Euskadi.eus

Gazteria

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/25
Lanbidek toki-erakundeek Gazte Enplegurako 2014-2020 Programa Operatiboaren esparruan gazteak kontratatzeko 2020rako laguntzen deialdiaren aldaketa argitaratu du.
2021/02/12
Euskal unibertsitateetako errektoreekin kontrastatzen da prestakuntza-profilak lan-merkatuaren beharretara egokitzen direla, eta 2030erako Enpleguaren Euskal Estrategia landu duten ildoak azaltzen dira.
2021/03/10 Reactívate programa aurkeztu zen, gazteei ikasteko eta enplegua lortzeko aukera emateko. Enpresak eta gazteak elkartu nahi ditu, esperientzia profesionala ahalbidetzeko. Novia Salcedo Fundazioaren bidez, berrehun gaztek lan-merkatuan sartzeko falta zaien esperientzia profesionala eskuratu ahal izango dute aurten. (1.000.000.- €)
2021/04/20
Lehen Aukera laguntza-programa.  Beren tituluarekin lotutako lanetan esperientzia gutxi edo batere esperientziarik ez duten gazte langabeak sartu ahal izango dira.
2021eko Deialdia. (4.000.000.- €) (20/04/2021)
2021eko esleipena.(2022/02/11)
2021/04/20
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren eta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2012ko urriaren 3ko Agindu bateratuaren bidez araututako Hezibi programa, gazteak ikas-ekinezko erregimenean prestatzeko eta lan egiteko. (2.300.000.- €)
2021/04/20
Txanda-kontraturako laguntzen Programa. Azken hartzaileak dira, alde batetik, lanaldi osoko txanda-kontratu baten bidez kontratatzen diren 30 urtetik beherako edo 45 urtetik gorako langileak edo langabeak.
2021eko deialdia.1.000.000.-€. (2021/04/20)
2021eko esilepena. (2022/02/17)
2021/05/05
Lanbide. EAEn kualifikazio txikiko gazte langabeak aktibatzeko prestakuntza-ekintzak egiteko diru-laguntzen programa.
2020-2022 deialdia. Esleipena. (2021/05/05)
2021/06/29
Lanbide. EAEn kualifikazio txikiko gazte langabeak aktibatzeko prestakuntza-ekintzak egiteko diru-laguntzen programa.
2021-2023 deialdia. Informazio gehiago. (1.612.500.- €) (29/06/2021)
2021/11/03 B-Kanpus Bilbaoren inaugurazioa, Bridgestone lantegiak Basauriko instalazioetan sustatu duen Euskadiko industria-prestakuntzako lehen eskola. Zentro berriak langabetuak prestatu nahi ditu manufaktura-sektorean lan egiteko
2021/12/07
Lanbidek lehen aldiz deitu du administrazio publikoetan lehen esperientzia profesionala izateko programa, EB-NextgenerationUE erakundeak finantzatutako PRTR programaren esparruan. 16 eta 30 urte bitarteko gazteei administrazio publikoetan eta sektore publikoko erakundeetan lehen esperientzia profesionala emateko programa.
Deialdia 2022. Informazio geihago. (7.516.326.- €) (07/12/2021)
2021/12/07
Lehen Aukera laguntza-programa.  Beren tituluarekin lotutako lanetan esperientzia gutxi edo batere esperientziarik ez duten gazte langabeak sartu ahal izango dira.
2022ko Deialdia. Informazio gehiago. (4.000.000.- €) (07/12/2021)
2021/12/13
Txanda-kontraturako laguntzen Programa. Azken hartzaileak dira, alde batetik, lanaldi osoko txanda-kontratu baten bidez kontratatzen diren 30 urtetik beherako edo 45 urtetik gorako langileak edo langabeak.
