Euskadi.eus

Haurrak eta adingabeak

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/12
Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuan aurreikusitako laguntza-programa.
2021eko Deialdia
2021/09/28 Euskadiko Enplegurako Berrikuntza Zentroen sarea aurkeztu da. Europar Batasuneko MRR funtsekin finantzatutako azpiegitura da, eta laneratzea eta kalitatezko enplegua sustatzen dituzten proiektu berritzaileak bultzatu nahi ditu.
2022/03/01

Erabaki-proposamena, Euskal Autonomia Erkidegoan enplegurako orientazio -ekintzailetza-, laguntza- eta berrikuntzazentroen jarduera kudeatzeko aldi baterako programa bat sortzekoa. Enplegurako Berrikuntza Zentroen sarerako giza baliabideen zuzkidura onartu da. Hamar plaza horiek Europar Batasuneko MRR funtsen kargura finantzatuko dira, eta Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak kudeatuko ditu.

2022/03/15
Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuan aurreikusitako laguntza-programa.

Lana eta familia bateragarri egiteko laguntzak finantzatzeko programaren 2022ko deialdia. 1.500 pertsona inguru kontratatzea aurreikusten da. Laguntza horien bidez, seme-alabak edo mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten langileak ordeztu nahi dira. Diruz lagunduko da bai langabe gisa izena emanda dauden pertsonak kontratatzea, bai lanaldi partzialerako kontratatutako langileen lanaldia luzatzea.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/31
Seme-alabak dituzten familien onurarako diru-laguntzen jarduera-programa.
2021eko aurrekontu-zuzkiduraren iragarkia (26.935.600.- €) (2021/05/31). Informazio gehiago.
2022/03/09
Seme-alabak dituzten familien onurarako diru-laguntzen jarduera-programa.

2022ko aurrekontu-zuzkiduraren iragarkia (25.036.200.-€.) (2022/03/09)

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/01/01 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera, guraso bakoitzak 16 asteko ordaindutako baimena izango du adingabeak zaintzeko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/22 Ikasturtean zehar 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntza-programa. Laguntza-ildo berri bat2021eko deialdia. (3.000.000.- €)
2021/03/19 Jarri zen martxan, Kontziliaren webgunea, norberaren bizitza, familia eta lana uztartzeari buruzko informazio guztia ezagutzeko gunea. Azken helburua da bai enpresek bai langileek gai horri buruz ezarritako guztiaren berri izatea, banakako online kontsultak egiteko aukera eskainiz.
2021/05/31
Lana eta familia bateragarri egiteko laguntza-programa, urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 1. artikuluaren a), b) eta d) letretan aurreikusitakoak: a) seme-alabak zaintzeko lan-eszedentzian edo lanaldi-murrizketan dauden langileentzako laguntzak; b) Mendekotasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senideak zaintzeko eszedentzian edo lanaldi-murrizketan dauden langileentzako laguntzak eta c) 3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzak.
2021eko aurrekontu-zuzkiduraren iragarkia. (37.016.082.-€) (2021/05/31). Informazio gehiago.
2022/03/09
Lana eta familia bateragarri egiteko laguntza-programa, urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 1. artikuluaren a), b) eta d) letretan aurreikusitakoak: a) seme-alabak zaintzeko lan-eszedentzian edo lanaldi-murrizketan dauden langileentzako laguntzak; b) Mendekotasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senideak zaintzeko eszedentzian edo lanaldi-murrizketan dauden langileentzako laguntzak eta c) 3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzak.
2022ko aurrekontu-zuzkiduraren iragarkia (34.678.250.-€) (2022/03/09)
2022/07/19

EAEko erakundeei zuzendutako dirulaguntzak, bizitza pertsonala, familia eta lana bateragarri egiteko egoeraren diagnostikoa eta ekintza-plana egiteko (kontziliazioa sustatzeko). Dirulaguntza lerro berria.

2022ko deialdia (392.857,15.-€) (2022/07/19). Informazio gehiago.

