Euskadi.eus

Adinekoak

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/01 “Lehen Urratsa” programa “Inor Atzean Utzi Gabe” funtsetik sortu zen, eta 578 pertsonari eman die arreta, konfinamendua amaitu zenetik. Programa honen helburua da konfinamenduaren aurretik kalean bizi ziren eta itxiturak iraun zuen bitartean Bilboko, Gasteizko eta Donostiako babeslekuetan ostatu hartu zuten pertsonei ostatua ematea, laguntza eta gizarteratze-ibilbideekin.
2020/12/17 Argitara eman zen  pertsona, familia, talde eta komunitateekin esku-hartze sozialeko jardueretarako diruz lagundutako jardueren eta laguntza ukatuen zerrenda (2020)
2021/03/21

Sailak bultzatutako Eraberean sareak sentsibilizazio-kanpaina bat abiarazi zuen sare sozialetan, Arraza-bereizkeria Ezabatzeko Nazioarteko Egunaren harira, "Hau ez da tratu-berdintasuna, diskriminazioa deitzen zaio" lelopean.

2021/04/27
Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko laguntza-programa, Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuan aurreikusitakoa.
2021eko deialdia (4.792.480.-€) (2021/04/27).
2021eko esleipena: esku-hartze sozialari buruzko jakintza kudeatzeko jardueretarako dirulaguntzen lerroa (2022/01/05)
2021eko esleipena: pertsonekin, familiekin, taldeekin eta komunitateekin gauzatutako esku-hartze sozialeko jardueretarako laguntzen lerroa.  (2022/01/07)
2021/05/08 Inor Atzean Utzi Gabe Covid funtsaren 'Azken Sarea Indartzen' programaren balantzea aurkeztu da. Horren bidez, Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeen eskutik, 4.128 familiari lagundu zaie, 4.500.000 euroko funtsekin. Programa hau pandemiak gizarte arloan zituen eragin larrienak arintzeko diseinatu zen.
2021/05/11 Erain Elkarteko Osasun Mentalari diru-laguntza zuzena ematen zaio Enea programa garatzeko, osasun mentaleko arazoak dituzten eta egoera administratibo irregularrean dauden pertsonei arreta psikosoziala eta soziohezitzailea emateko. (106.490.- €)
2021/05/12 Hirugarren Sektorearen Eguna ospatzen da Euskadin, Sareen Sareak antolatutako ekitaldi batean. Bertan izan dira lehendakaria eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako sailburua, eta eskerrak eman zaizkie guztien ongiaren alde egindako lanagatik: berdinen gizartea, gizarte bidezkoagoa.
2021/06/16 Urte amaierara arte luzatuko dira Azken Sarea Indartzen eta Lehen Urratsa programak, pertsona ahulenei arreta emateko pandemian jaiotakoak. Zehazki, lehenengoa oinarrizko premiak asetzeko laguntza behar duten pertsonei zuzenduta dago, guraso bakarreko familiei eta familia ugariei arreta berezia eskainiz; bigarrena, berriz, etxerik gabeko pertsonei arreta emateko da. Luzapen hori Aukerak Suspertzen (eskolako eten digitala arintzeko laguntza) eta Betirako (dolurako laguntza psikologikoa) programek iragarritakoei gehitu behar zaie. Programa horiek ere 2021era arte luzatu dira.
2021/06/23
Gizarte-bonu termikoa
2020ko gizarte-bonu termikoaren kudeaketa, ebazpena eta ordainketa arautzen dituen agindua. (3.816.043,14.-€) (2021/06/23)
2021/07/06 Zuzeneko dirulaguntza ematen zaio "Afro Asociación de Residentes Afroamericentes de Vitoria- Gasteiz" elkarteari, pandemiak larriagotutako egoera duten pertsonei eta familiei "garai zailetan laguntzea" proiektua finantzatzeko. (450.000.- €)
2021/07/12 Arabako Hiesaren Kontrako Batzordeari (SIDALAVA) zuzeneko dirulaguntza ematea, "COVID-19ak gizarte-egoera ahulean dauden pertsonei aparteko laguntza eta laguntza ematea" proiektua finantzatzeko Arabako prostituzioaren eta GIBaren inguruko pertsona eta familientzat, pandemiak larriagotuta badaude. (40.250.- €)
2021/09/21

Honako hitzarmen hau sinatzea baimentzen da: Gizarte Eskubideen eta 2030 Agendarekin lankidetzan aritzea, berreskuratzeko eta erresilientziarako mekanismotik datozen Europako funtsen kontura proiektuak gauzatzeko.

