ikusita, zabalkundea geldiarazteko neurri murriztaileak zabaltzeko proposamena helarazi die autonomia-erkidego guztiei eta Osasun Ministerioari (Osasuneko Lurralde arteko Kontseilua). Esparru edo irizpide orokor bat da, autonomia-erkidego bakoitzak bere egoeraren arabera modulatu ahal izan dezan. Proposamena LABIren (Euskadiko Babes Zibileko Plana) Batzorde Teknikoaren azken irizpenean oinarrituta dago.
2021/01/22 Lehendakaria buru zela, koronabirusak sortutako egoerari aurre egiteko eratu zen Euskadiko Babes Zibileko Planaren (LABI) zuzendari bakar gisa laguntza ematen dion Aholku Batzordea bildu zen; pandemiak sortutako egoerari aurre egiteko neurri berriak hartzea onartu zen; neurri horiek honen bidez abiaraziko dira: 4/2021 DEKRETUA, urtarrilaren 22koa, lehendakariarena, zeinaren bidez hirugarren aldiz aldatzen baita honako dekretu hau: 44/2020 Dekretua, abenduaren 10ekoa, lehendakariarena, zeinaren bidez prebentzio-neurri espezifikoak testu bakar batean bildu eta eguneratuko diren, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan.
2021/02/12

Ertzaintzako agenteen lehen txertaketa-faseko protokolo espezifikoak prestatu ziren; une hartan, gutxi gorabehera 7.350 agenteko plantilla dute. Osakidetzak AstraZeneca txertoaren 4.500 dosi emango ditu; beraz, lehen etapa honetan, kolektiboaren % 60ri baino gehiagori emango zaio txertoa. Informazio hori Ertzaintzaren Laneko Segurtasun eta Osasun Batzordeari helarazi zitzaion.

2021/02/12 Lehendakaria buru zela, Euskadiko Babes Zibileko Planaren (LABI) zuzendari bakar gisa laguntza ematen dion aholku-kontseilua bildu zen; prebentzio-neurri espezifikoei buruz indarrean dagoen dekretuaren luzapena onartu zen, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, baina udal-konfinamenduaren bi salbuespen sartu ziren. Salbuespen horiek lehendakariaren otsailaren 12ko 7/2021 Dekretuaren bidez gauzatu ziren (dekretu horrek alarma-egoeraren adierazpenaren eremuko prebentzio neurriak eguneratzeko eta testu bategina sortzeko abenduaren 10eko 44/2020 Dekretua laugarren aldiz aldatzen du);
Bizi Berri III Plana, Erkidegoaren erantzun-estrategia eta 2021eko ekainera arte aurreikusitako pandemiaren aurrean gizarte-jarduerak arautzeko estrategia aurkeztu dira
2021/02/26 Euskadiko hezkuntza-arloko langileen txertaketa hasi zen, Haur Hezkuntzako eta Hezkuntza Bereziko langileekin, eskola-jantokietako begiraleekin eta 55 urtetik beherakoekin.
2021/03/04 COVID-19aren aurkako txertaketa-puntuen sarea 117ra arte zabaldu zen.
2021/03/05 Lehendakaria buru zela, Euskadiko Babes Zibileko Planaren (LABI) zuzendari bakarra den aholku-kontseilua bildu zen; aldez aurretik hartutako zenbait neurri luzatzea eta aldatzea onartu zen, Lehendakariaren martxoaren 6ko 13/2021 Dekretuaren bidez, 2021ean lehen aldi prebentzio-neurri espezifikoak testu bakar batean bildu eta eguneratuko dituena, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2ak eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko
2021/03/08 Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak koronabirusaren andui berriak arakatzen ari da berragerraldiak saihesteko, pandemiaren bilakaera mehatxatu dezaketen aldaera britainiar, hegoafrikar eta brasildarrak zainduz
2021/03/08 Euskal Autonomia Erkidegoan Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuak osasun-zentroen esku jartzeko prozedura hasi zen, COVID-19aren aurkako txertaketan laguntzeko.
2021/03/09 COVID-19aren aurkako txertoen erritmoa handitu zen pertsona-talde berriak sartu ziren, besteak beste, irakasleak.
2021/03/10 Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak hezkuntza-kolektiboko 11.600 pertsonari txertoa jartzeko hitzordua eskaini zien webgunearen bidez txanda hartzeko lehen hiru orduetan.
2021/03/24 Lehendakaria, Osasuneko sailburuarekin eta Osakidetzako zuzendari nagusiarekin batera, COVID-19aren Zaintza eta Kontrolerako Sareak Arrontegin duen egoitzan egon zen, eta azpimarratu zuen oso garrantzitsua dela herritarrek harekin lankidetzan aritzea pandemiari aurre egiteko eta bizitzak salbatzeko
2021/03/26 Lehendakaria buru zela, Euskadiko Babes Zibileko Planaren (LABI) zuzendari bakarra den aholku-kontseilua bildu zen; prebentzio-neurriak indartzea onartu zen, Lehendakariaren martxoaren 26ko 16/2021 Dekretuaren bidez, aldatzen baita honako dekretu hau: 13/2021 Dekretua, martxoaren 6koa, zeinaren bidez prebentzio-neurri espezifikoak 2021ean testu bakar batean lehen aldiz bateratu eta eguneratzen diren, alarma-egoeraren deklarazioaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko
2021/04/06 Aste Santuko egunetan txertaketa-kanpainari bultzada eman zitzaion, eta, horretarako, hiru lurralde historikoetan espazioak prestatu ziren, txertaketa masiboa errazteko. Jaiegun horietan 57.981 dosi jarri ziren. Txertaketa-kanpaina hasi zenetik, Euskadin 450.154 dosi eman dira guztira, hau da, unera arte jasotako txertoen % 85,6. 116.000 pertsonak baino gehiagok jaso dituzte dagoeneko bi dosiak.
2021/04/08 Argitara eman zen Osasun Sailaren Lurralde arteko Kontseiluak apirilaren 7an hartutako erabakiaren aurrean Gobernuak duen jarrera, AstraZenecarekin txertatzeak dituen mugei buruzkoa. Euskadiko ordezkaritza abstenitu egin zen bozketan; izan ere, orain arte ez bezala, erabakiak ez zuen kontuan hartu Sendagaien Europako Agentziaren (EMA) aholkua, eta ez zuen itxaron Osasun Publikoaren Batzordearen gomendioa; uste da bi organo horien iritziak ez direla alde batera utzi behar, herritarrei ziurtasuna ematen baitiete. Hala ere, akordiorako eta lankidetzarako konpromisoari jarraituz, Euskadik bete egingo ditu Osasuneko Lurraldeen arteko Kontseiluan hartutako erabakiak.
2021/04/12 COVID-19aren aurkako txertaketa-prozesuarekin lotutako informazio hau eman zen argitara: a) 80 urtetik gorakoen txertaketa amaituko da; b) arrisku handiko pertsonena eta 70 eta 79 urte bitartekoena hasiko dira.
2021/04/19 Iragarri zen Euskadik, Biocruces Bizkaiaren bidez, AstraZenecaren lehen dosia jaso duten pertsonen txertoen konbinazioa ebaluatuko duen saiakuntza kliniko batean parte hartuko duela. Carlos III.a Osasun Institutuak Sendagaien eta Osasun Produktuen Espainiako Agentziaren (AEMPS) eta Osasun Ministerioaren oniritziarekin sustatutako saiakuntza klinikoaren helburua da erakundeak profil desberdineko txertoen konbinazio bati emandako erantzuna ebaluatzea: Adenovirus (AstraZeneca) eta ARN Mensajero (Pfizer). Biocruces Bizkaiarekin batera, Estatuko beste lau zentro aukeratu dituzte: Bartzelonako Vall d'Hebron eta Clinic ospitaleak eta Madrilgo La Paz ospitalea eta San Carlos klinikoa.
2021/04/22 Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua Janssenen lehen txertoak etxeetan ematen hasi zen.
2021/05/01 Euskadin bizi diren atzerritarrei COVID-19aren aurkako txertoa jartzea ahalbidetuko da, nahiz eta osasun-txartelik ez izan eta edozein administrazio-egoeratan egon.
2021/05/05 Covid-19ko proba diagnostikoetarako listuaren bidez laginak hartzeko teknika berria baliozkotu eta abian jarri da. Osakidetzako Diagnostiko Biologikoaren Sareak azterketa zorrotza egin du hainbat zentro eta laborategitan, eta 815 lagin aztertu dira. Ikusi da test mota horrek aukera ematen duela aztertutako kasuen %90ean birusa kolektibo desberdinetako pertsonengan detektatzeko. Portzentaje hori nabarmen handitzen da laginean birusaren kontzentrazioa handia denea
2021/05/07 Lehendakariaren presidentetzapean (Lehendakaria da batzorde horretako buru bakarra), Euskadiko Babes Zibileko Planaren (LABI) aholku-batzordea bildu da; eta erabaki da Alarma-estatuaren amaiera eta Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren ebazpenak zehaztutako neurri berriak indarrean jartzea, Eusko Jaurlaritzak maiatzaren 7ko 23/2021 Dekretuaren bidez egindako aldez aurreko baimen-eskaerari erantzuteko. Dekretu hori infekzioen aurkako prebentzio-neurriei buruzkoa da.
2021/05/07 Gailu aitzindari bat – Biriketako simulagailua – Jarriko da martxan Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren sarean, Bioaraba ikerketa-institutuari (Txagorritxu Ospitalean dago) aukera emango diona kobid-19a eta beste arnas patologia batzuk tratatzeko terapiak entseatzeko, alderatzeko eta baliozkotzeko.
2021/05/10

Kanpaina bat jarri da abian Arabako Errioxara mahastizaintza- eta ardogintza-jarduerarekin zerikusia duten lanak egitera iristen diren sasoikako langileen COVID-19aren aurkako osasun-neurriak indartzeko. Dagozkion proba diagnostikoak egitea onartzen da, eta, behar izanez gero, osasun-laguntza bermatzen da. Ekimen hau Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailarekin, Arabako Foru Aldundiarekin eta enpresa eta upeltegi kontratatzaileekin lankidetzan gauzatzen da.

