Euskadi.eus

Araugintza-jarduera

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/09/09
2020ko deialdia, lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzako bide ez-formalen bidez eskuratutako lanbide-gaitasunak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedurarako.
2020/11/12 Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak diru-sarreren osagarriak ordaintzen dizkie soldata txikienak dituzten langileei, 2020ko uztailean, abuztuan eta irailean aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen bidez kontratuak eteteagatik edo lanaldia murrizteagatik, jasotzen duten langabezia-prestazioa osatzeko. Elkarrizketa Sozialerako Mahaiak erabakitako jarduna. Lehen deialdi horretan, 5.990 eskatzailek betetzen zituzten aitortzeko baldintzak. (15.466.500.- €)
2021/01/27 Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren enplegu-erregulazioko espedienteen osagarrien bigarren deialdia, 2020ko urrian, azaroan eta abenduan eta 2021eko urtarrilean kontratuak etenda edo lanaldia murriztuta dituzten langileei, jasotzen duten langabezia-prestazioa osatzeko. Elkarrizketa Sozialerako Mahaiak erabakitako jarduna (12.000.000.- €)
2021/02/24
Lanbidek erabaki du Koordinazio eta Komunikazio Unitate bat sortzea zerbitzuetako prozedurak eta prozesuak homogeneizatzeko, eta Prestazio eta Gizarteratze Zuzendaritza berri bat sortzea, egungo Prestakuntza eta Diru Sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzatik bereizita. Neurri horiek Hobetzen proiektuan daude aurreikusita, enplegu-zerbitzu publikoa pixkanaka eraldatzeko.
2021/04/20
COVID-19tik eratorritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteek eragindako langileentzako aparteko laguntzen programa. 2021eko otsailaren 1etik maiatzaren 31ra bitartean ABEEE egoeran dauden eta urteko 20.000 eurotik beherako kotizazio-oinarria duten eskatzaile guztiei emango zaie osagarria. Hirugarren deialdia iragarri zena. (3.500.000.- €)
2021/04/28
Enplegu eta Lan Gaietarako Konferentzia Sektorialari jakinarazi zaio Orientazio, Ekintzailetza, Laguntza eta Enplegurako Berrikuntzarako Euskal Zentroa sortzeko borondatea, Estatuko Sarean sartzeko, Lanbideren Zerbitzu Publikoaren autonomia eta berezitasunak aintzat hartuta.
2021/06/11
2021/06/16
2021/06/29
Dekretu bat onartzen da, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Estatutuak onartzen zituena, eta neurri horrek haren egitura aldatzeko eta herritarren zerbitzurako tresna eraginkorragoa bihurtzeko balioko du. Aldaketaren bidez, Koordinazio eta Komunikazio Unitate bat sortu nahi da, sareko bulego guztiei koherentzia emateko, bai eta Prestazio eta Gizarteratze Zuzendaritza berri bat ere.
2021/07/13 ERTEen eraginpean dauden langileentzako aparteko laguntzen laugarren deialdia onartu da, Covid19-tik eratorritakoentzat. (800.000.- €)
2021/10/07

Europako Batzordeak babestu egiten du Lanbideren AukerabeRRi proiektua, krisian dauden enpresetako langileak birkualifikatzeko eta birkokatzeko, GEEFaren kargura, Globalizaziora Egokitzeko Europako Funtsaren kargura (Esleitutako funtsak: 1.200.000 euro – EBren finantzaketa)