2021/11/02 Erabakia, Ceutako Hiri Autonomoarekin eta Foru Aldundiekin Jarduteko Protokolo Orokorra formalizatzeko hitzarmena izenpetzeko baimena emateko dena, lurralde arteko lekualdaketari eta inoren kargura ez dauden adingabe migratzaileak babesteari buruzko jarduerak koordinatzeko.
2021/11/02 Dirulaguntza zuzena ematea Perualde GGKE Elkarteari, Covid-19ak eragindako osasun-krisiak eragindako deseskalatzearen ondorioz, harrera-baliabideetatik ostatu-aukera lagunduetara eta gizarteratze-ibilbideetara igarotzea finantzatzeko. (81.630.- €)
2021/12/14 Arrats Elkarteari zuzeneko dirulaguntza ematea, harrera-baliabideetatik gizarteratzeko laguntza eta ibilbideetara igarotzeko proiektua finantzatzeko, Covid-19ak eragindako osasun-krisiak eragindako deseskaladaren ondorioz. (254.000.- €)
2021/12/21 Bilbaoko Caritas Diocesana entitateari zuzeneko dirulaguntza bat emateko da. Helburua: Bizkaian eta pandemiaren ondorioz egoera larriagotu eta laguntza jasotzeko berme erreala jarri beharretik libre uztea. (1.725.000.- €)
2021/12/21 Caritas Diocesana de San Sebastián erakundeari zuzeneko dirulaguntza bat ematea, Gipuzkoako, COVID-19k eragindako krisiaren aurkako neurrien barruan, eta hura jasotzeko berme erreala jarri behar izatetik libre uztea. (683.900.- €)
2021/12/23 Eusko Jaurlaritzak Gizarte Larrialdietarako Laguntzen zenbatekoak gasaren eta elektrizitatearen prezioen igoerara egokitzen ditu, eta zenbatekoak bikoiztu egiten ditu, sistematik kanpo geratzen diren familia kalteberen pobrezia energetikoa arintzeko. (GLLen zenbatekoa: 41,5 m €/ Horniduretarako laguntzen zenbatekoa: 0,8 m €)
2022/03/07 Gizarte Larrialdietarako Laguntzak 2021. Aurreikusitako gastu espezifiko bakoitzerako gehieneko zenbatekoak zehaztu ziren, horiek estaltzeko esleitutako kredituak banatzeko irizpideak adierazi ziren, eta ekitaldi honetan Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historiko eta udal bakoitzari dagokion aurrekontu-muga ezarri zen. EHAAko argitalpena. (2021/03/22)

2022ko Gizarte Larrialdietarako Laguntzak. Aurreikusitako gastu espezifiko bakoitzerako gehieneko zenbatekoak zehazten dira, horiek estaltzeko esleitutako kredituak banatzeko irizpideak adierazten dira, eta ekitaldi honetan Euskadiko Lurralde Historiko eta Udal bakoitzari dagokion aurrekontu-muga ezartzen da (2022/02/22). EHAAn argitalpena.
2022/04/20
Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko laguntza-programa, Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuan aurreikusitakoa.

2022ko deialdia (4.792.480.-€) (2022/04/20). Informazio gehiago.

2022/07/12 Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Farmazialarien Elkargo Ofizialekin sinatutako lankidetza-hitzarmenen berri eman zen; GIB/HIESA prebenitzeko, eta etxez etxeko laguntza-zerbitzuek eta gizartezerbitzuek artatutako pertsonengan medikazioaren erabilera hobetzeko.
2022/09/23

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak (GLL) handitzea onartu da. Laguntza horiek Isuri Funtsetik datoz, Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei aurre egiteko sortu zen Funtsa alegia. (3.500.000.-€) (2022/07/26)
EHAAn argitalpena.

2022/10/11 Agintzari S.Coop. sozietateari dirulaguntza zuzen bat eman zaio, ibilbide pertsonalizatu eta integralen “Trapezistak” programa pilotua finantzaztzeko, Euskadin familia-laguntza sarerik ez duten migratzaile gazteak gizarteratzeko eta helduarora garotzeko prozesuak bultzatzeko. (1.500.000.- €)
2022/10/11

Bilboko Udalari dirulaguntza zuzen bat eman zaio, Urratsak Bidean proiekturako, aurrez “Lehen Urratsa” programan sartuta zeuden pertsonei aldi baterako arreta emateko. (2.161.893,06.-€)

2022/10/27
Gizarte-bonu termikoa

2021eko Gizarte-bonu termikoaren kudeaketa, ebazpena eta ordainketa arautzen dituen agindua (9.477.525,15.-€) (2022/10/27)

2022/11/02

Zuzeneko dirulaguntza emateko Getxoko Udalari, Bidebarri 2022-2023 proiektua finantzatzeko, kolektibo kalteberak eta/edo gizarte-bazterkeriako egoeran daudenak integratu daitezen.