2021/05/11 Aurreko astean Osakidetzak 148.846 txerto eman zituela jakinarazi da; beraz, Euskadiko xede-populazioaren % 40,1ek gutxienez dosi bat hartu du, eta % 16,2k lortu du kobidaren aurreko immunitaterik handiena (kalkulua > = 16 urteko populazioarekin egiten da). Txertaketa-erritmoa ez dator gaitasun-kontu batetik, txertoak eskuragarri egotetik baizik. Aste honetan, 60-69 urte bitartekoen txertaketan oinarrituko da.
2021/05/12 Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzua harremanetan dago medikuen eta erizainen elkargoekin, erretiratutako osasun-langileen poltsa bat izateko aukera aztertzeko, COVID-19aren aurkako txertaketa-taldeak indartzeko, beharrezkoa izanez gero.
2021/05/13 Gotenburgoko (Suedia) Unibertsitatearen txosten baten arabera, Euskadi toki nabarmenean dago bere biztanleriak gehien baloratzen dituen Europako eskualdeen zerrendan, pandemiaren kudeaketan bere gobernuen kalitateari dagokionez, eta lehen postuan Espainiako Estatukoen artean.
2021/05/21 Jarduera soziokulturaletan COVID-19aren transmisioa prebenitzeko protokoloak egiteko gida eguneratu da, eta jarraibide espezifikoak ezarri dira zenbait jardueratarako, hala nola musika eta ahots taldeen eta dantza ez-profesionalen zeremoniak, entseguak eta jarduketak, aisialdiko jardueren erakundeak eta kirol-probak federazioaren saretik kanpo.
2021/05/25 Lehendakariak, Osasun sailburuekin eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuekin batera, Covid19 txertoen patenteak aldi baterako etetearen aldeko Euskal Adierazpena argitaratu du. Ekitaldian izan dira, lehendakariarekin batera, adierazpena sinatu duten pertsona guztiak: Espainiako Mugarik Gabeko Medikuen presidentea; Nazioarteko Amnistiaren zuzendari nagusia; Euskal Herriko Farmazialarien Kontseiluko Programa, Herritar eta Intzidentzia Saileko zuzendaria; Euskal Herriko Medikuen Kontseiluko Presidentea
2021/05/25 Jakinarazten da 60 urtetik beherako funtsezko kolektiboetako pertsonen txertaketari berrekin zaiola. Era berean, 16 urtetik gorako Euskadiko biztanleen % 47k txertoetako baten lehen dosia jaso du dagoeneko, eta populazio horren % 22k baino gehiagok immunitate-jarraibidea bete du.
2021/05/28 Hondartzen kudeaketan parte hartzen duten eragile eta erakundeei kontingentzia-planak egiteko aukera ematen dien gida eguneratu da, SARS CoV-2ren transmisio-arriskua murrizteko.
2021/05/31 Lehendakariaren lehendakaritzapean, Euskadiko Babes Zibileko Planaren (LABI) zuzendari bakarra den aholku-batzordea bildu da; aldez aurretik hartutako zenbait neurri luzatzea, malgutzea eta aldatzea onartu da, pandemiak sortutako egoerari aurre egiteko. Neurri horiek lehendakariaren maiatzaren 31ko 26/2021 Dekretuaren bidez gauzatu dira. Dekretu horren bidez, SARS-CoV-2 sareak eragindako infekzioen hedapenari eusteko prebentzio-neurriei buruz maiatzaren 7ko 23/2021 Dekretua aldatu zen.
2021/06/01 Jakinarazten da xede-populazioaren erdiak gutxienez COVID-19aren aurkako txertoaren dosi bat duela eta % 27k lortu duela gehieneko immunitatea.
2021/06/03 Gobernuak adierazi du ez duela betetzen Lurralde arteko Osasun Kontseiluak hartutako erabakiak Covid-19ak sortutako egoera deseskalatze prozesuari buruz, ostalaritzari eta gaueko aisialdiari buruzko proposamenei dagokienez, besteak beste, eskumen autonomikoak urratzen dituztela ulertuta. Euskal administrazioaren jarduerek Bizi berri Planaren gidalerroei jarraituko diete.
2021/06/07 COVID-19aren aurkako txertaketa-prozesua hasi da 50 urtetik beherakoentzat
2021/06/08 Jakinarazi da COVID-19aren aurkako txertoaren dosi bat, gutxienez, miloi bat pertsonara iritsi dela.
2021/06/14 COVID-19aren transmisioa prebenitzeko protokoloak egiteko gidaren edukia zabaldu da, eta zenbait jardueratarako jarraibide espezifikoak ezarri dira; kasu honetan, Euskadiko gimnasioei buruzko atala eguneratu da.
2021/06/18
2021/06/21 Jakinarazten da Euskadiko xede-biztanleriaren % 62k baino gehiagok gutxienez dosi bat jaso duela, eta % 41ek baino gehiagok jarraibide osoa duela.
2021/06/22 Osakidetza / Euskal Osasun Zerbitzuak 40 urtetik beherakoen hitzorduari ekingo dio, COVID-19aren aurkako txertoa jartzeko.
2021/06/29 Funtsezko kolektiboen txertaketari ekin zaio berriro, eta bigarren dosia eman zaie 60 urtetik gorakoei; txertoa jartzen jarraitzen da 40 urtetik beherakoei arreta ematen hastea ahalbidetu duen adinaren irizpidearen arabera.
2021/07/01 Europar Batasunaren Covid Ziurtagiri Digitala erabat abian jartzeko azken urratsa eman da, hiru ziurtagiri-mota desberdinak baititu aktibo deskargatzeko plataforma telematiko guztietan, bai eta bertara joateko aukera ere, aurreikusita zegoen dataren egunerako. Euskal herritarrek hiru modutan deskargatu ahal izango dute ziurtagiria: sinadura elektronikoko tresnekin egindako aukera telematikoaren bidez, hala nola NAN elektronikoarekin, BAKQen edo IZENPEren bidez; sinadura elektronikorik gabeko aukera telematikoaren bidez; hau da, deskargatu nahi duenak modu errazean deskargatu ahal izan dezan, OTI txartelaren datuekin; modu presentzialean, Zuzenean zerbitzuaren hiru bulegoetako batera joz aldez aurretik hitzordua eskatuta.
2021/07/01 Osasun sailburuak Lurralde arteko Kontseiluari eta Osasun Publikoko Batzordeari eskatzen die bai txertaketa-lehentasunak bai Janssenen txertoa jartzeko adin-muga berrikusteko.
2021/07/06 Osakidetza / Euskal Osasun Zerbitzuak iragarri du uztailaren 9an irekiko duela 16 eta 29 urte bitarteko pertsonei bere webgunearen bidez txertoa jartzeko hitzordua hartzeko aukera.
2021/07/07 Euskadiko Babes Zibileko Planaren (LABI) Aholku Batzordea bildu da. Lehendakariak 2021eko uztailaren 6an Gobernu Kontseiluak onartutako Bizi Berri IV. Plana aurkeztu du; neurri berriak Lehendakariaren uztailaren 7ko 33/2021 Dekretuaren bidez gauzatzen dira, eta honako hauek dira haren aurreikuspen garrantzitsuenak: aurreko dekretuetan onartutako neurrien blokeari eustea; indarrean dauden neurriei "botiloi" edo "jaiegun ez diren jaiak" egiteko debekua gehitzea, edo gaur egungo joerari eutsiko liokeen edo jarraipena egingo liokeen antzeko beste ekitaldi batzuk; horrez gain, eta egungo joerari jarraituz gero edo ospitaleko presioa handituz gero, kontuan hartuko da merkataritza-, gizarte- eta kultura-jardueren itxiera-ordutegiaren aurrerapena eta beste neurri osagarri batzuk.
2021/07/15 34/2021 Dekretua, uztailaren 15ekoa, Lehendakariarena, uztailaren 7ko 33/2021 Dekretua aldatzen duena (33/2021 Dekretua, uztailaren 7koa, SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko prebentzio-neurriak eguneratu eta zehaztekoa). COVID-19 pandemia kudeatzeko neurriei buruzko ekainaren 24ko 2/2021 Legearen 8.1 artikuluan xedatutakoaren babesean dago dekretua. Hartzen diren neurriek egiten den ebaluazio epidemiologiko iraunkorrari erantzuten diote, kontuan hartuta justifikatuta daudela eta proportzionalak eta egokiak direla helburu nagusi gisa lortu nahi den prebentziorako, Legean aurreikusitako eta aurrez zehaztutako esparruaren barruan,
2021/07/20 Lehendakariak Espainiako Gobernuari eskatu dio maskara erabiltzera behartzeko eta autonomia-erkidegoei segurtasun juridikoa emateko, gaueko mugikortasuna edo pertsona-taldeak mugatzeko.
2021/07/21 Covid-19aren aurkako txertoaren zita-web orria ireki zaie 12-15 urtekoei
2021/07/21 (COVID-19) Koronabirus berriaren protokoloen eguneratzea.