2021/11/11 Lanbidek  Lanbide Hobetzen plana onartu du. Plan horrek enplegu-zerbitzu publikoa eraldatzeko eta hobetzeko eredua dakar, eta aldaketak egin dira antolaketari, arretari, esku-hartzeari, prestakuntzari eta orientazioari dagokienez. Horretarako, epea jarri da.
2022/01/31 Euskal Enplegu Sistemaren Legea egiten hasi da, eragile guztiak ordenatzeko eta politika aktiboetarako eskubide subjektiboa arautzeko. Legearen aurreproiektua egiten hasteko agindua formalizatu da, eta, aldi berean, aurretiazko kontsulta publikoa hasi da, etorkizuneko arauak uki ditzakeen pertsonen eta erakundeen iritziak zuzenean jasotzeko.
2022/06/28 Lanbideren LanApp Bulego Birtualak 10.000 deskarga baino gehiago izan ditu eskuragarri hasi zenetik, 2022ko urtarrilean. Enplegu-zerbitzu publikoa erabiltzen duten pertsona eta enpresengana hurbiltzeko modu berri bat da, euskal geografian zehar banatutako beste 42 bulego presentzialen osagarri.
2022/07/07 LanMentoring Programa. Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak sustatutako proiektu aitzindaria, enpresei belaunaldi-erreleboko eta ezagutza-eskualdaketako prozesuetan arrakasta-berme handienekin laguntzeko.
2022/08/30 98/2022 Dekretua abuztuaren 30ekoa, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Estatutuak onartzen dituen Dekretua, prestazioen Zuzendaritza indartzeko eta DSBE eta GPI gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideekin lotzeko. Aldaketa hori "Lanbide Hobetzen" proiektuaren barruan kokatzen da. Proiektu horrek herritarrentzako arreta-zerbitzuen eredu berri baten oinarriak ezartzen ditu. Eredu horretan, pertsonen ezaugarrien eta beharren diagnostiko egokia egin behar da, eta, horren ondorioz, zerbitzu eta ibilbide pertsonalizatuak eta dibertsifikatuak definitu behar dira, enplegagarritasun-maila handiago edo txikiagoaren eta enplegura arteko distantziaren arabera.
2022/10/11 Izenpe SAren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren arteko lankidetza-akordioa, identifikazio eta sinadura elektronikoko bitartekoen eskaerak kudeatzeko. Lanbide Izenperen erregistro-erakunde bihurtzen da. Horrek esan nahi du bere zerbitzu publikoaren erabiltzaileei BakQ ziurtagiriak eman ahal izango dizkiela, dauden 42 bulego fisikoen bidez lurralde-estaldura aprobetxatuz, horrela herritarrei ziurtagiri horiek ematea erraztuz.
2022/10/21 Lanbide: 2022-26 Plan Estrategikoa onartu da. Dokumentu horretan, Lanbideren misioa, ikuspegia, helburuak, ardatzak eta ildo estrategikoak zehazten dira, eta 2026ra arteko hogeita hamar proiekturen bidez antolatuko dira.
2022/10/26 Euskal Herriko Unibertsitateak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak unibertsitateko egresatuak lan-merkatuan sartzeari eta haien hezkuntza- eta enplegu-politikak garatzeari buruzko informazio-sistema bat garatzeko sinatutako lankidetza-hitzarmena aldatzeko eta luzatzeko eranskina.
2022/11/23 Lanbideren eraldaketa-prozesua haren irudira eta arreta-bulegoetara iristen da. Lanbideren logo berria aurkeztu da, herritarrei zerbitzu hurbila eta eraginkorra emateko bokazioa helarazteko.
2022/11/29 Covid-19ak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzearen ondorioz, beren konturako langileentzako edo langile autonomoentzako ezohiko laguntzen programa. Esleipena.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/15
Gizarte-ekonomian ekiteko laguntza-programa, hiru kapitulu desberdin finantzatzeko: gizarte-ekonomiako enpresa eratzea eta sustatzea, planifikatutako lurralde-sustapena eta horrelako enpresak sendotzea.
2020ko Deialdia.
Programa horren kontura 134 enpresa sortzeko dirulaguntza eman zen, eta 414 lanpostu sortu ziren.
2021/07/13
Langileek gizarte-ekonomiako enpresen kudeaketan eta organoetan duten parte-hartzea erraztu eta hobetuko duten tresnen garapena eta ezarpena finantzatzeko Programa. Gizarte-ekonomiakoak ez diren enpresen kasuan, laguntzak baliagarriak izango dira langileek parte hartzeko plan bat egiteko eta ezartzeko, langileek enpresan parte hartzeko ereduak definitzeko tresnak diseinatzeko eta enpresa partaidetuen eredua zabaltzeko.
2021eko deialdia. Informazio gehiago. (140.000.- €) (2021/07/13)
2021/07/20
Gizarte-ekonomian ekiteko laguntza-programa, hiru kapitulu desberdin finantzatzeko: gizarte-ekonomiako enpresa eratzea eta sustatzea, planifikatutako lurralde-sustapena eta horrelako enpresak sendotzea.
2021eko deialdia. Informazio gehiago. (2.795.000.- €) (2021/07/20)
2021/07/20
Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-ekonomiako enpresetan laguntza teknikoa emateko laguntzen Programa
2021eko deialdia.  (250.000.- €) (2021/07/20)
2021/09/14 Jaurlaritzak aldeko irizpidea adierazi du Euskadiko Kooperatiben abenduaren 20ko 11/2019 Legea aldatzeko lege-proposamena aintzat hartzeari dagokionez. Horrela, bete egiten da Aldebiko Lankidetza Batzordearen 2020ko maiatzeko akordioa, Estatuko Administrazio Orokorraren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren artekoa, arauaren baldintza batzuei buruzko eskumen-desadostasunen aurrean. Lege-proposamena Eusko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos (EAJ), Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak (PSE) eta Grupo Vasco Popular-Ciudadanos (PP+Ciudadanos) legebiltzar-taldeek egin dute.
2022/10/05
Gizarte-ekonomian ekiteko laguntza-programa, hiru kapitulu desberdin finantzatzeko: gizarte-ekonomiako enpresa eratzea eta sustatzea, planifikatutako lurralde-sustapena eta horrelako enpresak sendotzea.
2022ko Deialdia
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/15 Algeposa logistika-operadorearekin salgaiak garraiatzeko akordio bat formalizatu zen, urtero A-8 autobidetik 6.000 kamioi igarotzea saihesteko.


