Euskadi.eus

Ingurumena

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/21
Donostiako Amarako tren geltokiko bizikleten aparkalekua ireki zen berriro. 144 bizikletarako lekua du, eta erabilera arau berriek gehienez lau eguneko muga ezartzen dute, errotazioa bermatzeko. Mugi, Barik edo Bat kontakturik gabeko txartelen bidez sartu ahal izango da, aldez aurretik pertsonalizatuta eta Euskotrenen bulegoetan erregistratuta.
2021/05/03
Irungo aparkaleku berriak tren-bizikleta intermodalitatea sustatuko du mugikortasun iraunkorra eta aktiboa sustatzeko. 50 bizikletentzako edukiera izango du, eta, horrekin batera, aparkalekua zerbitzua kolapsatzen duen bizikleta-biltegi bihurtzea saihesteko erabilera-arau batzuk ere izango ditu.
2021/06/07
Salgaien eta bidaiarien garraio publikoaren sektoreari laguntzeko programa, adinagatik jarduera uzteagatik. 2000. urtean sortutako programa da, eta urtero 63 eta 64 urteko garraiolarientzat edo ezintasun iraunkor absolutua, osoa edo baliaezintasun handia aitortu dietenentzat zuzenduta dago.
2021eko deialdia (295.000.- €)(2021/06/07)
2021eko esleipena  (2022/02/23)
2021/06/22
Euskal Autonomia Erkidegoko errepideko garraioaren sektoreko elkarte profesional eta enpresarialei laguntzen Programa.
2021eko deialdia. (100.000.- €) (2021/06/22) .
2021eko Esleipena. (2022/02/23)
2021/06/25
Salgaien eta bidaiarien errepideko garraio publikoaren sektorean teknologia berrietarako eta segurtasunerako sistemak ezartzeko laguntzen Programa. Laguntzen helburua floten kudeaketan eta segurtasunean eraginkortasuna lortzea da, garraio jasangarrirantz aurrera egiteko, sektorea modernizatuz. Honako hauei emango zaizkie laguntzak: flotak lokalizatzeko eta kudeatzeko sistemak (GPS edo antzekoa), kontrol- eta kudeaketa-zentro batera konektatuta daudenak, segurtasun-elementuetara konektatuta daudenak, hala nola antitija-sistemetara, istripu-erregistragailuetara, talkak arintzeko teknologietara, hala nola sentsore eta radarren optimizazio-sistemetara edo larrialdi-deien sistema efizienteetara.
2021eko Deialdia. (113.000.- €) (2021/06/25)
2021eko Esleipena. (2022/02/03)
2022/03/11

Errepide bidezko garraio-zerbitzuak ematen dituzten enpresa pribatuen bidaiari eta salgaien garraio-flotak, bai eta garraio pribatu osagarriak egiten dituzten enpresenak ere, eraldatzeko laguntza-programa. Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak ezartzen du.

2022-2024ko deialdia

2022/05/10
Salgaien eta bidaiarien garraio publikoaren sektoreari laguntzeko programa, adinagatik jarduera uzteagatik. 2000. urtean sortutako programa da, eta urtero 63 eta 64 urteko garraiolarientzat edo ezintasun iraunkor absolutua, osoa edo baliaezintasun handia aitortu dietenentzat zuzenduta dago.
2022ko Deiladia. Informazio gehiago.
2022/05/24
Salgaien eta bidaiarien errepideko garraio publikoaren sektorean teknologia berrietarako eta segurtasunerako sistemak ezartzeko laguntzen Programa. Laguntzen helburua floten kudeaketan eta segurtasunean eraginkortasuna lortzea da, garraio jasangarrirantz aurrera egiteko, sektorea modernizatuz. Honako hauei emango zaizkie laguntzak: flotak lokalizatzeko eta kudeatzeko sistemak (GPS edo antzekoa), kontrol- eta kudeaketa-zentro batera konektatuta daudenak, segurtasun-elementuetara konektatuta daudenak, hala nola antitija-sistemetara, istripu-erregistragailuetara, talkak arintzeko teknologietara, hala nola sentsore eta radarren optimizazio-sistemetara edo larrialdi-deien sistema efizienteetara.

2022ko deialdia. Informazio gehiago.

2023/01/12 Gasteizko elektromugikortasun-zentroa abian da Autobus Elektriko Adimendunaren unitateak hartzeko. Horrek guztiak 4,3 milioi euroko inbertsioa izan du (Eusko Jaurlaritzak ordaindu du % 65a, Foru Aldundiak eta Udalak, aldiz, % 17,5 inguru bakoitzak), eta Europar Batasunaren finantzaketa jaso du FEDER (REACT-UE) funtsen bidez.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/09/16
Mugikortasun eraginkor eta iraunkorrerako pizgarrien programa (Moves programa).
2020ko Deialdia.
Informazio gehiago. (4.640.001.-€)
2022/03/07 Arabako eta Bizkaiko foru-aldundiekin lankidetzan, Aiaraldeko Eskualderako Berehalako Ekintza Plana aurkeztu da, besteak beste, mugikortasun jasangarria sustatzeko, Nerbioi Parke Lineala bezalako proiektuak bultzatuz, mugikortasun iraunkorra bultzatzeko bide berdeak edo azpiegiturak zabalduz, disuasio-aparkalekuak eginez edo ibilgailu elektrikoak kargatzeko guneak eraikiz. (3.000.000.- €)
2022/10/11
Mugikortasun eraginkor eta iraunkorrerako pizgarrien programa (Moves programa).
2021eko Deialdia. (16.378.575.- €) (14/07/2021)
Aurrekontua handitzea. (16.557.699.- €)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/09
Gobernu Kontseiluaren Erabakia, zeinaren bidez aditzera ematen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren, Arabako Foru Aldundiaren eta Gasteizko Udalaren artean jarraitutasun-akordio bat izenpetzeko borondatea, Gasteizen autobus elektriko adimenduna ezartzeko lanei buruzkoa, aipatutako hiru aldeek 2018ko martxoaren 23an sinatutako lankidetza-hitzarmenaren arabera.
2022/02/02 Leioako Udalarekin batera, udalerria eta EHUa lotuko dituen autobus elektrikoko sistema bat sortzeko protokoloa bultzatzen da. Proiektuaren ardatza konexioa izango da, bi puntuen arteko mugikortasun jasangarria eta adimenduna erabiliz, autobus elektrikoko sistema baten bidez.
2022/02/15 Bus Elektriko Adimenduna Donostian proiektua idazteko eta ondoren busa ezartzeko 2020ko uztailaren 10ean Donostiako Udalarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena amaitutzat ematen da bi aldeen adostasunarekin. Era berean, bi aldeen arteko lankidetza-hitzarmen berri bat izenpetzea adosten duena.
2022/05/02 Hitzarmena Donostiako Udalarekin, hirian autobus elektriko adimendunaren lehen linea sustatzeko
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/15
ZTBP Euskadi 2020ren "Hiri-Habitata" aukera-nitxoaren helburuak lortzen lagunduko duten ideia eta proiektu berritzaileak garatzeko diru-laguntzak emateari buruzko laguntzen Porgrama, Bai+D+i programa.
2020rako Deialdia, Zenbatekoa: 650.000.- €. (2020/10/15)
2020ko Esleipena  Zenbatekoa: 384.966.- € (2021/03/26)
2020/11/17 Erabakia, zeinaren bidez jakinarazten baita Tecnalia Research and Innovation Fundazioarekin sinatu beharreko lankidetza-hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikuntzaren sektorean ikerketa, berrikuntza eta kalitate akustikoa sustatzeko
2021/01/20
Eraikuntzaren Kalitatea Kontrolatzeko Laborategiak mila saiakuntza baino gehiago egiten ditu urtero, etxebizitzen efizientzia energetikoa eta bizigarritasuna eta eraikuntza-materialen eraginkortasuna hobetzeko. Zerbitzua ikerketa teknologikoaren eta arau-garapenaren Europako erreferente bihurtu da, eta enpresei laguntza ematen die Eusko Jaurlaritzaren Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planean (ZTBP) aktiboki parte hartzen duten materialak garatzeko, ALOKABIDEren Zero Plana planaren bidez. Agente aktiboa da babes ofizialeko etxebizitzen euskal etxebizitza publikoen sustapenen kalitatea kontrolatzeko planak gauzatzen, eta neurketak egiten ditu tokian bertan eta laborategian.
2021/03/24 Birgaitze integratuko eremuetarako oro har ezarritako finantzaketa kualifikatua Gasteizko Arana eta San Kristobal auzoetara zabaltzea erabaki da.
2021/04/06
Europan 16. nazioarteko lehiaketaren esparruan, Etxebizitzaren arloak erantzun arkitektoniko berritzaileak bilatzen ditu, herri txikietako biztanleriaren zahartzea geldiarazten laguntzeko, gazteak erakarriz eta biztanleriarik gabeko egoerak saihestuz. Erronka profesional gazteen proposamenak biltzea da, ekoizpen-etxebizitzen kontzeptuaren inguruan.
2021/09/13
Euskal Autonomia Erkidegoko udalei eta Arabako udalerrietako kontzejuei paisaiaren ekintza-planak egiteko diru-laguntzak emateko programa.
2021eko deialdia. Informazio gehiago. Zenabtekoa: 300.000.- €
2021eko Esleipena.  (2021/09/13)
2021/09/20 Euskadi, eraikuntzaren kongresu nazional nagusian gonbidatutako Europako eskualdea, Rebuild 2021, eraikuntzaren sektoreko balio-kate osoa biltzen duen hitzordu nazional nagusia, Ifeman (Madril).
2021/10/27 Euskadiko MUGAK Nazioarteko Arkitektura Bienalaren hirugarren edizioa. Ondarea eta modernitatea lelopean, biurtekoak eztabaida bultzatu eta arkitekturaz askotariko formatu eta ikuspegiekin gozatzeko aukera eskaini nahi du.
2021/12/21
Eraikal programa, eraikuntzaren sektorean kalitatea eta berrikuntza sustatzeko. Programak, gainera, ingurumenaren eta laneko arriskuen prebentzioaren aldagaia sartu nahi du eraikuntzaren sektorean, jasangarritasuna sustatuz eta Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi-eraikuntzaren sektoreko enpresa eta profesionaletan berrikuntza bultzatuz.
2022ko Deialdia. Zenbatekoa: 1.070.000.- €. (2021/12/21)
2022/03/22 Erabakia, Euskal Herriko Unibertsitatearekin hitzarmen bat izenpetzeko baimena emateko dena, kultur paisaien eta ondarearen Unesco katedra garatzeko eta mantentzeko.
2022/04/26
Euskal Autonomia Erkidegoko udalei eta Arabako udalerrietako kontzejuei paisaiaren ekintza-planak egiteko diru-laguntzak emateko programa.
2022ko Deialdia
2022ko esleipena. (2022/09/05)
2022/06/14 Euskal Herriko Unibertsitatearekin sinatutako hitzarmena beste 4 urtez luzatzea (2026ko ekainaren 18ra arte), Euskadiko arkitekturaren eta hirigintzaren azterketa, sustapena eta zabalkundea sustatzeko, bai eta lan horri lotutako
2022/09/15 Lasarte-Oriak Euskadiko energia-komunitate handiena izango du. Basaundi-Bailara auzoan eguzki-panelen instalazioa bultzatzen da, hiria berroneratzeko asmo handiko programa baten barruan. Programa horretan, besteak beste, birgaitzeko, irisgarritasunerako eta energia-eraginkortasunerako jarduketak sartzen dira bizitegi-eraikinetan
2022/11/29
ZTBP Euskadi 2020ren "Hiri-Habitata" aukera-nitxoaren helburuak lortzen lagunduko duten ideia eta proiektu berritzaileak garatzeko diru-laguntzak emateari buruzko laguntzen Porgrama, Bai+D+i programa.
2022ko Deialdia
2023/01/03

Euskal Autonomia Erkidegoko hirigintza-diseinuaren eta arkitektura garaikidearen sustapenerako eta hedapenerako dirulaguntzen Programa.

