Euskadi.eus

Berdintasuna

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/14
Komunikabideetan eta sare sozialetan kanpaina egitea, emakumeek gizonek baino gutxiago kobratzea eragiten duten egoerak salatzera animatzeko, eta gogorarazi du pandemiak ez duela aitzakia izan behar soldata-arrakala hori normalizatzeko.
2021/02/22 'Balio bereko lana' gida berrargitaratu da, enpleguak genero-alborapenik gabe identifikatzen dituen argitalpena. Gida hori aitzindaria da herrialde osoan, eta dagoeneko bidali zaie eragile sozial eta ekonomikoei, Eusko Legebiltzarreko taldeei, Lan Ministerioari eta gainerako gobernu autonomikoei.
2022/03/07 50 langile baino gehiagoko enpresetan berdintasun-planak ezartzeko betebeharra betetzen dela zaintzea, bereziki Lan Ikuskaritzaren bidez eta gizarte-eragileen artean prestakuntza sustatuz
2022/11/08 Enpresek berdintasun-batzordeetan parte hartuko duten pertsonak prestatu eta trebatzeko eta berdintasun-planak garatzeko laguntza-programa. (150.000.- €)
2023/02/14 20/2023 Dekretua, otsailaren 14koa, Euskal Autonomia Erkidegoko laneko hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistroari eta gordailuari buruzko Dekretua aldatzen duena. Helburua da Enpresen Berdintasun Planen Erregistroa Euskal Autonomia Erkidegoko lan-agintaritzaren mendeko lan-hitzarmen eta -akordio kolektiboen Erregistroaren zati gisa sartzea, eta denboraren poderioz zaharkituta geratu diren arau-erreferentziak eguneratzea.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/12
Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuan aurreikusitako laguntza-programa.
2021eko Deialdia
2021/09/28 Euskadiko Enplegurako Berrikuntza Zentroen sarea aurkeztu da. Europar Batasuneko MRR funtsekin finantzatutako azpiegitura da, eta laneratzea eta kalitatezko enplegua sustatzen dituzten proiektu berritzaileak bultzatu nahi ditu.
2022/03/01

Erabaki-proposamena, Euskal Autonomia Erkidegoan enplegurako orientazio -ekintzailetza-, laguntza- eta berrikuntzazentroen jarduera kudeatzeko aldi baterako programa bat sortzekoa. Enplegurako Berrikuntza Zentroen sarerako giza baliabideen zuzkidura onartu da. Hamar plaza horiek Europar Batasuneko MRR funtsen kargura finantzatuko dira, eta Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak kudeatuko ditu.

2022/03/15
Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuan aurreikusitako laguntza-programa.

Lana eta familia bateragarri egiteko laguntzak finantzatzeko programaren 2022ko deialdia. 1.500 pertsona inguru kontratatzea aurreikusten da. Laguntza horien bidez, seme-alabak edo mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten langileak ordeztu nahi dira. Diruz lagunduko da bai langabe gisa izena emanda dauden pertsonak kontratatzea, bai lanaldi partzialerako kontratatutako langileen lanaldia luzatzea.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/09/29 Gizarte Elkarrizketako Mahaiko Enplegu Taldearen akordioa, LTEEen osagarria luzatzeko. Akordio horren arabera, 150 euroko osagarria jasoko dute LBEren bat eskuratzeko unean urtean 20.000 euro edo gutxiagoko kotizazio-oinarria duten langileek. Akordio honek urtarrilaren 31ra arte lan-erregulazioko espediente baten eraginpean dauden langileei eragingo die, ezinbesteko kasu batean zein arrazoi ekonomiko, tekniko, antolamenduzko edo produktiboengatik.
2021/01/27
Elkarrizketa Sozialeko Mahaiaren erabakia, langabezian dauden metaleko langileak birkokatzeko euskal plan bat egiteko. Lana galdu duten langileak birkualifikatzeko eta birkokatzeko programa pilotua da. Finantzatzeko, baliabideak eskatzen zaizkio Globalizaziora Atxikitzeko Europako Funtsari (GEEF).
2021/01/27
Gizarte Elkarrizketako Mahaiaren erabakia, erakundeen osagarria hirugarren aldiz luzatzen duena. 150 euroko osagarria jasoko dute Erte bat bereganatzeko unean urtean 20.000 euroko edo hortik beherako kotizazio-oinarria duten langileek. Hitzarmen honek urtarrilaren 31ra arte enplegu-erregulazioko espediente baten eraginpean dauden langileei eragiten die, ezinbesteko arrazoiengatik edo arrazoi ekonomiko, tekniko, antolamenduzko edo produktiboengatik.
2022/02/22

EAEko egoeraren diagnostikoan jasotako datuen arabera, soldata-arrakala bost puntu jaitsi da Euskadin 2016tik. Urteko irabazia kontuan hartuz gero, EAEn % 19,5eko soldata-arraila dago (6.331,55 €), 2016an baino 4,9 puntu gutxiago ( % 24,4). Ordu bakoitzeko irabazia aztertuz gero, Europar Batasunak egiten duen bezala, soldata-arrakala ia 5 puntu jaitsi da 2016arekin alderatuta, 2016ko % 14,3tik 2019ko % 9,5era.

2022/03/29

Sektore estrategikoetan, pertsonen zaintzan eta despopulazio-arriskuan dauden eremuetan biztanleria aktiboaren kualifikazio- eta birkualifikazio-ekintzen garapena diruz laguntzeko laguntza porgrama. Diru-laguntza horiek Europar Batasunak finantzatzen ditu, Next Generation Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan. (3.300.000.- €)

2022/06/22 Soldata Arrakalari buruzko I. Kongresua. Bertan desberdintasun hori eragiten duten arrazoiak aztertu eta hausnartu dira, eta berdintasuna eta talentua enpresaren lehiakortasun-faktore gisa jorratu dira, besteak beste.
2022/07/01 Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (HABE) arteko kudeaketa-gomendioari buruzko akordioa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak programatutako edo baimendutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten langabeei eta landunei zuzendutako euskarazko hizkuntza-gaikuntzako ikastaroak egiteko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/09 Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin sinatu beharreko jarduera-protokolo orokorra, enpleguaren, gizarteratzearen eta laneratzearen eta garapen ekonomikoaren arloan. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemak, enplegu-sistemak eta diru-sarrerak bermatzeko sistemak eskaintzen duten arreta hobetu nahi da, eta eraginkortasun eta efizientzia handiagoa lortu ekonomia-sustapenari, enpresa-sarearen produktibitateari, enpleguari, ekintzailetzari, enpresa-espirituari eta gizarte-politikei lotutako gobernu-ekintzan, Bizkaiko Lurralde Historikoan.
2021/06/15
2022/03/15

Erabakia, Suspertze,

Transformazio eta Erresilientzia Planaren (MRR) esparruan gizarteratzeko proiektu pilotuak kudeatzeko aldi baterako programa bat sortzeko, Enpleguko eta prestakuntzako zazpi teknikari kontratatzea aurreikusten duela
2022/09/27 Enplegurako eta inklusiorako jarduerak kudeatu, gauzatu eta jarraitzeko aldi baterako indartze- programa bat sortzekoa Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritzaren jardun- premia berrietatik abiatuta.
2022/12/27 2022-2026 Inklusiorako V. Euskal plana onartzen da. Inklusioarekin lotutako politiketan gertatu behar diren eraldaketa eta aurrerapen nagusiak adostasunez lehenesteko eta euskal biztanleriaren egoeran gertatu behar diren aldaketak elkarrekin definitzeko ahalegina eskatzen duten erronkak eta emaitza batzuk ezartzen ditu.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/09/13
Hirigintza inklusiboaren gaineko dirulaguntza-programa. laguntza horien helburua da udal-mailako plangintzan eta hirigintzan genero-ikuspegia txertatzea, eta, besteak beste, gizonek eta emakumeek lurraldeko baliabide eta ekipamenduak eskuratzeko berdintasuna bermatzea eta espazio publikoetan emakumeen segurtasuna handitzea
2021eko deialdia. Informazio gehiago. (2021/09/13)
2022/05/24
Hirigintza inklusiboaren gaineko dirulaguntza-programa. laguntza horien helburua da udal-mailako plangintzan eta hirigintzan genero-ikuspegia txertatzea, eta, besteak beste, gizonek eta emakumeek lurraldeko baliabide eta ekipamenduak eskuratzeko berdintasuna bermatzea eta espazio publikoetan emakumeen segurtasuna handitzea
2022ko deialdia. Informazio gehiago.
2022ko esleipena. (2022/11/04)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2023/03/10 Zero Plus plana gauzatze operatiboan. Etxebizitza-parke publikorako energia-kudeatzaile propioa sortzeko aukera E-Lagun proiektu pilotuarekin amaitu beharreko erabakia da, Saila bera, Alokabide eta AVS Euskadi elkarlanean ari baitira garatzen, 2.000 etxebizitzako laginari buruzoperatiboa abain.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/01/01 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera, guraso bakoitzak 16 asteko ordaindutako baimena izango du adingabeak zaintzeko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/22 Ikasturtean zehar 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntza-programa. Laguntza-ildo berri bat2021eko deialdia. (3.000.000.- €)
2021/03/19 Jarri zen martxan, Kontziliaren webgunea, norberaren bizitza, familia eta lana uztartzeari buruzko informazio guztia ezagutzeko gunea. Azken helburua da bai enpresek bai langileek gai horri buruz ezarritako guztiaren berri izatea, banakako online kontsultak egiteko aukera eskainiz.
2021/05/31
Lana eta familia bateragarri egiteko laguntza-programa, urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 1. artikuluaren a), b) eta d) letretan aurreikusitakoak: a) seme-alabak zaintzeko lan-eszedentzian edo lanaldi-murrizketan dauden langileentzako laguntzak; b) Mendekotasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senideak zaintzeko eszedentzian edo lanaldi-murrizketan dauden langileentzako laguntzak eta c) 3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzak.
2021eko aurrekontu-zuzkiduraren iragarkia. (37.016.082.-€) (2021/05/31). Informazio gehiago.
2022/03/09
Lana eta familia bateragarri egiteko laguntza-programa, urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 1. artikuluaren a), b) eta d) letretan aurreikusitakoak: a) seme-alabak zaintzeko lan-eszedentzian edo lanaldi-murrizketan dauden langileentzako laguntzak; b) Mendekotasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senideak zaintzeko eszedentzian edo lanaldi-murrizketan dauden langileentzako laguntzak eta c) 3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzak.
2022ko aurrekontu-zuzkiduraren iragarkia (34.678.250.-€) (2022/03/09)
2022/07/19

EAEko erakundeei zuzendutako dirulaguntzak, bizitza pertsonala, familia eta lana bateragarri egiteko egoeraren diagnostikoa eta ekintza-plana egiteko (kontziliazioa sustatzeko). Dirulaguntza lerro berria.

2022ko deialdia (392.857,15.-€) (2022/07/19). Informazio gehiago.

2022/09/07

102/2022 Dekretua, irailaren 7koa, 14 urtetik beherako seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzena. Informazio gehiago. (4.000.000.- €)

Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/17

Jaurlaritzak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea bigarrenez aldatzeko lege-proiektua onartu du.

Eusko Legebiltzarrak honako lege hau onartu zuen: 1/2022 Legea, martxoaren 3koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketa egitekoa.