2021/07/22 LABIren Aholku Batzordearen bilera: prebentzio-neurriak indartzea erabaki da. Joan-etorrien hiri-inguruneetan maskara erabili beharra ezartzen du, jarduera guztiak ixteko gehienezko ordutegia 01: 00etara aurreratzea eta baimendutako gehieneko edukiera % 35era murriztea. 35/2021 Dekretua, uztailaren 23koa, lehendakariarena, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita honako dekretu hau: 33/2021 Dekretua, uztailaren 7koa, SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko prebentzio-neurriak eguneratu eta zehaztekoa.
2021/08/03 Jakinarazi da Euskadin txertatuko den populazioaren % 70ek osatu duela COVID 19aren aurkako txertaketa-prozesua. Zehazki, 1.384.834 euskaldunek jaso dute immunizaziorako beharrezko dosia. Gainera, 12 urtetik gorako biztanleen % 76k, gutxienez, lehen dosia jaso du.
2021/08/06 Osakidetza / Euskal Osasun Zerbitzuak kobid-lambda aldaera berriaren lehen kasuak monitorizatzen ditu.
2021/08/13 Txertoa sei hilabetetik bi hilabetera aurreratuko zaie COVID-19 pasa duten 65 urtetik beherakoei.
2021/08/17 COVIDen aurkako txertoa inokulatu da 12 eta 15 urte bitarteko pertsonen % 26ri, eta 16 eta 19 urte bitarteko pertsonen erdiak inokulatu dira.
2021/08/19 Osakidetza / Euskal Osasun Zerbitzuak bere zitazio-sistema indartu du SMS kanpaina masibo baten bidez. Kanpaina horrek agendetan dituen 80.000 hutsune libreak bete nahi ditu.
2021/08/24 COVID-19a zaindu eta kontrolatzeko protokoloa eguneratu da zentro soziosanitarioetan, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundiekin eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Sailarekin adostuta.
2021/08/28 Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuak 225.000 sms bidali dizkie hiru kolektibori immunizazioa suspertzeko, eta 50.000 euskal gazte baino gehiago aktibatu dira txertoa hartzeko dei horren ondoren, eta hitzorduak ixtxi dituzte.
2021/08/30 LABIren Aholku Batzordearen bilera, lehendakaria buru dela: hartzen diren neurriak – Hainbat jardueratarako edukiera-muga berriak, mahai edo mahai talde bakoitzeko zortzi mahaikideren muga, ostalaritzan 01: 00etan ixteko gehieneko ordutegia indarrean mantenduz – Lehendakariaren abuztuaren 30eko 36/2021 Dekretuaren bidez gauzatzen dira. Dekretu horren bidez, hirugarren aldaketa egin zitzaion uztailaren 7ko 33/2021 Dekretuaren hedapen-kontrolerako eta uztailaren 7ko Prebentzio Kodeari.
2021/09/06 Biometric Vox adimen artifizialeko enpresaren ikerketa batek, Gurutzetako Ospitalearekin (Osakidetza / Euskal Osasun Zerbitzua) eta Domingo Pascual Figalekin (Murtziako Virgen de la Arrixaca ospitaleko Kardiologia burua) lankidetzan, % 80ko arrakasta izan du ahotsa identifikatzeko teknologiaren bidez kobida hautemateko orduan.
2021/09/07 Kanpaina bat jarri da abian Arabako Errioxako sasoikako langileen COVID-19aren aurkako osasun-neurriak indartzeko, mahastizaintzako eta ardogintzako lanak direla eta. Osasun Sailak eta Osakidetzak dagozkion proba diagnostikoak egingo dituzte, eta, behar izanez gero, osasun-laguntza bermatuko dute. Gainera, lana hasi aurretik, Janssen dosi batekin txertoa emateko aukera emango zaie hala eskatzen duten eta txertorik hartu ez duten pertsona guztiei
2021/09/09 Immunogutxitze larriko egoeran dauden 4.500 pertsona aipatzen hasi dira, COVID-19aren aurkako hirugarren dosia ez okupatzeko.
2021/09/10 12 urtetik gorako biztanleen % 84ri jarri zaio txertoa, Estatuko batez bestekoa baino ia hamar puntu gehiago. Hori dela eta, eta kontuan hartuta txertatzeke dagoen xede-populazioak nabarmen egin duela behera, uste da ez dela beharrezkoa errendimendu handiko txertaketa-guneak irekita mantentzea, eta, beraz, datorren irailaren 30ean ixtea aurreikusten da. Urritik aurrera, txertoa hartzeko hitzordua duten pertsona guztiak, lehen edo bigarren dosia izan, osasun-zentroetan edo tarteko beste puntu batzuetan artatuko dira.
2021/09/17 LABIren Aholku Batzordearen bilera, lehendakaria buru dela: hartzen diren neurriak lehendakariaren irailaren 17ko 38/2021 Dekretuaren bidez gauzatzen dira. Dekretu horrek testu bakar batean biltzen ditu, eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko prebentzio-neurriak eguneratu eta zehazten ditu. Ertzaintzak eta udaltzaingoek hartutako osasun-neurri berriak betetzen direla zainduko dute.
2021/09/21 Osakidetzako profesionalei eskerrak emateko kanpaina bat jarri da abian, Covid-19 pandemiak iraun zuen bitartean hartutako konpromisoagatik. Kanpaina Gizakiaren botere handia lelopean egingo da, eta hilaren 22tik aurrera hedatuko da hedabideetan, sare sozialetan eta hiri-euskarrietan. Bideoen, irrati-iragarkien eta kartelen bidez, kanpainaren helburua da pandemia horri osasun-ikuspegitik heltzeak pertsonengan eta gizakietan izan duen ahalegin handia ikusaraztea. Horretarako, lehen lerroan lan egin duten profesionalen lekukotzak eman nahi dira, hala nola, medikuntzako eta erizaintzako osasun-langileena, anbulantziak, administrazioko langileena, arakatze-sarearena, zeladoreena, eta laborategiei arreta egokia emateko (garbiketa informatikoa) funtsezko laguntza-lanak egin dituzten profesionalen beste talde batzuena.
2021/09/21 Lehendakaria buru dela, Sempervirens parkean Covid-19ko biktima guztiak oroitzeko eta aintzatesteko ekitaldia egin da. Horren bidez, elkartasuna adierazi zaie familia guztiei eta beren senideak kaleratu ezin izan dituzten pertsona guztiei, bai eta pandemia honetan arlo guztietako profesionalek egindako ahalegina ere.
2021/09/27 Osakidetzaren ZIUko Kontingentzia Plana, lehen uhin pandemikoari aurre egiteko diseinatua, Berrikuntzako komunikazio onena dela aitortu da Ospitaleen eta Osasun Kudeaketaren XXII. Biltzar Nazionalean. Plan horri esker, ospitaleen arteko sare-lana zabaldu zen eta behar ziren baliabideak ezarri ziren hainbat eszenatokitan oinarrituta. Horri esker, lehen uhinean, munduko osasun-sistema guztiek kudeatzen zailenak zirenetan, ziurgabetasun handia zegoenean, une oro ZIU oheak egon ziren erabilgarri.
2021/09/28 Jakinarazten da errendimendu handiko txertaketa-puntuek, "Txertodromoak" izenekoek, aste honetan itxiko dituztela ateak, jarritako dosien % 63 eman ondoren eta Euskadin gutxienez dosi batekin txertatutako xede-populazioaren % 90era iritsi ondoren. Txertoa ixten denetik aurrera, txertoa hartzeko hitzordua duten pertsona guztiak, lehen edo bigarren dosia izan, tarteko puntuetan edo osasun-zentroetan artatuko dira, dagokion osasun-erakundearen arabera.
2021/10/04 Euskal hezkuntza-sistemak du covid-aren afekzio-mailarik baxuena. Guztira 16 ikasgela itxi dira ikasturte honetan, hau da, dauden 17.470 gelen % 0,09. (Iturria: Deia; Noticias de Gipuzkoa; Diario Vasco)
2021/10/05 LABIren Aholku Batzordearen bilera, lehendakaria buru dela: osasun-larrialdiko egoeraren amaiera deklaratzearen aldeko jarrera agertzen da, baina espazio itxietan egiten diren ekitaldien edukierari muga jakin batzuk mantenduz eta maskara barrukaldean eta kanpoaldean erabiltzeko betebeharrarekin, pertsonen arteko distantzia mantendu ezin denean.
2021/10/07 2021eko urriaren 6ko Aginduaren bidez, beharrezko prebentzio-neurriak hartzen dira COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko, lehendakariak larrialdi-egoera amaitu dela adierazi ondoren.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/01/15 Osakidetzak abian jarri zuen Aieteko osasun-zentro berria (Donostia), 5.15 milioi euroko inbertsioa eginda. Instalazioak 6 solairu eta 2.500 metro karratu erabilgarri baino gehiagoko azalera ditu, eta osasun-arreta inguru horretako 12.500 bizilaguni ematea ahalbidetuko du. Lehendakariak zentro berria bisitatu zuen.
2021/03/01