2022rako deialdia. Informazio gehiago. 1.000.000.-€. 2021/04/20
2021/12/21 Estatuko Enplegu Zerbitzuaren (SEPE) eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko hitzarmena, bereziki ahulak diren gazteei eta mikroenpresei zuzendutako proiektu pilotuak garatzeko. Berreskuratze, Eraldaketa eta Egoitza Planaren Europako funtsetatik  datorren finantzaketa. (2.000.000.- €)
2021/12/21
Europar Batasuna-Next Generation EBk finantzatutako Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan, "Ikerketa" programa finantzatzeko laguntza-programa. Ikerketa Programaren helburua 16 urtetik 30 urtera bitarteko gazteak kontratatzea da, baldin eta langabezian badaude eta dagokion enplegu-zerbitzu publikoan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda badaude kontratu-harremana hastean. 596 gazte kontratatu nahi dira, ikerkuntza-profila dutenak, eta II-ko profila dutenak esparru guztietan, hala nola osasun-arloan, datu-ingeniaritzan, ekonomia berdean, arlo sozial, kultural eta artistikoetan edo beste edozein ikerketa-eremutan.
2022ko deialdia. Informazio gehiago. (9.715.706.- €) (21/12/2021)
2022/02/28 Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak laneratze-kalitate handiagoa lortzen du Lehen Aukera programan parte hartzen duten pertsonen artean, programa egiten ez duten gazteen aldean. Horrela dio Iseak Fundazioaren ikerketa batek. Ikerketa Lan eta Enplegu Sailak enkargatu zuen, enplegu- politika publikoen eragina ebaluatzeko.
2022/03/22 Novia Salcedo Fundazioari zuzeneko diru-laguntza ematea, gazteak laneratzera bideratutako proiektu pilotuak garatzeko, bi proiektu-ildoren barruko jarduketen bidez: «Bereziki kalteberak diren kolektiboak» eta «ekintzailetza» eta «mikroenpresak». (2.000.000.- €)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/14
60 zuzkidura-apartamentu eraikitzea Arangoiti auzoan (Bilbo), gazteentzako alokairurako. Zenbatekoa: 3.640.000.- euro.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/30 2020. urtearen hasieratik alokairu-erregimenean egiten diren etxebizitza publikoen esleipenen % 40 kolektibo horri erreserbatzen dion «gazteen kupoa» Bizigune errentamendurako bitartekaritza-programak kudeatzen dituen etxebizitza pribatuetara ere zabalduko da.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/19
Etxebizitzaren Euskal Behatokiak egindako ebaluazioaren arabera, gazteen artean etxebizitza librea alokatzeko laguntza-programa, Gaztelagun, 2019ko urtarrilean sortu zenetik orain arte 18 eta 35 urte bitarteko 2.100 gazterengana iritsi da. Gaztelagunek gora egin du 2019tik 2020ra bitartean emandako laguntzen eta eskatzaileen kopuruak, 2020ko abendurako emandako laguntzen% 126,6ko igoerarekin, aurreko urtearekin alderatuta.
2021/10/18 Gazteei eta etxebizitza pribatuei arrazoizko prezioan alokatzen laguntzeko programak eskuratzeko baldintzak hobetu dira. Gaztelagun eta ASAPen baldintzak malgutu egin dira, etxebizitza gehiagok eta gazte gehiagok jaso ahal izan ditzaten bi laguntzak, bi programen xede diren etxebizitzen hileko gehieneko errentak handituz.
2022/03/17