2022/09/07

102/2022 Dekretua, irailaren 7koa, 14 urtetik beherako seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzena. Informazio gehiago. (4.000.000.- €)

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/09/30 Sailak abian jarritako haur eta nerabeen udal-partaidetzarako sistema iraunkorrak ezartzeko proiektu pilotuaren esparruan, dinamizazio-jardunaldi bat egin da, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hemezortzi udaletako ordezkariak bertan direla.
2022/11/23 Eusko Jaurlaritzak “HaurEkin” udalerrien sarea sustatzen du, toki-bizitzan haur eta nerabeen parte-hartzea bultzatzeko. Sarea Innobasquek sortu du eta, orain, Familia eta Haurren Zuzendaritzak ere kudeatzen du. Euskadiko 16 udalerri ditu sareak, EAEko biztanleriaren ia heren bat hartzen du.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/11/26 Eusko Jaurlaritzak familientzako adin-tarteen araberako gida batzuk egin ditu sare sozialen eta teknologia berrien erabilerari buruz.
2022/01/22 Familia Bitartekaritzako Zerbitzuak 13.395 pertsonari eman zien arreta, guztira, 2021ean. Eusko Jaurlaritzak sustatzen duen doako zerbitzu publikoak, hala, 2020ko zifrei eutsi die.
2022/05/13 Barnahus bat kudeatzeko programa pilotua abian jartzea –edo arreta integraleko zentro eredugarria, haur edo nerabeentzako sexu-abusu kasu batean parte hartzen duten sail guztiak etxe berean koordinatu eta lan egiten duena biktimari laguntzeko (2021/11/16).
Barnahus programa pilotuaren talde eragilea zerbitzua emateko lokalean batu da. Programa hori Islandiako eredu bat da, sexu-indarkeriaren biktima diren adingabeei arreta integrala ematekoa
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/09/09 Zeuk esan, haurtzarorako eta nerabezarorako laguntza zerbitzuaren web gunean Adintxikikoak teknologia berriak modu seguruan garatzeko espazioa garatu da. Bertan Safer Internet Day txapelketatik eratorritako materialeak eta gaiaren inguruko gidak txertatzen dira.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/06/15 Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek eta EUDELek egoera ahulean dauden adingabe eta gazteak gizarteratzeko eta laneratzeko Euskarri Estrategia bateratu dute. 12 lehentasun definitu ditu zeharkako ardatz batekin: laguntza-puntuak eskaintzea (Euskarri); eta helburu nagusi bat: bizitza autonomoko proiektuak bultzatzea. Tutoretzapeko adingabeen kasuan, laguntza-puntu estrategikoak hiru kontzeptutan definitzen dira: etxea, Orientazioa eta Prestakuntza. Iraungitako gazteen kasuan, honako hauek dira laguntza-puntu horiek: gizarteratzea eta laneratzea, Etxebizitza eta Bizigaia. Erakundeei dagokie laguntza-puntu horiek erraztea, eta adingabeei eta gazteei, kontratu baten bidez, eskubideen eta betebeharren konpromisoa hartzea. Gaur eratu da Lehendakaritzan Erakunde arteko Lan Mahaia, bere aurreikuspenen bultzada eta kudeaketa koordinatuko duena.
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/69972-euskal gobernua-foru-aldundiak-eudel-ponen-komun-estrategia-euskarri-inklusioa-soziolaboral-adingabeak-egoera-zaurgarria
2021/11/10 Eusko Jaurlaritzak bi hitzarmen onartzen ditu: bata Ceutako Hiri Autonomoarekin eta bestea Kanarietako Autonomia Erkidegoarekin, lurralde arteko lekualdaketari eta inoren kargura ez dauden adingabe migratzaileak babesteari buruzko jarduerak koordinatzeko. Kanaria Handiko Las Palmasen egin zen Migrazio Atlantikoen Topaketan parte hartu zen, Kanarietako eta Eusko Jaurlaritzako gobernuek batera antolatuta. Balioan jartzen dira SHARE proposamena, Euskadira iristen diren iragaitzazko migratzaileei eskaintzen zaizkien erantzunak, Euskarri estrategia, Babes Komunitarioa eta Migraziorako Euskal Itun Soziala. Horiek guztiak Europar Batasuna abian jartzen ari den jardueren abangoardiako ekimenak dira.
2022/05/26 Lehendakaria Ukrainako errefuxiatuei harrera egiteko Mahaiaren buru izan da. Bilera honen helburua izan da Ukrainaren inbasioaren ondorioz lekualdatutako pertsonei harrera egiteko Euskadiko Lehen Kontingentzia Plana” partekatzea (10/03/2022).
Eusko Jaurlaritzak eta EAEn diharduten Txernobyleko umeei harrera egiteko lau elkarteek eskaera bat bidali diote Espainiako Gobernuari, korridore humanitario bat sortu dadin bultzatzeko, Txernobyleko eremutik EAEko harrera-familiek aldarrikatzen dituzten adingabeak irten ahal izateko (2022/03/16).
Eusko Jaurlaritzaren Ukrainako errefuxiatuei harrera egiteko Jarraipen Mahaiak bigarren Kontingentzia Plana aktibatu du (2022/03/31).
Ukrainako errefuxiatuei harrera egiteko Jarraipen-mahaiak erabaki du  egungo kontingentzia- plana luzatzea (2022/04/27).
Ukrainako Jarraipen Mahaiak akordio bat bidaliko dio Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioari. Akordio horren bidez, beren herrialdearen inbasiotik ihesi Euskadira iritsi diren ukrainarrak hartzeko etxebizitza-parkea desblokeatu nahi da.
2022/07/26 Eusko Jaurlaritzak Isuri Funtsa aktibatu du, Euskadin Ukrainako inbasioa dela eta sortu diren premiei erantzuteko. Isuri Funtsak bi lan-ildo izango ditu, eta 15,1 milioi euroko aurrekontua (2022/05/02).
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak (GLL) handitzea onartu da. Laguntza horiek Isuri Funtsetik datoz, Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei aurre egiteko sortu zen Funtsa alegia (3.500.000.-€) (2022/07/26).
Gurutze Gorriari dirulaguntza zuzen bat eman zaio “Pobrezia energetikoa: oinarrizko premiei premiazko arreta” proeiktua finantzazteko. Ukrainako inbasioak eragindako ondorioei aurre egiteko erreskaterako Isuri funtsean aurreikusita dago kopuru hau. (200.000.-€) (2022/07/26).

