Euskadi.eus

Kudeaketa aurreratua

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/09/09
2020ko deialdia, lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzako bide ez-formalen bidez eskuratutako lanbide-gaitasunak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedurarako.
2020/11/12 Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak diru-sarreren osagarriak ordaintzen dizkie soldata txikienak dituzten langileei, 2020ko uztailean, abuztuan eta irailean aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen bidez kontratuak eteteagatik edo lanaldia murrizteagatik, jasotzen duten langabezia-prestazioa osatzeko. Elkarrizketa Sozialerako Mahaiak erabakitako jarduna. Lehen deialdi horretan, 5.990 eskatzailek betetzen zituzten aitortzeko baldintzak. (15.466.500.- €)
2021/01/27 Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren enplegu-erregulazioko espedienteen osagarrien bigarren deialdia, 2020ko urrian, azaroan eta abenduan eta 2021eko urtarrilean kontratuak etenda edo lanaldia murriztuta dituzten langileei, jasotzen duten langabezia-prestazioa osatzeko. Elkarrizketa Sozialerako Mahaiak erabakitako jarduna (12.000.000.- €)
2021/02/24
Lanbidek erabaki du Koordinazio eta Komunikazio Unitate bat sortzea zerbitzuetako prozedurak eta prozesuak homogeneizatzeko, eta Prestazio eta Gizarteratze Zuzendaritza berri bat sortzea, egungo Prestakuntza eta Diru Sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzatik bereizita. Neurri horiek Hobetzen proiektuan daude aurreikusita, enplegu-zerbitzu publikoa pixkanaka eraldatzeko.
2021/04/20
COVID-19tik eratorritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteek eragindako langileentzako aparteko laguntzen programa. 2021eko otsailaren 1etik maiatzaren 31ra bitartean ABEEE egoeran dauden eta urteko 20.000 eurotik beherako kotizazio-oinarria duten eskatzaile guztiei emango zaie osagarria. Hirugarren deialdia iragarri zena. (3.500.000.- €)
2021/04/28
Enplegu eta Lan Gaietarako Konferentzia Sektorialari jakinarazi zaio Orientazio, Ekintzailetza, Laguntza eta Enplegurako Berrikuntzarako Euskal Zentroa sortzeko borondatea, Estatuko Sarean sartzeko, Lanbideren Zerbitzu Publikoaren autonomia eta berezitasunak aintzat hartuta.
2021/06/11
2021/06/16
2021/06/29
Dekretu bat onartzen da, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Estatutuak onartzen zituena, eta neurri horrek haren egitura aldatzeko eta herritarren zerbitzurako tresna eraginkorragoa bihurtzeko balioko du. Aldaketaren bidez, Koordinazio eta Komunikazio Unitate bat sortu nahi da, sareko bulego guztiei koherentzia emateko, bai eta Prestazio eta Gizarteratze Zuzendaritza berri bat ere.
2021/07/13 ERTEen eraginpean dauden langileentzako aparteko laguntzen laugarren deialdia onartu da, Covid19-tik eratorritakoentzat. (800.000.- €)
2021/10/07

Europako Batzordeak babestu egiten du Lanbideren AukerabeRRi proiektua, krisian dauden enpresetako langileak birkualifikatzeko eta birkokatzeko, GEEFaren kargura, Globalizaziora Egokitzeko Europako Funtsaren kargura (Esleitutako funtsak: 1.200.000 euro – EBren finantzaketa)