Gaztelagun programa: Gazteei zuzendutako etxebizitzak alokatzeko laguntzak. Laguntza izango da Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako etxebizitza libre bat alokatzeagatik ordaindutako errentaren ehuneko bat hilero ordaintzea.

Prestazio ekonomikoa: Programako aurrekontu-zuzkidura 50.750.000 eurokoa da, honela banatuta:
2019. urtea: 5.000.000
2020. urtea: 11.250.000
2021. urtea: 16.500.000
2022. urtea: 10.500.000
2023. urtea: 4.500.000
2024. urtea: 3.000.000
2022/04/26
Gaztelagun programako etxebizitzen alokairurako laguntzak . Aukera duten pertsonen kopurua eta zenbatekoak jasotzeko denbora handitu egiten dira, hiru urteko gehieneko epea kendu eta 36 urtera arte luzatuz.
2022Deialdia
2022/04/26 Alokabide SA sozietate publikoarekin sinatu beharreko hitzarmena, Gaztelagun programaren alokairurako laguntzak kudeatzeko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2022/01/04 Alokairua ordaintzeko laguntzen zenbatekoak hobetzea, hilean 275 euroraino. Igoera horrek eragina du bai Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoetan (EPE), bai gazteenei berariaz zuzendutako laguntzetan (Gaztelagun), eta automatikoki gauzatuko da urtarriletik aurrera.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/03/09
Errenteriako udalerrian, Arramendi eremuan, 51 zuzkidura-bizitoki esleitzeko prozedura hasi da, erabilera lagatzeko erregimenean. Bizitoki horiek guztiak hiru kide baino gutxiagoko bizikidetza-unitateak dituzten 36 urtetik beherako pertsonentzat izango dira.
2021/03/09 Irungo udalerrian, Oñaurre eremuan, 34 zuzkidura-bizitoki esleitzeko prozedura hasi zen.
2021/09/10 Azpeitiko Udalak lagatako Jesusen Bihotzaren Esklaben komentu zaharrean, 48 zuzkidura-bizitokien obrei hasiera eman zaie (alokairu erregimeneko apartamentuak gazteentzat eta merkatu librean etxebizitza bat eskuratzeko zailtasun gehien dituzten kolektiboentzat). Proiektu honekin, etxebizitza publikoa sortzeko modu berri bati ekin zaio, erabiltzen ez diren ondare-balioa duten eraikinak berrerabiltzean oinarrituta, haien birgaitzearen balioa azpimarratuz. (6.000.000.- €)
2021/12/21 Orioko Udalak hartutako erabakia, Orioko Anibarko Portua kaleko 30,31 eta 32 zenbakiak dituen eraikinaren beheko solairuan dagoen 2 zenbakiko merkataritza-lokala doan lagatzea onartzen duena, zuzkidura-bizitokiak sustatzeko.
2021/12/21 Erabakia, Zumarragako Udalarekin hitzarmen bat izenpetzeko baimena emateko dena. Helburua: alokairuko 30 zuzkidura-bizitoki sustatzea udalerrian etxebizitza-premia berezia duten kolektiboentzat, Faustino Orbegozo Fundazioaren adinekoentzako egoitza zaharraren eremuan, udal-jabetzakoa baita.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/28
Eusko Jaurlaritzak ALTXOR 7.0 proiektua jarri du abian, adinekoen bizi-proiektuei laguntzeko zerbitzu pilotu gisa: adinekoentzako informazio-, orientazio- eta bitartekaritza-zerbitzua, eta haien bizi-proiektuei laguntzeko bulego pilotuak. Eusko Jaurlaritzak bere gizarte-politika indartuko du, Berreskurapen eta Erresilientziarako Mekanismotik datozen Europako funtsetatik 116 milioirekin. Diru horrekin 17 proiektutan indartu ahal izango dira ekintzak datozen hiru urteetan.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/12/30 "Lehen Urratsa" programa: belaunaldien arteko bizitoki-programa, gizarteratzeko ibilbideak aktibatzen dituzten Trapezistak bezalako proiektuak garatzen dituena. Pandemiaren bilakaerak, aurreikusitakoaz gain, 2021eko lehen erdian amaitzea aurreikusi zen, urtearen amaierara arte luzatuz, eta hori garatzen duten Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeei esleitutako funts-hornidura handituz. Programak 2,7 milioi euroko hasierako aurrekontua zuen. Kopuru horri 1.968.000 euro gehiago gehitu zaizkio. Lehen Urratsa diseinatu zen aurretik administrazio publikoek hiru euskal hiriburuetan prestatutako aterpeetan hartutako pertsonei laguntza txikia emateko, Aterpeak, Caritas Bilbao, Caritas Gipuzkoa, Arabako Gurutze Gorria, Gurutze Gorria Durango, Perualde, Bizitegi, Arrats, Ellacuria Fundazioa, Zabalduz eta Goiztiriren bidez, arreta, gizarteratzeko ibilbideak eta bestelako zerbitzuak gaitu zituztenak.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/21 Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak Atzerritarrei buruzko Erregelamendu berri bat prestatu du, erakunde publiko baten tutoretzapeko inoren kargura ez dauden adingabe atzerritarren dokumentazioa eragozten duten oztopoak kentzeko eta adin-nagusitasunera iristen diren unean adingabe horientzako egoitza-erregimen propioa diseinatzeko. Eusko Jaurlaritzak egindako ekarpenak jasotzen ditu dokumentu honek. Ildo horretan, azpimarratzekoak dira Jaurlaritzak haur migratzaileak babesteko bultzatzen dituen proiektuak. Euskadik bere lanari Estatuan aitzindari izaera ematen dioten ekimenak garatzen ditu: babes Komunitarioko eta Gizarte Mentoretzako programak berrikuntzaren adibide gisa. Testua oso ona da eta aldaketa premiazkoa bezain premiazkoa zen
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/24

