Euskadi.eus

Hiri-birgaitzea eta berroneratzea

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/28 Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jardueretarako laguntzen programaren oinarri arautzaileak onartu, deitu eta argitaratu dira (PREE programa). Zenbatekoa: 14.748.000.- €. (Ekonomiaren Garapen, Aniztasun eta Ingurumen Sailaren). Zenbatekoen gehikuntza: 13.978.000.- EHAA 2021/06/01. 2. Zenbatekoen gehikuntza 2. Zenbatekoen hizkuntza: 30.000.000.- € (Guztira: 58.195.072.-€) (28.195.072.- €)
2020/11/18
Donostiako Txomin auzoko etxebizitzen birgaitze energetikoa amaitu da. 156 etxebizitzetan % 35 murriztu da energia-eskaria, fatxadak, estalkiak eta leihoak zaharberritu direlako eta hiri-berokuntzako zentral termikoan – District Heating – Sartu direlako, biomasa baita energia-iturri nagusia. Zenbatekoa: 2.000.000.- €
2020/12/01
Akordioa, Euskal Autonomia Erkidegoan ekoeraginkortasunaren, suteen aurkako segurtasunaren eta irisgarritasunaren arloan eraikinak birgaitzea barne hartzen duen hiri-berroneratze integralerako Global New Energy Finance S.L. sozietatearekin sinatutako lankidetza-hitzarmena jakinarazteko dena.
2020/12/15
Bilboko Begoña Amaren kaleko 6. eta 8. eraikinetan dauden Bilboko Gotzaindegiaren titulartasuneko hamalau etxebizitza eta lokal bat erostea, Alokabidek birgaitzeko eta errentamendu babestua emateko. (1.716.000.- €)
2021/02/16 Sestaoko Udalarekin eta Sestaoberri SArekin hitzarmen bat sinatzea, Sestaoko Txabarri-El Solen babes sozialeko etxebizitzak eta hiri-berrikuntza sustatzeko. Hitzarmenak lau urteko indarraldia izango du, eta luza daiteke. Bertan, Gobernua arduratuko da eraikinak sustatzeaz eta eraikitzeaz, eta Udalak negoziatuko du eraikinak eta orubeak erostea, aurretik zeuden eraikinak eraistea eta urbanizazio-lanak egitea.
2021/02/17
E-lagun proiektuaren aurkezpena: Bilboko Etxebizitza Sozialen eta Udal Etxebizitzen Elkartearekin batera, alokairuko parke publikoari zuzendutako energia-eraginkortasuneko proiektu berria aurkeztu da. Euskadik 2.000 etxebizitza sozialen portaera energetikoa aztertzen du, etxebizitzen parke publikoan energia aurreztea bultzatzeko.
2021/03/09
Ezohiko aldi baterako programa bat sortzea erabaki zen, "Etxebizitzako hiru lurralde-ordezkaritzetako birgaitze-zerbitzuak indartzea, atzeratutako espedienteak murrizteko" izenekoa.
2021/06/29
Orain Otxar proiektuaren helburua Otxarkoagan jardutea da, elkarte-sarearen inplikazio zuzenarekin sozialki jasangarria den eko-auzo bihurtzeko, eta aurrera egiten du eraikinen birgaitzearekin. Europako funtsekin bulego bat sortu da, Otxar Opengela, eta bertan hasi dira birgaitu beharreko bost blokeetatik lauren jabeekin bilerak egiten. Horrez gain, ikastaroak eta tailerrak egiteko gune bat ere badu.
2021/07/14 Zarauzko Vista Alegre auzoak irisgarritasuna hobetu du, bi hiri-igogailu berriren bidez eta hirigintza-aldaketak eginez. Jarduera hori Zarauzko Udalak eta Eusko Jaurlaritzak Visesa sozietate publikoaren bidez sinatutako hitzarmenari esker egin ahal izan da.
2021/07/21 Irisgarritasunaren Euskal Kontseiluaren (ISEK) bilera, Euskadiko Irisgarritasun Estrategia garatzeko Ekintza Plan berria onartzeko. Planaren neurrien artean, legegintzaldi honetan Irisgarritasunaren Euskal Behatoki berria sortzea dago. Behatoki horretan, pertsona guztiek ingurune, produktu, zerbitzu eta informazioetara iristeko eta horiek erabiltzeko duten eskubidea modu aske eta autonomoan gauzatzeko neurrien bilakaera aztertuko da.
2021/09/10 Etxebizitzak eta eraikinak eraberritzeko laguntzen gehikuntza iragartzen da, energia-eraginkortasuna, irisgarritasuna eta bizigarritasuna bultzatzeko, 2021eko uztailaren 21eko Agindua aldatuta familia gehiagorengana iritsi ahal izateko, eta, horretarako, 33 milioi bideratuko dira urtero hurrengo hiru urteetan. Europako funtsen etorrerak aukera emango du 2021etik 2024ra bitartean etxebizitzen eta eraikinen energia-eraginkortasuna hobetzeko jarduketak egiteko ahalmena eta funtsak bikoizteko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Ez dago jarduerarik
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/07/20 Agindua, etxebizitzetako eta eraikinetako birgaikuntzaren, irisgarritasunaren eta energia-eraginkortasunaren arloan jarduketa babesgarriak egiteko finantza-neurriei buruzkoa. Birgaitzeko laguntzen araudia eguneratzen du datozen urteetarako, eta urte osoan eskatu ahal izango dira, urteko deialdi bat ireki arte itxaron gabe, orain arte laguntza publikoen lerroetako batean gertatzen zen bezala. 3. lerrorako aurrekontua 7,53 milioi eurokoa da, eta Gobernu Kontseiluak 2021eko maiatzean 1. eta 2. lerroetarako onartutako 21,37 milioi euroei gehitzen zaizkie. Zenbatekoa guztira. 28,9 M €, Next Generation funtsekin handituko den zenbatekoa. Ejeb-en argitaratzea. (28.900.000.- €)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Ez dago jarduerarik