2020/12/28
Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri, koadrila eta mankomunitateei zuzendutako dirulaguntza-programa. Dirulaguntza horiek emakume eta gizonen berdintasunari buruzko diagnostikoak egiteko eta/edo berdintasunerako planak prestatu eta ebaluatzeko behar den laguntza teknikoa emateko bideratuko dira.
2021eko deialdia (800.000.-€) (2020/12/28). Informazio gehiago.
2021eko deialdiaren esleipena (493.904,10.-€) (2021/06/02).
2021/03/22 Saileko sailburuak "Local and Regional Governments at the Forefront of Women Empowerment" (Tokiko eta eskualdeko gobernuak emakumeak ahalduntzeko abangoardian) ekitaldian parte hartu zuen.
2021/03/25

Emakundek / Emakundearen Euskal Erakundea, Emakumearen Batzorde Juridiko eta Sozialaren (CSW) ekitaldi ofizial batean parte hartu du. NBEk antolatutako ekitaldian batzorde horren 60. edizioan herrialdeentzat ezarritako helburuak berrikusi dira eta bere berdintasun-politikak azaldu ditu munduko herrialde guztietako ordezkaritzen aurrean.

2021/06/01 Emakumeen Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordea bildu da, Emakunde/Emakumearen Euskal Erakundeak bultzatutako organoa, eta administrazio autonomikoak, foru-administrazioak eta toki-administrazioak berdintasunaren arloan garatzen dituzten politikak eta programak koordinatzeaz arduratzen da. Besteak beste, berdintasun-politiketako kalitate-estandarren inguruan eta horien koordinazioa hobetzeko egiten ari den lanaren berri eman da, bai eta Generation Equality ekimenaren berri ere. Ekimen horren bidez, berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako herri-itun handi bat lortu nahi da. Euskal erakundeek lankidetza estutu dute Berdintasunerako Legea aldatzeko erronkaren aurrean.
2021/06/14 Emakunderen Zuzendaritza Kontseilua bildu da. Jaurlaritzak eta euskal erakunde guztiek berdintasunarekin eta indarkeria matxistaren aurka eta indarkeria bikariotik eratorritakoarekin duten konpromisoa berretsi da, baita berdintasun-politikak indartzearekin eta zeharka bultzatzearekin ere, Berdintasunerako Legearen aldaketa onartzeak dakarren erronka azpimarratuz. EAEko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko Zifrak 2020 txostena, EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana betez botere publikoek egindako jardueren memoria eta Emakunderen 2020 memoria aurkeztu dira. Era berean, Berdintasunerako Legearen aldaketaren izapidetze-egoeraren berri eman da.
2021/12/21
Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri, koadrila eta mankomunitateei zuzendutako dirulaguntza-programa. Dirulaguntza horiek emakume eta gizonen berdintasunari buruzko diagnostikoak egiteko eta/edo berdintasunerako planak prestatu eta ebaluatzeko behar den laguntza teknikoa emateko bideratuko dira.
2022ko deialdia (500.000.- €) (2021/12/07).
2022ko deialdiaren esleipena (2022/09/23)
2022/03/23 Eusko Jaurlaritzak, Itsas eta Periferiako Eskualdeen Konferentziako (CRPM) Genero Lantaldearekin lankidetzan, “The gender perspective in climate change: the role of the European regions” mundu-ekitaldia antolatu du. Ekitaldia Nazio Batuen Emakumearen  Batzorde Juridiko eta Sozialaren (CSW) 66. programa ofizialaren barne antoluta da, ekitaldi paralelo bat bezala. CSW66 New Yorken egin da eta urteko berdintasunari buruzko munduko topaketarik garrantzitsuena da.
2022/04/18 600 pertsona baino gehiagok jarraitu dituzte Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitzetarako Legearen berri emateko Emakundek antolatutako aurkezpenak.
2022/04/29 Emakundek ezagutzera eman du Vienan egiten duen lan aintzindaria, EUDELekin eta euskal udalerriekin elkarlanean toki-eremuan berdintasun-politikak sustatzeko egiten duen lana bai eta kontratazio publikoan genero-ikuspegia txertatzeko egiten duena ere. Emakundek berdintasunaren aldeko hiriei buruzko #GenderEqualCities nazioarteko mintegian parte hartu du. Mintegi hori URBACT programa europarraren esparruan antolatu zen, eta hiri-garapen iraunkorra sustatzeko herrialdeen arteko trukea eta ikaskuntza ditu helburu.
2022/05/30 Emakundek toki-eremuan berdintasun-politikak sustatzeko egiten duen lan aitzindaria ezagutarazi du, EUDELekin eta EAEko udalekin lankidetzan. Zehazki, tokiko gobernuetan berdintasunari buruzko nazioarteko jardunbide egokiei buruzko online mintegian parte hartu du. Torino Cittá per le Donne-k antolatu du mintegia, eta Turingo Udalak babestu du.
2022/06/08

Emakundeko Zuzendaritza Kontseiluko bilera eginda. Bertan Lehendakariak Euskadin berdintasunaren aurrerapena bizkortzea ahalbidetuko duten bi tresna nabarmendu ditu, hala nola, Berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitzaren aldeko Legea eta honen hedapena, eta, bestetik, Berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitzetarako Herri Ituna. Gainera, EAEko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko zifrak, 2021 txostena onartu da.

2022/06/17 Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak hiri jasangarriei buruzko URBACT City Festival 2022 (#URBACTfest) nazioarteko topaketan parte hartu zuen Pantin-en (Paris Handian). Mintegi hori URBACT programa europarraren esparruan antolatu zen, hiri-garapen iraunkorra sustatzeko herrialdeen arteko trukea eta ikaskuntza helburu zituelarik. Emakundek ezagutzera eman du egiten duen lan aintzindaria, EUDELekin eta euskal udalerriekin elkarlanean toki-eremuan berdintasun-politikak sustatzeko egiten duen lana bai eta kontratazio publikoan eta hirigintzaren eta ingurugiroaren eremuan, beste erakunde batzuekin lankidetzan, genero-ikuspegia txertatzeko egiten duena ere.
2022/07/22 Berdintasunerako Sailarteko Batzordea indartu da. Lehen aldiz, berdintasun-unitatea duten erakunde autonomoek eta erakunde publikoek parte hartu dute bertan, Jaurlaritzako sailetako ordezkariez gain.
2022/10/11 Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2021.urteko Zifrei buruzko Txostena eta EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana gauzatzean botere publikoek izan duten jarduera-memoriaren berri izan du Gobernu Kontseiluak. Informazio gehiago.
2022/12/29
Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri, koadrila eta mankomunitateei zuzendutako dirulaguntza-programa. Dirulaguntza horiek emakume eta gizonen berdintasunari buruzko diagnostikoak egiteko eta/edo berdintasunerako planak prestatu eta ebaluatzeko behar den laguntza teknikoa emateko bideratuko dira.

Convocatoria 2023 (500.000.-€) (2022/12/29). Informazio gehiago.

2023/02/28 Legegintzako Dekretua, Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duena.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/24 Gobernuak azaroaren 25eko Adierazpen Instituzionala onartu zuen "Emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna" dela-eta, indarkeria sexistaren adierazpen guztien gaitzespen irmoa adieraziz eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizarte baterantz aurrera egiten jarraitzeko konpromiso irmoa erakutsiz, bereziki COVID-19ak sortutako krisia eta haren ondorioak kontuan hartuta.
2021/04/16 Eusko Legebiltzarrean iragarri zen Euskadik, Emakunderen bidez, Generation Equality ekimenean parte hartuko duela. Proiektu hori NBE Emakumeak erakundeak diseinatu du, Beijingeko Emakumeen IV. Mundu Konferentziaren 25. urteurrena ospatzeko. Nazioarteko ekimen horren helburua da munduko konferentzian parte hartu zuten emakumeen ondarea belaunaldi berriek jasotzea, etorkizunean berdintasunak aurrera egingo duela bermatzeko modu gisa.
2021/04/26 Euskadin Berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako Itun Sozial eta Herritarraren lehen proiektua aurkeztu zen, eta ekitaldi horretan euskal gizarteko eragile sozial, politiko eta ekonomiko ugarik parte hartu zuten. Ekimen hori NBE Emakumeak erakundeak Beijingeko Emakumeen IV. Mundu Konferentziaren 25. urteurrena ospatzeko diseinatutako Generation equality nazioarteko proiektuaren barruan kokatzen da, eta helburua da belaunaldi berriek jasotzea mundu mailako konferentzian parte hartu zuten emakumeen ondarea, etorkizunean berdintasunaren aurrerapena bermatzeko modu gisa.
2021/06/03 Emakunde / Emakumearen Euskal Erakundeak NBE Emakumeak erakundeak Beijingeko Emakumeen IV. Mundu Konferentziaren 25. urteurrena ospatzeko diseinatutako "Generation equality" nazioarteko proiektua aurkeztu eta zabaltzeko faseari ekin dio. Proiektu horren bidez, Berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako Euskadiko Itun Sozial eta Herritarra lortu nahi da.
2021/10/19 NBE Emakumeak erakundeak diseinatu du Generation Equality ekimena, Beijingeko Emakumeen IV. Mundu Konferentziaren 25. urteurrena ospatzeko. Emakundek Euskadin bultzatzen du, eta dagoeneko ehun euskal erakunde inguruk hartzen dute parte.
2021/11/23 Azaroaren 25eko adierazpen instituzionala. “Emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna”. Gobernuak gaitzespen irmoa adierazi du indarkeria sexistaren adierazpen guztien aurrean, eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizarte baterantz aurrera egiteko konpromisoa hartu du.
2021/12/15 Emakunderen Generation Equality ekimenean konprometitutako erakundeek berdintasuna sustatzeko esperientzia batzuk aurkeztu dituzte. NBE Emakumeak erakundeak Beijingo Emakumeen IV. Mundu Konferentziaren 25. urteurrena ospatzeko diseinatu duen eta Emakundek Euskadin bultzatzen duen "Generation Equality" ekimenak ehun euskal erakunde ingururen parte-hartzea du: Udalak, ikastetxeak, enpresak, elkarteak, sindikatuak, unibertsitateak.
2022/03/16 Euskadik Nazio Batuen Emakumearen Batzorde Juridiko eta Sozialean (CSW) Generation equality ekimenararekin bultzatzen ari den esperientzia aurkeztu du.
2022/06/15 Lehendakariak “Berdintasunaren eta indarkeriarik gabeko bizitzen aldeko Herri Ituna” aurkeztu du. Gainera, harekin bat egiteko eskatu dio euskal gizarte osoari.
2022/10/25 Indarkeria matxistaren biktima diren adineko emakumeek jasaten duten indarkeria detektatzeko eta haiei hasierako laguntza emateko gida aurkeztu zen. Suspergintza erakundeak prestatu du gida, Emakundek emandako dirulaguntza bati esker; eta EDE Fundazioak parte hartu du ere.
2022/11/22 Azaroaren 25eko adierazpen instituzionala, Emakumeen aurkako Indarkeria Matxista Ezabatzeko Nazioarteko Eguna. Eusko Jaurlaritzak gaitzespen irmoa adierazi du indarkeria matxistaren adierazpen guztien aurrean, eta beste erakunde batzuekin eta gizarte osoarekin koordinatuta lan egiten jarraitzeko konpromisoa hartu du, indarkeria desagerrarazteko bidean
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/09/29

Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako sailburuak eta Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariak Senatuaren txosteneko akordioen jarraipena eta ebaluazioa egiteko batzorde berezian agerraldia egin zuten. Akordio horiek Estatuko Itunaren esparruan onartutako genero-indarkeriaren aurkako estrategiei buruzkoak dira. Besteak beste, sailburuak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen aldaketa iragarri zuen. Aldaketa horren bidez, adostasunez, berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako herri-politika eta -ituna ahalbidetu nahi dira.