2023ko Deialdia.
2023/01/17 Abian da Lasarte-Oriako TEK proiektua, energia-autokontsumorako komunitate handi bat sortzeko, Basaundi auzoko hiri-berroneratze integrala barne.
2023/01/31 Jaurlaritzak eta UZEIk, Terminologia eta Lexikografiako Euskal Zentroak, euskara-gaztelania termino arkitektonikoen hiztegi zabala eta adostua kaleratu dute.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2023/02/14 a) 2022ko bigarren seihilekoan hasitako obrak (zuinketa-akta), adierazitako helburua betetzen dutenak (NZEB):

Sustapena:
Sestaoko Vega Galindo, 180 BOE alokairuan.
Sarrikobaso Getxon, alokairuko 68 BOErekin.
EL Carmen Barakaldon 108 BOE akilerrean.
Iturribarri Getxon, 58 BOE alokairuan.
Minto Orion, alokairuko 46 BOErekin.
Gainzabal urretxun, alokairuko 24 BOErekin.

b) 2022ko bigarren seihilekoan hasitako sustapenak (behin-behineko kalifikazioa), adierazitako helburua betetzen dutenak (NZEB):

Bolueta, Bilbo, 144 BOE alokairuan.
Venancios, Getxo, 54 BOE alokairuan.
Presa1, Hondarribia, 66 BOE alokairuan.
Amarotz, Tolosa, 11 BOE alokairuan.
Salberdin, Zarautz, 91 BOE alokairuan.
Agazelai, Eibar, 36 BOE alokairuan
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/30 Energia Ozeanikoari buruzko Nazioarteko Biltzarraren egoitza Donostian izango dela iragarri dute, itsas energiei buruzko nazioarteko biltzar eta azokarik handiena.
2021/10/06

Ocean Energy Conference itsas energia berriztagarrien kongresuan (olatuak, mareak eta korronteak) parte hartzea. Nazioarteko Konferentzien programa interesgarria izango du.

2021/11/07 Euskadik eskualdeen munduko sarerik handienean jarri du bere apustu energetikoa, eta 2022rako aurreikusitako energia berriztagarrien inguruko nazioarteko hitzorduak iragarri ditu. Energiaren nazioarteko bi hitzordu hauek apirilean BECen egingo den Wind Europa Azoka eta urrian Kursaalen egingo den itsas energiei buruzko nazioarteko kongresu handiena dira.
2022/04/05 Wind Europe 2022 (Bilbao-BEC). Erakusketa eta hitzaldiak. Ekitaldiko datu batzuk: 78 herrialdetako 9.800 bisitari baino gehiago, 334 erakusketari, 55 saio baino gehiago eta 250 hizlari. 19 milioi euroko inpaktu ekonomikoa euskal BPGan.
2022/04/07 Bilbon ospatzen ari den “Wind Europe” ekimenaren -energia eolikoaren arloko Europako hitzordu handienaren- urteroko ekitaldian SPRI Taldeko Basque sektore eolikoari zuzendutako lankidetza-hitzarmen bat sinatu du Poloniako Pomerania eskualdearekin
2023/02/14 Energiaren Klusterra EBko hainbat erakunderekin elkartu da finantzaketa bilatzeko eta proiektuak garatzeko.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/16 Euskadin elikagaien soberakinak dohaintzan emateko gida: urrats solidarioa xahuketaren aurka.
2021/11/30 JANARIA EZ DA BOTATZEN kanpaina hasi da, Euskadiko biztanlegoa elikagaien xahuketaz sentsibilizatzeko
2022/07/28 Euskadik aurrera egin du elikagaien xahuketaren kontrolean, Europan aitzindaria den azterlan bati esker. Europako Batzordeak proposatutako neurketa-jarraibideak aplikatu dira, eta estatu kideek 2022rako zifrak eman beharko dituzte. Kuantifikazioa da arazo horren aurrean sentsibilizatzeko neurririk onena, prebentzioa aktibatzen baitu eta elikagaien urruntzea murrizten baitu.
2022/12/02 ELIKA Fundazioak eta Bilbao Dendak elkarteak proiektu pilotu bat abian jarri dute merkataritzan eta ostalaritzan xahuketa murrizteko. Ekintza hau Eusko Jaurlaritzak sustatutako BASQUE GREEN DEAL-Euskadiko Itun Berdea ekimenaren barruko Elikagaien Xahuketaren aurkako Euskadiko Estrategiaren barruan dago
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/19 Mahatsondoaren biodibertsitatea, ongarritzea eta landare-estalkien erabilera, Neikerrek aztertu duena klima-aldaketaren aurrean ardoen kalitateari eusteko
2021/03/10 Neiker-ek osatu du Arkautiko finketako zazpi hektarea ekoizpen ekologikora bihurtzeko zikloa.
2021/03/31 NEIKER-ek “Ongarri organikoa laborantza estentsiboetan” titulupean web mintegi bat antolatu dU.
2021/06/30 Ekoizpen Ekologikoa Sustatzeko Planeko (EES) lanen esparruan, landa-bisita bat gauzatu da NEIKERek Arkauten egiten dituen labore ekologikoen saiakuntzetara. Bisita horretan, udazkeneko laboreen saiakuntzen garapena, aurreko kanpainetako saiakuntzen emaitzetako batzuk eta 2020-2021 kanpainako udako laboreen saiakuntzetarako proposamenak azaltzen dira
2021/10/22 Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako Sailburuordetzak "baserritik zuretzat, zentzuzko merkataritza" proiektu pilotuaren aurkezpenean parte hartu du, Gipuzkoako establezimenduetan tokiko ekoizle txikien produktuen banaketa errazteko.
2021/11/23

Ekoizpen ekologiko ziurtaturako trantsiziorako laguntza-programa.

2021eko deialdia. Informazio gehiago (500.000.-€) (2021/11/23)

2021eko esleipena (2022/04/29)

2021/12/15 EKOLURRA bereizgarria aurkeztu da. Horren bidez, hemendik aurrera Euskadin ekoitzitako elikagai ekologikoak identifikatuko dira.
2022/01/13 Eusko Jaurlaritzak, ENBA Gipuzkoa, ENBA Bizkaia, EHNE Gipuzkoa, EHNE Bizkaia, UAGA, Euskadiko Kontsumitzaileen Batasuna eta URKAIKO erakundeetako ordezkariekin batera, nekazaritza eta abeltzaintza familiarraren aldeko manifestua argitaratu du.
2022/01/21 Mikroskopio berri batek, NEIKER buru duen nazioarteko partzuergo batek garatua, hazten ari diren landareen sustraien inguruan lurreko mikrobioen mugimendua lehen aldiz atzematea ahalbidetzen du (Europar Batasunak Horizonte 2020 berrikuntza eta ikerketa programaren bidez finantzatutako ekimena)
2022/02/02 Neiker zentro teknologikoak EcoWine2022: ardo ekologikoa: sektorearen etorkizuna 'sinposioa antolatu du, azken aurrerapenak eta ardo ekologikoaren ekoizpenaren potentziala erakusteko.
2022/07/12

Ekoizpen ekologiko ziurtaturako trantsiziorako laguntza-programa.

Deialdia 2022. Informazio gehiago (500.000.€)(2022/07/12)
2022ko esleipena (2023/01/11)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/13 Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako Elikagaien Katearen Kontrol Ofizialeko Plana eguneratu zen 2021-2025 aldirako. Plan hau tresna bat da euskal ekoizpen-sektorean elikagaien segurtasuna bermatzeko eta ekoizten diren elikagaiak kontsumitzen dituzten pertsonen osasunaren babes-maila handia bermatzeko.
2021/04/15
Nekazaritza-ekoizpen iraunkorreko teknikapean labore estentsiboko dibertsifikazioari emandako nekazaritza-laguntzan. 2015-2020rako Euskadiko Nekazaritza Garapeneko Programan aurrez ikusita.
2021ko deialdia  (1.250.000.- €) (2021/04/15)
2021/06/25 NEIKER / Nekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundeak "abeltzaintzaren papera aldaketa globalaren testuinguru batean: erronkak eta perspektibak" ikastaroa antolatu du. Ikastaroa online egingo da uztailaren 1ean eta 2an. Euskal Herriko Unibertsitatearekin elkarlanean antolatutako ekimen hau UPV/EHUko Udako Ikastaroen barruan kokatzen da.
2022/04/07 Eusko Jaurlaritzak “Baserritik Mahaira Euskal Ikerketa Plana 2022-2026aurkeztu du Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak eta Osasun Sailak eta ELIKA Fundazioak antolatutako Elikagaien Segurtasun Arloko Ikerketa Emaitzak Transferitzeko IX. Jardunaldietan.
2022/04/29
Nekazaritza-ekoizpen iraunkorreko teknikapean labore estentsiboko dibertsifikazioari emandako nekazaritza-laguntzan. 2015-2020rako Euskadiko Nekazaritza Garapeneko Programan aurrez ikusita.

2022ko deialdia (1.090.000.-€)(2022/04/09)

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/01

Energia-iturri berriztagarriak dituzten autokontsumoari eta biltegiratzeari lotutako pizgarrien programa, bai eta bizitegi-sektorean sistema termiko berriztagarriak ezartzeari lotutakoa ere, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan. 