Agintzari-Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social sozietateari zuzeneko dirulaguntza bat eman zaio Aukerak Suspertzen Ucrania programarako. Programa hori bertako herrialdeko gerraren ondorioz Euskadira iritsi diren Ukrainako haur eta nerabeei zuzenduta dago. (300.000.- €) (2022/07/26).

Bilboko Elizbarrutiko Caritasi (1.004.050.- €), Donostiako Elizbarrutiko Caritasi (1.496.000.- €) eta Gasteizko Elizbarrutiko Caritasi (499.950.- €) zuzeneko dirulaguntzak eman zaizkie, azken Sarea Indartzen-Ukraina programa garatzeko (GUZTIRA: 3.000.000.-€)


2022/07/26

Zuzeneko dirulaguntza eman zaio Galdakaoko Boluntarioen Gizarte Elkarteari (G.B.G.E.), CKE Zubia 2022 proiektua garatzeko (inklusio-eremua eta zubi humanitarioa). (125.800.- €)

2022/11/08

Dirulaguntza zuzen bat eman zaio Peñascal S. Coop. sozietateari ematekoa, Euskadin familia-laguntzarako sarerik ez duten migratzaile gazteak gizarteratzeko eta helduarora igarotzeko prozesuak bultzatzeko ibilbide pertsonalizatuak eta integralak prestatzeko "Irauli" programa pilotua finantzatzeko, eta programa hori jasotzeko berme erreala eratu beharretik salbuestekoa.
(2.100.000.-€)

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/21 Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak Atzerritarrei buruzko Erregelamendu berri bat prestatu du, erakunde publiko baten tutoretzapeko inoren kargura ez dauden adingabe atzerritarren dokumentazioa eragozten duten oztopoak kentzeko eta adin-nagusitasunera iristen diren unean adingabe horientzako egoitza-erregimen propioa diseinatzeko. Eusko Jaurlaritzak egindako ekarpenak jasotzen ditu dokumentu honek. Ildo horretan, azpimarratzekoak dira Jaurlaritzak haur migratzaileak babesteko bultzatzen dituen proiektuak. Euskadik bere lanari Estatuan aitzindari izaera ematen dioten ekimenak garatzen ditu: babes Komunitarioko eta Gizarte Mentoretzako programak berrikuntzaren adibide gisa. Testua oso ona da eta aldaketa premiazkoa bezain premiazkoa zen
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/09/29

Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako sailburuak eta Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariak Senatuaren txosteneko akordioen jarraipena eta ebaluazioa egiteko batzorde berezian agerraldia egin zuten. Akordio horiek Estatuko Itunaren esparruan onartutako genero-indarkeriaren aurkako estrategiei buruzkoak dira. Besteak beste, sailburuak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen aldaketa iragarri zuen. Aldaketa horren bidez, adostasunez, berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako herri-politika eta -ituna ahalbidetu nahi dira.