2021/07/05 Berdintasunerako Sailarteko Batzordea bildu da. Batzorde hori exekutiboan emakumeen eta gizonen berdintasunerako politikak bultzatzeko eta koordinatzeko. Bertan, sailek beren berdintasun-planak aurkeztu dituzte eta horien, Emakunderen eta EAEko Administrazio Publikoa osatzen duten beste erakunde autonomo eta erakunde publikoen berdintasun-arloko jarraipena berrikusi da.
2021/09/22 Sexu-esplotaziorako emakumeen eta neskatoen salerosketaren aurkako Mahaia bildu da, ordezkaritza instituzionalarekin  bai eta  Emakunde /  Emakumearen Euskal Erakundeak koordinatzen dituen gizarte-eragileen ordezkaritzarekin. Akordio garrantzitsuak hartu dira; besteak beste, Jaurlaritzaren (Emakunderen bidez) eta hiru foru-aldundien artean talde espezifiko bat sortzea, kasuak bideratzeko protokolo bat ezartzeko, besteak beste.
2021/11/11 Emakundek Berdintasunerako Konferentzia Sektorialaren lehen aurrez aurreko bileran parte hartu du pandemiaren ondoren. Bileran, Genero-indarkeriaren aurkako Estatu Ituna blindatzeko eskatu da, besteak beste, Indarkeria Matxistaren aurkako Hobekuntza eta Modernizazio Planaren premiazko neurrien katalogoa eta Estatu Itunaren funtsak aztertu dira.
2021/11/17 Emakume Biktimei Arreta Hobetzeko Erakunde arteko Akordioaren Jarraipen Batzordearen bilera: hogei urte Akordioak sistematizatu egin zuen indarkeriaren biktima diren emakumeei harrera hobea egiteko erakundeen arteko lankidetza Euskadin
2022/01/21 Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak erakundeen arteko lankidetza indartu dute, genero-indarkeriaren biktimei telefono bidez ematen zaien arreta hobetzeko.(2021/10/29)
Bilera Berdintasuneko ministroarekin, indarkeria matxistaren biktimei laguntzeko telefono-zerbitzuetarako eta sexu-indarkeriaren biktimei arreta integrala emateko zentroetarako bi administrazioek sinatutako lankidetza-hitzarmena berritzeko.
2022/11/03 Osasun arloko profesionalen prestakuntzarako saioa antolatu dute Emakundek eta Osakidetzak sexu-esplotaziorako emakume eta nesken salerosketa prebenitzeko. Profesionalen prestakuntza diseinatzeko eta emateko erabakia Sexu-esplotaziorako emakumeen eta nesken salerosketaren aurkako Mahaian adostu zen.
2023/01/10 EAEko erakundeek indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei ematen zaien arreta hobetzeko III. Akordioa onartu zuten. Akordio hori 2001ean sinatu zen hasiera batean, eta 2009an eguneratu zen. Akordio horren helburua da tratu txarren eta sexu-erasoen biktima diren emakumeen arretan inplikatutako erakundeen arteko koordinazioa bultzatzea, haiei babes osoa bermatzeko, bai osasunari dagokionez, bai polizialari, judizialari eta sozialari dagokienez. (2022/12/20)
Euskal Autonomia Erkidegoan emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimentzako arreta koordinatzeko erakundeen arteko III. Akordioaren berri eman zen. Akordio hori 2022ko abenduaren 20 hartu zuten EAEko erakundeek.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/09/21

EHUren Udako Ikastaroen esparruan, Emakundek ikastaro bat antolatu zuen, "Emakumeen eta neskatoen aurkako sexu-indarkeriari buruzko irudikapenak eta diskurtsoak" izenburupean. Horren helburua izan zen gizarteko hainbat eremutan sexu-indarkeriari buruz egiten diren narratibak hausnartzea eta aztertzea, eragile sozializatzaile garrantzitsu eta desberdinen bidez (komunikabideak, publizitatea eta fikzioa, besteak beste).

2020/11/09

Emakunde/Emakumearen Euskal Erakundeak kanpaina bat aurkeztu du azaroaren 25aren (Adineko emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna) ren harira, "Entzuten baduzu, ikusiko duzu" leloarekin. Kanpaina hori Emakundek 55 eta 79 urte bitarteko emakumeekin egin duen prozesu baten emaitza da, eta urte askoan bizi izandako indarkeriaren benetako testigantzak eman dituzte. Emakumeak berak dira protagonistak, eta mezua aukeratu dute. Mezua beren ikusezintasunarekin eta gizarteari egindako dei batekin amaitzea da, haiek bizi izan dituzten egoerei adi egon dadin.

2020/11/21 Lehendakaria bertan zela, SATEVI zerbitzua (etxeko indarkeriaren edo sexu-indarkeriaren biktima diren emakumeei informazioa eta arreta emateko zerbitzu espezializatua, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila) barne hartzen duen zerbitzu berria aurkeztu zen. Zerbitzu horri esker, entzumen-desgaitasuna duten edo hitz egiteko zailtasunak dituzten emakumeek irisgarritasun handiagoa dute. Berrikuntza hori Euskal Gorrak Euskadiko Gorren Federazioarekin egindako lankidetzari esker egin ahal izan da.
2020/11/25

Emakunde/Emakumearen Euskal Erakundeak, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunean, "Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko datuak 2019" izeneko txostena argitaratu du. Txosten horretan, estatistika-datuak testuinguruan kokatu eta interpretatu dira.

2020/12/28
Emakumeen aurkako indarkeria-portaerei buruzko sentsibilizazio- eta prebentzio-jarduerak bultzatzen eta sustatzen dituzten erakunde, elkarte eta fundazioei zuzendutako dirulaguntza-programa.
2021eko deialdia (300.000.- €) (2020/12/28). Informazio gehiago. 2021eko esleipena (2021/07/27).
2021/02/03 Emakundek eta Eudelek lehen gidaliburua bultzatu zuten estatu mailan, biziraun duten emakume biktimei eragindako kaltea konpontzeko ekintzak bideratzeko udalerrietan, eta, horrela, haien susperraldia bermatzeko ingurune komunitarioan. Tresna honek oinarrizko jarraibideak eskaintzen dizkie politikariei eta teknikariei erreparazioaren ikuspegia garatzeko. Euskal udalerri batzuk duela urte batzuetatik martxan jartzen ari diren ekimenak ere jasotzen ditu, norabide horretan urratsak emateko moduaren adibide gisa. Euskadiko udalak aitzindariak izango dira indarkeria matxistari aurre egiteko tokiko esku-hartzean erreparazioaren ikuspegia txertatzen
2021/03/01 Indarkeriaren biktima diren emakumeei telefono bidez arreta emateko SATEVI zerbitzuaren 2020ko balantzea aurkeztu zen. Zerbitzu horrek bere jarduera-protokoloa aldatu zuen konfinamendu-hilabeteetan, erasotzailearen aurrean deitzen zuten emakume biktimak artatu ahal izateko, eta 1.961 pertsona artatu zituen ekitaldi horretan.
2021/06/18 Emakundek, gazteen artean indarkeria sexista prebenitzeko Beldur-Barik erakunde arteko programaren esparruan, eta foru-aldundiekin eta EUDELekin lankidetzan, kanpaina bat bultzatzen du, "Eraso sexistarik gabeko uda" lelopean, udan errespetuan, berdintasunean eta autonomian oinarritutako jarduerak bultzatzeko.
2021/06/30 Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak iazko azaroaren 25ean, Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako Nazioarteko Egunean, abian jarri zuen "entzuten baduzu, ikusiko duzu" kanpainak publizitate sozialeko dokumentalaren exekuzio onenaren eta publizitate kanpainako eraginkortasun onenaren lehen saria jaso du, publizitate sozialeko nazioarteko jaialdiak urtero ematen duena.
2021/06/30 Emakunderen Begira Sareak "nola komunikatu emakumeen aurkako sexu-indarkeria kasuetan. Aurkezpen hori "berdintasunezko komunikaziorako baliabideak eta esperientziak" jardunaldiaren esparruan egiten da.
2021/11/23 Erabakia, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen eta Gipuzkoako eta Arabako foru-aldundien artean lankidetza-hitzarmen bana izenpetzeko baimena emateko dena, emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko «beldur Barik» erakundearteko kanpaina garatu eta kofinantzatzeko.
2021/12/31
Emakumeen aurkako indarkeria-portaerei buruzko sentsibilizazio- eta prebentzio-jarduerak bultzatzen eta sustatzen dituzten erakunde, elkarte eta fundazioei zuzendutako dirulaguntza-programa.
2022ko deialdia (300.000.-€) (2021/12/31).
2022/03/12

SATEVIren (Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeentzako telefono bidezko arreta-zerbitzuaren) 2021eko balantzearen aurkezpena. Aurreko urtean baino %10,5 gehiago dira.

Egindako deien hazkundearen azalpen posibleen artean, sentsibilizazio-kanpainek funtzionatu dutela ematen du: batetik zerbitzuaren berri eman delako; eta, bestetik, gizarte-kontzientzia areagotu delako.
2022/05/23

Jaietan emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko gidaliburu bat jarriko da udalen eskura. Gida hau Emakundek egina da, Arabako, Gizpuzkoako eta Bizkaiko foru-aldundiekin eta EUDELekin lankidetzan, gazteen artean indarkeria prebenitzeko Beldur Barik programaren esparruan.

2022/06/14 Berdintasun Ministerioarekin (Genero Indarkeriaren aurkako Gobernuaren Ordezkaritza) lankidetza-hitzarmena, genero-indarkeriaren arloko informazio eta aholkularitza juridikoko telefono-zerbitzua emateko.
2022/07/11 Emakumeen aurkako eraso matxistarik gabeko kultur gune baterantz. Hausnartzeko eta jarduteko gidaren aurkezpena egin zen. Emakundek egindako gida da.
2022/11/14 Azaroaren 25a, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko egunean kanpaina bakarra izango da aurten Euskadin. Eusko Jaurlaritzak, Emakunderen bitartez, hiru foru aldundiek eta EUDELek sinatu duten kanpainaren leloa da: "Zer ez duzu ulertu nahi? Bakarrik bai da baietz”.
2022/11/14 Indarkeria matxistaren biktima diren emakume ijitoen arreta indartuko da, profesionalei zuzendutako JABETUZ ikastaro aurreratuan modulu berri bat sartuz, eta bi gida landuko dira: bata, genero-indarkeriari eta ijito-komunitateari buruzkoa, emakume biktimei arreta ematen dieten profesionalentzat; eta bestea, genero-indarkeriari eta emakume ijitoei beraiei zuzendutako arreta-baliabideei buruzkoa.
2022/11/18 SATEVI zerbitzuaren 2022ko datuak argitaratu dira: urria arte, 2.455 emakume artatu dira, eta horietatik 1.420 lehenengo arretak izan dira. Gehienak (2.151) bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeriari buruzkoak dira; 149 familia barruko indarkeriari buruzkoak dira; eta 155 sexu-askatasunaren aurkako delituei buruzkoak.
2022/11/22 Erabakia, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundien artean lankidetza-hitzarmen bana izenpetzeko baimena emateko dena, emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko “Beldur Barik” erakundearteko kanpaina garatu eta kofinantzatzeko.
2022/12/29
Emakumeen aurkako indarkeria-portaerei buruzko sentsibilizazio- eta prebentzio-jarduerak bultzatzen eta sustatzen dituzten erakunde, elkarte eta fundazioei zuzendutako dirulaguntza-programa.