2021/11/11 Lanbidek  Lanbide Hobetzen plana onartu du. Plan horrek enplegu-zerbitzu publikoa eraldatzeko eta hobetzeko eredua dakar, eta aldaketak egin dira antolaketari, arretari, esku-hartzeari, prestakuntzari eta orientazioari dagokienez. Horretarako, epea jarri da.
2022/01/31 Euskal Enplegu Sistemaren Legea egiten hasi da, eragile guztiak ordenatzeko eta politika aktiboetarako eskubide subjektiboa arautzeko. Legearen aurreproiektua egiten hasteko agindua formalizatu da, eta, aldi berean, aurretiazko kontsulta publikoa hasi da, etorkizuneko arauak uki ditzakeen pertsonen eta erakundeen iritziak zuzenean jasotzeko.
2022/06/28 Lanbideren LanApp Bulego Birtualak 10.000 deskarga baino gehiago izan ditu eskuragarri hasi zenetik, 2022ko urtarrilean. Enplegu-zerbitzu publikoa erabiltzen duten pertsona eta enpresengana hurbiltzeko modu berri bat da, euskal geografian zehar banatutako beste 42 bulego presentzialen osagarri.
2022/07/07 LanMentoring Programa. Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak sustatutako proiektu aitzindaria, enpresei belaunaldi-erreleboko eta ezagutza-eskualdaketako prozesuetan arrakasta-berme handienekin laguntzeko.
2022/08/30 98/2022 Dekretua abuztuaren 30ekoa, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Estatutuak onartzen dituen Dekretua, prestazioen Zuzendaritza indartzeko eta DSBE eta GPI gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideekin lotzeko. Aldaketa hori "Lanbide Hobetzen" proiektuaren barruan kokatzen da. Proiektu horrek herritarrentzako arreta-zerbitzuen eredu berri baten oinarriak ezartzen ditu. Eredu horretan, pertsonen ezaugarrien eta beharren diagnostiko egokia egin behar da, eta, horren ondorioz, zerbitzu eta ibilbide pertsonalizatuak eta dibertsifikatuak definitu behar dira, enplegagarritasun-maila handiago edo txikiagoaren eta enplegura arteko distantziaren arabera.
2022/10/11 Izenpe SAren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren arteko lankidetza-akordioa, identifikazio eta sinadura elektronikoko bitartekoen eskaerak kudeatzeko. Lanbide Izenperen erregistro-erakunde bihurtzen da. Horrek esan nahi du bere zerbitzu publikoaren erabiltzaileei BakQ ziurtagiriak eman ahal izango dizkiela, dauden 42 bulego fisikoen bidez lurralde-estaldura aprobetxatuz, horrela herritarrei ziurtagiri horiek ematea erraztuz.
2022/10/21 Lanbide: 2022-26 Plan Estrategikoa onartu da. Dokumentu horretan, Lanbideren misioa, ikuspegia, helburuak, ardatzak eta ildo estrategikoak zehazten dira, eta 2026ra arteko hogeita hamar proiekturen bidez antolatuko dira.
2022/10/26 Euskal Herriko Unibertsitateak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak unibertsitateko egresatuak lan-merkatuan sartzeari eta haien hezkuntza- eta enplegu-politikak garatzeari buruzko informazio-sistema bat garatzeko sinatutako lankidetza-hitzarmena aldatzeko eta luzatzeko eranskina.
2022/11/23 Lanbideren eraldaketa-prozesua haren irudira eta arreta-bulegoetara iristen da. Lanbideren logo berria aurkeztu da, herritarrei zerbitzu hurbila eta eraginkorra emateko bokazioa helarazteko.
2022/11/29 Covid-19ak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzearen ondorioz, beren konturako langileentzako edo langile autonomoentzako ezohiko laguntzen programa. Esleipena.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/06 Hezkuntza Nazioartekotzeko Espainiako Zerbitzuarekin (SEPIE) sinatutako hitzarmena, ERASMUS+ ACSOL programa garatzeko (2021eko apirilaren 6a). ACSOL proiektuaren azken helburua da gaitasun digitalen gaikuntza zabaltzea helduentzat, lineako ikaskuntzaren bidez, COVID-19ko bi sektore ahuletara zuzenduta: gizarte-arretako langileak/osasunaren aldeko langileak (pertsonen zaintzaileak eta adineko arteak eta entretenimendua); Helburu espezifiko hauen bidez lortuko da helburu hori:

--Etengabeko ikaskuntza eta enplegagarritasuna gure eskualde parte-hartzaileetako gizarte-arretako eta entretenimenduko, arteetako eta kulturako jardueren langileentzat lehia-abantaila bihurtzeko baldintzak sortzea.
--Prestakuntzarako ikuspegi digital berriak garatzea, gizarte-arretako eta entretenimenduko jardueretan, arteetan eta kulturan sektore-premia espezifikoei erantzuteko.
--Kualifikazio gutxiko langileei eta mikroenpresei trebetasun digitalak ematea, hezkuntza-baliabide irekien bidez.
EBko enpresa-komunitatearen eta VETen kontzientzia handitzea, trebetasun digitalak dituzten langileei laguntzearen garrantziari buruz.
2021/06/29 Eusko Jaurlaritzaren eta gizarte-eragileen artean Prestakuntza Beharrak detektatzeko Aholku Batzordea abian jarri da (pandemia gelditu ondoren). Lan-dinamika berreskuratzearekin batera, euskal administrazio orokorra ordezkatzen duten kideak eta gizarte-eragileak Aholku Batzordearen eskumen-eremuetan jarduketak gauzatzeko moduan daude. 2021ean, bi bilera egin ziren (apirilaren 20an eta ekainaren 29an):

--Prestakuntza-beharrak aztertzea eta hautematea.
--Prestakuntza-orientabideen eta -lehentasunen proposamena, bereziki ETEei dagokienez.
--Prestakuntzaren kudeaketa eta kalitatea hobetzeko proposamena.
--Sektoreko doikuntza-, berregituraketa- eta garapen-prozesuekin lotutako prestakuntza-proposamenak egitea.
--Enplegurako lanbide-heziketa zabaltzea eta sustatzea, batez ere ETEen eta mikroETEen artean.
--Azterlanak egiteko proposamenak.
--Azterlanak eta ikerketak egitea.
--Lanbide-kualifikazioak, profesionaltasun-ziurtagiriak eta prestakuntza-espezialitateak definitzen eta eguneratzen parte hartzea.
--Egiaztapen-beharren proposamenak egitea, lan-esperientzia eta ikaskuntza ez-formalak aitortzeko prozeduraren bidez.
2021/07/09 Oarsoaldea Laneratzeko Poloaren aurkezpena. Berpiztu programan sartuta dauden lehentasunezko jarduketa-eremuetarako ekonomia suspertzeko planaren esparruan, 180 milioi euro gehiago gehitzea erabaki zen, lehendik aurrekontuan zegoenari. Oarsoaldeko Gizarteratze Poloak 24 milioi euro jasoko ditu, horietatik sei enplegua bultzatzeko eta gizarteratzeko plan baterako. (6.000.000.- €)
2021/12/16 Lanbideren Bulego Birtualaren aurkezpena, Lanbide pertsonengana eta enpresengana hurbiltzeko proiektu aitzindaria. Ekimen honen bidez, edonork eskuratu ahal izango ditu gailu mugikor batetik Euskal Enplegu Zerbitzuak sareko 42 bulego presentzialetan eskaintzen dituen zerbitzu guztiak, eta Sailak Lanbide eraldatzeko egindako apustuaren barruan kokatzen da, eraginkorragoak izateko.
2022/03/14

Lanbidek bere zerbitzuetarako irisgarritasuna hobetzeko hainbat proiektu abiarazi ditu, zehazki, komunikazioak errazteko, hizkera egokiaren bidez; eta zeharkako ibilbide mistoen proiektu pilotuak.

2022/06/21 Lanbide. Langile landunen 2022tik 2024ra bitarteko prestakuntza-eskaintza finantzatzeko laguntzen deialdia.
Informazio gehiago (29.800.000.- €)
2022/12/01 Lankidetza-proiektu horren bidez, pertsona askok prestazioak eskatzeko eskubidea erabiltzean duten eten digitala ezabatu nahi da. Lanbideren eta EJIEren arteko akordio bati esker, KZguneen 240 bulegoko sareak bat egiten du Lanbideren 42 bulego fisikoenekin, eta bulego birtualak, prestazioak jasotzen dituztenek eskabidea egiteko eta laguntza jasotzeko aukera izango duten tokiekin.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/06
Laguntzen Programa BAI+D+I, ZTBP Euskadiko 2030erako "Hiri Jasangarriak" aukera-nitxoaren helburuak lortzen lagunduko duten ideia eta proiektu berritzaileak garatzeko.
2020rako Deialdia. Zenbatekoa: 400.000.- € (2020/10/06)
2020ko Esleipena. Importe 384.966.- € (2021/03/26)
2022/12/23
Laguntzen Programa BAI+D+I, ZTBP Euskadiko 2030erako "Hiri Jasangarriak" aukera-nitxoaren helburuak lortzen lagunduko duten ideia eta proiektu berritzaileak garatzeko.