2021eko deialdia (34.558.233.- €). Informazio gehiago(2021/10/01)
Aurrekontua handitzea (32.226.080.-€, guztira 66.784.314.-€) (2022/07/26)

2021/10/07

Energia berriztagarrien instalazioetan elektrizitatea ekoizteko inbertsioak egiteko laguntza-programa

2019ko esleipena (2021/10/07)

2022/12/12

Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren Ostatuko Turismo-enpresen Energia-eraginkortasun Proiektuetarako Laguntzen programa.

(3.800.203.- €)

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/01
Energia-iturri berriztagarrien bidezko autokontsumoari eta biltegiratzeari eta bizitegi-sektorean sistema termiko berriztagarriak ezartzeari lotutako pizgarri-programa.
2021eko Deialdia (34.558.233.- €). Informazio gehiago.  (2021/10/01)
Aurrekontua handitzea (32.226.080.-€,guztira 66.784.314.-€ (2022/07/26)
2021/10/07

Garraio eta mugikortasun eraginkorreko inbertsioetarako laguntza-programa

2019ko esleipena (2021/10/07)

2022/10/17 BECeko planta fotovoltaikoak bat egin du Euskadiko instalazio berriztagarri handiekin. Proiektua erakundeak Euskadiri zero kilometroko energia garbiak emateko egiten ari diren ahaleginaren barruan kokatzen da.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/01
Energia-iturri berriztagarrien bidezko autokontsumoari eta biltegiratzeari eta bizitegi-sektorean sistema termiko berriztagarriak ezartzeari lotutako pizgarri-programa (6. pizgarri-programa energia berriztagarri termikoak erabiltzen dituzten komunitate bero-sareak sustatzeko).
2021-2023 deialdia (4.915.699.- €) (2021/10/01)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/18
Euskadiko toki herri administrazioaren alorrean energia iraunkortasuna hobetzeko azterlanak eta auditoriak egiteko laguntza programa
2021eko Deialdia (10.000.000.- €). Informazio gehiago. (2021/05/18)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/28
Euskadin dauden eraikinetan birgaitze energetikoko jarduketak egiteko laguntza-programa.2020ko 
2020-2021 deialdia (14.748.000.-€)(2020/10/28)Zenbatekoen gehikuntza: 13.978.000. (Guztira: 28.195.072.-€)(2021/06/01)Zenbatekoen gehikuntza: 30.000.000 (Guztira: 58.195.072.-€)(2021/07/30)
2021/06/23

Hirugarren sektorean energia-eraginkortasunean eta eguzki-energia termikoan inbertitzeko laguntza-programa 

Baliabide ekonomikoak gehitzea (900.000.-€) (Guztira: 2.550.000.- €) (2021/06/23)

2021/10/07

Ohiko okupazioko etxebizitzetan leihoak ordezkatzeko inbertsioetarako laguntza-programa (Leihoen Renove) 

 2020. urteko esleipena (2021/10/07)

2021/10/07

Ohiko okupazioko etxebizitzetan etxetresna elektrikoak ordezkatzeko inbertsioetarako laguntza-programa (etxetresna elektrikoen Renove)

2020. urteko esleipena (2021/10/07)

2021/11/04
Euskadin dauden eraikinetan birgaitze energetikoko jarduketak egiteko laguntza-programa.2020ko 
2022/2023 deialdia (Esleitutako funtsak: 1.554.450 euro) (2021/11/04)
2021/12/06 Euskadik hiri-berokuntzako proiektu aitzindari eta berritzailea garatzen du, Europako beste herrialde batzuentzat eredu.
2021/12/28 Eusko Jaurlaritzak Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioarekin hitzarmena sinatzea onartu du, Eusko Jaurlaritzari zuzeneko laguntzak ematea bideratzeko, Eraikin Publikoen Birgaitzea Sustatzeko Programa (PIREP) gauzatzeko, titulartasun publikoko eta erabilera publikoko eraikinen birgaitze jasangarria helburu duena, Birgaitzeko, Eraldatzeko eta Bizitzeko Planaren esparruan, zeintzuk Birgaitzeko, Eraldatzeko eta Bizitzeko Tresneriaren Europako fondoak baitira (1.0RRM €).
2022/05/03

Hirugarren sektorean energia-eraginkortasunean eta eguzki-energia termikoan inbertitzeko laguntza-programa 

2019ko esleipena (2021/10/07)
2019ko esleipena (2019/05/03)

2022/07/12

Hirugarren sektorean energia eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeari begirako dirulaguntzen programa.

2020ko Esleipena.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/10 Euskal Autonomia Erkidegoko jasangarritasun energetikoari buruzko azaroaren 10eko 254/2020 Dekretua onartu da
2021/12/17
Barruko argiztapen-irizpideak, eraikuntzakoak eta urbanizaziokoak argitaratu dira, eta horietan ere eraginkortasun energetikoa sartu da, eta argiteria publikoaren irizpideak garatzen ari dira. (11.260.- €)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/28

EEE, Iberdrola eta Eraikunerekin batera antolatutako bero-ponpei buruzko jardunaldia: Bero ponpa. Euskadiko klimatizazioa deskarbonizatuz jardunaldia. Helburu bezala teknologiak eskaintzen dituen azken aurrerapenak, dauden laguntzak eta eremu publiko eta pribatutik garatzen ari diren proiektuak euskal gizartearen artean zabaltzea zuen.

Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/09

Aixeindar, Energiaren Euskal Erakundeak (% 40) eta Iberdrolak (% 60) Euskadin proiektu berriztagarri berriak bultzatzeko eratutako sozietatea, bere lehen proiektu berriztagarriak izapidetzen hasi da, zehazki, parke eolikoak, guztira Arabako lurraldean 250 MW-ko edukiera instalatua dutenak, Euskal Autonomia Erkidegoan energia berdea sortzeko apustua indartzeko, horrela, Trantsizio Energetikoaren helburuetan aurrera egiteko. Instalatutako potentzia berri horrek ia hirukoiztu egingo du erkidegoan instalatutako ahalmen eolikoa, gaur egun 153 MW-ra iristen dena..

2021/02/08
Eusko Jaurlaritzak eta Mondragon Korporazioak Ekiola Energia Sustapenak sozietatea eratu dutela jakinarazi dute, energia jasangarria sortzeko herritarren kooperatibak sustatzeko sozietatea.
2021/02/19
Azpeitiko 400 familia inguruk autokontsumorako energia ekoitziko dute, laster sortuko den kooperatiba baten bidez, Energiaren Euskal Erakundearen eta Krean ingeniaritza sustatzailearen lankidetzari esker, Mondragon Korporazioaren eta toki erakundeen barruan integratuta, kasu honetan, Azpeitiko Udalaren lankidetzari esker.
2021/04/10 Diputatuen Kongresuak Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Legea onartu ondoren, baztertu egin zen Subillako Armentia 2ko putzuan gasa esploratzea eta ustiatzea, eta energia berriztagarriko instalazioak lehenbailehen egiteko apustua egin zen, Euskadiko trantsizio energetikoaren konpromisoei eta helburuei erantzuteko
2021/05/18
Itsas teknologia energetiko berriztagarriak erakusteko eta baliozkotzeko inbertsioetarako laguntza-programa.
 2021eko deialdia. (2.500.000.- €) (2021/05/18)
2021/05/19 Azpeitian, Ekiola sozietatearen bultzadari esker sortu zen lehen energia-kooperatiba, Energiaren Euskal Erakundeak eta Krean ingeniaritza sustatzaileak osatua. Proiektu hau kooperatiba gisa jarri da martxan, atxikimenduak (bazkide kooperatibistak) biltzen hasteko eta proiektua gauzatzen hasteko.
2021/06/21 Lankidetza-hitzarmen bat sinatu dute EKIOLAk (DDESMA) eta ENARGIk (Arabako Foru Aldundia), herritarren kooperatibak sortzeko, Arabako Lurralde Historikoan eguzki-parke fotovoltaikoak instalatzeko. Hitzarmenak herritarrek energia berriztagarrien sorreran parte hartzea erraztuko du, Añana, Aiara, Arabako Mendialdea, Arabako Lautada, Guardia-Arabako Errioxa eta Gorbeialdeko kuadrilletan kokatuko diren eguzki parkeen bidez.
2021/06/29

Itsas energiak garatzeko EuropeWave proiektuak Europako Batzordearen oniritzia jaso du, datorren urtean olatuen energia hartzeko gailuen ikerketa eta garapena zuzentzeko duela gutxiko ekimenik handiena abian jartzeko. Lankidetza-proiektu hau Euskadik eta Eskoziak garatuko dute, Energiaren Euskal Erakundearen (Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Saila) eta Wave Energy Scotlanden (Wes) bidez. Azken horiek ebaluazio eta erosketa teknologikoaz arduratuko dira, eta hirugarren bazkidea OEE Europako energia ozeanikoen elkartea izango da, zeinak hedapen-lanak egingo baititu. Proiektuaren aurrekontuak 22,7 milioi euroko baliabideak bideratzea aurreikusten du; horietatik % 50 Europako Batzordeak jarriko ditu, eta beste % 50 Energiaren Euskal Erakundeak (7.500.000 euro) eta Wesek (3.700.000 euro). Olatuen mugimendua energia elektriko bihurtzeko gai den plataforma bat egongo da Biscay Marine Energy Platform (BiMEP) itsas energien saiakuntzen zentroan, Armintzan (Bizkaian). Euskadi erreferentziazko puntua da energia berriztagarrien arloko garapen teknologikorako.

2021/07/23 Estazio ozeano-meteorologiko berria jartzea Mutrikuko portuaren kanpoko dikean.
2021/07/27 Energiaren Euskal Erakundearekin (EEE) lankidetza hitzarmena sinatzeko baimena ematen duen erabakia, laguntza tekniko geologiko eta meatzaritzakoa
2021/09/29 Labrazako eta Azazetako energia eolikoaren proiektuak izapidetzen jarraitzea ahalbidetzen da, eta Arkamoko eta Iturrietako proiektu eolikoek ingurumenean izango luketen eragina jakinarazten zaio sozietate sustatzaileari.
2022/05/10

Erabakia, lankidetza protokolo orokor honen berri izatekoa: Energiaren Euskal Erakundearekin eta PowerfulTree SLrekin sinatu beharrekoa, nekazaritzako energia fotovoltaikoa sustatzeko.

2022/06/09 Argi berdea Etxabarri-Ibiñako Ekiola parke fotovoltaikoari.
2022/07/12

Elikadura-katea eta zura digitalizatzeko proiektuetarako laguntzen deialdia.