2023ko deialdia (300.000.-€) (2022/12/29). Informazio gehiago.

Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/09
Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntza ekonomikoa emateko eta ordaintzeko prozedurarako esleitutako zuzkiduta argitaratzea, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2014ko urriaren 29ko Aginduan ezarritakoa, genero-indarkeriaren aurka babes integrala emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan aurreikusitakoaren arabera (ordainketa bakarreko laguntza).
Argitara ematen da 2021erako aurreikusitako laguntzarako esleitutako zuzkidura (1.300.000.-€) (2021/04/09). Informazio gehiago.
2022/03/16
Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntza ekonomikoa emateko eta ordaintzeko prozedurarako esleitutako zuzkiduta argitaratzea, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2014ko urriaren 29ko Aginduan ezarritakoa, genero-indarkeriaren aurka babes integrala emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan aurreikusitakoaren arabera (ordainketa bakarreko laguntza).

Argitaratzen da 2022 urterako esleitutako zuzkidura  (1.600.000.-€) (2022/03/16). Informazio gehiago.

2023/02/07 Indarkeriaren biktima diren emakumeei zuzendutako ordainketa bakarreko laguntzak: 2022. urtean, 255 emakumek jaso zuten laguntza hori. Partida agortuz gero hura handitu daiteke, baina 2022an ez zen beharrezkotzat jo, izan ere funtsen % 97a exekutatu zen.
2023/02/16
Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntza ekonomikoa emateko eta ordaintzeko prozedurarako esleitutako zuzkiduta argitaratzea, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2014ko urriaren 29ko Aginduan ezarritakoa, genero-indarkeriaren aurka babes integrala emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan aurreikusitakoaren arabera (ordainketa bakarreko laguntza).

Argitaratzen da 2023 urterako esleitutako zuzkidura (1.600.000.-€) (2023/02/16). Informazio gehiago .

Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/27 Emakundeko zuzendariak, Euskaliteko zuzendariarekin batera, "Berdintasuna kudeaketa aurreratuan. Tresnak eta esperientziak IV " jardunaldia aurkeztu zuen, kudeaketan berdintasuna eta genero-ikuspegia txertatzeko tresnetan sakontzeko, gai horri dagokionez bi erakundeek duten hitzarmenaren barruan.
2021/02/23
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea. Enpresa eta erakunde pribatuentzako dirulaguntza-programa, aholkularitza-enpresa homologatuak kontratatu ditzaten, emakume eta gizonen arteko berdintasunari buruzko diagnostikoak eta berdintasun-planak egiteko, minimis laguntzen araubidea baliatuta.
2021eko deialdia (400.000.-€) (2021/02/23). Informazio gehiago.
Funts asginatuek bikoiztu egiten dute 2020ko deialdiari esleitutako kopurua.
2021eko esleipena (2021/10/04)
2021/04/21 Elkarrizketa Sozialeko Mahaiko genero-berdintasuneko taldea bildu zen. Talde horren helburuetako bat da lan-arloan emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko urratsak ematea. Emakundeko zuzendaria da taldeko burua, eta sindikatuetako (CCOO eta UGT), Confebask enpresa-erakundeko eta Lan eta Enplegu Saileko ordezkariak biltzen ditu, LHKren laguntzarekin. Bileran, Eusko Jaurlaritzak 2021/2025 ekintza-plana zehazten saiatzeko Euskadiko soldata-arrakala murrizteko estrategian aurreikusitako urratsen berri eman zen. Era berean, berdintasunaren eta negoziazio kolektiboaren inguruan Emakunde egiten ari den bi lanen egoeraren berri eman zen, bai eta Lan Sailburuordetza lantzen ari den hitzarmen kolektiboen diagnostiko eguneratuaren aurrerapenaren berri ere.
2021/05/07 Emakunde/Emakumearen Euskal Erakundeak eta Euskalitek beren lankidetza-hitzarmenaren indarraldia luzatu dute. Hitzarmenaren bidez, hainbat proiektu garatzen dituzte, kudeaketa aurreratuan berdintasuna hobeto txertatzeko eta enpresen lehiakortasunean eta Euskadiren garapen jasangarrian aurrera egiten laguntzeko.
2021/06/16 Emakunde – Emakumearen Euskal Erakundea Europar Batasuneko Genero Berdintasunaren Institutuak (EIGE) antolatutako topaketa birtual batzuetan egon da. Topaketa horietan kontratazio publikoan eta emakumeen eta gizonen berdintasunean adituak diren pertsona eta erakundeek parte hartu dute, eta Europan kontratazio publikoan berdintasuna txertatzeko esperientzia aitzindaria ezagutzera eman du.
2021/07/21 Elkarrizketa Sozialeko Mahaiko genero-berdintasuneko taldearen bilera, gizarte-eragileek genero-berdintasunaren arloan dituzten lehentasunak aztertzeko eta jarduera-proposamenetan aurrera egiteko. Zehazki, bi lan-arlo bultzatu nahi dira: batetik, sindikatu- eta enpresa-erakundeen eremuan berdintasun-planak negoziatzeko gaitzen aurrera egitea, eta, bestetik, berdintasun-batzordeetara joatea enpresetan berdintasun-planak negoziatzeko.
2021/12/29
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea. Enpresa eta erakunde pribatuentzako dirulaguntza-programa, aholkularitza-enpresa homologatuak kontratatu ditzaten, emakume eta gizonen arteko berdintasunari buruzko diagnostikoak eta berdintasun-planak egiteko, minimis laguntzen araubidea baliatuta.
2022ko deialdia (400.000.-€) (2021/12/29).
2022ko esleipena (2023/01/13).
2022/02/22 Soldata-arrakalaren Euskadiko egoeraren diagnostikoan jasotako datuen arabera, EAEn % 19,5eko soldata-arrakala dago (6.331,55 €), 2016an baino 4,9 puntu gutxiago (% 24,4). Orduko irabazia aztertuz gero, Europar Batasunak egiten duen bezala, soldata-arrakala ia 5 puntu jaitsi da 2016arekin alderatuta, 2016ko % 14,3tik 2019ko % 9,5era.
2022/03/07 50 langile baino gehiagoko enpresetan berdintasun-planak ezartzeko betebeharra betetzen dela zaintzea, bereziki Lan Ikuskaritzaren bidez eta gizarte-eragileen artean prestakuntza sustatuz.
2022/03/11 Elkarrizketa Sozialerako Mahaiaren genero berdintasun taldean aurkeztu du Emakundek soldata arrakala murrizteko 2025erako ekintza plana.
2022/06/16 BAI SAREAk zortzigarren batzarra egin du, eta bertan parte hartu duten erakundeak pozik agertu dira sarea sortu zenetik igaro diren lau urtetan egindako aurrerapenekin. BAI SAREAk Emakunderen bultzada, partaidetza eta laguntza ekonomikoa du.
2022/09/14

Elkarrizketa Sozialaren Mahaiko genero-berdintasuneko taldea bildu da. Aztertutako gaien artean, Emakunderen eta Lan Harremanetarako Kontseiluaren (LHKren) parte-hartzearekin pilotaje bat abian jartzea adostu da, enpresetako berdintasun-batzordeei laguntzen aurrera egiteko.

2022/10/26

Emakundek eta Euskalitek lankidetza-hitzarmena berriztu dute, kudeaketa aurreratuan berdintasuna txertatzen duten ekintzak garatzeko. Bi erakundeen arteko lankidetzaren esparruan azpimarragarriak dira, besteak, beste, honako jarduera hauek: Genero-ikuspegitik kudeaketari balioa emateko gida eta Kudeaketa aurreratuan berdintasun praktiken bilatzailea eta urtero egiten den Knowinn aktibitate bateratuari buruzko programa martxan jartzea.

2022/12/29
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea. Enpresa eta erakunde pribatuentzako dirulaguntza-programa, aholkularitza-enpresa homologatuak kontratatu ditzaten, emakume eta gizonen arteko berdintasunari buruzko diagnostikoak eta berdintasun-planak egiteko, minimis laguntzen araubidea baliatuta.

2023ko deialdia (400.000.-€) (2022/12/29). Informazio gehiago.

2023/02/21 Euskadin soldata arrakala % 17,9koa da, horrek esan nahi du emakume batek batez beste 5.914 euro gutxiago kobratzen dituela urtean gizon batek baino.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/25 Emakunde/Emakumearen Euskal Erakundeak, Osalan/Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak eta Lan Ikuskaritzak  "Aurrerapenak lan-osasunean eta genero-ikuspegia duten lan-baldintzetan" jardunaldia antolatu dute, on line formatuan garatua, bi erakundeen artean ezarritako aliantzaren barruan, laneko segurtasun eta osasunaren arloan genero-ikuspegia txertatzen laguntzeko.
2021/10/22 Berdintasuna kudeaketa aurreratuan jardunaldian aurkeztu zuten Emakundek eta Euskalitek. Kudeaketa Aurreratuaren Europako Astearen esparruan, kudeaketan berdintasuna eta genero-ikuspegia txertatzeko tresnak V. Esperientziak eta tresnak, bi erakundeek arlo horretan aurrera egiteko eguneratu duten hitzarmenaren barruan. Hitzarmen horri esker, besteak beste, komunikazio-piezak garatuko dira, bi erakundeek sortutako material guztia hobeto zabaltzeko.
2022/05/04 Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeak, Lan eta Enplegu Sailak eta Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak “Indarkeria eta jazarpena genero-ikuspegitik” jardunaldia antolatu dute. Bertan nabarmendu denez, aurrerapauso kualitatiboak eman dira laneko indarkeria eta jazarpena prebenitzeko, edo Emakundek Osalanekin egiten duen lana genero-ikuspegia duen laneko arriskuen prebentziorako politikaren alde.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2022/12/01

BAI Sarea osatzen duten enpresa eta erakundeek, bederatzigarren batzarra egin dute, sarea 2018ko martxoan sortu zenetik elkarlanean eta partaidetzan egindako lanaren emaitzak aurkeztu dituzte. BAI Sarea 70 erakundek osatzen dute, eta erakunde horiek Emakundek ematen duen Berdintasunerako Laguntzaileen bereizgarria dute, eta lankidetza-gune bat izatea dute helburu, erakundeen berdintasun-planek lan-merkatuko genero-arrakalak murrizteko duten eragina biderkatzeko Mariezcurrena-Zubieder eraikuntza enpresa, Gurutze Gorria eta Goiztiri saritu dituzte berdintasunaren arloan egindako jardunbide egokiengatik.

Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/09/15

Emakunde / Emakumearen Euskal Erakundeak "soldata-arrakala Euskal Autonomia Erkidegoan" txostena aurkeztu du. Horren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko gizonen eta emakumeen soldata-arrakala % 22,6koa da, eta 2015etik 1,5 puntu murriztu da. Txosten hau egiteko datuak Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) 2020an argitaratutako azken Soldata Egiturari buruzko Inkestatik (EAES) lortu dira. Inkesta hori da argitaratutako azken inkesta, sexuaren arabera bereizitako soldatekin.

2022/07/19

EAEko erakundeei zuzendutako dirulaguntzak, bizitza pertsonala, familia eta lana bateragarri egiteko egoeraren diagnostikoa eta ekintza-plana egiteko (kontziliazioa sustatzeko). Dirulaguntza lerro berria.

2022ko deialdia (392.857,15.-€) (2022/07/19). Informazio gehiago.
2022ko esleipena (2022/12/05).

Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/01/04
Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak, SPRIk, "Emakumeak industrian" izeneko ekimena garatu du, emakumeek industrian sarbidea, iraupena, sustapena eta lidergoa izan dezaten.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/26 Nahiko programaren esparruan —Emakundek bultzatzen duen hezkidetza-programa, eskola mistoko eredu batetik hezkidetzako eskola-eredu batera aldatzea sustatzen duena—, "Komunikabideak hezkidetzaren ikuspuntutik" izeneko jardunaldia egin zen, programa Lehen Hezkuntzako geletan aplikatzen ari diren irakasleentzat.
2021/03/11 Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak Lehen Hezkuntzako ikasleentzat sustatzen duen Nahiko hezkidetza-programaren esparruan, topaketa bat egin zen irakasleekin, maskulinotasun berria ardatz hartuta, eskolaren ikuspegitik.
2021/05/21 Emakunde/Emakumearen Euskal Erakundearen Nahiko hezkidetza-programa aplikatuta, lehen hezkuntzako 20.000 haurrek errespetu- eta berdintasun-balioak ikasi dituzte. Egindako ebaluazioek berresten dute programatik igaro diren haurren harremanek hobera egiten dutela, eta berdintasunezkoagoak eta errespetuzkoagoak bihurtzen direla. Horregatik, Emakundek beste bultzada bat emango dio programari, hurrengo edizioan ikastetxe gehiagok parte har dezaten.
2021/06/09 Emakundek bultzatzen duen Nahiko hezkidetza-programaren azken edizioa (2019-2021) baloratzeko saio bat egin da. Saio horretan 49 ikastetxek, 305 ikasgelak, 364 irakaslek eta 6.000 ikasle inguruk parte hartu dute. Emaitzak oso positiboak dira.
2022/02/28 Emakundek 2022rako prestatutako martxoaren 8ko Emakumeen Nazioarteko Eguneko kanpaina aurkeztu da. Leloa: “Benetan? Hau da guretzat nahi duzuena?” Neskei euren gorputz eta itxura fisikoaren gaineko presiorik gabeko eytorkizun bat eskaintzea eskatzen du.
2022/04/21 Nahiko hezkidetza-programan 3.600 haur baino gehiago parte hartzen ari dira ikasturte honetan. Emakundek programaren material digitalizatua, aholkularitza tekniko pertsonalizatua eta hezkidetzari buruzko hiru hilean behingo jardunaldiak eta mintegiak eskaintzen dizkie ikastetxeei.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/20

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariaren 2020ko urriaren 1eko Ebazpenaren bidez, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko ikerlanen VIII. argitalpen-lehiaketa deitu eta arautu zen.

2020/10/27 Berdintasunaren aldeko Emakunde Saria eman zitzaion Concepción María (Cony) Carranza herri-hezitzaile feministari, emakumeen ahalduntze feministari eta, bereziki, egoera ahulenean daudenei, hala nola emakume migratuei, 20 urte baino gehiagoko ekarpena egin izana publikoki aitortzeko.
2021/01/25 Basqueskola sareak, Eudelek eta Emakundek bultzatuta, topaketa bat antolatu zuen Silvia Soriano ikertzailearekin, emakumezko alkateei, zinegotziei eta berdintasuneko teknikariei zuzenduta. Jardunaldia EAEko udaletako 1.200 emakume hautetsi baino gehiagori zuzendutako ahalduntze-, truke- eta eragin-gune honen prestakuntza-programaren barruan zegoen. % 46 emakumezko hautetsi eta % 29 emakumezko alkaterekin, Euskadi emakumeen eta gizonen arteko oreka handiagoa duten Europako tokiko gobernuen buru dadu.
2021/02/26
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea / Elkartegintza sustatzeko eta emakumeek Euskal Autonomia Erkidegoko esparru guztietan parte hartzeko laguntza-programa.
2021eko deialdia (400.000.-€) (2021/02/26). 2021eko esleipena (2021/10/11)
2021/03/02 Martxoaren 8an ospatzen den "Emakumeen Nazioarteko Eguna" dela-eta, Gobernuak Adierazpen bat onartu zuen.
2021/03/08

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariak Ugao/Miraballesen martxoaren 8an, Emakumeen Nazioarteko Eguna dela eta egindako elkarretaratzean parte hartu zuen, eta gogorarazi zuenaldarrikapen egun hori bereziki garrantzitsua dela berdintasunerako eta feminismorako, eta aurten osasun-egoerara egokitu dela

2021/03/10 Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak bi informazio-saio antolatu zituen emakumeen elkarteei eta feministei zuzenduta, emakumeen ahalduntzea bultzatzeko, partaidetza soziopolitikoa errazteko eta bultzatzeko eta elkartegintza indartzeko. Bereziki, elkartegintza eta emakumeen parte-hartzea sustatzeko dirulaguntzen deialdiari buruzko informazioa ematea izan zen saioen ardatza, EAEko 2021eko esparru guztietan.
2021/04/19 Berdintasunaren aldeko Emakunde Saria eman zitzaion Askabide elkarteari, Lehendakaria, Saileko sailburua eta Emakundeko zuzendaria bertan zirela. Irabazi-asmorik gabeko erakunde horrek Euskadin prostituzio-testuinguruetan edo gizarte-bazterketako egoeran dauden emakumeen egoera hobetzeko lan egiten du 1985etik.
2021/04/27 Ekamunde/Emakumearen Euskal Erakundea. Begira Batzordea bildu da publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko, eta Erakundeko idazkari nagusiaren lehendakaritza ere bertan behera geratu da. Tratamenduan jarri da, besteak beste, kode deontologikoa eta autoerregulaziokoa eguneratzeko aurreikuspena, 2016an herrialdeko 50 komunikabide eta publizitate-agentzia baino gehiagok sinatu zutena. Era berean, aurten prestakuntza-, sentsibilizazio- eta ikasketa-ekimen berriak antolatzea aurreikusi da.
2021/05/17 Emakunde / Euskal Erakundeak "emakumeek Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko jaietan parte hartzeko estrategiak" txostena argitaratu du. Txosten horretan, bederatzi euskal herritan garatutako aldaketa-prozesuak aztertzen dira, jaietako eredu parte-hartzaileagoa eta berdintasunezkoagoa ekarriko duten estrategiak, gomendioak eta erronkak identifikatzeko.
2021/12/22
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea / Elkartegintza sustatzeko eta emakumeek Euskal Autonomia Erkidegoko esparru guztietan parte hartzeko laguntza-programa.
2022ko deialdia (400.000.-€) (2021/12/22). Informazio gehiago.
2022/03/08 Eusko Jaurlaritzak Adierazpen bat onartu du, martxoaren 8an ospatzen den Emakumeen Nazioarteko Eguna dela eta.
2022/05/09 Berdintasunaren aldeko Emakunde Sari banketa: Pikara aldizkariari, Berria egunkariari eta Lucía Martínez Odriozola EHUko Informazio Zientzien Fakultateko kazetari eta irakasleari (hil ondoren), genero-ikuspegia duen eta berdintasunarekin konprometituta dagoen komunikazio eta kazetaritzaren alde egindako ekarpenagatik.
2022/12/29
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea / Elkartegintza sustatzeko eta emakumeek Euskal Autonomia Erkidegoko esparru guztietan parte hartzeko laguntza-programa.

2023ko deialdia (400.000.-€) (2022/12/29). Informazio gehiago.

Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/15

Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeak, Europako Funtsetan genero-ikuspegia sartzea bultzatzeko Europako hainbat saio eta mintegitan parte hartu zuen: "Emakumeen eta gizonen berdintasuna kohesio-politikan" mintegia, Europako Batzordeko Eskualde eta Hiri Politikako Zuzendaritza Nagusiak antolatua, Eskualdeen eta Hirien 18. Europako Astearen esparruan; prestakuntza-saioa Europako Funtsetako Berdintasunari buruzko Lantalde Teknikoan (GTTIFE), institutuak berak antolatua. Bileran parte hartu zuten Eusko Jaurlaritzako eta foru-aldundietako Europako Funtsen (EGEF, EGF, LGENF eta EIAF) bitarteko erakundeetako ordezkariek eta dagozkien berdintasun-unitateek.

2020/12/30 Emakunde – Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariaren 2020ko abenduaren 9ko Ebazpenaren bidez, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko ikerlanetarako hiru bekaren deialdia egin zen 2021. urterako. (70.000.- €)
2021/02/16 Emakundek lagundutako ikerketa batek agerian uzten du emakumeek zailtasun handiagoak dituztela mendekotasunengatiko tratamenduak jasotzeko. "Emakumeek ba al dute oztoporik adikzioak tratatzeko baliabideetan sartzeko eta mantentzeko? Egungo egoera aztertzea.
2021/04/13 Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak Euskadiko mugimendu migratzaile eta feministetan emakume migratu eta arrazializattuen parte-hartzea: narratibak, estrategiak eta erresistentziak azterlana aurkeztu zuen lana Emakundek Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko ikerketa-lanei emandako bekaren emaitza da.
2021/05/27 Emakunde / Emakumearen Euskal Erakundeak online hitzaldi bat antolatu du Emakumeen Osasunaren aldeko Nazioarteko Ekintza Egunaren harira, "Genero-desberdintasunak osasun-arretan. El caso de la COVID19 ", María Teresa Ruíz Cantero, Alacanteko Unibertsitateko Prebentzio Medikuntzako eta Osasun Publikoko katedraduna eta genero-ikuspegia duen prebentzioan eta osasun publikoan espezializatutako ikertzailea.
2022/04/05

"Análisis de la asistencia de Urgencias de Psiquiatría y Salud Mental desde una perspectiva de género: Trienio 2017-2019" azterlanaren aurkezpena. Azterlana Emakundek Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko ikerketa-lanei emandako bekaren emaitza da eta desberdintasunak hauteman ditu emakumeek eta gizonek jasotako diagnostiko eta tratamendu psikiatrikoetan.