Jaurlaritzak Gazteriaren Euskal Legearen Proiektua onartu du; legearen proiektua Legebiltzarrean aurkeztu zen (2021/02/01)

2020/12/14 Gazteriaren arloko programak eta jarduerak garatzeko diru-laguntzen programa. 2021eko deialdia. 2021eko deialdiko esleipena. (536.000.- €)
2020/12/18
Programa Gazteen mugikortasunera edo trukera bideratutako jarduerak garatzeko diru-laguntzak.Laguntza hauen helburua gazteak gizartean integratzea da, mugikortasun-jarduerek ahalbidetzen dituzten trebetasunak, gaitasunak eta gaitasunak eskuratuz.
2021eko deialdia (145.000.-€) (2020/12/18); 2021eko esleipena (2021/09/30).
2020/12/24 Argitara eman zen esku-hartze sozialean ekintza boluntarioa eta parte-hartze asoziatiboa indartzeko diruz lagundutako jardueren zerrenda, bai eta  laguntzen eskaera ukatuen zerrenda ere (2020)
2021/01/18 Argitara ematen da 2020an gazteriaren arloko programak eta jarduerak garatzeko emandako diru-laguntzen zerrenda.
2021/01/26 Esku-hartze sozialean ezagutza kudeatzeko jarduerak egiteko 2020rako laguntzak argitaratu ziren.
2021/03/30
Gazteen Boluntariotzako "Auzolandegiak" programa.
2021eko deialdia (2021/03/30); 2021eko deialdiaren plazak esleitzea (2021/10/06).
2021/04/16 Aurrera Begira. Gazteen itxaropenen adierazleak txostena aurkeztu zen, Gazteen Euskal Behatokiak egina. Txostena urteko ikerketa baten emaitza da, eta haren helburua da jakitea euskal gazteek nola hautematen duten oraina eta zer espero duten epe laburrean. Zortzigarren urtez jarraian egin da azterlan hori. Euskal gazteria pozik dago bere egoera pertsonalarekin, bai eta bere kolektiboarenarekin ere, oro har, nahiz eta pandemia nabaritu den salbuespenezko egoerez betetako 2020an.
2021/05/11 Baimena ematen da eLankidetza Garapenerako Euskal Agentziarekin lankidetza-hitzarmen bat sinatzeko, gazteak garapenerako lankidetzaren arloan sentsibilizatzeko ekintzak bultzatzeko eta "Euskadiko gazteak lankidetzan" programa egiteko.
2021/07/14 Euskadik autonomia-erkidegoak ordezkatzen dituen EBko Kontseiluaren lantaldean, Gazteentzako herritar-guneak sortzeko proposamena onartu egin dute estatu parte-hartzaileek. Kontseiluak "Gazteriaren partaidetza esanguratsua erraztuko duten gizalegezko espazioak babestu eta sortzeari" buruz ateratako ondorioen ebazpenaren zirriborroa aztertu da.
2021/09/06 Europar Batasuneko Ministroen Kontseiluak gazteriari buruz duen lantaldean parte hartzen da, Estatuko autonomia-erkidegoen ordezkari gisa. Bileran, Europako Batzordeko Nekazaritzako Zuzendaritza Nagusiak aurkeztutako Europako Landa Estrategia eta gazteriarekin duen harremana aztertu dira. Plana egiteko, kontuan hartu dira Eusko Jaurlaritzak seihileko honetan egiten duen koordinazio autonomikoaren barruan egindako gomendioak.
2021/11/29 Hirietako eta autonomia-erkidegoetako Eusko Jaurlaritzaren sei hilean behingo ordezkaritza Hezkuntza, Gazteria eta Kiroleko EB Ministroen Kontseiluan: Eusko Jaurlaritzak proposatu dio Europar Batasuneko Kontseiluari, autonomia-erkidegoen eta hiri autonomoen izenean, gazteentzako parte-hartze guneek lehentasuna eman diezaiotela adinekoekin hitz egiteari, ekintzailetza sustatzeari eta emakume gaztearekin kontatzeari.
2021/12/01 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Gazte-boluntariotzako esparruei buruzko Auzolandegiak programarako proiektuak. Euskal Autonomia Erkidegoko irabazi-asmorik gabeko erakunde publiko eta pribatuentzat zuzendutako deialdia, programa honetako proiektuak aurkezteko.
2021eko deialdia (2020/11/17)
2022ko deialdia. Informazio gehiago.
2021/12/20 Garapenerako lankidetzako erakundeei zuzendutako programa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko "Euskal Gazteak Lankidetzan" programarako proiektuak aurkezteko.