2021eko Esleipena
2022/08/31 Energia sortzeko proiektu jakin batzuk ingurumen-inpaktua ebaluatzeko prozeduretatik salbuesteko erabakia, presako neurria baita Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuna emateko plan nazionalaren esparruan.
2022/11/22  Aixeindar sozietateak (Energiaren Euskal Erakundeak eta Iberdrolak osatua) martxan jarriko dituen parke eolikoak 2025ean egongo dira funtzionamenduan
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/07

Aprobetxamendu geotermikoko instalazioetan inbertsioak egiteko laguntza-programa 

2019ko esleipena (07/10/2021)

2021/10/07

Biomasaren aprobetxamendu energetikorako instalazioetan inbertsioak egiteko laguntza-programa 

 2019ko esleipena (2021/10/07)

2022/03/21

Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, ekonomiaren hainbat sektoretan energia termiko berriztagarrien instalazioak ezartzeko pizgarri-programa.

1. pizgarri-programa: Industriako, nekazaritza eta abeltzaintzako, zerbitzuetako, eta ekonomiaren beste zerbitzu batzuetako —bizitegi-sektorea barne— sektoreetan energia berriztagarri termikoen instalazioak egitea.

Deialdia 2022-2023 (6.071.394,6.-€) (zenbatekoa guztira:7.779.253.-€)

2022/07/12

Aprobetxamendu geotermikoko instalazioetan inbertsioak egiteko laguntza-programa 

2020ko Esleipena.

2022/07/12

Biomasaren aprobetxamendu energetikorako instalazioetan inbertsioak egiteko laguntza-programa 

2020ko Esleipena.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2022/03/23

EEEk edukiontzi marroiko materia organikotik abiatuta biometano-instalazio bat garatzeko oinarriak ezartzen dituen jarduteko protokolo orokor bat sinatu du.

Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/22 Hidrogenoaren Euskal Korridorearen Elkartea (BH2C) sortu da. Helburua Euskadin hidrogenoaren ekosistema bat sortzea da, energiaren, mugikortasunaren eta industriaren sektoreen deskarbonizazioan aurrera egiteko, lankidetza publikoko estrategia pribatuarekin. Eusko Jaurlaritza, EEEren bidez, kide sortzailea da eta elkartearen lehendakariordea da.
2022/03/08 Lehendakaria Hidrogenoaren Euskal Korridorearen Elkarteko (BH2C) zuzendaritza-batzordearekin bildu da. Elkarte horren helburua hidrogenoa energia-industria gisa bultzatzea da, neutraltasun klimatikorako trantsiziorako bitarteko gisa.
2022/04/04 Euskadi, Nafarroa, Aragoi eta Kataluniako gobernuek manifestu eta babes gutuna sinatu dute, Ebroko Hidrogeno-Korridorea bultzatzeko eta sendotzeko. Proiektu honen helburu da Estatuaren ipar-ekialdean abian dauden eskualde-ekimenen arteko lurralde arteko koordinazioa indartzea, hidrogenoaren ekonomia azkar eta eraginkortasunez hedatzen laguntzeko, hidrogenoaren garapenean eremu geografiko liderra sortuz
2022/05/30

Energia-efizientzia, energia berriztagarriak, garraioa eta mugikortasun efizientea bultzatzeko inbertsioetarako laguntza-programa.

1. laguntza-azpiprograma – Industrian eta eraikinetan hidrogenoa kontsumitzeko inbertsioak.

2022ko deialdia (1.000.000.-€) (Zenbatekoa guztira, ildo guztiak: 4.000.000.-€)

2022/06/03

Tekniker zentro teknologikoa irtenbide berritzaileak garatzen ari da, hidrogeno berdea ekoizteko sistemen fabrikazio-kostuak murrizteko.

2022/10/04 H2EE-Hidrogenoaren Euskal Estrategia aurkezten da Kidego Diplomatikoari. Estrategia horren helburua da, Euskadin hidrogenoaren ekosistema bat sortzea eta nazioartean garrantzia duen zentro logistiko bat ezartzea.
2022/10/28

Europako Hidrogeno Garbiaren Elkarteak, Europako Batzordeak, Hydrogen Europe-k ordezkatutako erregai- eta hidrogeno-pilen industriek eta Hydrogen Europe Research-ek ordezkatutako ikerketa-komunitateak osatuak, saria eman dio Hidrogenoaren Euskal Korridoreari/H2Valley of the Year Award urteko hidrogenoaren haran gisa. Deia

Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/01
Energia-iturri berriztagarrien bidezko autokontsumoari eta biltegiratzeari eta bizitegi-sektorean sistema termiko berriztagarriak ezartzeari lotutako pizgarri-programa (6. pizgarri-programa energia berriztagarri termikoak erabiltzen dituzten komunitate bero-sareak sustatzeko).
2021-2023 deialdia (4.915.699.- €) (2021/10/01)
2022/03/21
Ekonomiaren hainbat sektoretan energia berriztagarri termikoen instalazioak ezartzeko pizgarri-programak, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan. 2022-2023 Deialdia
2022-2023 Deialdia (7.779.253.- €), Informazio gehiago. (2022/03/21)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/18
Euskadiko toki administrazio publikoaren jasangarritasun energetikoa hobetzeko azterlanak eta auditoretzak egiteko laguntzen programa.
2021eko deialdia. (10.000.000.- €) (2021/05/18)
2021/10/01
Energia-iturri berriztagarriak dituzten autokontsumoari eta biltegiratzeari lotutako pizgarrien programa, bai eta bizitegi-sektorean sistema termiko berriztagarriak ezartzeari lotutakoa ere, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.
2021eko Deialdia (34.558.233.- €). Informazio gehiago.  (2021/10/01)
Aurrekontua handitzea (32.226.080.-€,guztira 66.784.314.-€ (2022/07/26)
2021/10/07

Tokiko administrazio publikoaren sektorean energia-eraginkortasunean eta eguzki-energia termikoan inbertitzeko laguntzen programa 

 2019ko esleipena (2021/10/07)

2021/12/20 Eusko Jaurlaritzaren eraikinetarako energia elektriko %100 berriztagarria lortzea. (60.750.071.- €)
2021/12/30

Aurrerakin itzulgarrien programa, eraginkortasun energetikoan eta energia berriztagarrien erabileran inbertsioak egiteko Euskadiko Tokiko Administrazio Publikoaren sektoreanGauzatu Energia

Deialdia. Informazio gehiago (90.000.000.- €)(2021/12/30)
Futsen gehikuntza (10.000.000.-€)(2022/05/30)

2022/03/21

Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, ekonomiaren hainbat sektoretan energia termiko berriztagarrien instalazioak ezartzeko pizgarri-programa.

2. pizgarri-programa: Sektore publikoko bizitegitarako ez diren eraikin, establezimendu eta azpiegituretan energia berriztagarri termikoen instalazioak egitea

Deialdia 2022-2023 (1.707.859.-€) (zenbatekoa guztira: 7.779.253.-€)

2022/07/12

Tokiko administrazio publikoaren sektorean energia-eraginkortasunean eta eguzki-energia termikoan inbertitzeko laguntzen programa 

2020ko Esleipena.

 

2022/10/18 Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeentzako eta euskal sektore publikoko beste erakunde batzuentzako energia elektriko % 100 berriztagarriaren horniduraren kontratazio zentralizatua bultzakada (2023-2024)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/06 Lehendakaria SUM Bio'21 Kongresuaren inaugurazio-saioan izan da, eta mugikortasun iraunkorragoaren aldeko konpromiso pertsonalaren aldeko nazioarteko deiarekin bat egiteko prest agertu da: garraio kolektiboa, Bizikleta eta Ibili. Hala, gizarte osoari eskatu dio konpromiso hori har dezala, lehendakariaren arabera, mugikortasun iraunkorraren erronka erabaki pertsonal batekin hasten baita.
2021/10/07

Ibilgailu eraginkor eta alternatiboetan inbertsioak egiteko laguntza-programa 

2019ko esleipena (2021/10/07)

2022/03/11

Ibilgailu eraginkor eta alternatiboetan inbertsioak egiteko laguntza-programa 

2022-2024ko deialdia.  (6.420.000.-€)(2022/03/11)

2022/05/30

Energia-efizientzia, energia berriztagarriak, garraioa eta mugikortasun efizientea bultzatzeko inbertsioetarako laguntza-programa.
5. laguntza-azpiprograma – Garraio eta mugikortasun efizienterako jarduketak.
2022ko deialdia (500.000.-€) (Zenbatekoa guztira, ildo guztiak: 4.000.000.-€)

2022/07/12

Ibilgailu eraginkor eta alternatiboetan inbertsioak egiteko laguntza-programa 

2020ko Esleipena

2022/09/26

Kamioietarako Renove Plana. Salgaien errepideko garraio-flotak modernizatzeko laguntza-programa.

2022ko deiladia. Informazio gehiago (7.000.000.-€)(2022/09/26)

Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/09/16
Mugikortasun eraginkor eta jasangarria sustatzeko programa (Moves programa)
2020. deialdia. Informazio gehiago (4.640.001 euro)(2020/09/16)
2021/07/14
Mugikortasun eraginkor eta jasangarria sustatzeko programa (Moves programa)
2021.eko deialdia (16.378.575.- €)(2021/07/14)
Aurrekontua handitzea (16.557.699.- €) (2022/10/11)
2021/10/07
EEE / Energiaren Euskal Erakundea. Ibilgailu eraginkor eta alternatiboetan inbertitzeko laguntza-programa (Renove Plana)
2019ko esleipena (2021/10/07)
2021/10/07
EEE / Energiaren Euskal Erakundea. Ibilgailu eraginkor eta alternatiboetan inbertitzeko laguntza-programa (Renove Plana)
2020ko esleipena (2021/10/07)
2022/07/12
EEE / Energiaren Euskal Erakundea. Ibilgailu eraginkor eta alternatiboetan inbertitzeko laguntza-programa (Renove Plana)
2021eko deialdia. Informazio gehiago (5.000.000.- €) (2021/05/31)
2021eko esleipena.
2022/07/12

Ibilgailu efizienteen eta alternatiboen aldeko inbertsioak sustatzeko laguntzen programaren.