2022/06/08 Emakundek “Emakumeak eta zaharrak. Botere eraldatzailea eraikitzen” jardunaldia antolatu du. Jardunaldiaren helburua emakumeen zahartzaroari buruzko diskurtso gutxiesgarri eta estereotipatuak gainditzea izan da. Halaber, adineko emakumeek gure gizarteari egiten dioten ekarpena eta ondarea aitortzea ere, ekarpen hori ez baita behar bezala ikusten.
2022/10/28 Emakundek emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko hiru ikerketa-beka deitu ditu 2022rako. Hiru beka mota dira, eta horietako bakoitza ikerketa-lan bati dagokio. Horietako biren helburua da etorkizuneko bekadunen prestakuntza orientatzea eta bultzatzea genero-harremanen testuinguruan sortzen ari diren ikerketa-esparruetara eta -gaietara, eta gure gizartean balioak aldatzen laguntzea. Eta hirugarrena, berriz, diskriminazio anizkoitzeko arriskuan edo egoeran dauden emakumeen kolektiboen beharrizanei aurre egiteko beharrizanari erantzuten saiatzen da. (2021/11/30)
Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko ikerlanak egiteko 2022ko deialdiaren hiru beken esleipena.
(70.000.- €)
2022/12/29

Emakundek 2023. urtean emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko ikerlanak egiteko hiru bekatarako deialdia egin du. Informazio gehiago. (69.999.-€)

Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/06 Saileko sailburua eta Emakundeko zuzendaria Txileko Emakumearen eta Genero Ekitatearen ministroarekin bildu dira. Txileko gobernua Emakunderen Gizonduz programan oinarrituko da, gizonak eta emakumeak berdintasunean prestatzeko. Jarduera hori ministerio horren eta Emakunderen arteko lankidetza-hitzarmenaren emaitza da 2018an, berdintasunaren arloko esperientziak sustatzeko eta sendotzeko.
2021/11/18 Emakunderen Begira Sareak eskuliburu bat prestatu du publizistak genero-ikuspegia duten kanpainak eta iragarkiak sortzera bideratzeko. Eskuliburu honek sormen-arloko pertsonak gidatu eta orientatu nahi ditu, sormen-prozesuan genero-ikuspegia txertatzeko.
2022/01/01 Emakunde/Emakumearen Euskal Erakundeak Gizonduz sentsibilizazio- eta prestakuntza-programa. Ikastaro presentzialak eta Internet bidezkoak dira, eta doakotasuna, eskaintza zabala eta askotarikoa eta egokitzeko gaitasuna eta malgutasuna dituzte ezaugarri.
2021ean egindakoaren memoria. (2021/02/15)
2022 Gizonduz sentsibilizazio- eta prestakuntza-programaren eskaintza.
2022/07/29 2007tik Emakundek 11.000 gizon baino gehiago prestatu ditu berdintasunean Gizonduz programaren bidez.
2022/12/14 “Gizonak, maskulinitateak eta politika publikoak. Berdintasunarekiko konpromisoa” izeneko nazioarteko kongresua inauguratu zen. Kongresuak Emakunderen Gizonduz ekimenaren 15 urteko ibilbidea omentzen du. Programa horren helburua gizonek berdintasunaren alde parte hartzea, kontzientziatzea eta inplikatzea sustatzea da.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/06/04 "Inspiring girls" ekimena aurkeztu da Mujer Siglo XXI elkarteak antolatutako ekitaldi baten amaieran. "Inspiring girls" Erresuma Batuan jaiotako proiektua da, eta neskatoek beren etorkizun profesionala aukeratu ahal izatea du helburu, genero-rolak eta -estereotipoak mugatu gabe, sektore guztietako emakume profesionalekin harremanetan jarriz.
2021/07/13 "Arquitectura (in) VISIBLES en Euskadi. La problemática que esconde esta invisibilización" ikerketa aurkeztu da eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko ikerketa-lanei emandako bekaren emaitza da. Ikerketak agerian utzi du Euskadiko emakume arkitektoek bizi duten ikusezintasuna eta haien zailtasunak. Hori dela eta, emakume arkitektoak ikusgai jartzeak ez du soilik balio beren lana aitortzeko, neska gazteek esparru horretan erreferente ikusgarriak izatea ere badakar, eta emakume arkitektoek beren garapen profesionalean dituzten egiturazko zailtasunak mahai gainean jartzea ere badakar.
2022/03/10 Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak kontratazio publiko sozialki arduratsuari buruzko webinar batean parte hartu du, Europako Batzordeak antolatuta. Genero Berdintasunerako Europako Institutuak (EIGE) egindako azterlan baten arabera, Emakundek eta Eusko Jaurlaritzak egindako lana Europako jardunbide onenetako bat izan da kontratazio publikoan genero-ikuspegia txertatzeari dagokionez.
2022/03/15 Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak “Ordezkatuak eta ikusgarriak. Nekazal emakumeen parte hartzea eta ordezkaritza sektoreko erabaki guneetanazterlanaren aurkezpena egin du. Emakundek ikerketa hau lagundu du Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko ikerketa-lanei emandako beka deialdiaren barruan.
2022/05/05

Esleipena, emakume langabetuak lan maskulinizatuetan prestatzeko eta kontratatzeko proiektuetarako dirulaguntzena, Euskadin Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan, 2021eko ekitaldirako deituak.

2023/01/30 Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko ikerketa-lanen argitalpen-lehiaketan Emakundek lagundutako ikerlana: “La ausencia de las mujeres en el sector de la construcción en los obras a pie de obra”.
2023/02/27 Martxoaren 8rako kanpaina aurkeztu da, Emakundek bultzatuta, 3 foru-aldundiekin eta EUDELekin batera. Leloa "Emakumeak gora!" da kanpainaren leloa, eta gizarteak erabaki- eta lidergo-postuetan emakume gehiago behar dituela aldarrikatzen du, eta, horretarako, baldintzak sortu behar direla aldarrikatzen du ere, emakumeek beren potentzial guztia berdintasunean garatu ahal izan dezaten.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/11 Baimena ematen da Justizia Ministerioaren eta autonomia-erkidegoen artean hitzarmen bat sinatzeko, Justizia Administrazioaren funtzionamendurako giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak hornitzeko eginkizunak eskualdatuta, Biktimei Laguntzeko Aholku Batzordean autonomia-erkidegoak ordezkatzeko sistema ezartzeko.
2021/07/01 Epaitegietan genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako itxarongelak berritzeko prozesuaren bilakaeraren berri eman da. Gasteizko Epaitegiko esperientzia pilotuaren ondoren, 2020an Donostian, Durangon, Gernikan, Irunen eta Tolosan egindako lanak burutzea ekarri duen eta aurreikusita zegoen jarduketa-egutegia garatu da; 2021ean, Amurrion, Balmasedan, Barakaldon, Getxon, Bergaran eta Eibarren egindako berrikuntzei erantzungo zaie, eta, 2022ko lehen seihilekoan, proiektua Bilboko bi epaitegietan egindako erreformekin amaituko da.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/11/04 Zurekin laguntza-programa, jardun judizialetan genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntza integrala emateko, IRSE Euskadiko Birgizarteratze Institutuak kudeatuta. 2022ko aurrekonturako Biktimari Laguntzeko Zerbitzua indartzea aurreikusten du. 1,2 milioi euroko lizitazio berria izango du, finkatzeko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/05/04
Osasunaren arloko ikerketa- eta garapen-proiektuetarako laguntzen programa.
"Osasun-arloko ikerketa-jarduera sustatzea" lerroa. 2020ko esleipena. (1.936.863.-€) (2021/02/04)
2021/02/11 Osakidetzaren ikerketa-proiektuetan parte hartzen duten pertsonen% 65 emakumeak dira.
2021/06/15
Osasunaren arloko ikerketa- eta garapen-proiektuetarako laguntzen programa.
2021eko deialdia (5.650.000.-€) (2021/06/15); Informazio gehiago.

"Interes bereziko ekintza osagarriak" izeneko lerroa. 2021eko esleipena (2021/12/15)
"Ikerketa sanitarioaren jarduera areagotzea" lerroa. 2021eko esleipena (2021/12/15)
"Osasun-arloko ikerketa-jarduera sustatzea" izeneko lerroa. 2021eko esleipena (2021/12/15)
"Osasunari buruzko ikerketa estrategikoak bultzatzea" izeneko lerroa. 2021eko esleipena (2021/12/15)
2022/02/10 Ikerketa-proiektuetan parte hartzen duten emakumeen kopuruak gehiengoa izaten jarraitzen du Osakidetzan. Emakumeen % 66 Osakidetzako ikerketa-jardueren buru da Euskadin, aurreko urtean baino % 1 gehiago.
2022/04/25
Osasunaren arloko ikerketa- eta garapen-proiektuetarako laguntzen programa.

2022ko deialdia (5.650.000.-€) (2022/04/25);  Informazio gehiago
Funtsen gehikuntza: 542.000.-€ berrikuntza-funtsetatik (2022/11/04). Informazio gehiago. Guztira: 6.192.000.-€

2022ko esleipena:
"Interes bereziko ekintza osagarriak" izeneko lerroa.
"Ikerketa sanitarioaren jarduera areagotzea" lerroa.
"Osasun-arloko ikerketa-jarduera sustatzea" izeneko lerroa.
"Osasunari buruzko ikerketa estrategikoak bultzatzea" izeneko lerroa. (2023/01/25)

2022/07/20 Haurren minbizia ikertzeko proiektuetarako laguntza-programa.

2020ko deialdia (1.167.524,31.-€) (2020/10/19). Informazio gehiago.
 
"Doktoretza ondoko ikertzaileentzako kontratuak" modalitatea. 2020ko esleipena (240.000.-€) (2021/05/12).
"Haurren minbizia ikertzen laguntzeko plataforma" modalitatea. 2020ko esleipena (242.630.-€) (2021/05/12).
"Haurren minbiziaren ikerketa biomedikoko proiektuak" modalitatea. 2020ko esleipena (684.894.-€) (2021/05/12); 2020ko bigarren esleipena (93.554,24.-€) 
2022/12/01 3.000 pertsonek lan egiten dute Euskadin osasunaren arloan ikertzen, eta 1.800 proiektu eta azterlan kliniko baino gehiago daude martxan, horietako asko nazioartekoak.
2023/02/10 Osakidetzako ikerketa-proiektuetan diharduten pertsonen %66 emakumenak dira. Hau da, ikerketa-zentroetan osasunaren esparruko ikerketan diharduten 2.703 pertsonetatik, 1.803 emakumeak dira. Guztiek bikaintasuneko osasun-ikerketa egiten dute Euskadin, Bioaraba, Biocruces Bizkaia, Biodonostia eta Kronikgune izeneko osasun-ikerketako institutuetan. Gainera, azpimarratu beharra dago gero eta emakume gehiagok hartzen dutela beren gain proiektu horien lidergoa. Zehazki, ikertzaile nagusien %56 emakumeak dira, hau da, 453tik 252.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/07

Euskadi Literatura Sariak 

2020 Euskadi Literatura Sariak iragarri dira. Sariak ekitaldi publiko batean banatuko dira. (2020/10/07)

2020/10/14

Iragarri zen 2020ko urriaren 16an eta 17an egingo direla Eremuak Jardunaldiak Donostiako Tabakalera gunean . Eremuak Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren programa ireki bat da, euskal eremuan praktika artistikoen testuingurua ezartzeko eta artistentzako eta sortzaileentzako plataforma bat eskaintzeko, eztabaidarako eta topaketarako giroa bultzatzeko eta egungo errealitate artistikoaren behatoki gisa funtzionatuko duen lan-espazio bat gaitzeko helburuarekin sortua.