Martxan jarri zen Murgiako osasun-zentro berria, 1,2 milioi euro inguruko inbertsioa eragin duena. Lehendakariak bisitatu zuen zentroa: 645 m2-ko azalera du, solairu bakarrean banatuta, eta Zuiako 5.500 bizilagun baino gehiagoren osasun-arreta hobetuko du. (1.200.000.- €)

2021/04/06 Iralako Osasun Zentro berria jarri zen martxan, 2,3 milioi euro inguruko inbertsioa eragin duena. Lehendakariak bisitatu zuen zerbitzu berri horrek Bilboko 12.600 bizilagun baino gehiagoren osasun-arreta hobetuko du.
2021/06/17 Sailburua eta Laudioko alkatea lan-bilera batean bildu dira, eta udalerriko osasun-zentro berriarekin zerikusia duten gaiak aztertu dituzte, inguruko herritarrei osasun-laguntza hobea emateko. Osasun ekipamendu berria eraikitzeko 11.000.000 euroko inbertsioa egingo da. 6.000 metro koadroko azalerarekin, funtzionalitate berriek zerbitzu-zorroa handitzea ahalbidetuko dute. Herriko 20.000 biztanleri baino gehiagori lehen mailako arreta emateaz gain, kanpoko kontsultak eta etxeko ospitalizazio, erradiologia eta osasun mentaleko zerbitzuak ere eskainiko zaizkie Aiarako 42.000 biztanleri. Laudioko Osasun Zentroa deituko da, Barrualde-Galdakao ESIko kidea, eta Laudioko Oinarrizko Osasun Laguntzako Unitatekoa izango da, Okondoko eta Orozkoko kontsultategiak ere barne dituelarik.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/09/22 Osasun Sailak COVID-19aren Zainketa eta Kontrolerako Protokoloa prestatu zuenzentro soziosanitarioetarako. Protokolo horrek zenbait jarraibide eta gomendio ezartzen ditu COVID-19aren aurrean ahulenak diren kolektiboetako baten osasuna babesteko: Euskadiko adinekoena. Protokoloa Eusko Jaurlaritzak egin zuen, hiru foru-aldundiekin lankidetzan. Dokumentu honek Euskadiko hiru lurralde historikoetako zentro sozioaniarioetan COVID-19a   eta kontrolatzeko jarraibideak homogeneizatzen ditu, infekzioaren inguruan dauden ebidentzia zientifiko guztiak bateratuz eta alderdi etikoak alde batera utzi gabe.

 

 


 

2020/10/14 Jakinarazi zen 2021eko martxora arte Euskadik bermatuta duela COVID-19ari aurre egiteko materialaren erreserba estrategikoa, eta horrek 80.000.000 euroko inbertsioa eragin duela. Erreserba estrategiko hori Eusko Jaurlaritzaren, foru-aldundien eta Eudelen artean adostu da, balizko berragerraldiei aurrea hartzeko eta funtsezko langileen segurtasuna bermatzeko premia berriei ahalik eta erantzun eraginkorrena emateko.
2020/12/12 Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluak Euskadiko gobernantza soziosanitarioaren eredu berriaren behin betiko testua adostu eta onartu zuen; Osasun Sailaren eta Berdintasuneko, Justiziako eta Gizarte Politiketako Sailaren arteko baterako dekretua egin eta izapidetu zen.
2021/05/11 Baimena ematen da Bizkaiko Foru Aldundiarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena aldatzeko, nahasmendu mental larria duten pertsonei osasun-arreta emateko. Horren ondorioz, egoitza-ostatuko 44 plaza gehiago gehitu dira, eta egun dauden 783 plazak gehituko dira. Guztira, 827 pertsonak jaso dute hitzarmen hau, 392 egoitza-zentrotan edo laguntza duten etxebizitzetan banatuta, eta 435 eguneko zentroetan. Gobernuaren ekarpena 775.000 euro handitu da 2021erako aurreikusitako aurrekontuan, eta 900.000 euro 2022rako.
2021/05/11 Diru-laguntzen programa, talde teknikoak sortzeko eta mantentzeko, adikzioen prebentzio komunitarioko proiektuak garatzeko, arriskuak eta kalteak prebenitzeko eta gutxitzeko proiektuak egiteko, eta jarduera-eremu horietan ohitura osasungarriak sustatzeko. 2020ko deialdiaren esleipena.
2021/05/12 COVID-19a zaindu eta kontrolatzeko protokoloa eguneratu da, agertoki berrira egokituta. Ondorioz, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundiek foru-agindu berriak adostu dituzte, egoitza-zentroetako bisiten eta irteeren esparru berritu bat ezarriz.
2021/05/19 Donostia Ospitaleak (Gipuzkoa), Basurtukoak eta Gurutzetakoak (Bizkaia) eta Txagorritxukoak (Araba) (Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzua) zerbitzu espezializatua izango dute haurrei egindako sexu-abusuak artatzeko. Genero-indarkeria eta haurren aurkako sexu-abusua osasun publikoko arazo larria dira, eta horren aurka gogor eta konprometituta lan egiten ari da euskal osasun-sistema publikoa, gaitz hori desagerrarazten inplikatutako erakunde guztiekin koordinatuta. Osakidetzan zerbitzu espezializatu berri horiek sortzea konpromiso horren parte da 
2021/06/15 Osasun Sailaren, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren eta eLankidetzaren Euskal Agentziaren artean sinatutako jarduera-protokolo orokorra, osasun-lankidetzaren arloan. Akordioak hainbat jarduera-ildo jasotzen ditu, elkartasun-kanpainetan edo eskolatze-arrazoiengatik hartutako pertsonen aldi baterako estaldurari buruzkoak; Euskadiko zein Hegoaldeko osasun-langileen prestakuntzari buruzkoak, bai eta euskal osasun-langileek lankidetza-proiektuetan edo nazioarteko larrialdi humanitarioetan parte hartzeari buruzkoak ere.
2021/09/20 COVID-19 txertoaren hirugarren dosia emateko prozesua hasi da adinekoen eta desgaitasuna duten pertsonen egoitzetako erabiltzaileentzat. Osasun Sailak eta Osakidetzak, hiru lurraldeetako foru-aldundiekin koordinatuta, martxan jarri dute txertoa jartzeko operatiboa. Prozesua bizpahiru aste barru amaitzea espero da.
2021/10/22 Euskadiko 2021-2024 Estrategia Soziosanitarioa aurkeztu da, euskal erakundeek, modu koordinatuan, pertsona ahulenei ematen zaien arreta eta zerbitzuak hobetzeko lan egingo duten ibilbide-orria.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/17 Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleak (Osakidetza) Anestesia eta Bizkortze Zerbitzu onenaren Best in Class saria jaso zuen, eta finalista izan zen Ospitale Onenaren, Neurologia Zerbitzu Onenaren eta Esklerosi Anizkoitza eta Asma espezialitate Onenaren kategorietan.
2020/12/23 Euskadin bizi diren pertsona guztien lehen mailako osasun arretak 21 milioi euro izango ditu aurten inbertsioetarako. Ia 9 milioi euro inbertituko dira osasun-zentroen berritzeetan, birmoldaketetan, ekipamenduen berritzeetan eta instalazio orokorren eguneratzeetan, osasun-sare osorako ikuspegi korporatiboarekin. Gainerako inbertsioak Euskadiko 22 osasun-zentrotara bideratuko dira, eta horiek beren instalazioak hobetuko dituzte aurten, obra berriei edo eraberritze-lanei esker
2020/12/23

Sailburua, bere taldearekin batera, Legebiltzarrean agertu da, 2021erako inbertsioen eta azpiegituren plangintza publiko egiteko, guzti hori, Osasun Sailak urte horretarako duen aurrekontuarekin batera. Aurrekontu hori aurreko urtekoa baino % 6 handiagoa da, berriro ere, sail hau da zuzkidura ekonomiko handiena duena, hau da, Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu osoaren herena. Zehazki, aurrekontu horretako 70 milioi euro erabiliko dira 2021ean azpiegiturak modernizatzeko eta eguneratzeko inbertsioak egiteko.

2021/05/31 Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak, 2021eko ekainaren 1etik aurrera, doako Wifi konexioa eskaintzen die bere ospitale-sare osoko erabiltzaile guztiei eta zabaltzen hasi da osasun-zentroetan. Sarbidea Bisitari sarearen bidez egingo da.
2021/06/07 Sailburuak eta Tolosako alkateak lan-bilera bat egin dute, eta bertan berretsi dute bi administrazioek konpromisoa dutela herri horretan eraikiko den ospitalea gauzatzeko ekintzetan laguntzeko. Une honetan, zentro berriaren zuzkidura zehazteko plan funtzionala gauzatzen ari da, osasun-laguntza hobetzen jarraitzeko. Instalazio berria Iurreamendin kokatzea bi erakundeen artean erabaki da,  mugikortasun, irisgarritasun, azpiegitura eta lurren jabetza irizpideak betetzen dituelako, Udalak kokalekuei buruz egindako azterketan ondorioztatzen den bezala. Bi administrazioek lanean jarraituko dute proiektu hori garatzeko eta abian jartzeko: Tolosako Udalak Hirigintza Antolatzeko Plan Orokorra aldatuko du, eta Eusko Jaurlaritzak, bere eskumenen arabera, Plan Funtzionala egin eta etorkizuneko osasun-zentroaren eredua zehaztuko du.
2021/07/29 Donostia Ospitalea (Osakidetza / Euskal osasun zerbitzua) erreferentea da erretinako distrofiak nazioarteko abangoardiarako terapia berritzaile batekin tratatzeko
2021/08/05 Espainiako kirurgialarien elkarteak egiaztatu du Donostiako Unibertsitate Ospitaleak (Osakidetza / Euskal Osasun Zerbitzua) Estatu osoko Trauma eta Larrialdietako Kirurgia kalitate-unitatea duela.
2021/08/09 Osakidetza / Euskal Osasun Zerbitzua. Euskal Autonomia Erkidegoko toki-korporazioentzako laguntza-programa, honako hauetarako: proiektuak idazteko, planta berriko obrak egiteko, osasun-zentroak edo horien mendeko mediku-kontsultategiak handitzeko, eraberritzeko eta konpontzeko obrak egiteko, eta beharrezko altzariak jartzeko. 2021eko deialdia. (500.000.- €)
2021/10/06 24 milioi euroko inbertsioa iragarri da Debagoieneko Ospitaleko eraikin zaharra eraisteko eta ondoko eraikina handitzeko. Obra horiei esker, eguneko ospitale mediko-kirurgikoa handitu ahal izango da, digestio-unitate berri bat sortu Endoskopia zerbitzuarekin, Errehabilitazio Zerbitzu berri bat sortu eta Erresonantzia Magnetikoko gela bat ospitalearen barruan integratu. Gainera, beste base bat egingo da Arrasateko Larrialdi Zerbitzurako, eta kanpo-kontsulten eremua zabalduko da.
2021/10/25 Etxebarriko osasun-zentroak administrazio-arloaren eredu hurbilago eta integralago bat ezarri du, Osakidetza osoan hedatuko dena
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/09/21

Bioarabak, Arabako Erakunde Sanitario Integratuan egindako ikerketa publiko guztia biltzen duen Ikerketa Sanitarioko Institutuak, eta UPV/EHUk 14 proiektu garatu zituzten COVID-19arekin lotuta, Vital Fundazioaren laguntzarekin.