2021eko Deialdia
2021eko Esleipena.
2022/07/26 Mugikortasun Elektrikoaren Euskal Estrategia onartzea. 2030era arte 1.550 – 2.340 M €-ko inbertsioa aurreikusten du, eta inpaktu handia izango du balio erantsian, enpleguan, enpresa-lehiakortasunean eta berrikuntzan. 2030era iristea planteatzen da, ibilgailuen parkearen % 16arekin, hiriko autobusen % 50arekin eta taxi-floten % 80arekin, elektrifikatuta. Euskadin karga azkarreko puntuen kopurua bikoiztea proposatu du, baita EAEko automobilgintzaren sektorean mugikortasun elektrikoko 15 proiektu eta ibilgailu elektrikoa kargatzeko arloan izaera teknologikoko 10 proiektu abian jartzea ere, ekimen pribatuak gidatuta eta Jaurlaritzak lagunduta.
2022/11/22

Arabako Foru Aldundiari zuzeneko dirulaguntza "Ingurumena eta Mugikortasun Iraunkorra" proiektuaren esparruan jarduketak egiteko eta dirulaguntza hori kudeatzen duen hitzarmena izenpetzeko baimena emateko Erabakia

(2.283.169,00.-€)

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/17 uskadiko Berotegi Efektuko Gasen Isurketen Inbentarioa (BEG) aurkeztu da, 2019koa, pandemiaren aurreko urtekoa. Horren arabera, Euskadik % 2 murriztu zituen isuriak 2018arekin alderatuta
2021/05/31 BIOTERRA azokan Basque Green Deal 2021 aurkezten da, dibulgazioa eta eztabaida bilduko dituen bereizgarria, ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-eredu berri horren errealitatea Euskadiko herritar guztiei hurbiltzeko.
2021/10/22 Basque Green Deal Gunea jaio da, Europako itun berdearen espiritua zabaltzeko Euskadi zeharkatuko duen foroa
2021/12/21

Itun berde europarraren espiritua Bilbon aktibatu da Itun Berdea Gunean (2021/11/20)
Itun Berdea Gunea erakusketa iraunkorra aurkeztu da Gasteizen

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/31 BIOTERRA azokan Basque Green Deal 2021 aurkezten da, dibulgazioa eta eztabaida bilduko dituen bereizgarria, ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-eredu berri horren errealitatea Euskadiko herritar guztiei hurbiltzeko.
2021/06/16
Ingurumena babesteko inbertsioak egiteko enpresei ematen zaizkien diru-laguntzak arautzen dituen urriaren 27ko 202/2015 Dekretuan aurreikusitako laguntzen programa
2021eko deialdia. Informazio gehiago (4.000.000.-€)(2021/06/16)
2021eko  esleipena (03/02/2022)
2021/10/22 Basque Green Deal Gunea jaio da, Europako itun berdearen espiritua zabaltzeko Euskadi zeharkatuko duen foroa
2021/11/05 Euskadin fabrikatutako produktu zirkularren katalogoa formatu fisiko eta digitalean editatu da. 20 urteko ekodiseinua katalogoa. Made in Euskadi da Europan hamar industria-sektoretako produktu-kategorien zerrenda zabala biltzen duen lehena. Kategoria horietan bizi-zikloa aztertzeko metodologiak aplikatu dira, ingurumen-inpaktua nabarmen hobetu dutenak eta Europako industria-sektore osorako eredu direnak.
2021/11/09 "Ekonomia Zirkularraren Sustapena Euskadi-Next Generation EU" izeneko aldi baterako programa sortzeko akordioa.
Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak 18 milioi euro baino gehiago bideratuko ditu hondakinen araudia inplementatzen laguntzera eta ekonomia zirkularra sustatzera zuzendutako 79 proiektu bultzatzeko.
2021/12/01 Basque Ecodesign Centerren akordioa berritzea eta 14 enpresa sartzea euskal enpresa-sarean ekonomia zirkularra sustatzeko (2021/12/01)
2021/12/21 Itun berde europarraren espiritua Bilbon aktibatu da Itun Berdea Gunean (2021/11/20)
Itun Berdea Gunea erakusketa iraunkorra aurkeztu da Gasteizen
2022/03/11 Basque Ecodesign Center zentroaren Batzorde Estrategikoak bi kide sartzea onartu du: Uvesco taldea eta Laboral Kutxa (2022/03/12)
2022/03/31 Lehen aldiz aplikatzen da Euskadin, eta Europako hegoalde osoan, «Circular Economy Playbook» metodoa, ekonomia zirkularreko erreferenterik handienarekin, SITRArekin, egindako aliantza baten bidez. Euskadiko Ekonomia Zirkularraren 2030 estrategiaren esparruan, ekimen honek negozio-eredu zirkularragoak sortzen lagunduko du, bezeroen itxaropenak asebetez, Europako Itun Berdetik eratorritako ingurumen-erregulazio berriek sortzen dituzten aukerei aurrea hartuz, baliabideen eraginkortasuneko irtenbide teknologiko eta digitalak garatuz, baliabide materialen erabilera murriztuz eta finantza- eta enpresa-arrisku posibleak arinduz. (49.511.- €)
2022/04/11

Lehendakariak Basque BioDesign Center inauguratu du. Zentro berritzaile horrek ekonomia zirkularrari aplikatutako teknologia eta diziplina berriak garatzen ditu, birsortze-jardunbideak ikertuz.

2022/06/06
Ingurumena babesteko inbertsioak egiteko enpresei ematen zaizkien diru-laguntzak arautzen dituen urriaren 27ko 202/2015 Dekretuan aurreikusitako laguntzen programa

2022ko deialdia.  Informazio gehiago (5.000.000.-€)(2022/06/06)
Eusko Jaurlaritzak 5 milioi euroko dirulaguntza emango die euskal industriaren ingurumen-hobekuntzarako 100 proiekturi. Enpresen inbertsio osoa 33,7 milioi euro ingurukoa izango da (12/12/2022)

2022/09/24 Zirkularrak-zirkularrak, Euskadin egindako produktu zirkularren erakusketa eta lotutako jarduerak:


Bisita gidatuak

Gazteentzako tailerrak eta publiko nerabea

Ingurumen-gardentasuna eta -posizionamendua izeneko prestakuntza-ikastaroa, SEA Arabako enpresekin lankidetzan. Ikastaro hau jardunean dauden profesionalei zuzenduta dago.

Jardunaldia: produktu zirkularrak eta ekodiseinatuak: Gasteizko enpresen esperientzia praktikoak

ZIRGAITU proiektuaren bilera, Eraikune, eraikuntzaren industriaren klusterra eta erakusketarako bisita gidatua (190.000.- €)
2022/10/04 Euskadik bat egin du 2018an Indonesian abiatutako Plastikoen Ekonomia Berriaren aldeko Konpromiso Globalarekin, eta 500 erakundek baino gehiagok bat egin dute horrekin. Azken jarraipen-txostenean, 2021. urteari buruzkoan, plastikoen balio-kateko 130 enpresak eta 18 gobernuk parte hartu dute guztira, eta horiek urtero eta jendaurrean erakusten dituzte plastikozko ontziei buruzko konpromisoetan egindako aurrerapenak.
2022/10/21 Euskadik, Luxenburgon egindako Europar Batasuneko Ministroen Kontseiluan, autonomia-erkidegoen ordezkari gisa, produktu jasangarriei aplikatu beharreko ingurumen-diseinuko baldintzak ezartzea helburu duen Europako erregelamendu-proposamena defendatzen du.
2022/11/23 Argitaratua: "Ekoberrikuntza Euskadin: 105 industria-proiektu irtenbide zirkular berrietarako". Argitalpen honek 2018. eta 2022. urteen artean Ekoberrikuntza Programa Zirkularraren esparruan amaitutako 120 proiektu baino gehiagoren emaitzak biltzen ditu. (35.000.- €)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/15
Osasun Sailak eta Uraren Euskal Agentziak (ura) (Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Saila) kontsumo publikora eta bainatzeko eremuetara bideratutako uren kalitatea babesteko sinatutako hitzarmenaren bigarren luzapenaren berri eman da.
2022/05/31

Uraren Euskal Agentzia-URAk edateko ura biltzeko azpiegitura hidraulikoen kontserbazio-egoeraren jarraipena egiten du.


Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/01/22 URA-k txostenak ebazten ditu ingurumen- eta hirigintza-prozeduren esparruan, izapidetzen ari diren plangintzei dagokienez. Hirigintzako planteamenduari buruzko nahitaezko txosten lotesleak dira, eta saneamenduaren arloko preskripzioak jasotzen dituzte lurralde plangintza-maila guztietan. Horniduraren arloko txosten lotesleak dira, hirigintza- eta lurralde-planteamenduei dagokienez, horien garapenean hondakin-uren tratamendu egokiaren bermea aurreikus dadin (HAPO, LPP, LPS, Arau Subsidiarioak).
2021/03/24
URA-k honako saneamendu-proiektu hauek garatzen ditu:

Hasi berriak dira Ermua erdialdeko hondakin-urak bilduko dituen kolektorearen lanak. (2022/11/03).
Foru Aldundiak eta URAk hitzarmen bat sinatu dute, Manzanos hondakin uren araztegi berri batez hornitzeko obrei ekiteko.(2022/10/05).
Bilboko Portuko saneamendu-sistema berriaren obren lehen fasea  esleitu da. (2022/09/20)
Bilboko Portuko saneamendu-sistema berriaren obren bigarren fasearen lizitazioa ireki da
Moreda Arabarako saneamendu-sistema eta hondakin-uren araztegiaren lanak abiarazi dira.

Moredako saneamendu-sistema eta hondakin-uren araztegia, 106.000 € +BEZa. (2021/03/24an esleitua).

2021/03/30
URA-k honako saneamendu-proiektu hauek garatzen ditu:

Hasi berriak dira Ermua erdialdeko hondakin-urak bilduko dituen kolektorearen lanak. (2022/11/03).
Foru Aldundiak eta URAk hitzarmen bat sinatu dute, Manzanos hondakin uren araztegi berri batez hornitzeko obrei ekiteko.(2022/10/05).
Bilboko Portuko saneamendu-sistema berriaren obren lehen fasea  esleitu da. (2022/09/20)
Bilboko Portuko saneamendu-sistema berriaren obren bigarren fasearen lizitazioa ireki da
Moreda Arabarako saneamendu-sistema eta hondakin-uren araztegiaren lanak abiarazi dira.

Mutriku-Saturraran arteko saneamendua, 50.000 € +BEZa. (2021/03/30ean esleitua).

2021/05/03
URA-k honako saneamendu-proiektu hauek garatzen ditu:

Hasi berriak dira Ermua erdialdeko hondakin-urak bilduko dituen kolektorearen lanak. (2022/11/03).
Foru Aldundiak eta URAk hitzarmen bat sinatu dute, Manzanos hondakin uren araztegi berri batez hornitzeko obrei ekiteko.(2022/10/05).
Bilboko Portuko saneamendu-sistema berriaren obren lehen fasea  esleitu da. (2022/09/20)
Bilboko Portuko saneamendu-sistema berriaren obren bigarren fasearen lizitazioa ireki da
Moreda Arabarako saneamendu-sistema eta hondakin-uren araztegiaren lanak abiarazi dira.