(206.570.-€)

2022/11/08

Dirulaguntza zuzen bat eman zaio Donostiako Udalari, "Urratsak Bidean" programari eusteko ("Lehen Urratsa" programaren trantsizioproiektua).
(633.160.-€)

2022/11/12 Lehen Urratsari lotutako 353 pertsona artatzen dituzte tokian tokiko gizarte-baliabideek. Irauli eta Trapezistak programen artean, kalean bizi diren familia edo gizarte sarerik gabeko gazteekin lotutakoak, 233 gazterekin ari dira lanean.
2022/11/22

Barakaldoko Udalari zuzeneko dirulaguntza eman zaio, lehenagotik Lehen Urratsa programan sartuta zeuden pertsonei aldi baterako arreta emateko proiektua dela-eta, haien egoera baloratu eta, hala badagokio, eskuhartze pertsonalizatua diseinatzeko eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroari buruzko urriaren 6ko 185/2015 Dekretura egokituz, dagokion baliabide edo baliabidekonbinazioan sartzeko.

(250.127,90.-€)
2022/11/24

Gizarte Larrialdietarako Laguntzetara (GLL) bideratutako funtsak 4,5 milioi eurotan handitu dira. Guztira, 2022an, 49.500.000 euro bideratuko dira GLLetara. Hitzartuz Programan aurreikusitako funts-gehikuntza horrek ekitaldi honetarako GLLetara bideratutako zenbatekoak % 10 handitzea dakar, EAEko biztanleen erosteko ahalmenaren galera arintzeko. (2022/11/15)

EHAAn egindako argitalpena.
2022/12/15 Hirugarren Sektore Sozialaren Euskal Behatokiaren 2021eko Barometroa. EAEko hirugarren sektore soziala eratzen duten erakundeek 40.000 enplegatu dituzte ia, eta 160.493 boluntario baino gehiagoren partaidetza bideratzen dute. 2020an erakunde horiek 1.712 milioi euroko bolumen ekonomikoa kudeatu zuten, EAEko BPGd-aren % 2,4ren baliokidea.
2023/01/13 Muturreko kalteberatasun-egoeran dauden pertsonen eta familien oinarrizko premiei premiazko arreta emateko programa berriaren aurkezpena egin da. Hitzartuz programaren barruan dagoen programa da, 2,5 milioi euroko aurrekontu-partidarekin, eta Gurutze Gorriak kudeatuko ditu laguntzak.
2023/05/31 ERDUren 2022. memoriak – Euskadin adikzioak dituzten eta gizarte-kalteberatasun handiko egoeran dauden pertsonak artatzeko programa – ohartarazten du adikzioen aurkako programaren erabiltzaileen % 90ek patologia mentalen bat duela.
2023/07/12

Hitzartuz ekimena. 2.350.000 eurotik gora bideratu ditu energia- eta elikagai-pobreziari aurre egiteko 2023ko lehen sei hilabeteetan. (2.350.000.- €)

2023/08/29

Agintzari erakundeari zuzeneko dirulaguntza ematekoa. Helburua: "Trapezistak" programa pilotua zabaltzea, Euskadin laguntzarik gabeko migratzaile gazteak gizarteratzea eta helduarora igarotzea bultzatzeko, eta dirulaguntza hori jasotzeko berme erreala eratzetik libratzeko. (2.000.000.- €)

2023/09/08
Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko laguntza-programa, Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuan aurreikusitakoa.

2023ko deialdia (4.792.480.-€) (2023/01/25). Informazio gehiago.
2023ko esleipena (2023/09/08)

2023/09/27 Euskadik baliabiderik gabeko pertsonentzako etxebizitza eta aterpetxeen sare handiena finkatu du. Hamarkada batean 2.000 plaza irabazi ditu "etxerik gabekoentzat" edo genero-indarkeriaren biktimentzat, eta Estatuan eskuragarri daudenen % 16 pilatu ditu.
El Correo
2023/10/06 Trapezistak programak familia-sarerik gabeko gazteei laguntzen die gizarteratze-prozesuan, prestakuntzaren, aholkularitzaren eta bizitegi-baliabideen bidez.
2023/10/10 149/2023 Dekretua, urriaren 10ekoa, zeinaren bitartez arautzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan Trantsizio energetikorako eta kontsumitzaileen babeserako presako neurriei buruzko urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuak sortutako gizarte-bonu termikoaren kudeaketa, ebazpena eta ordainketa
2023/12/29
Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko laguntza-programa, Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuan aurreikusitakoa.