2020/12/07
Dirulaguntzen programa, kultura eta gizarte bitartekotza eta berrikuntzako proiektuetarako (Bitartez)

2020ko esleipena (2020/12/07)
2020/12/07
Kultura-praktikak sustatzen dituzten espazio independenteentzako dirulaguntzen programa (Sorgune programa).
Esleipena 2020 (2020/12/07)
2020/12/09
Musika-jarduera profesionaletarako diru-laguntzen programa
2020ko esleipena (2020/12/09)
2021/01/12
Ikus-entzunezko produkziorako laguntzen programa
2020ko esleipena (225866.-€) (2021/01/12)
2021/03/02
Arte eszenikoak ekoizteko laguntzen programa.
2021eko deialdia.(1.380.000.- €) (2021/03/02). Informazio gehiago. 2021 esleipena (2021/07/07)
2021/03/02
Kultura sortzeko laguntzen programa
Deialdia 2021. Informazio gehiago (354.000.-€)(2021/03/02)
Esleipena 2021 (2021/08/13)
2021/03/08

Komikiak, eleberri grafikoak edo liburu ilustratuak sortzeko dirulaguntza-programa
2021eko deialdia.Informazio gehiago (105.000.-€)(2021/03/08)
2021eko esleipena (2021/06/22)
2021/03/12

Euskadi Literatura Sariak 

2021eko deialdia (780.000.-€)(2021/03/12)
2021eko Esleipena eta Euskadi Literatura Sarien banatze ekitaldia (2021/11/18)

2021/03/12
Arte plastikoen eta ikusizko arteen arloan jarduerak sustatzeko eta garatzeko dirulaguntzen programa.
2021erako deialdia Informazio gehiago (445.000.-€)(2021/03/12)
2021eko deialdiaren esleipena (444.217.-€)(2029/09/01)
2021/03/16
Arte plastikoak eta ikusizkoak sustatzeko Gure Artea sariak
2021eko deialdia (54.000.- €)(2021/03/16). Informazio gehiago.
2021 Esleipena (2021/09/01) Informazio gehiago.
2021/03/18
Kultura-praktikak sustatzen dituzten espazio independenteentzako dirulaguntzen programa (Sorgune programa).
2021eko deialdia (560.000.-€) (2021/03/18). Informazio gehiago.
2021eko esleipena (2021/11/26)
2021/03/31
Literatura-argitalpenetarako dirulaguntzen programa. 
2021eko deialdia.   Informazio gehiago (640.000.-€) (31/03/2021)
2021eko deialdiaren esleipena  (125.000.- €) (2021/09/16)
2021/04/09 Irudika Euskadiko Ilustrazioaren Nazioarteko Lanbide Topaketa, Eusko Jaurlaritzak finantzatua: 2020ko eta 2021eko Irudika egonaldi artistikoetan parte hartu duten artisten lana aurkeztu zen. Erakusketa Vital Fundazioak Gasteizen duen Erakusketa Zentroan dago
2021/04/27
Musika-jarduera profesionaletarako diru-laguntzen programa
2021eko deialdia. Informazio gehiago (2021/04/27)(840.000.-€)
Esleipena (2021/11/12)
2021/04/30
Ikus-entzunezko proiektuak garatzeko dirulaguntzen programa
2021eko deialdia iragarkia. Informazio gehiago (400.000.-€) (2021/04/30)
2021eko esleipena (2021/11/16)
2021/05/21
Ikus-entzunezko produkziorako laguntzen programa
2021 deialdia (2.360.000.-€)(2021/05/21)
2021eko esleipena (2021/12/10)
2021/08/04
Dirulaguntzen programa, kultura eta gizarte bitartekotza eta berrikuntzako proiektuetarako (Bitartez)

2021 deialdia. Informazio gehiago (500.000.-€)(2021/08/04) 
Esleipena 2021 (2021/12/07)
2021/11/07 Kimuak-en, film laburrak sustatzeko Eusko Jaurlaritzaren programa, barne funtzionamendu eredua birmoldatu da. Orain arte, Filmategiak eta Etxepare Institutuak kudeatzen zuen film laburrak sustatzeko Eusko Jaurlaritzaren programa; aurrerantzean Zineuskadik eta Etxepare Institutuak izango dute programaren ardura.
2021/11/23
Literatura-argitalpenetarako dirulaguntzen programa. 
2020ko Esleipena (2020/11/23)
2021/12/14

Berpiztu Programaren baitako bi proiektu diruz-laguntzea onartu du Gobernu Kontseiluak kultur sorkuntza sustatzeko (ZAP-ekin eta 114.7 ekimenarekin lotura dute): 

Eusko Jaurlaritzak milioi bat eurorekin lagunduko du Errenteriako Agustinak Sormen Enpresen Zentroaren sorrera (Gobernu Bilera 2021-11-23)

Eusko Jaurlaritzak 2,1 milioi euroko diru-laguntza emango dio Zallako Udalari, La Guata zelulosa-fabrika zaharrean artistentzako gune bat finantzatzeko (Gobernu Bilera 14-12-2021)


2021/12/28

Komikiak, eleberri grafikoak edo liburu ilustratuak sortzeko dirulaguntza-programa
2022ko deialdia  (105.000.- €) (2021/12/28)
2022ko esleipena (2022/04/08)
2022/01/28
Kultura sortzeko laguntzen programa
2022ko deialdia (354.000.-€)(2022/01/28)
2022ko esleipena (2022/05/27)
2022/03/04
Arte plastikoen eta ikusizko arteen arloan jarduerak sustatzeko eta garatzeko dirulaguntzen programa.
2022ko deialdia (464.000.-€) (2022/03/04). Informazio gehiago.
2022ko deialdiaren esleipena (463.991.-€) (2022/07/20).
2022/03/25
Arte eszenikoak ekoizteko laguntzen programa.

2022ko deialdia (1.380.000.-€)(2022/03/25).

Zuzkidura ekonomikoa handitu da (102.990.-€)

Guztira: 1.482.990.-€

2022ko deialdiaren eslepeina (2022/07/26)

2022/03/29
Musika-jarduera profesionaletarako diru-laguntzen programa

2022ko deialdia. Informazio gehiago (840.000.-€)
2022ko deialdiaren esleipena (2022/10/05)

2022/04/01
Literatura-argitalpenetarako dirulaguntzen programa. 
2022ko deialdia (700.000.-€)(2022/04/01). Informazio gehiago.
2022ko esleipena (2022/09/23)
2022/04/04

Eusko Jaurlaritza Euskadiko Zinema Jasangarriaren estrategia garatzen ari da 2022-2024 aldirako. Besteak beste, laguntza-politiketan jasangarritasun-irizpideak sartzea aurreikusten du, baita ingurumena gehiago errespetatzen duten ekoizpenak egiteko laguntza eta aholkularitza eskaintzea ere.

2022/04/05
Arte plastikoak eta ikusizkoak sustatzeko Gure Artea sariak
2022ko deialdia (56.000.-€) (2022/04/05). Informazio gehiago.

2022ko deialdiaren esleipena (2022/07/20). Informazio gehiago.

2022/04/05

Euskadi Literatura Sariak 

2022ko deialdia (18.000.-€) (2022/04/05). Informazio gehiago.
2022ko esleipena.(2022/11/03)
2022/04/11
Ikus-entzunezko produkziorako laguntzen programa

2020ko deialdia. Informazio gehiago (2.430.000.-€)(2022/04/11)
Funtsen gehikuntza (760.395.-€)

Adjudicación 2022 (2022/12/30)

2022/06/08
Ikus-entzunezko proiektuak garatzeko dirulaguntzen programa

2022-2023 deialdia. Informazio gehiago (400.000.-€) (2022/06/08)
2022-2023ko esleipena (2022/12/23)

2022/06/08
Kultura-praktikak sustatzen dituzten espazio independenteentzako dirulaguntzen programa (Sorgune programa).

2022ko deialdia (560.000.-€) (2022/06/08)
2022ko esleipena (2022/09/27)

2022/06/21 Laudioko Udalari dirulaguntza zuzen bat eman zaio, “Laudio Antzokia – Arte eszenikoen erakusketarako eraikin berria sortzeko proiektua” finantzatzeko 2022-2023 ekitaldian. ZAP proiektuen barnean dago. (500.000.- €)
2022/07/18

Gasteizko F2P campusak, munduko free-to-play bideojokoen lehen campus azeleratzaileak, bere hirugarren edizioa ospatuko du uda honetan, bere egoitza Euneizera aldatzea eta blockchain teknologia txertatzea bezalako berrikuntza garrantzitsuekin (2022/05/26)

F2P campus munduko free-to-play bideojokoen lehen campus azeleratzailearen hirugarren edizioa hasi da Gasteizen 

2022/09/16
Dirulaguntzen programa, kultura eta gizarte bitartekotza eta berrikuntzako proiektuetarako (Bitartez)

2022ko deialdia (500.000.-€) (2022/09/16).
Adjudicación 2022 (2023/01/26)

2022/12/26

Komikiak, eleberri grafikoak edo liburu ilustratuak sortzeko dirulaguntza-programa

2023ko deialdia. Informazio gehiago (105.000-€) (2022/12/26)

2022/12/27
Kultura sortzeko laguntzen programa

2023ko deialdia. Informazio gehiago (354.000.-€)

 

2023/02/14
Arte plastikoen eta ikusizko arteen arloan jarduerak sustatzeko eta garatzeko dirulaguntzen programa.

2023ko deialdia (480.000.-€). Informazio gehiago.

2023/02/17 Onartu da 19/2023 Dekretua, otsailaren 7koa, Kulturaren Euskal Kontseiluaren antolaketari eta funtzionamenduari buruzkoa.
2023/02/28

Euskadi Literatura Sariak 

2023ko deialdia (2023/02/28). Informazio gehiago.

 

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/01/12 Noka Mentoring programa. Euskal zinemagileei zuzendutako ekimena da, eta zinemaren sektorean duten presentzia eta ikusgarritasuna sustatzea du helburu. Noka Mentoring Eusko Jaurlaritzak sustatutako programa bat da, Euskadin eta Nafarroan oinarrituta, sortzen ari diren zuzendarien film luzeen proiektuak lagundu, tutorizatu eta laguntzeko.