Saneamendua Goitondon, Mallabia eta Ermua udalerrien barruan, 76.500 € +BEZa (lehen argitalpena: 2021/05/03).

2021/05/05
URA-k honako saneamendu-proiektu hauek garatzen ditu:

Hasi berriak dira Ermua erdialdeko hondakin-urak bilduko dituen kolektorearen lanak. (2022/11/03).
Foru Aldundiak eta URAk hitzarmen bat sinatu dute, Manzanos hondakin uren araztegi berri batez hornitzeko obrei ekiteko.(2022/10/05).
Bilboko Portuko saneamendu-sistema berriaren obren lehen fasea  esleitu da. (2022/09/20)
Bilboko Portuko saneamendu-sistema berriaren obren bigarren fasearen lizitazioa ireki da
Moreda Arabarako saneamendu-sistema eta hondakin-uren araztegiaren lanak abiarazi dira.

Artziniegako saneamendua: 93.970 € +BEZa. (2021/05/05ean esleitua).

2021/05/05
URA-k honako saneamendu-proiektu hauek garatzen ditu:

Hasi berriak dira Ermua erdialdeko hondakin-urak bilduko dituen kolektorearen lanak. (2022/11/03).
Foru Aldundiak eta URAk hitzarmen bat sinatu dute, Manzanos hondakin uren araztegi berri batez hornitzeko obrei ekiteko.(2022/10/05).
Bilboko Portuko saneamendu-sistema berriaren obren lehen fasea  esleitu da. (2022/09/20)
Bilboko Portuko saneamendu-sistema berriaren obren bigarren fasearen lizitazioa ireki da
Moreda Arabarako saneamendu-sistema eta hondakin-uren araztegiaren lanak abiarazi dira.

Legutioko saneamendua (Araba), 145.000 € +BEZa. (2021/05/05).

2021/05/12
URA-k honako saneamendu-proiektu hauek garatzen ditu:

Hasi berriak dira Ermua erdialdeko hondakin-urak bilduko dituen kolektorearen lanak. (2022/11/03).
Foru Aldundiak eta URAk hitzarmen bat sinatu dute, Manzanos hondakin uren araztegi berri batez hornitzeko obrei ekiteko.(2022/10/05).
Bilboko Portuko saneamendu-sistema berriaren obren lehen fasea  esleitu da. (2022/09/20)
Bilboko Portuko saneamendu-sistema berriaren obren bigarren fasearen lizitazioa ireki da
Moreda Arabarako saneamendu-sistema eta hondakin-uren araztegiaren lanak abiarazi dira.

Deba Behereko saneamendua Elgoibar eta Mendaro arteko zatian, 105.000 € + BEZa (2021/05/12an esleitua).

2021/05/19
URA-k honako saneamendu-proiektu hauek garatzen ditu:

Hasi berriak dira Ermua erdialdeko hondakin-urak bilduko dituen kolektorearen lanak. (2022/11/03).
Foru Aldundiak eta URAk hitzarmen bat sinatu dute, Manzanos hondakin uren araztegi berri batez hornitzeko obrei ekiteko.(2022/10/05).
Bilboko Portuko saneamendu-sistema berriaren obren lehen fasea  esleitu da. (2022/09/20)
Bilboko Portuko saneamendu-sistema berriaren obren bigarren fasearen lizitazioa ireki da
Moreda Arabarako saneamendu-sistema eta hondakin-uren araztegiaren lanak abiarazi dira.

Zumaiako Oikia auzoko saneamendua, 60.000 € +BEZa (2021/05/19an esleitua).

2021/05/24 URAk AÑARBEko ur partzuergoarekin lan egiten du paper-industrietako hondakin-urak kudeatzeko proiektuan. Horretarako, URAk lankidetza-hitzarmen bat sinatu du CEIT Zentro Teknologikoa Elkartearekin, EAEko papergintza-sektorean hondakin-urak kudeatzeko aukeren azterketa egiteko
2021/06/07
URA-k honako saneamendu-proiektu hauek garatzen ditu:

Hasi berriak dira Ermua erdialdeko hondakin-urak bilduko dituen kolektorearen lanak. (2022/11/03).
Foru Aldundiak eta URAk hitzarmen bat sinatu dute, Manzanos hondakin uren araztegi berri batez hornitzeko obrei ekiteko.(2022/10/05).
Bilboko Portuko saneamendu-sistema berriaren obren lehen fasea  esleitu da. (2022/09/20)
Bilboko Portuko saneamendu-sistema berriaren obren bigarren fasearen lizitazioa ireki da
Moreda Arabarako saneamendu-sistema eta hondakin-uren araztegiaren lanak abiarazi dira.

Andoaingo Ziako errekaren saneamendua, 77.000 € + BEZa (2021/06/07). (2021/12/09)

2021/07/01
URAk honako saneamendu-obra hauek garatzen ditu:

2) Ajangizko ponpaketa-estazioa eraikitzen hasi dira, 1,9M euroko aurrekontua eta 12 hilabeteko exekuzio epea (2021eko uztaila).
2021/07/01
URAk honako saneamendu-obra hauek garatzen ditu:
1) Gernikako (Busturialdea eta Urdaibai) hondakin-uren kolektorea amaitu da, 15,5 M €-tako aurrekontuarekin (2021eko uztaila).
2021/09/01
URAk honako saneamendu-obra hauek garatzen ditu:
3) Usurbilgo Aginagako saneamenduko obra hasi da, 5,4 milioi euroko aurrekontuarekin, 21 hilabeteko exekuzio-epearekin (2021eko iraila).
2021/12/09
URAk honako saneamendu-obra hauek garatzen ditu:
4) Aguraingo HUA berria egiteko lanak amaitu dira (6,3 M €), Zadorrara Lautadan karga kutsatzaile handiena duen isurketa saihesteko (2021eko azaroa) (2021/12/09)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/01/11

URAk, parte hartzen duten Ur Partzuergoekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin Uren Araztegietako SARS-CoV-2ren jarraipen-proiektua (URBEHA) kudeatzen du. Proiektu horren helburua da alarma goiztiarreko sistema gisa balio izatea:  karga birikoaren igoera esanguratsuak antzemateko, eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari erabakiak hartzeko tresna gisa balio izateko.

SARS-CoV-2aren intzidentziaren modelizazioa lantzen da, EAEko hondakin-uren araztegietara heltzen diren uretan, zein Bizkaiko saneamendu-sareetan bildutako datuetatik abiatuta.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/09/08 URAk lankidetza-hitzarmena sinatu du ACLIMArekin, "Euskal industrian hondakin-uren araztegietako efluenteak berrerabiltzea sustatzeko ekintza-plana" abian jartzeko. Plan horren ildo garrantzitsuenetako bat EAEn birsortutako ura erabili lezakeen eskaera potentzialari bideratutako zaintza estrategikoa egitea.
2022/07/26 Euskal Autonomia Erkidegoko Barne Arroen Lehorteen lehen Plan Berezia onartzea.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/12 URAk "Euskal Autonomia Erkidegoan fenomeno meteorologiko kaltegarriak goiz detektatzeko, uholdeak iragarri eta alerta goiztiarrak egiteko Nowcasting-sistema" bat ezarri du. "Nowcasting" izeneko teknika horiek euri-jasa handiak iragartzen laguntzen dute, geografikoki lokalizatuak, denbora-tarte laburretan gertatzen direnak eta bat-bateko uholdeak eragin ditzaketenak. Proiektua Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzarekin (LAEMZ) koordinatuta gauzatuko da, eta EAEko uholdeen iragarpenean eta alertan laguntzea du helburu
2021/05/17 URAk urgoraldi eta uholdeak iragartzeko eta erabakiak hartzeko sistema (UHATE) kudeatzen du. UHATE iragarpen hidrologikorako sistema bat da, arroetan ikusitako ur-mailen eta iragarpen meteorologikoen informazioaz elikatuta. Etengabe erabiltzen den sistema operatiboa da, eta garrantzi berezia hartzen du ur askoko gertakarietan. Sistema hori funtsezkoa da Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Larrialdiei Aurre Egiteko Zuzendaritzarekin batera erabakiak hartzeko
2021/06/14 URAk ingurune urtarraren lehengoratze lanak egiten ditu EAEko hiru lurraldeetako udalerrietan, ibilguak leheneratzeko eta mantentzeko programaren bidez. Besteak beste, ibilguak eta ertzak hobetzeko obra txikiak egiten ditu; ibaiertzeko tokiko landaredi-espezie landatzen ditu; erabiltzen ez diren egiturak kentzen ditu; enborrak, adarrak eta sastrakak kentzen ditu banan-banan; emaria larriki oztopatu dezakeen eta ibilguaren erdian hazten den landaredia kentzen du;  harri-lubetak birkokatu eta naturalizatzen ditu;  edota garraiaketa-materialen metakinak kentzen ditu, besteak beste. Programak 3M €-tik gorako aurrekontua izan du azken urteotan urtero, eta azken ekitaldian kopuru hori 6M €-ra igo da.
2021/06/28

Uholde Arriskua Kudeatzeko Planak (UAKP) uholdeen aurre egiteko erresilientzia hobetzeko estrategia eta jarduerak definitzen ditu. URA Uholde Arriskua Kudeatzeko Planak (UAKP) eguneratzen ari da 2022-2027 aldirako.