2024ko deialdia (3.743.480.-€) (29/12/2023)

2024/01/30 Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiarekin (BJKN) eta Euskadiko Udalen Elkartearekin (EUDEL) lankidetza-hitzarmena, beren errentak ez ordaintzeagatik edo ohiko etxebizitzaren hipoteka ez ordaintzeagatik etxetik botatzeagatik kalteberatasun berezia duten pertsonei arreta emateko. EHAA
2024/02/13 Bizitegi-bazterketa Larriaren Aurkako Euskal Estrategia ezagutarazteko akordioa. Estrategia horrek dimentsio anitzeko ikuspegia du, eta, besteak beste, etxebizitza eskuratzeko zailtasunak, pobrezia, enplegu-falta, osasuna eta gizarteratzeko laguntzak konbinatzen ditu. Genero-ikuspegia eta ikuspegi intersekzionala ere baditu, eta kontuan hartzen ditu generoa, adina eta jatorria, besteak beste, desberdintasun- eta bazterkeria-faktore gisa. Azken batean, egoitza-bazterketa larrian eragina duten "kausak" edo faktoreak jorratzen aurrera egitea da kontua.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/12/01 Zahartze aktiboko jarduera positiboak sustatzeko V. Lagunkoitasun Jardunaldiak antolatzea: "Edadismo, zahartzeari eta erretiroari buruzko pertzepzioak" txostena aurkeztu da Lagunkoitasunari buruzko Europako Jardunbide Egokien V. Jardunaldiaren esparruan. Azterlanaren arabera, gizarteak adinekoak gaizki tratatzen dituen pertzepzioa handitu egin da. Abadiño Lagunkoia, Zapatila Proiektua Taldea, San Trokaz Nagusien Elkartea eta San Prudentzio Nagusien Elkartearen mendi-ibilaldi lagunkoien proiektuak, Abadiñoko Udalaren laguntzarekin, Euskadi Lagunkoia 2021eko Jardunbide Egokiak saria jaso du.
2022/07/27 Eusko Jaurlaritzak sustatutako eta Matia Fundazioak abian jarritako Euskadi Lagunkoia ekimenak hamar urte bete ditu eta 70 udalerri ditu atxikita: 25 Gipuzkoan, 27 Bizkaian eta 18 Araban. Ekimenaren helburua da herritarren parte-hartzea sustatzea, EAEko auzoak, herriak eta udalerriak garraioaren, etxebizitzaren, gizarte-zerbitzuen eta osasunaren eremuetan hobetzeko, bai eta eraikinak eta aire zabaleko espazioak ere (2022/09/29).
Markina Xemeinek bat egin du «Euskadi Lagunkoia» proiektuarekin.
2023/10/03 145/2023 Dekretua, urriaren 3koa, «Adinekoentzako Lagunkoitasuneko Jardunbide Egokien Saria» arautu eta 2023ko deialdia egitekoa.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/04 Euskadi Lagunkoiak, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak sustatutako ekimenak, Europako lagunarteko jardunbide egokien jardunaldia antolatu du COVID-19aren testuinguruan, Euskadin adiskidetasuna garatzeko inspirazio gisa balioko duten esperientzia berritzaileak eta sortzaileak partekatzeko helburuarekin. 2020ko edizioa pandemiaren ondoriozko egoeraren ingurukoa izan zen; izan ere, erakundeak konponbideak bilatzen ari dira adinekoek COVID-19aren erantzunetik onurak izan ditzaten eta horretan ekarpenak egin ditzaten. COVID-19aren beraren ondorioz, txosten batzuk telematikoki egin ziren, eta ekitaldia bera online eman zen osorik.
2022/07/11 Bakardadeari buruzko gida monografikoaren aurkezpena egin zen. “Bakardadea: ekintzarako gida” dokumentua prozesu partehartzaile baten emaitza da, Euskadi Lagunkoia Sareko hainbat udalerrik aktiboki parte hartu dute eta. Gidan, bakardadearen kontzepturako eta bakardadean bizitzearen, bakardadea sentitzearen eta gizarte-isolamenduaren artean dauden desberdintasunetarako hurbilketa egiten da.
2022/12/15 “Bizitza Betea” gidaren aurkezpena egin da. Gidak adinekoen bizi-proiektuak etengabe kontuan izango dituen komunitate bat finkatzeko baliabideen berri ematen du, bizitza betearen ikuspegitik eta hirugarren adinerako gaikuntza-prozesuetan.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/28
Eusko Jaurlaritzak ALTXOR 7.0 proiektua jarri du abian, adinekoen bizi-proiektuei laguntzeko zerbitzu pilotu gisa: adinekoentzako informazio-, orientazio- eta bitartekaritza-zerbitzua, eta haien bizi-proiektuei laguntzeko bulego pilotuak. Eusko Jaurlaritzak bere gizarte-politika indartuko du, Berreskurapen eta Erresilientziarako Mekanismotik datozen Europako funtsetatik 116 milioirekin. Diru horrekin 17 proiektutan indartu ahal izango dira ekintzak datozen hiru urteetan.
2022/12/02 Helduak Zabaltzen programaren helburua da EAE-ko beste udalerri batzuetara zabaltzea Eibarren eta Erandion adinekoentzako zentro sozialak hobetzeko garatutako esperientzia pilotuak. Eusko Jaurlaritzak eta Euskofederpen-ek sustatutako ekimena da, eta helburu du adinekoentzako zentro sozialen eredua eraldatzeko eta egokitzeko bide ematea, bai eta haiek digitalizatzeko prozesua erraztea ere.
2023/11/27 Helduak Zabaltzen programaren pilotajeak Erandion arrakasta izan ondoren, landa-inguruneetara zabaldu da programa, eta aurten esperientzia pilotuak hasiko dira Kanpezun (Araba) eta Arratzun (Bizkaia), proiektua errepikatzeko eta hainbat testuingurutara egokitzeko.
2024/03/29 Helduak Zabaltzen ekimenak web-orri bat sortu du, Euskadiko Adinekoen 200 Gizarte Zentro baino gehiago eta haien jarduerak ezagutarazteko. Eusko Jaurlaritza Euskofederpenekin batera garatzen ari den proiektuaren tresna izan nahi du kanal berri honek.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/03/25