2021/07/05 Berdintasunerako Sailarteko Batzordea bildu da. Batzorde hori exekutiboan emakumeen eta gizonen berdintasunerako politikak bultzatzeko eta koordinatzeko. Bertan, sailek beren berdintasun-planak aurkeztu dituzte eta horien, Emakunderen eta EAEko Administrazio Publikoa osatzen duten beste erakunde autonomo eta erakunde publikoen berdintasun-arloko jarraipena berrikusi da.
2021/09/22 Sexu-esplotaziorako emakumeen eta neskatoen salerosketaren aurkako Mahaia bildu da, ordezkaritza instituzionalarekin  bai eta  Emakunde /  Emakumearen Euskal Erakundeak koordinatzen dituen gizarte-eragileen ordezkaritzarekin. Akordio garrantzitsuak hartu dira; besteak beste, Jaurlaritzaren (Emakunderen bidez) eta hiru foru-aldundien artean talde espezifiko bat sortzea, kasuak bideratzeko protokolo bat ezartzeko, besteak beste.
2021/11/11 Emakundek Berdintasunerako Konferentzia Sektorialaren lehen aurrez aurreko bileran parte hartu du pandemiaren ondoren. Bileran, Genero-indarkeriaren aurkako Estatu Ituna blindatzeko eskatu da, besteak beste, Indarkeria Matxistaren aurkako Hobekuntza eta Modernizazio Planaren premiazko neurrien katalogoa eta Estatu Itunaren funtsak aztertu dira.
2021/11/17 Emakume Biktimei Arreta Hobetzeko Erakunde arteko Akordioaren Jarraipen Batzordearen bilera: hogei urte Akordioak sistematizatu egin zuen indarkeriaren biktima diren emakumeei harrera hobea egiteko erakundeen arteko lankidetza Euskadin
2022/01/21 Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak erakundeen arteko lankidetza indartu dute, genero-indarkeriaren biktimei telefono bidez ematen zaien arreta hobetzeko.(2021/10/29)
Bilera Berdintasuneko ministroarekin, indarkeria matxistaren biktimei laguntzeko telefono-zerbitzuetarako eta sexu-indarkeriaren biktimei arreta integrala emateko zentroetarako bi administrazioek sinatutako lankidetza-hitzarmena berritzeko.
2022/11/03 Osasun arloko profesionalen prestakuntzarako saioa antolatu dute Emakundek eta Osakidetzak sexu-esplotaziorako emakume eta nesken salerosketa prebenitzeko. Profesionalen prestakuntza diseinatzeko eta emateko erabakia Sexu-esplotaziorako emakumeen eta nesken salerosketaren aurkako Mahaian adostu zen.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/27

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak iragarri zuen luzatu egingo zirela Berriztu Hezkuntza Elkartearekin eta Euskadiko Birgizarteratze Institutuarekin adingabe eta gazte arau-hausleen gizarteratzea sustatzeko sinatutako hitzarmenak. Erakunde horiek pertsona horientzako egoitza-harrerako zentroak dituzte Bilbon, Aramaion (Araba), Donostian eta Gasteizen, hurrenez hurren. Esleitutako funtsak: 625.000 euro.

2022/12/13 Berriztu Hezkuntza Elkartearekin sinatutako hitzarmenak 2023rako luzatu dira, Uribarri ikastetxean (Araban) eta Bilboko Autonomia Egoitzan (Bizkaian) adingabe eta gazteei zuzendutako egoitza-harrera- eta gizarteratze-neurriak gauzatzeko, eta Gipuzkoan ingurune irekiko neurriak gauzatzeko.
2022/12/20

Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Sailak hitzarmenak sinatu ditu GAZTAROAN ekin, IRSEARABA eta BERRIZTU elkarteekin, delituak egin dituzten adingabeen egoitza-harrera eta gizarteratzea lortzeko. Emandako funtsak 1.585.224 eurokoak dira. (2020/10/06)

Zenbait erakunderekin eta hezkuntza-elkarterekin sinatutako lankidetza-hitzarmenak 2023. urterako luzatuko dira, Euskadiko hiru lurraldeetan adingabeen babespeko zentroetan asistentzia-neurriak emateko; kostua, guztira, 7.794.371 eurokoa izango da.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/09/06 KREI-IVAC-ek zentruen ebaluazioa egiten du modu periodikoan.