2021/09/30

URAk klima-aldaketak EAEko uholde-arriskugarritasunean duen eraginaren azterketa egin du. LIFE18 proiektuari atxikitako lana da: IPC/ESOOOL LIFE- IP URBAN KLIMA 2050

2021/11/30 URA IDF kurbak egiten ari da EAEko arro hidrografikoetarako; hau da, prezipitazio baten intentsitatearen, iraupenaren eta maiztasunaren arteko lotura matematikoa zehazten. Informazio horrek arro jakin bateko ur handiko gertakari batean eman daitezkeen gertaerak eta kasuistikak erabakitzen eta kudeatzen laguntzen du. 2021 azaroko goraldia.
2022/06/20 URA-Uraren Euskal Agentziak Uparanerreketa errekaren 60 metroko tarte bat leheneratu du Areatzan.
2022/07/11 Beasaingo Udalak, C.A.F.-k eta URA Uraren Euskal Agentziak hitzarmena sinatu dute Oria ibaiaren uholdeetatik babesteko. Egingo diren obrek nabarmen murriztuko dute uholde-arriskua hirigune erresidentzialean eta industria-erabileretarako lurzoruan. (7.800.000.- €)
2022/07/14 MITMAk, ADIFek, Zallak eta URAk lankidetza-protokolo bat sinatu dute Zallan trenbidearen trenbide-pasaguneak kentzeko eta Aranguren auzoko uholdeei aurre egiteko lanak egiteko.
2022/07/26 Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoaren eta Uholde Arriskua Kudeatzeko Planaren proiektuak onartzeko eta izapidetzen jarraitzeko akordioa, Euskal Autonomia Erkidegoko Barne Arroen eremuan (2022-2027 plangintza-zikloa)
2022/10/04 Ibaizabal bideratzeko obren esparruan, Galdakaoko Mercadillo zubia oinezkoentzat eta txirrindularientzat irekitzen da.
2022/12/12 Gasteizko Europa Jauregian Zadorra Hobetzen jardunaldia egin da, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailari atxikitako URA-Uraren Euskal Agentziak antolatuta, Gasteizko uholdeen kudeaketa Arabako hiriburuko herritarrei hurbiltzeko helburuarekin.
2023/01/27 Administrazio eta entitate publiko eskudunek Bilboko itsasadarraren erabilerari eta garapenari buruzko asmoen protokoloa sinatu dute Bilboko udaletxean.
2023/02/02 URA-Uraren Euskadi Agentzia Nerbioi ibaiaren sekzio hidraulikoa handitzen ari da Laudioko hirigunea uraldietatik babesteko. (4.700.000.- €)
2023/02/02 URAk eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak hitzarmena sinatu dute Busturialdean hornidura-obrak egiteko 2025era arte., (2.300.000.- €)
2023/02/06 URAk honako babes-lan hauek egingo ditu uholdeen aurrean:
Batan eta Zapardiel ibaien urgoraldiak ijezteko putzuaren 30.000 m³ lur induskatu dira. (2022/10/14).
URAk Laudioko San Juan errekaren ibilgu lehengoratuan zubi berriaren habeak jarri ditu. (2022/10/07)
Abadiñoko N-634 errepidetik Trañapadura industrialdera sartzeko zubi berriaren eraikuntza hasi da.(2022/09/15)
Beasainen Oria ibaiaren uholdeetatik babesteko lanei ekiteko hitzarmenaren sinadura. (11/07/2022).
Sodupe Herrerías eta Cadagua ibaien ur-goraldietatik babesteko proiektua idazteko lizitazioa ireki berri da. (2022/07/01).
Urumeako lanak amaitzen dira (2. fasea) 15 M€-tako aurrekontuarekin, 1. faseari jarraipena ematen diotelarik (20 M€). Inbertsio horri esker, Urumearen ibilgua 25 m-tik 45 m-ra handitu da Donostiako Martutene auzoko hiri-bilbetik igarotzen diren 1,4 km-etan zehar. (2022/05/14).
Ibaizabal III. Fasea, Galdakao-Bengoetxe (egikaritzen). Luzera, guztira, 1.640 m-ko tartea da, eta 9,5 M €-ko aurrekontua dute, 15 hilabeteko egikaritze-epea. (2022/10/10).
Amaitu dira Laudioko Altzarrateko zubian egiten ari diren jarduketak. Jarduketa 1,8M €-koa da, eta 7 hilabeteko epea du gauzatzeko. (2022/06/01)
Busturiako Axpe auzoko Amunategi errekaren ibilgua estali eta egokitzea (amaitu dira). 506.000 €-ko aurrekontua. (2021/01/10)
Elorrion Toloto ibaiaren 300 metroko estaldura kentzea eta uholde-arriskua hobetzea (amaituta). Aurrekontua 1,6M €-koa da. (2021/10/01).
Ur-emaria neurtzeko estazio berri bat eraikitzea Zadorran, Langraiz Okan.EAko udalerriko (2021/01/10).
Bidebarrietako paper-fabrika zaharreko eraikinak eraistea, 310.000 euroko aurrekontuarekin. (2021/01/10).
Urumeako uholdeetatik babesteko obren lehen fasea hasi da Akarregi-Ergobia tartean Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 3,2 M €-koa da, eta gauzatzeko epea 9 hilabetekoa. (01/09/2022).
Goaingo estazio hidro-meteorologiko berria (2022/05/16)
Beasainen Oriaren ur-goraldi errepikakorrei aurre egiteko lanak hasi dira.
2023/02/08 URA-Uraren Euskal Agentziak jendaurrean jarri du Zadorra uholdeetatik babesteko IV. faseko proiektua
2023/02/16 Ur-hornidura eta saneamenduaren esparruan URAk abian dituen edota egikaritatuko lanak:
Mallabiko udalerriko saneamendua egiteko lanak:: Lanoi esker, Mallabiko hondakin urak Elgoibarreko Apraizeko HUAra bideratuko dira. (01/10/2022)
Usurbilgo saneamenduaren eraikuntza lanak egikaritzen ari da URA. (01/10/2022)
Ajangizko hondakin-uren ponpatze-estazioa eta harekin batera egin beharreko kolektoreak eraikitzen ari da URA.  (01/07/2022)
Antzuolako kolektorea luzatzeko lanak egikaritzen ari da URA. (01/10/2022)
Lagrango HUA berriaren eraikitzeko lanak abiarazi dira. (01/10/2022)Lagrango saneamendu-kolektore berrien eraikitzeak aurrera darrai. (01/10/2022)
Bilboko Portuko saneamendu lanak. I. fasea. Santurtziko kaiak eta erdiko kai muturra. (20/09/2022).
Bilboko Portuko saneamendu lanak. II Fasea. Sarturtziko zabalkunde-kaiak.
Ermuko zentroko saneamendu-kolektoreak eraikitzeko lanak abiarazi dira.
Moredako hondakin-uren araztegia egiteko lanak abiarazi dira. 
2023/02/16

URAk, Andoaingo Udalak eta AIU5eko kontzertazio- batzordeak lankidetza-hitzarmena sinatu dute Ziako errekako obren hirigintza-koordinazioa zehazteko.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/06/07 Getarian, BLUE POINT Itsas Kutsaduraren eta Ekonomia Zirkular Urdinaren Inteligentzia Zentroa inauguratu da, eta, besteak beste, Ingurumen Iraunkortasuneko sailburuordeak parte hartu du. Blue POINT euskal kostaldeko itsas kutsaduraren arazoa arintzen laguntzeko sortu zen, 50.000 tona itsas zabor baino gehiago pilatzen baititu, eta arazo horri tokiko ikuspegitik heltzeko, bokazio globalarekin bada ere, itsasoak garbitzeko aukera ez ezik, Ekonomia Zirkular Urdina berriaren esparruan enplegu eta enpresa berriak sortzen laguntzeko aukera gisa
2022/04/27

Euskadik ekin dio bere bosgarren Ingurumen Esparru Programa (IEP) –ingurumenaren arloko Eusko Jaurlaritzaren ekintza gidatuko duen dokumentua– prestatzeko partaidetzazko prozesuari.

2022/07/07 Ihobe eta Lehiaren Euskal Agintaritza bat datoz Euskadiren garapen zuzenaren eta jasangarriaren alde egiteko. Sinatutako hitzarmena bat dator Euskadiko Itun Berdearekin. Itun horrek lurraldearen garapen zuzena eta jasangarria bultzatzen du, eraldaketa digitala, ekologikoa eta soziosanitarioa lehiakortasunerako aukeratzat hartuz.
2022/11/15 130/2022 Dekretua, azaroaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoan jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntza sustatzen duena. Dekretu horren bidez, iraunkortasunerako ingurumen-hezkuntza sustatu eta sendotu nahi da Euskadin, eremu horretan lan egiten duten eragile guztien eskutik, iraunkortasunaren eta osasunaren sustapenaren kultura berri baterantz aurrera egiteko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/03

Jaurlaritzak Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen proiektua onartu du.

2021/05/06 IHOBEk, ingurumen-irizpideak politika publikoetan txertatuz ingurumena hobetzeko eratutako sozietate publikoak, eta Euskadiko Ingurumen Industrien Klusterrak, Aclimak, lankidetza-hitzarmen bat sinatu dute euskal ingurumen-sektorea gainerako sektore ekonomikoen trantsizio ekologikorako sektore estrategiko gisa kokatzeko.
2021/06/26 Euskadiko Ingurumen Industrien Klusterrean (Aclima) elkartutako enpresek 2.101 milioi fakturatu zituzten 2020an, eta 2021ean hazkunde "arina" espero zuten
2022/12/20 Euskadik giroko airearen kalitateari eta Europako atmosfera garbiagoari buruzko zuzentaraua berrikusteko proposamena defendatu du Bruselan egindako Europar Batasuneko Ministroen Kontseiluan, autonomia-erkidegoen ordezkari gisa
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/24 Jaurlaritzak Euskadiko Natura Ondarea Kontserbatzeko Lege Proiektua onartu du
2022/05/20 Euskadi Europar Batasunaren 2030erako helburura hurbiltzen ari da, bere lurraldearen laurdena babespean baitu.
2022/06/05 2022ko Euskadiko ingurumen-profilak honako hau erakusten digu: eremu babestuetan, biodibertsitate handiko lurraldea da, azaleraren % 24, baina artifizializazio konstantea du, eta horrek hautsi egiten du habitaten konektibitatea.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/05
Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak egiten dituzten udalei, mankomunitateei, beste toki-erakunde batzuei, tokiko erakunde autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritza-sozietateei diru-laguntzak emateko programa
2020 esleipenaInformazio gehiago (330.000.-€)(2021/02/05)
2021/06/16
Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak egiten dituzten udalei, mankomunitateei, beste toki-erakunde batzuei, tokiko erakunde autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritza-sozietateei diru-laguntzak emateko programa
2021eko deialdia (2021/06/16)(4.000.000-€)
2021eko esleipena (2022/02/03)
2022/03/02
Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak egiten dituzten udalei, mankomunitateei, beste toki-erakunde batzuei, tokiko erakunde autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritza-sozietateei diru-laguntzak emateko programa
2022ko deialdia (2021/09/28)(348.000.-€)
202ko esleipena  (2022/03/02)
2022/06/07 Euskadiko Lurzorua Babesteko 2030erako Estrategia aurkeztu da, hau da, lurzoruaren kudeaketari modu integralean heltzen dion lehenengo estrategia. Estrategia honek helburu handinahi bat ezartzen du, alegia, ingurune horren degradazioa mendearen erdirako eragoztea, neutroa izateraino; eta, aldi berean, beraren kontserbazioa bermatzea biodibertsitaterako eta pertsonentzako osasunaren ikuspuntutik.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/06/01 "Ingurumenaren egoera Euskadin 2020" txostena argitaratu da, 11 bektore aztertzen dituena. Uraren, airearen, zarataren, baliabide materialen, lurzoruaren, ekonomiaren, herritarren eta tokiko ingurumenaren datuetan bilakaera ona antzeman da; aldiz, biodibertsitatearen, hondakinen eta klima-aldaketaren joera hobetu behar da.
2021/11/23 Airearen Kalitateari buruzko 2020ko Urteko Txostena egin eta argitaratu da. Txosten horren arabera, kutsatzaileei buruzko balio guztiak araudiak ezarritako mugen azpitik mantendu dira. 
2021/11/23 Eusko Jaurlaritzak Durangoko auzoetako batean dagoen airearen kalitatearen arazo puntuala konpontzeko lanean jarraitzen du. Unitate mugikorraren bidez, arazoa erakusten ari den eremua neurtzen jarraituko da, onartutako ekintza-planaren eraginkortasuna egiaztatzeko. 
2022/07/05 Lankidetza-hitzarmena Euskal Herriko Unibertsitatearekin, Euskadiko kutsadura atmosferikoko prozesuak ikertu, aztertu eta horien ezagutzan aurrera egiteko. (480.000.- €)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/15 Bioregionsn-ek sustatutako webinar bat egin zen, Euskadirekin, Ipar Kareliarekin (Finlandia) eta Ipar Renania-Westfaliarekin (Alemania) lankidetzan. Bertan, kontratazio publikoak garapen jasangarriari ekiteko eta merkatuak produktu eta zerbitzu jasangarriagoak bereganatzeko duen zeregina eztabaidatu zen.
2021/06/16