Euskadiko Zahartze Aktiboaren Indizea estatuko eta europako batez bestekoaren gainetik dago. Euskadi hamaikagarren postuan dago Europar Batasuneko 28 herrialdeekin erkatutako ranking batean. 2020an, Active Ageing Index-ak edo Zahartze Aktiboaren Indizeak 37.3-ko balioa lortu zuen; emaitza hori Europako batez bestekotik (35.7) eta Espainiako Estatukotik (25.7) gora dago.

2023/01/20 2021-2024 Adinekoekiko Euskal Estrategiaren aurkezpena. Estrategia berriak aurrera egiten du zahartze aktibotik bizitza osoko formulazio berri baterantz. Informazio gehiago.
2023/12/06

Nazio Batuen Erakundeak Adinekoekiko Euskal Estrategia aukeratu du Decade of Healthy Ageing progress, Zahartze Osasungarriaren Hamarkada (2021-2030) ekimenaren barruan partekatu beharreko azterketen bilduma gisa.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/11/04 Eusko Jaurlaritzak, "Generations 60/100" programaren barruan (adinekoen autonomia, talentua eta parte-hartze soziala sustatzea), Bizitza Betea Prestakuntza Plana proiektua jarri du abian: gaikuntza-plan bat, adinekoen bizitza-proiektuak eta partaidetza soziala garatzeko, bizitza osoko ikuspegi batetik.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2022/05/10 Gobernu Kontseiluak Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistemaren Lege Proiektua onartu du. Lege Proiektu horren bidez, arrakasta-eredu bat zabaldu nahi da, adingabeak eta pentsiodunak hobeto babestu, eta eraginkortasun handiagoa eskaini gizarteratzean eta laneratzean. Azken batean, egoera kaltebera guztietan hobetzen da, zehazki, % 17rainoko pentsiodunen kasuan.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/19 Eusko Jaurlaritzak  Euskadiko Adinekoen Batzordea (EAB) sortu du. Euskadiko Elkarrizketa Zibilerako Mahaiko parte den batzorde honek adinekoei zuzendutako politikak landuko ditu.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/12/30 "Lehen Urratsa" programa: belaunaldien arteko bizitoki-programa, gizarteratzeko ibilbideak aktibatzen dituzten Trapezistak bezalako proiektuak garatzen dituena. Pandemiaren bilakaerak, aurreikusitakoaz gain, 2021eko lehen erdian amaitzea aurreikusi zen, urtearen amaierara arte luzatuz, eta hori garatzen duten Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeei esleitutako funts-hornidura handituz. Programak 2,7 milioi euroko hasierako aurrekontua zuen. Kopuru horri 1.968.000 euro gehiago gehitu zaizkio. Lehen Urratsa diseinatu zen aurretik administrazio publikoek hiru euskal hiriburuetan prestatutako aterpeetan hartutako pertsonei laguntza txikia emateko, Aterpeak, Caritas Bilbao, Caritas Gipuzkoa, Arabako Gurutze Gorria, Gurutze Gorria Durango, Perualde, Bizitegi, Arrats, Ellacuria Fundazioa, Zabalduz eta Goiztiriren bidez, arreta, gizarteratzeko ibilbideak eta bestelako zerbitzuak gaitu zituztenak.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/09/09 Etxebizitzak eta eraikinak eraberritzeko laguntzak handitu ditu Jaurlaritzak,  energia-eraginkortasuna, irisgarritasuna eta bizigarritasuna sustatzeko (33.000.000.- €)
2022/04/16 Isuri Funtsa aktibatu da Ukrainako gerrak eragindako ondorio sozialei aurre egiteko, 15,1 milioi euroko zenbatekoarekin. Zenbateko horren barruan, 3,5 milioi euroko gehikuntza jaso da Gizarte Larrialdietarako Laguntzetara bideratutako partidarako, eta 200.000 euroko igoera pobrezia energetikoaren aurka borrokatzeko partidetan.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/20

Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Sailak Agenda Nagusi TV abiarazi du, telebista digitaleko kanal bat, adinekoekin partaidetza publiko-sozialeko proiektuari jarraipena ematen diona. Bigarren edizio honetan, nahi gabeko bakardadeari heltzen dio proiektuak, eta formatu berri batekin egiten du: herritar seniorrei zuzendutako online telebista-kanal baten bidez.

2022/10/01

Euskadi 2020ko 55 urtetik eta gorako pertsonen bizi-baldintzei buruzko azterlana egin zen. Azterlanaren arabera, zahartze aktiboari dagokionez, oso datu positiboa lortu da: Euskadin, 55 urtetik gorako ia pertsona guztiek (%91,2) jarduera fisikoak edo kirol-jarduerak egiten dituzte, eta horietako 10etatik ia 7k egunero.

2023/07/05 Belaunaldien arteko Kuvu proiektuak nahi ez den bakardadeari aurre egiten dio adinekoen eta gazteen arteko bizikidetza bultzatuz.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/17 Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren laguntzari esker, Nagusilan adinekoen gizarte-boluntarioak "Zilarrezko haria" proiektua indartu ahal izango du, nahi gabeko bakardade-egoeran dauden adinekoei telefono bidezko doako laguntza emateko. Zerbitzu hori Nagusilaneko boluntarioek hartu dute, eta nabarmen handitu da haren eskaria krisi soziosanitarioan; beraz, abenduan eta urtarrilean publizitate-kanpaina bat egingo da irudi berritu bat aurkezteko, zerbitzua herritar guztiei ezagutarazteko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/28 Euskal politika sozialak indartu dira europako funtsetaik datozen 116 milioi eurokin, zehazki Suspertze eta Erresilientziarako Mekanismotik datozenak. Horrela datozen hiru urteetan 17 proiektu sozial bultzatuko dira. (116.000.000.- €)
2022/06/29
Euskadi Lagunkoiaren hamargarren urteurrena. Ekimen honen helburua da herritarren parte-hartzea sustatzea, euskal auzo, herri eta udalerriak hobetzeko hainbat arlotan, hala nola garraioan, etxebizitzan, gizarte- eta osasun-zerbitzuetan, eraikinetan edo aire zabaleko guneetan.
2023/01/31 Zainketen ekonomiari buruzko proiektuak finantzatzeko eta berdintasun- eta gizarteratze-politikak indartzeko Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean jasotzen diren Europako funtsen banaketa onartu da. 2022ko ekitaldiko banaketa horren arabera, Eusko Jaurlaritzari 4.440.000.- € dagozkio; Arabako Foru Aldundiari, 5.715.000.-€; Bizkaiko Foru Aldundiari, 17.720.000.-€; eta Gipuzkoako Foru Aldundiari, 11.799.029.-€ .
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/11/05 Eusko Jaurlaritzak zaintzaileei laguntzeko Estrategia Soziosanitarioaren ekintzen barruan garatzen den etxez etxeko arreta hori jasotzen du. Beste tresna eta ekimen batzuen artean, betiON programak ditu, Altxor 7.0, 'Etxean OK' edo Gizarte.eus+ proiektu pilotuez gain. Ekimena familia zaintzaileei zuzenduta dago bereziki, 'OK en Casa' proiektu pilotua dago, Gipuzkoako Foru Aldundiak kofinantzatzen duena eta APPk ere babesten duena. Sailak Euskadiko gainerako lurraldeetara zabaltzen du, familia zaintzaileei laguntzeko online sistema gisa, Familia Zaintzaileei laguntzeko gure Estrategia Soziosanitarioaren gomendioen barruan. Komunikazioaren teknologietan oinarritutako beste bi inizitiba Historia Soziosanitario Elektronikoa eta Gizarte.eus+ proiektua dira. Bi kasuetan, helburua da erantzuteko azkartasuna eta zerbitzuen eraginkortasuna optimizatzea, eta erabiltzaileei eta haien senideei eragozpenik ez eragitea.
2022/07/04 Etxean Zaindu zerbitzu berria abian jarri da, familia zaintzaileek jasaten duten gainkarga-sentsazioa eta estresa murrizteko. Etxean Zaindu Laguntzabide programan sartzen da. Zerbitzu horren garapenaz arduratuko da ASCUDEAN Familia Zaintzaileen eta Mendekotasuna duten Pertsonen Elkartea.
2024/01/29 Etxean Zaindu programak bikoiztu egiten ditu 2023an zaintzaileentzako laguntza-eskaerak, 364 familiari erantzunez. Programak familia zaintzaileek bizitako gainkarga eta estresa murriztea du helburu, haien ongizatea eta autozaintza sustatuz
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/09/30