2020/09/26

Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko, Biocruces Bizkaiko, UPV/EHUko eta Ciberesp ikerketa-zentroko medikuek eta ikertzaileek egindako azterlan batek erakutsi zuen metilprednisolona izeneko glukokortikoidearen erabilerak nabarmen murrizten duela hilkortasuna COVID-19a duten gaixo larrien artean.

2020/10/06

Osasuneko sailburuaren 2020ko irailaren 6ko Aginduaren bidez, BIOEF Berrikuntza eta Ikerketa sanitariorako Euskal Fundazioaren haurren minbizia ikertzeko proiektuetarako laguntzak arautu eta horietarako deialdia egin zen. EITB maratoian esleitutako eta lortutako funtsak: 1.167.524 euro.

2020/12/15 Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuak eta Histocell euskal biofarmazeutikoak arrakastaz amaitu dute HC016 sendagai zelularraren saiakuntza klinikoaren I. fasea,  eragindako arnas distres akutua, gaixotasunaren heriotza-kausa handiena, tratatzeko garatua.   erakunde publikoaren eta euskal enpresaren arteko I+G+b arloko lankidetzari balioa ematen dio, Euskadirentzat garapen ekonomiko eta soziala sortzen duen eredu baten adibide gisa.

 

 

2021/03/20 BioDonostia Osasun Ikerketako Institutua (Osakidetza) COVID-19aren diagnostiko-azterlan berrietan ari zen lanean.
2021/03/30 Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak, Biocruces Bizkaia eta Biodonostiaren bidez, 2.000 parte-hartzaile lortu nahi ditu SARS-CoV-2ren aurkako CureVac txertoaren saiakuntza klinikorako, eta Europako lehen zentro errekrutatzailea izango da. Entsegu kliniko hau oso handia da.
2021/04/21 Donostia Ospitaleak eta Onkologikoak (Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzua) RxPONDER nazioarteko azterlanean parte hartzen dute. Azterketa horrek bularreko minbizi ohikoenaren praktika klinikoa aldatzen du eta milaka pazienteren kimioterapia saihestuko du. Saiakeran, guztira, Gipuzkoako 70 pazientek parte hartu dute, 5.083 pazienteen artetik aukeratuak.
2021/05/07 BIOEF Berrikuntza eta Ikerketa Sanitariorako Euskal Fundazioaren COVID-19ko ikerketa-proiektuetarako laguntzen programa. 2021eko deialdia (ETIB maratoia 2020) (809.026.- €)
2021/06/01
Hezkuntza-lankidetzarako esparru-hitzarmen bat sinatzeko Euskal Herriko Unibertsitatearekin, kanpoko praktika akademikoak egiteko eta/edo gradu amaierako lanak eta/edo master amaierako lanak garatzeko eta/edo zuzentzeko Ingurumen Osasuneko, Elikagaien Segurtasuneko eta Osasun Publikoko Laborategiko programen esparruan, EHUk eskainitako zenbait titulazioren aztergaiekin zuzenean lotuta dauden lan-arloetan.
2021/06/10
Euskadik COVID-19aren inguruko Europako ikerketa-proiektu batean parte hartzen du. Ikerketa horren bidez aztertu nahi da COVID-19a pasa duten emaileen plasma-infusioak zer eraginkortasun klinikoa duen COVID-19a duten pazienteen tratamenduan. Europako Batzordeak 2,8 milioi euro eman dizkio proiektu horretarako Osakidetzako Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroari. Proiektu horretan, Europako 150 bat ikerketa- eta transfusio-zentrok hartzen dute parte.
2021/07/16 Biodonostia-Osakidetzak osasun-ikerketako institutuaren akreditazioa berritu du, Estatuko ikerketa biomedikoaren elitean jarraitzeko.
2021/09/02 Basurtuko Ospitaleak (Osakidetza / Servicio de Salud) beste saiakuntza kliniko batean parte hartzen du, Medsirrek bultzatuta, bularreko minbizia positiboa duten pazienteak tratatzeko hartzaile hormonalentzat (RH) eta negatiboa HER2 proteinarentzat, tokian-tokian aurreratua eta operaezina edo metastasikoa.
2021/09/13

BIOEF, Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitarioko Euskal Fundazioa, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren barruan dagoena, Basque Health Clusterreko ohorezko bazkide izango da aurrerantzean, eta ordezkaritza zuzena izango du zuzendaritza-batzordean. BIOEF elkarteak, Euskadiko Biozientzien eta Bioosasunaren sektoreko enpresak eta erakundeak ordezkatzen dituen elkarteak, ia ehun bazkide ditu dagoeneko. Basque Health Clusterren BIOEFen zuzeneko parte-hartzeari esker, lankidetza- eta lankidetza-eskema estuagoak jarri ahal izango dira abian bi erakundeetako ikerketa-talde eta ikertzaileen artean. Lankidetza hori indartu egingo da EAEko, estatuko eta nazioarteko I+G+b proiektuetan, bai eta dagozkien plataforma zientifiko-teknologikoen zerbitzuak, saiakuntza eta baliozkotze klinikoak, elkarrekiko aholkularitza eta prestakuntza ere.

2021/10/19 Zuzeneko diru-laguntza bat eman zaio Cita-Alzheimer Fundazioari, "Euskadin dementzia eta hauskortasun kognitiboa izateko arrisku handiagoa duten pertsonen narriadura kognitiboa prebenitzeko arrisku-faktoreei eta bizi-estiloei buruzko esku-hartze multimodal baten eraginkortasunari buruzko azterlana" proiekturako. (Go-On hitzordua) " (250.000.- €)
2021/10/26 Erabakia, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuarekin hitzarmen bat izenpetzeko baimena ematen duena, bat-bateko heriotzagatik hildakoen familiartekoek izan ditzaketen arrisku-faktoreak zehazteko azterlan genetiko bat egiteko. Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailarekin lankidetzan.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/04 Osasunaren arloko ikerketa- eta garapen-proiektuetarako laguntzen programa. 2020ko deialdiaren esleipena. "Osasun-arloko ikerketa-jarduera sustatzea" ildoa. Emandako laguntzen zenbatekoa, guztira: 1.936.863 euro (1.936.863.- €)
2021/02/11 Osakidetzaren ikerketa-proiektuetan parte hartzen duten pertsonen% 65 emakumeak dira.
2021/05/12 Haurren minbizia ikertzeko proiektuetarako laguntza-programa. "Haurren minbizia ikertzen laguntzeko plataforma" modalitatea. 2020ko deialdiaren esleipena (242.630.- €)
2021/05/12 . Haurren minbizia ikertzeko proiektuetarako laguntza-programa. "Doktoretza ondoko ikertzaileentzako kontratuak" modalitatea. 2020ko deialdiaren esleipena. (240.000.- €)
2021/05/12 Haurren minbizia ikertzeko proiektuetarako laguntza-programa. "Haurren minbiziaren ikerketa biomedikoko proiektuak" modalitatea. 2020ko deialdiaren esleipena. (684.894.- €)
2021/06/15 Osasunaren arloko ikerketa- eta garapen-proiektuetarako laguntzen programa. 2021eko deialdia. (5.650.000.- €)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/08 Erresuma Batuak antolatutako Healthy Ageing Workshops UK-Basque Country delakoak diseinatzen lagundu da eta horietan parte hartu da.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/01/20 Osakidetzako Biodonostia eta Biocruces Bizkaia Osasun Ikerketako Institutuak hautatu dituzte Curevac farmazialari alemaniarrak garatu eta sustatutako SARS-CoV-2-ren aurkako txertoaren eraginkortasuna eta segurtasuna frogatuko duen saiakuntza klinikoan parte hartzeko. Euskadik, beraz, Estatuan hautatu diren hiru zentroetatik bi eman ditu (hirugarrena Madrilgo Erkidegokoa da). Munta handiko saiakuntza klinikoa da, eta 30.000 parte-hartzaile baino gehiago ditu mundu osoan; horietatik, Euskadik 2.000 lagun eman ditzake.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/09/19 Osasun Sailak 4.000 lanpostu sortuko ditu Osakidetzan, lau urteko epean
2021/02/02 Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak erakunde publikoaren 2020ko lan-eskaintza publikoa onartu zuen.
2021/02/25 Osakidetza-Euskal Osasun Erakundearen Mahai Sektoriala bildu zen: LEP 2018-2019 plazak banatzeko proposamen berri bat aurkeztu zen; karrera profesionaleko ezohiko deialdi bat egin zen negoziazio-prozesuari ekiteko, urte hauetako deialdirik eza arinduko duena; Osakidetzako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I. Plana helarazi zen, baloratzeko. Berdintasunerako Batzordearen barruan egindako lanaren emaitza da; batzorde hori Osakidetzako ordezkaritza batek eta mahai sektorialean ordezkaritza duten sindikatuek osatzen dute. Plana laster onartuko da Administrazio Kontseiluan.
2021/08/10 Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzua. Aldi baterako kontratazio-zerrendak egiteko eta kudeatzeko prozedura onartu da. Prozedura hori aplikatuko zaie Osakidetzako OMetan aldi baterako lanpostuak betetzeko langileen hautaketari eta kontratazioaren kudeaketari, osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuari buruzko abenduaren 16ko 55/2003 Legearen 9. artikuluan jasotako edozein lotura-modalitatetan
2021/09/06 Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko 2021eko proben lehen deialdi arrunta onartu zuen (2021/02/09)hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko 2021eko ohiko bigarren deialdiko probak.
2021/10/04 Osakidetzak langile ez-finkoen kontratazio-zerrendetan izena emateko epea ireki du, eta Osakidetzaren web-orriaren bidez egin daiteke. Izena emateko epea azaroaren 4an irekiko da, 14: 00etan.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/09/09 Prestakuntzaren arloko hitzarmena sinatu zuten Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak eta Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua zuzenbide pribatuko erakunde publikoak.
2020/10/27