2021 programa
2021/03/01 Aukerak programa, emakumeek egindako film laburrentzako mentoretza programa, jarri da martxan, Kultura sailburuordetzak finantzatua eta (H)emen-ek bultzatuta, Zineuskadiren laguntzarekin.
2022/10/17 Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak ZINEBI-Bilboko Zinema Dokumental eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren 63. edizioaren aurkezpenean parte hartu du. 41 herrialdetako ehun film baino gehiagok hartuko dute parte aurtengo edizioan, erdiak emakumeek zuzendutakoak. (2021/10/25)
ZINEBI-Bilboko Zinema Dokumental eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren 64. edizioaren aurkezpena egin zen. Aurkeztutako filmen erdia baino gehiago Estatuan estreinaldiak dira, eta programaturiko filmen erdia baino gehiago emakumeek zuzendu dituzte.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/01/01 Turismo-jarduerek gizonen eta emakumeen berdintasuna errespetatuko dute. Era berean, giza eskubideak eta, bereziki, biztanleria-talde ahulenen eskubide espezifikoak sustatzera bideratuko dira, bereziki haurren, adineko pertsonen eta behar bereziak dituzten pertsonen, gutxiengo etnikoen eta herri autoktonoen eskubideak. Euskadiko Kode etikoari atxikitzeko programak eta hari lotutako prestakuntza-ekintzek gai horretan eragiten dute. Era berean, Sailaren laguntza- eta diru-laguntza-programen xedapenek barne hartzen dute Euskadiko Turismoaren Kode etikoari atxikitzea, eta genero-berdintasunaren eta genero-diskriminazio positiboaren arloko zisposizio zehatzak, soldata-zorra ezabatzekoak.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/18
Steam Euskadi Sariak: zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematikako bokazio goiztiarrak bultzatzen dituen Steam hezkuntza-eredua sustatzeko euskal jardunbide onenak aitortzen dituzte, arteekin eta humanitateekin lotuta.
2020ko deialdia, 1. edizioa (informazio gehiago)
Sarien banaketa
2021/02/11 Webinar eta mahai-ingurua euskal zientzialari nabarmenekin, emakumeek zientziaren arloan bizi duten egoerari buruz hausnartzeko 
2021/07/06 Women in Manufacturing adituen taldea bildu da, SPRI taldearen gidaritzapean. Helburua da manufaktura-industrian emakumearen presentzia sustatzeko jardunbide egokiak bilduko dituen dekalogo bat egitea. 2020an egindako diagnostikotik abiatuta, ekintza zehatzak identifikatuko dira, manufaktura-industrian emakumearen sarbidea, iraunkortasuna, sustapena eta lidergoa sustatzeko.
2021/12/02
Steam Euskadi Sariak: zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematikako bokazio goiztiarrak bultzatzen dituen Steam hezkuntza-eredua sustatzeko euskal jardunbide onenak aitortzen dituzte, arteekin eta humanitateekin lotuta.
2021eko deialdia. 2. edizioa 
Sarien banaketa
2022/12/01
Steam Euskadi Sariak: zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematikako bokazio goiztiarrak bultzatzen dituen Steam hezkuntza-eredua sustatzeko euskal jardunbide onenak aitortzen dituzte, arteekin eta humanitateekin lotuta.
2022ko deialdia. Informazio gehiago
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/11/25 Euskadik 13.000 ikasle prestatu eta ordaindu ditu Lanbide Heziketa dualean, 7.000 enpresatan
2022/06/07

Hezibi programa, gazteentzako prestakuntza eta txandakako lana. Lan eta Enplegu Sailak izapidetzen du. Informazio gehiago. (3.000.000.- €)

2022/12/22

Hezkuntza Sailak 1,7 milioi euroko inbertsioa egin du 13 Ikasmak makina erosteko; Lanbide Heziketako bederatzi zentrotako tailerretan jarriko dira. Irakatsi eta ikasteko prozesuan integratuta, ekipamendu berriak bide emango du ikasleek gaitasun tekniko eta digitalak berengana ditzaten

Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/09/25
Ikerketa lanetan laguntzeko ikasiker lankidetza-bekak unibertsitate ikasleei zuzenduak, ikasketekin aldi berean (2021eko urtarriletik irailaren 30era bitartean) honako ikerketa talde hauetan laguntza emateko prest dauden ikasleentzat: Euskal Unibertsitate Sistemaren ikertaldeetan, Oinarrizko Ikerketa eta Bikaintasun Zentroetan (BERC), Ikerketa Sanitarioko Institutuetan (ISI) edo Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko zentro teknologikoetan, betiere BRTA partzuergo zientifiko-teknologikoari atxikita badaude eta Eusko Jaurlaritzak onetsitakoak eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko agente gisa egiaztatutakoetan.
2020-2021 deialdia (330.000.-€)(2020/09/25). Informazio gehiago.
2021/04/27
"Hezkuntza-mundutik lan-mundurako trantsizioa" eta "gazteen ekintzailetza" programak garatzeko, UPV/EHU, Deustu eta Mondragon Unibertsitateei finantzaketa, hiru unibertsitateetako bakoitzarekin  sinatutako "UNIVERSIDAD-ENPRESA-SOCIEDAD" programa-kontratuen baitan.
2021 urtea. Informazio gehiago  (2.252.000.- €) (2021/04/27)
2021/05/07 2021-2022 ikasturterako unibertsitate-beka orokorraren berrikuntza nagusiak: alde batetik, beken tramitazioaren arintzea, beka-eskaera guztiek ikasturteko lehen hiruhilekoan zehar erantzuna jaso dezaten eta ikasleek urtea amaitu baino lehen kobratu ahal izan dezaten laguntza, erantzuna baiezkoa bada. Bestetik, handitu egin da "Ikaskuntzarako laguntza" kontzeptuari dagokion zenbatekoa, eta beka bat lortzen duten unibertsitateko ikasleek urtean 300 euroko laguntza ere jasoko dute gutxienez.
2021/06/30
Unibertsitate-ikasketak eta goi-mailako beste ikasketa batzuk egiteko beken programa eta mugitzeko zailtasun bereziak dituzten ikasleen garraio-gastuak ordaintzeko laguntzak.
2021-2022 ikasturteko deialdia (28.560.000.- €) (2021/06/30). Informazio gehiago
2021/07/16
Ikerketa lanetan laguntzeko ikasiker lankidetza-bekak unibertsitate ikasleei zuzenduak, ikasketekin aldi berean (2021eko urtarriletik irailaren 30era bitartean) honako ikerketa talde hauetan laguntza emateko prest dauden ikasleentzat: Euskal Unibertsitate Sistemaren ikertaldeetan, Oinarrizko Ikerketa eta Bikaintasun Zentroetan (BERC), Ikerketa Sanitarioko Institutuetan (ISI) edo Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko zentro teknologikoetan, betiere BRTA partzuergo zientifiko-teknologikoari atxikita badaude eta Eusko Jaurlaritzak onetsitakoak eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko agente gisa egiaztatutakoetan.
2021-2022 deialdia (297.000.-€) (2021/07/16). Informazio gehiago.
2022/04/05
"Hezkuntza-mundutik lan-mundurako trantsizioa" eta "gazteen ekintzailetza" programak garatzeko, UPV/EHU, Deustu eta Mondragon Unibertsitateei finantzaketa, hiru unibertsitateetako bakoitzarekin  sinatutako "UNIVERSIDAD-ENPRESA-SOCIEDAD" programa-kontratuen baitan.
2022 urtea. Informazio gehiago (2.246.000.-€) (05/04/2022)
2022/07/05
Unibertsitate-ikasketak eta goi-mailako beste ikasketa batzuk egiteko beken programa eta mugitzeko zailtasun bereziak dituzten ikasleen garraio-gastuak ordaintzeko laguntzak.

2022-2023 ikasturteko deialdia (28.460.000.-€) (2022/07/05). Informazio gehiago.

2022/07/11
Ikerketa lanetan laguntzeko ikasiker lankidetza-bekak unibertsitate ikasleei zuzenduak, ikasketekin aldi berean (2021eko urtarriletik irailaren 30era bitartean) honako ikerketa talde hauetan laguntza emateko prest dauden ikasleentzat: Euskal Unibertsitate Sistemaren ikertaldeetan, Oinarrizko Ikerketa eta Bikaintasun Zentroetan (BERC), Ikerketa Sanitarioko Institutuetan (ISI) edo Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko zentro teknologikoetan, betiere BRTA partzuergo zientifiko-teknologikoari atxikita badaude eta Eusko Jaurlaritzak onetsitakoak eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko agente gisa egiaztatutakoetan.

2022-2023ko deialdia (330.000.-€) (2022/07/11). Informazio gehiago.

2023/01/10 4,7 milioi euroan handitu du 2022-2023 ikasturtaean unibertsitate beketara zuzenduriko diru kopurua
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/09/01
STEAM sare programa garatzea, Euskadin STEAM hezkuntza bultzatuko duen eskola, enpresa eta eragile zientifiko-teknologikoen sare bat sortzeko 
(2020ko irailetik 2023ra)
STEAM sare, iraila 2020 
2020/09/30 Lankidetza-hitzarmena Siemens Gamesa Renewable Energy SArekin, "Material and energy flows in a circular region" proiektua sustatzeko, interes orokorreko jardueretan enpresa-lankidetzako proiektuak garatzeko, "Trantsizio energetikoa konponbide jasangarriekin" erronkari buruz. Erronka hau Siemens Gamesak garatu du, Danimarkako Alboorgeko Unibertsitatearekin lankidetzan (16.000.- €)
2020/11/18
Steam Euskadi Sariak: zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematikako bokazio goiztiarrak bultzatzen dituen Steam hezkuntza-eredua sustatzeko euskal jardunbide onenak aitortzen dituzte, arteekin eta humanitateekin lotuta.
2020ko deialdia, 1. edizioa (informazio gehiago)
Sarien banaketa
2021/02/11 Webinar eta mahai-ingurua euskal zientzialari nabarmenekin, emakumeek zientziaren arloan bizi duten egoerari buruz hausnartzeko 
2021/04/23 MakerLab laborategiaren inaugurazioa,  etorkizuneko irakasleak STEAM Hezkuntzan trebatzea helburuarekin, haurren prestakuntza zientifiko-teknologikoa sustatzeko ekintzak diseinatzeko eta inplementatzeko gai izan daitezen. Esteka
2021/06/04 Hezkuntza sailak eta Ikerbasquek hiru ikertzaile aukeratu dituzte, eta aurten euren lana sarituko dute: Miren Cajaravillerena, Malu Martinez-Chantarena eta Paola Ferrariorena. Ekimenaren helburua Euskadiko emakume ikertzaileak ikusaraztea da, ikertzaileen belaunaldi berrien eredu eta inspirazio izan daitezen.
2021/10/25 Ikerbasquek emakume ikertzaileek egindako ikerketa-lana aintzatesteko ekitaldia.
2021/12/02
Steam Euskadi Sariak: zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematikako bokazio goiztiarrak bultzatzen dituen Steam hezkuntza-eredua sustatzeko euskal jardunbide onenak aitortzen dituzte, arteekin eta humanitateekin lotuta.
2021eko deialdia. 2. edizioa 
Sarien banaketa
2022/05/19

Hezkuntza Sailak eta Ikerbasquek emakume ikertzaileen lana aitortu eta bistaratu dute.

2022/10/17
STEAM sare programa garatzea, Euskadin STEAM hezkuntza bultzatuko duen eskola, enpresa eta eragile zientifiko-teknologikoen sare bat sortzeko 
(2020ko irailetik 2023ra)
STEAM SARE Gazteentzako Lanbide Orientazioko Topaketak (2022ko urria)
2022/12/01
Steam Euskadi Sariak: zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematikako bokazio goiztiarrak bultzatzen dituen Steam hezkuntza-eredua sustatzeko euskal jardunbide onenak aitortzen dituzte, arteekin eta humanitateekin lotuta.
2022ko deialdia. Informazio gehiago
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/11 Webinar eta mahai-ingurua euskal zientzialari nabarmenekin, emakumeek zientziaren arloan bizi duten egoerari buruz hausnartzeko ) 
2021/06/04 Sailak eta Ikerbasquek hiru ikertzaile aukeratu dituzte, eta aurten euren lana sarituko dute: Miren Cajaravillerena, Malu Martinez-Chantarena eta Paola Ferrariorena. Ekimenaren helburua Euskadiko emakume ikertzaileak ikusaraztea da, ikertzaileen belaunaldi berrien eredu eta inspirazio izan daitezen.