2022ko deialdia. (80.000.- €)
2021/12/28
Programa Gazteen mugikortasunera edo trukera bideratutako jarduerak garatzeko diru-laguntzak.Laguntza hauen helburua gazteak gizartean integratzea da, mugikortasun-jarduerek ahalbidetzen dituzten trebetasunak, gaitasunak eta gaitasunak eskuratuz.
2022ko deialdia (145.000.-€) (2021/12/28). Informazio gehiago.
2022/03/27 Aurrera Begira. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak azterlanaren aurkezpena egin da. Gazteen Euskal Behatokiak urtero egiten duen ikerketa da, Euskal gazteek oraina nola ikusten duten eta epe laburreko etorkizunean zer itxaropen dituzten jakiteko. Hala gazteen egoeraren bilakaera, egungo unearen balorazioa eta etorkizunerako aurreikuspenak erakusten dituzten hamar adierazle eguneratu dira, eta emaitzek adierazten dutenez Covid-19aren pandemiak eragina izan du euskal gazteen 2022rako aurreikuspenetan.
2022/03/28
Gazteen Boluntariotzako "Auzolandegiak" programa.
2022ko deialdia (2022/03/28)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/09
Tokiko eremuan Euskal Autonomia Erkidegoko gazte-ekipamenduen sarea bultzatzeko dirulaguntza-programa.
2020ko esleipena (2021/02/09)
2021/06/15 Euskarri Erakunde arteko Adierazpena onartu da. Egoera ahulean dauden adingabeak eta gazteak gizarteratzeko eta laneratzeko estrategia partekatua.
2021/06/17 Euskadik Europar Batasuneko Hezkuntza, Kultura, Gazteria eta Kirol Ministroen Kontseiluaren aurrean ordezkatuko dituela gazteriaren arloko autonomia-erkidegoak 2021eko bigarren seihilekoan, Esloveniako EBko lehendakaritzaren barruan.
2021/06/30
Tokiko eremuan Euskal Autonomia Erkidegoko gazte-ekipamenduen sarea bultzatzeko dirulaguntza-programa.
2021eko deialdia (290.000.-€) (2021/06/30); 2021eko esleipena (2022/02/02)
2021/07/06 IV. Gazte Planaren Sailarteko Batzordea bildu da. Bertan, 2020ko ebaluazio-txostenaren eta 2021eko plan operatiboaren emaitza nagusiak biltzen dituen dokumentu bat aurkeztu da. Era berean, 2020rako Gazteriaren Euskal Estrategiaren eraginaren ebaluazioaren emaitza garrantzitsuenetako batzuk azaltzen dira.
2021/08/20
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeentzako dirulaguntza-programa, honako jarduera hauek sustatzeko: diagnostiko-azterketak egitea, gazte-emantzipazioko planak eta gazte-planak egitea, plan horien jarraipena edo ebaluazioa egitea, eta toki-mailako beste ekimen batzuk egitea edo horiek sistematizatu eta ebaluatzea, baldin eta horien helburua gazteen emantzipazio-prozesuan laguntzea bada.
2021eko deialdia (1.150.000.- €) (2021/08/20); Informazio gehiago; 2021eko esleipena (02/02/2022).
2022/05/13
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeentzako dirulaguntza-programa, honako jarduera hauek sustatzeko: diagnostiko-azterketak egitea, gazte-emantzipazioko planak eta gazte-planak egitea, plan horien jarraipena edo ebaluazioa egitea, eta toki-mailako beste ekimen batzuk egitea edo horiek sistematizatu eta ebaluatzea, baldin eta horien helburua gazteen emantzipazio-prozesuan laguntzea bada.