Osasuneko sailburuaren 2020ko urriaren 6ko Aginduaren bidez, 2020. urtean osasun-arloko profesionalak prestatzeko beken eta laguntzen deialdia egin eta arautu zen. Esleitutako funtsak: 108.010 euro; Osasuneko sailburuaren 2020ko abenduaren 14ko Aginduaren bidez, indarrik gabe uzten da 2020ko azaroaren 13ko Agindua, 2020ko urriaren 6ko Agindua aldatzen duena; Osasuneko sailburuordearen 2020ko abenduaren 18ko Ebazpenaren bidez laguntzak eta bekak ematen dira.

2020/11/18 2020ko urriaren 13ko Aginduaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren ekintza zientifikoetarako osasun-intereseko aitorpena arautu zen.
2020/11/23 Hitzarmen bat sinatu zen Osasun Sailaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Erizaintzako Elkargo Profesionalen artean, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaz bestelako osasun-esparruetan diharduten edo jardun duten erizaintzako profesionalen akreditazioa izapidetzeko lankidetza-baldintzak ezartzeko, honako helburuarekin: gizakientzako sendagaiak eta osasun-produktuak adierazi, erabili eta emateko baimentzea, eskatutako betekizunen arabera.
2020/12/07 Inoizko prestakuntza-eskaintzarik handiena egin zen, eta igoerarik handiena izan duena, Estatu osoarekin alderatuta: Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak guztira 490 plaza izango ditu 2021. urterako Osasun Prestakuntzarako, Graduondoko Espezialitatean, hau da, iaz baino 28 plaza gehiago eta duela sei urte baino % 59,6 gehiago (2014/2015 deialdia). Osasun-langileen errefortzu nagusia lehen mailako arretarekin lotutako kategorietan egingo da, eta hori lehentasunezkoa da Osasun Sailarentzat: familia eta komunitateko erizaintzaren eskaintza % 54,54 handituko da, guztira 34 plaza.
2020/12/24 2020ko azaroaren 26ko Aginduaren bidez, lanbide sanitarioen etengabeko prestakuntzako jarduerak egiaztatzeko prozedura ezarri zen Euskal Autonomia Erkidegoan.
2021/01/26 Jaurlaritzak akordio bat onartu zuen, Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetza-hitzarmen bat sinatzeko baimena emateko, erizainei sendagaiak emateko prestakuntza emateko.
2021/04/08 Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko langileentzako eta hari atxikitako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko langileentzako euskara-ikastaroetarako deialdia egin zen 2021-2022 ikasturterako.
2021/09/13 Osasunaren arloko prestakuntza-jarduerak finantzatzeko beken eta laguntzen programa. 2021ko deialdia. (108.010.- €)
2021/09/24 Elkarteei eta kooperatibei zuzendutako laguntza-programa, ikasleen artean edo Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera fisikoa sustatzera eta egoneko bizitza murriztera bideratutako partaidetza-proiektuak garatzeko. 2021eko deialdia.
2021/10/11 Osasun-arloan diharduten erakunde profesionalentzako, irabazi-asmorik gabeko elkarteentzako eta osasun-espezialitateetako irabazi-asmorik gabeko erakunde zientifikoentzako laguntza-programa, erakunde horien funtzionamendurako eta langileen etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzeko. 2020ko deialdia (79.409 €)(31/12/2020) 2020ko deialdiaren esleipena. (2021/05/12) Laguntzak esleitzea
2021/10/25 EHUk 44 milioiren truke lizitatu du Bilboko Medikuntza Fakultatearen eraikin berria
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/16 sakidetzak bronkiolitis akutuaren ibilbide asistentzial integratua jarri du pediatria-zerbitzu guztietan, eta, horri esker, osasun-langileek gaixotasun horren aurrean egiten duten lana bateratu ahal izan da. Ibilbide honen inplementazioa eraginkorra izan da farmakoen erabilera murrizteko, bronkodilatadore gisa: 2019-2020 kanpainan, Osakidetzan artatutako bronkiolitis-kasuen % 25ean erabiltzetik, % 5 izatera igaro ziren.
2020/11/29

Osakidetzaren Bularreko Minbiziaren Detekzio Goiztiarreko Programak, duela 25 urte abian jarritakoak, 2 milioi mamografia baino gehiago egin ditu, eta Euskadin 10.300 minbizi baino gehiago detektatu ahal izan dira, gehienak fase goiztiarretan. Egindako azken asebetetze-inkestaren arabera, parte hartu duten ia emakume guztiek uste dute beharrezkoa dela eta bularreko minbizia kasu askotan lehen faseetan detektatzeko balio duela.

2020/12/15 Kontsumo publikora eta bainatzeko eremuetara bideratutako uren kalitatea babesteko, Osasun Sailak eta URA-Uraren Euskal Agentziak  sinatutako hitzarmenaren bigarren luzapenaren berri eman zen.
2021/01/08 Jakinarazi zen 2020an Euskadik 51,3 organo-emaileko tasa lortu zuela, nahiz eta pandemiak zailtasunak sortu dituen; 2000. urteaz geroztik, organo-emateen urteko batez besteko tasa Euskadin 40 emaile baino gehiago milioi biztanleko da, herrialde bakar batek ere inoiz lortu ez duena. Datu horiek munduko gainerako herrialdeetan erregistratutakoen gainetik daude, eta Euskadi nazioarteko abangoardian dago organoak emateari dagokionez.
2021/03/31 Jakinarazi denez, duela 12 urte ondesteko minbizia goiz detektatzeko programa ezarri zenetik, guztira 33.550 lesio premaligno (adenoma aurreratuak) eta gaizto (minbizi inbaditzaileak) detektatu eta tratatu dira. Kasu inbaditzaileei dagokienez,% 70,4 hasierako faseetan zeuden; beraz, haien tratamendua ez da hain oldarkorra izan, eta epe ertain-luzeko biziraupena% 95etik gorakoa da.
2021/04/27 Gobernuak aldi baterako programa bat sortzea onartu zuen, Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzan giza baliabideak indartzeko, COVID-19aren pandemiaren kudeaketari lotutako eginkizunei eta betebeharrei erantzuteko. Programa horretan, besteak beste, epidemiologiaren, estatistikaren eta zuzenbidearen arloko 48 pertsona sartuko dira, laguntza eskaintzeko eta 2020an hasitako indartze-programari jarraipena emateko. Programaren kostua, guztira, 2.751.190,23 eurokoa da urteko. Programak 12 hilabeteko iraupena izango du, eta gehienez 24 hilabetez luzatu ahal izango da
2021/05/07 Q Sukarraren agerraldi bat detektatu da, eta uste da 29 kasu susmagarri daudela. Pertsona batzuk ospitaleratu behar izan dituzte. Osasun-zerbitzuak zuzeneko harremanetan egon dira gainerako erakunde eskudunekin, hartutako segurtasun- eta prebentzio-neurriei eusteko, eta gertakari horren bilakaeraren jarraipena eta zaintza egiteko. Q sukarra gizakiei animalien bidez transmititzen zaien bakterio-infekzioa da.
2021/05/19 Donostia Ospitaleak (Gipuzkoa), Basurtukoak eta Gurutzetakoak (Bizkaia) eta Txagorritxukoak (Araba) (Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzua) zerbitzu espezializatua izango dute haurrei egindako sexu-abusuak artatzeko. Genero-indarkeria eta haurren aurkako sexu-abusua osasun publikoko arazo larria dira, eta horren aurka gogor eta konprometituta lan egiten ari da euskal osasun-sistema publikoa, gaitz hori desagerrarazten inplikatutako erakunde guztiekin koordinatuta. Osakidetzan zerbitzu espezializatu berri horiek sortzea konpromiso horren parte da 
2021/10/18 Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendariaren 2020ko irailaren 25eko Ebazpenaren bidez ezarri zen urriaren 13an hasiko zela gripearen aurkako txertaketa-kanpaina, 2020-2021 denboraldian. Kanpaina horretan, Osakidetzako zerbitzuek deituko dituzte txertoa jaso behar duten pertsonak; 300 leku espezifiko inguru   txertoa jartzeko, horien heren bat Osakidetzaren saretik kanpo, gainera, SOS Deiak aplikazioak txertoa jartzeko hitzordua eskatzeko aukera ematen die entzuteko edo hitz egiteko zailtasunak dituzten pertsonei.; agintaritza beraren 2020ko urriaren 26ko Ebazpenaren bidez, kanpainaren estaldura zabaldu egin zen arrisku-taldeetan sartzen ez den biztanleria orokorrera (sei hilabetetik aurrera), gripearen aurkako txertoa emateko eskaera egitera borondatez joan daitezen. Kanpainaren  lehenengo bost asteetan 495.156 pertsonak hartu zuten txertoa, aurreko kanpainan baino % 50 gehiagok. 2.000.000 euro inbertitu dira 558.000 dosi izateko, aurreko kanpainan baino heren bat gehiago.(2020/10/06)