Eusko Jaurlaritzak, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako eta Iparraldeko beste erakunde eta entitate batzuekin batera, Bertan proiektuan parte hartuko du. Proiektu horrek landa-eremuetako biztanleriaren zahartze progresiboaren erronkei eta mugaz gaindiko eremuan zerbitzu publikoak eskuratzeko dauden zailtasunei heltzen die.

2020/11/03 BetiON laguntza eta esku-hartze sozialeko telelaguntzako zerbitzu publikoak zerbitzu berezia eskaintzen die 205 familiari, zaintzaileei laguntzeko telelaguntza-programaren bidez.
2023/02/06 150/2022 Dekretua, abenduaren 7koa, Euskadiko gobernantza soziosanitarioari buruzkoa. Informazio gehiago. (2022/12/22)

Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseilu berria eratu da, abenduaren 7ko 150/2022 Dekretua indarrean jarri ondoren. Kontseilua eratzeaz gain, hainbat gai aztertu dira, eta, haien artean, Arreta Soziosanitarioko Estrategiaren garapenari buruzko 2022ko Memoria (memoria horretan, erreferentzia soziosanitarioen mapa bat landu da, eta baliabide soziosanitarioen mapa eguneratu da). Gainera, Euskadiko Arreta Soziosanitariorako Finantza Lankidetzako Esparru Akordioa sinatu da ere.
2024/02/22 Etorkizuneko Zaintzaren aldeko Herri Itun edo Konpromisorako erakunde-akordioa. Etorkizuneko Zainketen aldeko Euskal Ituna sendotzeko urrats berri eta erabakigarria da, gizartearen beharrei eta erronkei erantzun behar diena. Dokumentuak 14 konpromiso biltzen ditu, zainketa-sistema hobetzeko ikuspegi integrala biltzen dutenak.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/09/06 Familia zaintzaileei laguntzeko Estrategia Soziosanitarioa 2021-2030 argitaratu da.
2023/04/19 Elkarrizketa Sozialerako Mahaiaren bilera: Euskadin Zaintzaren aldeko Herri Ituna bultzatzea erabaki da.
2023/11/15 "Zainketen aldeko euskal itun baterantz aurrera" izeneko euskal biltzarra egin da. Itun horrek konpromiso eta aliantza espezifikoak izango ditu, eta hauek 2030eko hamarkada helburu izango duten zaintza-eredua eraldatzea bultzatuko dute.
2023/12/23 Elkarrizketa Zibilerako Mahaiak dokumentu bat adostu du etorkizuneko Zainketen aldeko Herri Ituna bultzatzeko oinarrien inguruan. Akordio hau Elkarrizketa Sozialerako Mahaiak apirilean gai horren inguruan lortu zuen akordioari gehitzen zaio.
2024/02/29 Transis Lab proiektua: Pirinio Atlantikoek, Pirinio Garaiek eta Euskadiko eta Nafarroako autonomia erkidegoek Europako funtsekin finantzatutako landa eremuko zainketen mugaz gaindiko proiektu bat bultzatzen dute.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/01/04 Familia Zaintzaileei Laguntzeko 2021-2024 Estrategia Soziosanitarioaren esparruan, Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluak, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako eta Osasuneko sailek, foru-aldundiek eta EUDELek lankidetzan adostu dute lan egitea emakumeen eta gizonen arteko zaintza gizartean aitortzeko eta birbanatzeko bidean aurrera egiteko, Euskadiko Familia Zaintzaileen eskubideen gutuna definituz.
2022/07/04 Bi zerbitzu berri aurkeztu dira (ZAINTEL eta Etxean Zaindu), familia zaintzaileei laguntzeko estrategia soziosanitarioaren esparruan, mendeko pertsonak ardurapean dituzten familiei laguntzea helburu dutenak.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/19 Proiektu pilotu bat ezarri da ALTXOR 7.0 zerbitzuaren hiru bulegoak martxan jartzeko. Bulego horiek lurralde historiko bakoitzean kokatuko dira. Altxor 7.0 adinekoen bizitza-proiektuei laguntzeko zerbitzu pilotu bat da: adinekoentzako online informazioa, orientazioa eta bitartekaritza, eta hiru bulego pilotu, erdi-presentzialak, beren bizitza-proiektuei laguntzeko. Proiektu honen helburua da 65 urtetik gorako edo erretirotik gertuko pertsonei informazioa, orientazioa eta bitarteko pertsonalizatuak ematea beren bizi-proiektuei buruzko hainbat gairi buruz (bizikidetza- eta okupazio-alternatibak, erretiroa, bizialdi osoko ikaskuntza, aisialdia, mendekotasun-egoeretarako laguntzak, testamentua eta/edo herentziak, eta abar), gizartean bete-betean parte hartu ahal izan dezaten erretirotik bizitza amaitu arte.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2022/07/21 Eusko Jaurlaritzak hitzarmena sinatu du Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Pasaian zahartzeari eta mendekotasunari buruzko erreferentziazko zentro bat sustatzeko, baita ere zilarrezko ekonomiari lotutako lanpostuak sortzeko. Hitzarmena Euskadiko Ekonomia eta Enplegua Suspertzeko Berpiztu Programaren (2020-2024) barruan kokatzen da. Programa horretan, hainbat lehentasunezko jarduketa eremu (ZAP) identifikatzen dira. "Silver economy" edo zilarrezko ekonomia garatu beharreko jarduera ekonomikoaren nitxotzat hartzen da. Oarsoaldea ZAP horietako bat da, eta Adinberri Fundazioak garatzen duen proiektua, hau da, arreta emateko eta enplegua sortzeko eredu berrien esperimentazio aktibora bideratutako Zahartzeari buruzko Erreferentzia Zentro bat sortzea, babestu beharreko proiektu estrategikotzat hartu da. Hitzarmen honek 2.950.325 euroko inbertsioa dakar.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/22 Eusko Jaurlaritzak abian jarri du Euskadiko adinekoentzako egoitza-ereduari buruzko hausnarketa-prozesua. Aditu-talde bat gotortu du, eta inplikatutako agente guztiak bileretara deitu ditu. Prozesuan parte hartzen duten eragile guztiak sartzen dira, beren iritziak eta irizpideak azaltzeko tarteekin, eta aditu-talde bat du, ospe handiko 13 pertsonak osatua.
2022/07/21

Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak hitzarmena sinatu dute, Pasaian zahartzeari eta mendekotasunari lotutako erreferentziazko Adinberri zentroa sustatzeko. Zentroak, bere instalazioen artean, adinekoen egoitza berritzaile bat, eguneko zentro bat, tutoretzapeko apartamentuak eta zahartzeari lotutako I+Gko unitate bat izango ditu. Hitzarmena Euskadiko Ekonomia eta Enplegua Suspertzeko Berpiztu Programaren (2020-2024) barruan kokatzen da. Sinatutako hitzarmenaren bidez, Eusko Jaurlaritzak 2.950.325 euro bideratuko ditu Oarsoladea eskualdean zahartzearen arloan sortzen ari den ekosistema indartzeko.

2023/03/28

Sprilur-ek hasiko ditu pasaiako Herrera eraikin berriaren eraikuntza-lanak. Espazio berri horrek bere baitan hartuko ditu Adinberri Proiektuarekin lotutako zerbitzu-enpresak.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/19 Eusko Jaurlaritzak Gipuzkoa Zaintza Lurraldea proiektuan parte hartzen du. Proiektu horrek EBren funtsak ditu eta ekonomia zilarreztatuko jarduerak sustatzen ditu. Esleitutako funtsak: 2.955.403 euro.
2023/11/08 Euskadiko Silver Economyren nazioarteko lehen foroa egin da, Adinberri Fundazioak antolatua, eta adinekoentzako berrikuntza eta gizarte-jasangarritasuna sustatzea du helburu.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2022/01/05 Telelaguntzan arrisku-egoerak eta istripuak detektatzeko gailuak daude. Gailuek automatikoki ohartaraziko dute honako hauek detektatzen badituzte: kea etxean, sute-arriskua adieraz dezakeena; gas-ihesa edo deskuiduak sukaldean; karbono monoxidoa errekuntza txar baten ondorioz; erorikoak etxean eta arrisku pertsonaleko edo etxeko beste egoera batzuk. (12.888.720.- €)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/08/01
Helduak Adi-rekin batera, Eusko Jaurlaritzak Bizitza Betea Prestakuntza Plana proiektua garatzen du, adinekoen bizitza-proiektuak eta partaidetza soziala bizitza osoko ikuspegitik garatzeko gaikuntza-plan gisa.