2022ko deialdia (1.600.000.-€) (2022/05/13). Informazio gehiago.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/06

Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Sailak hitzarmenak sinatu ditu GAZTAROAN ekin, IRSEARABA eta BERRIZTU elkarteekin, delituak egin dituzten adingabeen egoitza-harrera eta gizarteratzea lortzeko. Emandako funtsak 1.585.224 eurokoak dira.

2020/10/27

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak iragarri zuen luzatu egingo zirela Berriztu Hezkuntza Elkartearekin eta Euskadiko Birgizarteratze Institutuarekin adingabe eta gazte arau-hausleen gizarteratzea sustatzeko sinatutako hitzarmenak. Erakunde horiek pertsona horientzako egoitza-harrerako zentroak dituzte Bilbon, Aramaion (Araba), Donostian eta Gasteizen, hurrenez hurren. Esleitutako funtsak: 625.000 euro.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/12/15

Euskadiko merkataritzaren, ostalaritzaren eta turismoaren sektoreetan enpresen jarraitutasuna errazteko Berriz Enpresa programaren jarraitutasuna, enpresen transmisioa modu neutral, garden eta fidagarrian erraztea du helburu, ekintzaileei abian dauden negozioetan sartzeko aukera eskaintzeko. Programaren hasieratik 1.2098 pertsona ekintzaile atxiki zaizkio programari.

Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/01

Ikasleen nazioarteko mugikortasuneko programak dituzten eta Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden unibertsitateei eta goi-mailako arte eta kirol irakaskuntzen ikastetxeei diru-laguntzak emateko programa
2020-2021 ikasturterako deialdia (1.850.000.- €) (2020/12/01)
Esleipena, 2020-2021 ikasturtea (2021/04/07)
2021/04/23
Cambridgeko Unibertsitateko (Erresuma Batua) Clare Hall Collegen ikertzaile bisitari gisako egonaldia finantzatzeko  laguntza
2021-2022 ikasturterako deialdia  (67.820.-€) (2021/04/23)
2021-2022ko esleipena
2021/10/29

Ikasleen nazioarteko mugikortasuneko programak dituzten eta Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden unibertsitateei eta goi-mailako arte eta kirol irakaskuntzen ikastetxeei diru-laguntzak emateko programa
2021-2022 deialdia (2.200.000.-€)(2021/10/29)
Esleipena, 2021-2022 ikasturtea (2022/04/22)