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/15 2020rako deialdia, ZTBP Euskadi 2020ren "hiri-habitata" aukera-nitxoaren helburuak lortzen lagunduko duten ideia eta proiektu berritzaileak garatzeko diru-laguntzak emateari buruzkoa (Bai+D+i programa). Zenbatekoa: 650.000.- 2020ko deialdiaren esleipena 
2020/11/17 Erabakia, zeinaren bidez jakinarazten baita Tecnalia Research and Innovation Fundazioarekin sinatu beharreko lankidetza-hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikuntzaren sektorean ikerketa, berrikuntza eta kalitate akustikoa sustatzeko
2021/01/20
Eraikuntzaren Kalitatea Kontrolatzeko Laborategiak mila saiakuntza baino gehiago egiten ditu urtero, etxebizitzen efizientzia energetikoa eta bizigarritasuna eta eraikuntza-materialen eraginkortasuna hobetzeko. Zerbitzua ikerketa teknologikoaren eta arau-garapenaren Europako erreferente bihurtu da, eta enpresei laguntza ematen die Eusko Jaurlaritzaren Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planean (ZTBP) aktiboki parte hartzen duten materialak garatzeko, ALOKABIDEren Zero Plana planaren bidez. Agente aktiboa da babes ofizialeko etxebizitzen euskal etxebizitza publikoen sustapenen kalitatea kontrolatzeko planak gauzatzen, eta neurketak egiten ditu tokian bertan eta laborategian.
2021/03/24 Birgaitze integratuko eremuetarako oro har ezarritako finantzaketa kualifikatua Gasteizko Arana eta San Kristobal auzoetara zabaltzea erabaki da.
2021/04/06
Europan 16. nazioarteko lehiaketaren esparruan, Etxebizitzaren arloak erantzun arkitektoniko berritzaileak bilatzen ditu, herri txikietako biztanleriaren zahartzea geldiarazten laguntzeko, gazteak erakarriz eta biztanleriarik gabeko egoerak saihestuz. Erronka profesional gazteen proposamenak biltzea da, ekoizpen-etxebizitzen kontzeptuaren inguruan.
2021/09/13 Genero-ikuspegia udal-plangintzan eta hirigintzan txertatzeko diru-laguntzen programa. 2021eko deialdia. (200.000.- €)
2021/09/13 Euskal Autonomia Erkidegoko udalei eta Arabako udalerrietako kontzejuei paisaiaren ekintza-planak egiteko diru-laguntzak emateko programa. 2021eko deialdia. Esleipena. (300.000.- €)
2021/09/20 Euskadi, eraikuntzaren kongresu nazional nagusian gonbidatutako Europako eskualdea, Rebuild 2021, eraikuntzaren sektoreko balio-kate osoa biltzen duen hitzordu nazional nagusia, Ifeman (Madril).
2021/10/27 Euskadiko MUGAK Nazioarteko Arkitektura Bienalaren hirugarren edizioa. Ondarea eta modernitatea lelopean, biurtekoak eztabaida bultzatu eta arkitekturaz askotariko formatu eta ikuspegiekin gozatzeko aukera eskaini nahi du.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/01 Erabakia, Euskal Herriko Unibertsitatearekin hitzarmen bat sinatzeko baimena ematen duena, Eusko Jaurlaritzaren Eraikuntzaren Kalitatea Kontrolatzeko Laborategiaren Eremu Termikoa garatzeko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/19
Repsol Fundazioarekin aurreakordio bat sinatu zen Opengela Fundazioa sortzeko. Horren bidez, Euskadin birgaitze ekojasangarrien plan integral bat bultzatuko dute elkarrekin. Fundazio berria autonomia-erkidego osoan birgaitze ekojasangarriko proiektuak kudeatuko dituen erakundea izango da, eta dagoeneko aurrera egiten ari da jarduketa-eremuak identifikatzeko lanetan
2021/06/07
2021etik 2023ra bitarteko aparteko inbertsioa Ezkerraldea-Meatzaldeko lau auzotako hiri-berroneratzeko programetan, eskualde behartsuetako edo lehentasunezko jarduketa-eremuetako trakzio-proiektuen esparruan.
(14.000.000.- €)
2021/09/29 Birgaitze integratuko eremuetarako oro har ezarritako finantzaketa kualifikatua Arakaldoko Arakaldo Irla auzora eta Gasteizko El Anglo eta Judizmendi auzoetara zabaltzea erabaki da.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/28

EEE, Iberdrola eta Eraikunerekin batera antolatutako bero-ponpei buruzko jardunaldia: Bero ponpa. Euskadiko klimatizazioa deskarbonizatuz jardunaldia. Helburu bezala teknologiak eskaintzen dituen azken aurrerapenak, dauden laguntzak eta eremu publiko eta pribatutik garatzen ari diren proiektuak euskal gizartearen artean zabaltzea zuen.