Gripearen aurkako txertaketa-kanpaina hasi da, lehen dosiak emanda. 80.000 pertsona inguruk hartu dute dosia jasotzeko hitzordua.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/03/01 Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak emandako zerbitzuak baloratzeko irizpideak garatu zituen, erizainen kategoriako mugikortasun horizontaleko prozesuetan aplikatzeko
2021/04/30 Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I. Plana onartu du. Berdintasunerako Batzordearen lanaren emaitza da, eta erakundearen kanpoko zein barruko eremuan berdintasuna bultzatzeko 100 ekintza biltzen ditu.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/14

Osasun eta Hezkuntza Sailek 1 motako diabetesa duten ikasleei arreta emateko protokolo bat egiten dute, eskola-eremuan aplikatzeko. Dokumentu honen helburua da Diabetes Mellitus kasu berri bat hautemateko eskola-esparruan jarduteko gida bat izatea, eta, besteak beste, irakasleek egoera horretan dauden ikasleei laguntzeko jarraitu beharreko jarraibide batzuk jasotzen ditu, ikasleen segurtasuna eta erabateko inklusioa bermatzeko.

2020/11/16

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak hainbat ekimen abiarazi zituen diagnostikoa eta tratamendua hobetzeko, informazio- eta hezkuntza-materiala emateko eta, oro har, bronkiolitis akutua (adingabeei eragiten dien gaixotasuna) ikusarazteko. Familien lankidetza eta inplikazioa funtsezko alderdiak dira gaixotasunari aurre egiteko; horregatik, Osakidetzaren web orrian, Osasun Eskolaren atalean, gune bat txertatu da, gurasoek gaixotasunaren tratamenduan hain garrantzitsuak diren alderdiak ikas ditzaten, hala nola arnasketaren kontrola edo sudur-garbiketa.

2020/12/08 Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren “Paziente bizia-Paziente aktiboa” programaren lehenengo tailerrak abian jarri zirenetik 2010ean, 7.600 herritarrek baino gehiagok parte hartu dute. “Paziente bizia-Paziente aktiboa” beren burua zaintzen eta autokudeatzen hezteko programa bat da, gaixotasun kroniko batekin bizi diren pertsonek beren gaixotasuna hobeto ezagutu dezaten eta beren osasun egoera hobetzeko ohiturak eta zaintzak ikas ditzaten.
2021/03/11

Euskadiko haurren eta nerabeen minbiziaren arreta kudeatzeko Asistentzia Koordinatzeko Batzordea sortu zen.

2021/03/11 On egin! gida praktiko berri bat egin zen, Euskadin haurren obesitatea prebenitzeko ekintzen barruan; EAEko 2 eta 17 urte bitarteko mutilen % 8k eta nesken % 5,7k pairatzen dute osasun-arazo hori. Basque Culinary Centerrek prestatutako menuen bidez, argitalpen berri honek familien elikagai osasungarrien kontsumoa bultzatu eta sustatuko du.
2021/03/25

Osakidetzak, web-orriaren bidez, pandemiak eragindako arazoei aurre egiteko tresnak eskaintzen ditu. Edukia Osasun Eskolaren atalean dago eskuragarri; bertan, ebaluazio-test bat dago, anonimoa, antsietatearen eta depresioaren sintomak ebaluatzeko, eta osasun-arloko profesional batengana jotzeko beharraren inguruan orientatzen du.

2021/05/20 Osakidetzaren Paziente-Bizia programak Elikagaien Segurtasunaren eta Nutrizioaren Espainiako Agentziak urtero ematen duen Osasun arloko Estrategia NAOS saria jaso du. Epaimahaiak Osakidetzari aitortzen dio gehiegizko pisua eta obesitatea garaiz detektatzeko neurriak ezartzeko, elikadura-ohitura osasungarriak txertatzeko eta jarduera fisikoa erregulartasunez egitea sustatzeko gaitasuna duela.
2021/06/02 EAEn 2020an egindako organo-transplanteen kopuruari buruzko datuak ematen dira; 243 izan ziren.
2021/06/10 Fitxa didaktiko batzuk argitaratu dira, elikagai osasungarriei eta horiek osasunean duten garrantziari buruzko ezagutza handitzeko material eta jarduerekin, eskola-adinean elikadura osasungarria sustatzeko asmoz. Bilduma honek ikasleen hezkuntza-ingurunearen eskura jarriko ditu material eta jarduerekin osatutako 47 fitxa. Fitxa horiek hainbat irakasgaitan erraz integra daitezke eta edozein eskola-eremutan gara daitezke, edo familian esperimentatu, 2 eta 18 urte bitarteko haur eta gazteekin. Fitxa didaktikoak Euskadiko ikastetxe publiko, itunpeko eta pribatu guztietan banatuko dira, Haur Hezkuntzatik Batxilergoko bigarren mailara arte.
2021/06/22 Irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko elkarteei zuzendutako laguntza-programa, Euskal Autonomia Erkidegoko gaixoen eta haien familien kolektiboen bizi-kalitatea hobetzera bideratuta daudenak. 2021eko deialdia. (300.000.- €)
2021/07/05 Hiesaren eta Sexu transmisiozko Infekzioen 2020ko Planaren memoria argitaratu da. Memoria horretan, urtero, datu epidemiologiko nagusiak eta arlo horretan garatzen dituzten neurriak jasotzen dira. Txosten honen berritasun nagusia da GIBaren diagnostikoak % 28 egin duela behera, eta % 7 sexu-transmisiozko infekzioen diagnostikoak (STIak), bi kasuetan pandemiak eragindako konfinamenduan zehar sexu-harreman arriskutsuen kopurua murriztu delako. Gorabehera horrek aldatu egin du sexu-transmisiozko infekzioen diagnostikoen goranzko joera azken urteetan.
2021/07/13
2021/09/17

Osasuneko sailburuaren 2020ko irailaren 22ko Aginduaren bidez, elkarte eta kooperatibentzako laguntzak arautu eta horietarako deialdia egin zen, 2020-2021 ikasturtean Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen artean jarduera fisikoa sustatzera eta sedentarismoa murriztera bideratutako partaidetza-proiektuak garatzeko. Esleitutako funtsak: 94.000 euro; 2020-2021 deialdiaren esleipena; 2021eko ekainaren 29ko Aginduak aldatzen du 2020ko irailaren 22ko Agindua.Elkarteei eta kooperatibei zuzendutako laguntza-programa, ikasleen artean edo Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera fisikoa sustatzera eta egoneko bizitza murriztera bideratutako partaidetza-proiektuak garatzeko. 2021-2022 ikasturterako deialdia (136.000.- €)