2022ko Deialdia.(755.637.-€)(2022/12/23)

Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/12

Bistak eta bideo-euskarri bidez jasotako beste jarduketa judizial batzuk testualizatzeko proiektu bat abian jartzea, edukia automatikoki testualizatzeko, testualizatutakoaren gaineko bilatzaile bat ezartzeko eta grabazioaren puntu zehatzera joan ahal izateko.

2021/04/25
Euskadi Europako zazpigarren postura iritsi da digitalizazio ekonomiko eta sozialean, Orkestra Lehiakortasunerako Euskal Institutuak 2019ko datuekin egindako azterlan baten arabera.
2021/04/29
Teknologia digitalaren industriaren patronalak (Ametic) Eusko Jaurlaritza saritu du Itzuli itzultzaile neuronala bezalako ekimenak sustatzeagatik. Itzulpen automatikoen eta Itzuli sortu zenetik garatutako aplikazio berrien kalitate handia aitortzen du.
2021/09/21
Adimen artifiziala sustatzeko eta garatzeko sariak.  Deialdi honen bidez, sei proiektu hautatuko dira, eta horiek 15.000 euroko hasierako laguntza jasoko dute garapen teorikorako. Sei proiektu horietatik hiru hautatuko dira, hurrengo fasera pasako direnak, eta bakoitzari 30.000 euroko laguntza emango zaio Ekimenaren helburua da Eusko Jaurlaritzari berari aplika dakizkiokeen ekoizpen-proiektuak sustatzea, etorkizunean erabil ditzan.
2021eko deialdia. Informazio gehiago.  (180.000.- €) (2021/09/21)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/15 Jaurlaritzak akordio bat onartu zuen, EAEko Sektore Publikoaren Kontratazioa Kudeatzeko 2019ko Memoriaren berri duela adierazten duena. Memoria hori Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeak egin eta onartu zuen.
2021/01/18 Aurkeztu eta balioetsi egin da 2020ko laugarren hiruhilekoko kontu ekonomikoen aurrerapena: euskal ekonomiak -% 9,5 egin zuen behera 2020an, eta, nolanahi ere, aurreko aurreikuspena 6 hamarren hobetu da. Enpleguari dagokionez, datuek erakusten dute 25.700 pertsona okupatu gutxiago izan direla 2020an (aurreko aurreikuspenak baino 4.300 langabe gutxiago), eta 15.700 enplegu gehiago 2021ean
2021/03/26

Hiru hilean behin argitaratzen duen txostenean euskal ekonomiaren hazkunde-aurreikuspenak eguneratu ditu, eta % 6,7ko hazkundea ezarri du 2021ean, eta % 5,7koa 2022an. Datu horiek erakusten dute bigarren olatuak (udaren ondoren) eta hirugarren olatuak (Gabonen ondoren) eragindako murrizketek eragina izan dutela, eta, ondorioz, susperraldiaren egutegia aldatu egin dela.

2021/04/19 Eustat-Euskal Estatistika Erakundeak argitaratutako 2021eko lehen hiruhilekoko Euskadiko BPGren bilakaerari buruzko datuek berretsi zuten 2020ko hirugarren hiruhilekoan hasitako ekonomiaren joera positiboa. Izan ere, tasa positiboak eman dituen hirugarren hiruhilekoa da jarraian. Datu horien arabera, Euskadiko Barne Produktu Gordina (BPG) % 0,2 igo da aurtengo lehen hiru hilabeteetan, aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, Estatistikaren Euskal Institutuak (Eustat) egindako hiruhileko kontuen aurrerapenaren kalkuluen arabera
2021/04/21

Euskal Estatistika Kontseilua bildu da, eta aldeko txostena eman du Eustat-Euskal Estatistika Erakundeak aurkeztutako dekretu-proiektuari buruz. Dekretu-proiektu hori indarrean dagoen planean (2019-2022 aldirako Euskal Estatistika Plana) aurreikusitako jarduerak garatzen dituen 2021eko Urteko Estatistika Programari buruzkoa da, eta Eusko Legebiltzarrean onartu zen, 2019ko ekainean.