Sektore publikoari buruzko informazio-jardunaldia. Euskadiko 2030 Erosketa eta Kontratazio Berdearen Programaren aurkezpena

2021/11/24
2030erako Euskadiko Erosketa eta Kontratazio Berdearen Programa onartzea (49.106.- €)
2022/02/23 Eurosistemako Eskuraketak Koordinatzeko Bulegoak (EPCO) erosketa eta kontratazio publiko berdearen arloan Euskadin izandako esperientzia aurkeztu du, «70th meeting of the EPCO-Network of Procurement Experts» topaketaren esparruan. Jardunaldi berean, "Erosketa eta kontratazio publiko berdea Euskadin 2005-2020" argitalpena ere aurkeztu zen. Arrakasta handiko historia da, Euskadiko erosketa berdearen historia errekurritu duen batek egiten duena.
2022/07/18 2030erako Euskadiko Erosketa eta Kontratazio Berdearen Programa berriaren aurrerapenak jardunaldi batean aurkeztea. Euskal Autonomia Erkidegoko ia hogei erakunde eta enpresa publiko atxiki zaizkio erosketa eta kontratazio berdearen konpromisoari, 2030erako Euskadiko Erosketa eta Kontratazio Berdearen Programaren esparruan. Eusko Jaurlaritzaren ekimen horren helburua da euskal administrazio publikoek egiten dituzten ingurumen-inpaktu handieneko kontratazio eta erosketen % 75 hamarkada jasangarrien arabera egitea. Era berean, 150 erakunde publikok eta 50 erakunde pribatuk horri buruzko konpromisoa formalizatzea lortu nahi da
2022/12/14 2030erako Euskadiko Erosketa eta Kontratazio Berdearen Programak erronka berriak hartzen ditu bere gain lehentasunezko hiru eremuetan: ekonomia zirkularra, klima-aldaketa, eta natura-ingurunea eta biodibertsitatea. Erosketa eta kontratazio berde publikoaren ezarpena sendotu nahi da, eta, berritasun nagusi gisa, enpresa-sektorea mobilizatu, irtenbide iraunkorrak ere eskain ditzan, ingurumen-errendimendu handiagoa eta lehiakortasun handiagoa bateratuz.
2023/03/07 Jaurlaritzaren Kontseiluan onartzea Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeak eta Ihobe sozietate publikoak egindako Euskadiko 2030erako Erosketa eta Kontratazio Berderako hirugarren Programaren ezarpena ziurtatzeko ingurumen-klausulak txertatzeari buruzko jarraibidea.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/13 Eusko Jaurlaritzak San Lorentzoko aintzira handitu eta Txingudiko naturguneen konektibitatea hobetuko du (2.500.000.- €)
2021/06/10 URAk eta ITELAZPIk luzatu berri dute EAEko ingurune urtarrari buruzko ezagutza zabaltzeko eta hobetzeko lankidetza-hitzarmena, "Ur-ibilbide" berriak zehaztuz.
2021/06/15
Natura-ondarearen kontserbazioan ezagutza sortzeko proiektuak egiten dituzten elkarte, erakunde pribatu, boluntariotza-erakunde eta fundazioentzako diru-laguntzen programa.
2021eko deialdia (180.000.-€)(2021/06/15)
2021eko deialdia esleitzea (2021/01/11)
2021/07/01 Urdaibaiko Biosfera Erreserba Euskadiko lehen turismo-helmuga jasangarria dela egiaztatzen da. Urdaibaiko Biosfera Erreserba Europako Europa erakundeak ematen duen Turismo Jasangarriaren Europako Gutunari atxikitzea.
2021/07/06

SINEren espezieen modulua migratzea, datu-bilketa normalizatzeko eta automatizatzeko, informazioa prozesatzeko eta adierazleak lortzeko

2021/07/06 MITERDekin eta autonomia-erkidegoekin koordinatuta, honako hauetan parte hartzea: natura 2000 Sareko informazio ofiziala eguneratzen; kontserbazio-neurrien zerrenda normalizatuan eta haien aplikazio informatikoan, klima-aldaketara egokitzea barne; Natura 2000 Sareko Kontserbazio Gidalerroetan; kostaldeko, hidroturboko eta uretako habitaten kontserbazio-egoeraren jarraipenaren eta ebaluazioaren oinarrietan, eta baso, sasi eta larreetarako diseinu-fasean.
2021/10/22

Irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuek egindako Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-boluntariotzako proiektuetarako diru-laguntzen programa.

2021eko deialdia (100.000.-€) (2021/10/22)
2021eko deialdiaren esleipena (2022/01/17)

2021/10/26

Kantauri Ekialdeko Demarkarzio Hidrografikoan emari ekologikoen erregimena ezartzeko hitzartze-prozesuak bere bidea darrai. Euskal Autonomia Erkidegoko Barne Arroetan emari ekologikoen erregimena ezartzeko hitzartze prozesuaren egoera kontsulta daiteke, bai eta prozesuaren ezaugarriei buruzko dokumentazio espezifikoa ere, azterketa-eremu guztietan.

2021/10/26

URAk kudeatzen du Euskal Autonomia Erkidegoko lurpeko uren kontrol-sarea  Euskal Autonomia Erkidegoko ur-masen egoeraren jarraipena egiteko programaren esparruan.

2021/11/06 Sailburuak, Eskoziako Ingurumen ministroekin eta NBEko Biodibertsitate Dibisioarekin batera, eskualdeen eta tokiko erakundeen maila anitzeko topaketa egin du biodibertsitatearen alde
2022/01/10 Euskal Autonomia Erkidegoan hegazti gripearen aurka hartu beharreko prebentzio neurriak ezartzen dira.
2022/02/02

Eusko Jaurlaritzak 7 milioi euro inbertituko ditu Txingudiko badiako naturguneen konektibitatea lehengoratzeko eta hobetzeko

2022/02/17 Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak proposatu dute Gasteizko Mendi Garaien Kontserbazio Bereziko Eremua ia 3.000 hektareatan handitzea
2022/04/04
Natura-ondarearen kontserbazioan ezagutza sortzeko proiektuak egiten dituzten elkarte, erakunde pribatu, boluntariotza-erakunde eta fundazioentzako diru-laguntzen programa.

2022ko deialdia (180.000.-€)(2022/04/04)


2022/06/28 Aranzadi Zientzia Elkarteari zuzeneko diru-laguntza ematea, Gautegiz-Arteagako paduretako biodibertsitate-tasak handitzearekin eta Oruetan mantentze- eta lehengoratze-lanekin lotutako hainbat jarduera gauzatzeko, Europar Batasunak Next Generation EU funtsen bidez finantzatutako Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan. (482.000.- €)
2022/06/30 Tonpoiko naturgunea (Bermeo) zabalik dago jada, erabilera publikorako. Bi urte baino gehiagoko lanen ondoren, Talape eta Tonpoi labarren artean hedatzen den ingurumen-balio handiko eremu hori berreskuratu da, eta eremu degradatua eta irisgaitza leheneratzea ekarri du. Ekintza hau LIFE IP Urban Klima 2050 proiektuaren barruan kokatzen da, Euskadiko klima-ekintzako proiekturik handiena datozen urteetarako.
2022/10/18

Irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuek egindako Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-boluntariotzako proiektuetarako diru-laguntzen programa.

2022ko deialdia. Informazio gehiago (200.000.-€)(2022/10/18)
2022ko esleipena (2023/01/03)2022/10/25 IUGSren (The First IUGS Geological Heritage Sites) ondare geologikoaren lehen 100 lekuen aurkezpena. Horien artean dago Zumaiako flysch-a, Lurreko azaleratze estratigrafiko ikaragarrienetako bat.
2022/11/11 URA Barakaldoko Gorostizan Castaños ibaiaren erriberak lehengoratzeko lanak egikaritzen ari da.URA Gatikako Garai auzoko lehengoratzeko lanak lizitatu ditu.
2022/12/13 Eusko Jaurlaritzak natura-baliabideak antolatzeko plan (NBAP) berriak onartu ditu Valderejoko eta Izkiko natura-parkeetarako
2023/01/18 URAk Gatikako Garai auzoaren pareko Butroi ibai tarte baten lehengoratze lanak abiarazi ditu.
URAk Maeztuko Korresetik igarotzen den errekasto baten lehengoratze lanak abiarazi ditu.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2022/12/14 Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailaren eta Ekonomia eta Ogasun Sailaren baterako proposamena, isurketa- eta errausketa-kanonaren tasa handitzeko, 7/2022 Legearen bidez onartua eta 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatzekoa.

Proposamena Zerga Koordinaziorako Organoari eta Hondakinak Koordinatzeko Organoari helarazten zaie, foru-aldundiekin batera lan egin dezaten, eragin ekonomikoari buruzko azterlanak egin ondoren (60.487.- €)