2021/10/01 EAEn GIB/hiesa, C hepatitisa (HC) eta sexu-transmisiozko infekzioak (ITS) prebenitzeko eta kontrolatzeko programak garatzeko irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko erakundeei zuzendutako laguntza-programa. 2021eko deialdia iragarkia (300.000.-€9 (2020/06/01)
2021eko deialdiko laguntzen esleipena
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Ez dago jarduerarik
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/01/15 Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak (Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea) Aieteko Osasun Zentrora lekualdatu eta birkonfiguratu zituen aurretik zeuden eguneko arreta anbulatorioko bi egiturak: Arreta Goiztiarreko Unitatea eta Eguneko Arreta intentsiboko Unitatea (lehen, Birgaitze Psikiatrikoko Unitatea zena). Bi kasuetan, unitateen diseinuak Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) Osasun Mentalari buruzko 2013-2020 Ekintza Planean, Euskadiko Osasun Plana-Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020 Planean eta GOMEaren 2018-2022 aldirako Plan Estrategikoan ezarritako jarraibideak jarraitzen ditu.
2021/10/01 Osakidetzako Galdakao-Usansolo Ospitaleko hirugarren solairuan dagoen Psikiatria Zerbitzuko terraza berria martxan jarri da, unitate honetako pazienteentzako aire zabaleko baliabide berri bat eskaintzeko. Azterlan askok naturak osasunean eta, bereziki, osasun mentalean dituen onuretan eragiten dute.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/16 Bizitzaren amaierarekin lotuta eta 11/2016 Legea alde batera utzita, Eutanasiarako eskubidea arautzen duen martxoaren 24ko 3/2021 Lege Organikoa betetzen dela bermatzeko abian jarriko diren jardueren berri eman zen Legebiltzarrean, . Besteak beste, Berme eta Ebaluazio Batzordea sortzea, eskatzaileentzako eta zerbitzua eman behar duten profesionalentzako sentsibilizazio eta informazio pedagogikoko jarduerak garatzea eta, prestakuntzaren esparruan, Etika Asistentzialeko Batzordeen laguntzarekin, legeari buruzko informazioa emango zaie osasun-langileei eta medikuntzako eta erizaintzako elkargo profesionalei, ikuspuntu tekniko, etiko eta juridikotik.
2021/05/13 Bizitzaren amaierarekin lotuta, nahiz eta 11/2016 Legea alde batera utzita, eutanasiarako eskubidea arautzen duen Lege Organiko berriari buruzko informazioa argitaratu da Sailaren eta Osakidetzaren webguneetan. Sentsibilizazioa eta informazio pedagogikoaren argitalpena Sailak aurreikusitako ekintzetako bat da, eutanasiarako eskubidea arautzen duen eta 2021eko ekainaren 25ean indarrean jartzen den 3/2021 Lege Organikoa behar bezala betetzen dela bermatzeko.
2021/06/04
Bizitzaren amaierarekin lotuta, baina 11/2016 Legea alde batera utzita, maiatzaren 25eko 145/2021 Dekretua onartzen da, "Euskadiko eutanasiaren arloko Berme eta Ebaluazio Batzordea" sortzen duena. Organo hori, "Eutanasia arautzen duen 3/2021 Lege Organikoan" esplizituki arautua, izaera administratiboa eta diziplina anitzekoa duen organoa da, osasun-langileek eta langile juridikoek osatua, gutxienez zazpi pertsonak osatua, eta begirada adituarekin prozesuaren segurtasun klinikoa eta juridikoa bermatuko dute, eta, ondoren, prozesuaren egokitasuna ebaluatuko dute eta kideak izendatu dira.
2021/08/02 Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak medikuntzako eta erizaintzako 2.600 kide prestatu ditu dagoeneko eutanasia aplikatzeko teknika eta sendagaietan. Euskal Osasun Zerbitzuak instrukzioa eskatzen duten profesional guztiengana iristea proposatu du, bai sare publikokoengana, bai pribatukoengana.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/17 Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuak ohiko kirurgia programatuari heldu dio berriz ere, apirilaren 26an bertan behera geratu zena, Covidek laguntza-eremuan duen eraginaren ondorioz.
2021/06/02
Zaintzaren eta Arreta Sareak eta Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren Osasun Mentalaren Sareak programa pilotu bat jarri dute abian, koronabirusaren ondorioz laguntza emozionalaren beharra duten pertsonak detektatzeko. Pandemiaren hasieratik ezarritako Osasun Emozionaleko Programaren esparruan izandako esperientziaren ondoren sortu da jarduera hori, eta 5.000 asistentzia-saio baino gehiago egin dira.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/23 Epidemiologiako Espainiako Elkartearen eta Epidemiologiako Portugalgo Elkartearen I. Kongresu Birtualean parte hartu da, "Alkohola, adikzioak eta osasuna" gaiarekin.
2020/10/29 Drogamenpekotasunen Deustu Institutuarekin lankidetzan aritu gara, Drogamenpekotasunen inguruko aurrerapenei buruzko symposiuma antolatu eta finantzatzeko, "Emakumeak eta psikofarmakoak" gaiarekin.
2020/11/20 Drogamenpekotasunen Deustu Institutuarekin lankidetzan aritu gara workshop baten antolaketan eta finantzaketan, honako gai honi buruz: "Adikzioen inguruko laguntza-arretako esperientziak, zailtasunak COVID-19aren pandemian eta horiei erantzunak".
2020/12/22 2020ko azaroaren 23an, hitzarmen bat sinatu zen Drogei buruzko Plan Nazionalerako Gobernuaren Ordezkaritzaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren artean; hitzarmena da droga-mendekotasunen arloan, eta konfiskatutako ondasunen 2020ko funtsaren kargura doa.
2020/12/31 "COVID-19aren eragina Euskadiko adikzioen eremuan" txostena argitaratu da. Azterlanak COVID-19ak adikzioen prebentzioan duen eragina aztertzen du, baita kontsumitzaileekiko edo adikzioak dituzten pertsonekiko zuzeneko tratamenduan eta esku-hartzean ere.
2021/03/31 Etorkintza Fundazioari Euskadin 2020-2024 bitartean Adikzioen arloan egindako ibilbide profesionala aitortzen zaio.
2021/03/31 San Juan de Dios ospitaleari, Arrasateri/Unión Deportiva Aretxabaletari, aitortu egiten zaio 2020-2022 aldirako Euskadiko Adikzioen arloko jardunbide onenak; 2020-2022 aldirako Euskadiko Adikzioen arloko aipamen espezifikoak ematen zaizkio Jeiki Fundazioari, Gizakia Fundazioari, Agipad Fundazioari, Etorkintza Fundazioari eta Osakidetza ESI Barrualde Galdakaoko Psikiatria Zerbitzuari.


2021/04/27 Hitzarmena Gizakia Fundazioarekin, Bilbon Andén 1 adikzioen arretarako zentro soziosanitarioa mantentzeko (166.101.- €)
2021/04/27 Hitzarmena Bilboko Elizbarrutiko Caritasekin, 2021ean Hontza larrialdietarako eta gaueko harrerarako zentroa mantentzeko. (146.130.- €)
2021/04/27 HIESaren aurkako Herritarren Batzordearekiko hitzarmena, droga-mendekotasuna duten pertsonentzako eguneko zentroan kalteak murrizteko programak kudeatzeko (76.000.- €)
2021/05/26 Jakinarazi da 2020an, 7.820 pertsonak hasi zutela tabakoa erretzeari uzteko Osakidetzaren programaren bat, aurreko urtean baino 3 aldiz gehiago.Gainera, 2020ko urtarriletik, Saila erretzeari uzteko botikak finantzatzen hasi zen, eta helburu horretarako inbertsioa ia 2 milioi eurokoa izan da.
2021/05/26 Iragarri dutenez, datorren udan lehenengo esperientzia bat egingo da, eta bertan, hondartza jakin batzuetara joaten diren pertsonak ez erretzera gonbidatuko dira, Tabako kerik gabeko Euskadi baterantz aurrera egiten jarraitzeko: Zumaiako Itzurun eta Santiago, Ibarrangeluko Laga eta Laida, Lekeitioko Isuntza, Mundakako Laidatxu eta Ondartzape eta Burgeluko hegoaldeko Garaio. Proposamenaren helburua tabakoaren kontsumoa desnormalizatzea eta kerik gabeko giroa sortzea da, adin txikiko asko dauden aisialdian kontsumo pasiboa saihesteko. 2022an Tabako kerik gabeko Hondartzen Euskal Sarea eratzea aurreikusten da. Ekainaren 15ean hasiko da kerik gabeko hondartzen proposamena.
2021/07/09
Laguntza-programa, talde teknikoak sortzeko eta mantentzeko, Adikzioen prebentzio komunitarioko programak garatzeko, arriskuak eta kalteak prebenitzeko eta gutxitzeko proiektuak egiteko, eta jarduera-eremu horietan ohitura osasungarriak sustatzeko. 2021eko deialdia. (2.854.400.- €)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/03/11

Euskadiko Medikuntza Pertsonalizatua Planifikatzeko eta Kudeatzeko Batzordea sortu zen, euskal osasun-sistemaren premiei buruzko kontsultarako eta aholkularitza teknikorako organo gisa; horrek gure inguruko osasun-sistemen testuingurua berrikusiko du eta ezartzeko aukerak eta erronkak identifikatuko ditu. Bere eginkizun nagusia da plangintza estrategikoan aholkatzea eta medikuntza pertsonalizatua ezartzea ahalbidetuko duten ekintzak abian jartzeko erabakiak hartzea.

2021/05/27 Osakidetza / Euskal Osasun Zerbitzuak osasun-karpeta berritu du, herritarrek errazago eskura dezaten eta beren osasuna zaindu ahal izan dezaten. Tresnak funtzionalitate berriak gehitzen dizkie lehendik daudenei, hala nola minbiziaren baheketa-programetan (bularra, zerbixa, kolona) parte hartzeko jakinarazpena jasotzea eta emaitzak kontsultatzea.
2021/06/08
Euskadik herritarren eskura jartzen du Europar Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitala eskuratzeko aukera. Euskadi.eus-en webgunean Covid Ziurtagiri Digitalari buruzko azalpen-informazioa argitaratzen da, eta esteka bat ematen da eskuratu ahal izateko. Horretarako, ez da beharrezkoa sinadura elektronikoa izatea; zuzenean zerbitzuaren hiru bulegoetako edozeinetan aurrez aurre eskuratzeko aukera dago, hitzordua eskatuta; proba diagnostiko negatiboko ziurtagiriak ematen hasiko dira.
2021/06/30 Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuaren webguneak, Osasun Eskolaren bidez, haurdunaldiari, erditzeari eta erditze ondokoari buruzko informazioa eguneratu eta zabaldu du. Materiala Osakidetzako profesionalek egin dute, eta haurdun dauden emakumeei zuzenduta dago, haurdunalditik, erditzetik eta erditze ostetik hasi eta umearekin etxean eman beharreko lehen egunetara arte informazio erabilgarria, egiazkoa eta egiaztatua izan dezaten.
2021/07/01 Europar Batasunaren Covid Ziurtagiri Digitala erabat abian jartzeko azken urratsa eman da, hiru ziurtagiri-mota desberdinak baititu aktibo deskargatzeko plataforma telematiko guztietan, bai eta bertara joateko aukera ere, aurreikusita zegoen dataren egunerako. Euskal herritarrek hiru modutan deskargatu ahal izango dute ziurtagiria: sinadura elektronikoko tresnekin egindako aukera telematikoaren bidez, hala nola NAN elektronikoarekin, BAKQen edo IZENPEren bidez; sinadura elektronikorik gabeko aukera telematikoaren bidez; hau da, deskargatu nahi duenak modu errazean deskargatu ahal izan dezan, OTI txartelaren datuekin; modu presentzialean, Zuzenean zerbitzuaren hiru bulegoetako batera joz aldez aurretik hitzordua eskatuta.
2021/07/14 Europan elkarreragingarria den errezeta elektronikoaren proiektua pilotatzeko hautatutako Euskadi. Horretarako, garapen tekniko eta funtzionalaren inguruko probak gainditu ditu, bai eta Europako Batzordearen auditoria bat ere, baldintza guztiak betetzen dituela egiaztatuz.