2021/04/22 Euskal ekonomiaren termometroak, ehundik gorako aldagai aztertzen dituen neurketa-ereduaren ondoriozko adierazle sintetikoak, hobekuntza nabarmena erakusten du aurtengo martxoan, 67,2 puntutan baitago. Joan den otsailean 42,9 puntukoa izan zen.
2021/05/11

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren aurrekontuetan jasotako kredituen eta horien aldaketen gauzatze-egoeraren laburpenak argitaratu dira, atalka eta kapituluka, 2021eko ekitaldiko lehen hiruhilekoari dagozkionak.

2021/05/21 Euskal ekonomiaren termometroa 138,1ean kokatu zen apirilean, hazkunde sendoko eremuan. Adierazle horrek urte arteko aldakuntza kalkulatzen du, eta konparazioa 2020ko apirilarekin egiten da; aldi horretan, jardueraren mugek behera egitea eragin zuten. Datozen hilabeteetan adierazle horren maila balio diskretuagoetara jaistea espero da. Nolanahi ere, monitorearen adierazle guztiak berdera pasatzen dira, kasu batzuetan, turismoari buruzkoak kasu, ezohiko igoerekin.
2021/05/24 Adierazle ekonomiko nagusiak zabaltzeko formula berri bat jarri da martxan. Bideo horrek minutu bateko iraupena du, eta astero partekatzen da Irekian eta sailetako profiletan Instagramen, Linkedinen eta Twitterren.
2021/06/15 EAEko Sektore Publikoaren Kontratazioa 2020rako Kudeatzeko Memoria, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeak egina eta onartua.
2021/06/17 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren aurrekontuetan jasotako kredituen gauzatze-egoeraren atalkako eta kapitulukako laburpenak eta horien aldaketak argitaratu dira, 2020ko ekitaldiko laugarren hiruhilekoari dagozkionak.
2021/06/29 Estatistikako Institutu Nazionalarekin lankidetza-hitzarmen bat sinatuta, Estatistikako Institutu Nazionalaren biztanleen udal-erroldatik datorren informazioa Euskal Estatistika Erakundeari lagatzeko.
2021/06/29
2021/07/07 Euskal ekonomiaren termometroa uztailetik aurrera abiatuko da, hilabete bakoitzaren hasieran. Ekainean, adierazle hori 141,8 puntutan kokatu zen, hazkunde sendoko eremu batean. Joan den apiriletik, 67,2 puntu izatetik (martxoan) 138,1 puntu izatera igaro da.
2021/07/22 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren aurrekontuetan jasotako kredituen eta horien aldaketen gauzatze-egoeraren laburpenak argitaratu dira, atalka eta kapituluka, 2021eko ekitaldiko lehen hiruhilekoari dagozkionak.
2021/07/28 Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak euskal ekonomiaren 2020ko urteko txostena aurkeztu du, eta, txosten horretatik ondorioztatzen denez, BPGa % 9,5 jaitsi da, ekonomia uzkurtzen ari den munduko testuinguru batean. Hori oinarri hartuta, Eusko Jaurlaritzak pandemia osteko garaiari ekingo dio, Euskadiren eraldaketa ekonomiko eta sozialerako aukera paregabea baita.
2021/08/06 . Eusko Jaurlaritzak 21 eguneko epea du hornitzaileei fakturak ordaintzeko. Epe hori Estatuko batez bestekoa baino txikiagoa da, aurtengo maiatzean 24,45 egunekoa baitzen, autonomia erkidegoek Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioari emandako datuen arabera. Berankortasunari buruzko araudiak 30 eguneko epea ezartzen du gehienez.
2021/09/24 Koadro makroekonomikoa eguneratu egin da, 2021ean % 6,7ko hazkundearen aurreikuspenari eutsiz eta 2022koa % 6,4ra arte berrikusiz, aurreko berrikuspena baino zazpi hamarren gehiago.
2021/11/05

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Aurrekontuetan jasotako kredituen egoerari buruzko sekziokako eta kapitulukako laburpenak eta horiei egindako aldaketak argitaratu dira, 2021eko ekitaldiko hirugarren hiruhilekoari dagozkionak. 

 

2021/12/14 Eusko Jaurlaritzak EAE-ko ekonomiaren hazkundea % 5,6era berrikusi du 2021ean eta % 6,7ra, 2022an, urte horretan langabezia-tasa % 9,2koa izango da.
2022/02/01 Erabakia, 2005etik 2019ra bitarteko ekitaldiei dagozkien EAEko Aurrekontu Orokorren likidazioari buruzko agiriak Eusko Legebiltzarrera bidaltzeko dena. Jarduera horrek gai horri buruzko legegintza-programan aurreikusitako lege-proiektuen onarpena ordezten du.
2022/03/09 Euskal ekonomiaren termometroa, otsailan 131,9 puntutan kokatu zen, hazkunde sendoko eremuan. Halere, pentsatzekoa da goranzko bilakaera hori eten egingo dela martxoan, Errusiak Ukrainan egindako inbasioaren eragin ekonomikoa nabaritzen hasiko denean.
2022/05/02

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Aurrekontuetan jasotako kredituen egoerari buruzko sekziokako eta kapitulukako laburpenak eta horiei egindako aldaketak argitaratu dira, 2022ko ekitaldiko lehenengo hiruhilekoari dagozkionak.

2022/05/06 Euskal ekonomiaren termometroa 129,4 puntuan kokatu zen apirilean, oraindik ere hazkunde biziko eremuan. Aurreko hilabetearekin alderatuta, ia bi puntuko moteltzea izan du.
2022/06/08 Euskal Ekonomiaren Termometroaren arabera Euskal ekonomia hazkunde biziko gunean mantendu zen maiatzan. Zehazki, 129 puntu lortu zituen, apirilean baino lau hamarren gutxiago (129,4).
2022/06/28 Lankidetza hitzarmena, Zerga Administrazioko Estatu Agentziak (Zerga Agentzia) Euskal Estatistika Erakundeari (EUSTAT) datu estatistikoen informazioa emateko bete behar dituen edukiari, baldintzei eta prozedurei buruz. Hau da bi erakunde publikoen artean horrelako hitzarmen bat sinatzen den lehen aldia.
2022/07/29 Euskal Ekonomiaren 2021 Urteko Txostenaren aurkezpena egin zen, bertan ondorioztatzen da Euskadik zuhurtziaz eta arretaz egingo diola aurre ziurgabetasun ekonomikoari, eta inflazioak herritarrengan dituen eraginak arintzen saiatuko dela, betiere egoera ekonomiko sendo batetik.
2022/08/18

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Aurrekontuetan jasotako kredituen egoerari buruzko sekziokako eta kapitulukako laburpenak eta horiei egindako aldaketak argitaratu dira, 2021eko ekitaldiko laugarren hiruhilekoari dagozkionak.

2022/09/13

Jarduera: Euskal ekonomia hazkunde biziko gunean mantentzen da, aurreikusitako dezelerazioa gorabehera.

2022/09/19

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Aurrekontuetan jasotako kredituen egoerari buruzko sekziokako eta kapitulukako laburpenak eta horiei egindako aldaketak argitaratu dira, 2022ko ekitaldiko bigarren hiruhilekoari dagozkionak.

2022/09/28 EAE-ko Ekonomia % 4,3 haziko da 2022an, eta % 2,1, 2023an, Eusko Jaurlaritzak oraintsu eginiko aurreikuspenak betetzen badira.
2022/10/06 Euskal ekonomiak hazkunde solidoko eremuan jarraitu zuen irailean, dezelerazio leuneko prozesu batean.
2022/10/21

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Aurrekontuetan jasotako kredituen egoerari buruzko sekziokako eta kapitulukako laburpenak eta horiei egindako aldaketak argitaratu dira, 2022ko ekitaldiko hirugarren hiruhilekoari dagokiona.

2022/11/07 Euskal ekonomiak hazkunde sendoan jarraitu du urrian, dezelerazio txikiko prozesuaren barruan.
2022/12/07 Euskal ekonomiak hazkunde sendoko eremuan jarraitu zuen azaroan, baina dezelerazioaren eragina izan du.