2021/12/02 Lankidetza-hitzarmena Bizkaiko Foru Aldundiarekin, Bilboko Udalarekin eta Bizkaiko Garraio Partzuergoarekin, Bizkaiko Mugikortasun Agintaritza sortzeko.
2022/01/14 Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioaren, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko foru-aldundien arteko lankidetza-hitzarmenak, errepideko garraioaren arloan foru-aldundiak eguneratzeko eta parekatzeko.

2022/02/08 Akordioa, Arabako Mugikortasun Agintaritza sortzeko Arabako Foru Aldundiarekin eta Gasteizko Udalarekin 2018ko martxoaren 6an sinatutako lankidetzako esparru-hitzarmena luzatzea baimentzen duena. EHAAn argitaratzea.
2022/03/29 Euskadiko Mugikortasun Jasangarriaren Lege-proiektua onartu da, Euskadin mugikortasun iraunkorra bultzatzeko esparru bat sortzeko. Lege-proiektuaren xedea da mugikortasun aktiboa (oinez edo bizikletaz) sustatzea, garraio publikoa bultzatzea ibilgailu pribatuaren aurrean, garraio-titulu publikoen elkarreragingarritasuna sistema integratu intermodal batean, trena sustatzea eta mugikortasun jasangarria bultzatzea erkidego-, foru- eta udal-plangintzaren esparrutik.
2022/05/24 Arku Atlantikoko Batzordea. Eusko Jaurlaritzaren asmoa da Arku Atlantikoko garraio-lantaldeak eskualdeen baterako gobernantzan sakontzea, Euskadiren gidaritzapean.
2022/07/08
Euskal Autonomia Erkidegoko errepideko garraioaren arloko elkarte profesional eta enpresarialentzako laguntzetarako 2022ko deialdia.
2022ko Deialdia.
2022/10/25 Arabako Foru Aldundiarekin, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzarekin eta TUVISA – Vitoria-Gasteizko Hiri Garraioak SA sozietatearekin hitzarmenak izenpena. Helburua: garraio-datu aurreratuak sortzea, Europar Batasunak finantzatutako Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan (Next Generation EU).
2022/12/13 Lurralde Agintaritzari zuzeneko dirulaguntza ematekoa, 2022ko ekitaldian partzuergoaren gastu arruntak zati batean ordaintzeko. (332.258.- €)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/07
Euskadik alokairuko etxebizitzen Espainiako bigarren parke publiko garrantzitsuena du, Andaluziaren atzetik. Horixe da Etxebizitzaren Euskal Behatokiak egindako Etxebizitza babestua Euskadin, Estatuan txostenaren ondorioetako bat.
2021/06/04 3.544 bizikidetza-unitaterekin harremanetan jartzea, etxebizitza-eskubide subjektiboa aitortzeko baldintzak eta hori eskatzeko izapideak betetzen dituztela jakinarazteko.
2022/07/06 2.812 familiari jakinarazten zaie etxebizitza-eskubide subjektiboa eskatzeko baldintzak betetzen dituztela. Etxebiden inskribatutako pertsonak dira, eta, Legeak ezarritako eskakizunak betez, oraindik ez dute izapidetu.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2022/06/28

80/2022 Dekretua, ekainaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitzen eta zuzkidura- bizitokien gutxieneko bizigarritasun- baldintzak eta diseinu-arauak arautzen dituena. Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitzek eta zuzkidura-bizitokiek bete behar dituzten gutxieneko eraikuntza- eta bizigarritasun-baldintzak modu bateratuan jasotzen ditu, bai eta nagusiki bizitegi-erabilerarako diren eraikinak ere, helburu nagusia Euskadiko etxebizitzaren estandarrak hobetzea eta handitzea izanik.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/15
Erabakia, zeinaren bidez baimentzen baita EAEko Administrazio Orokorrak Sestaoko 20223, 9812, 13112, 12119 eta 11923/B finkak eskuratzea, antolamenduz kanpo deklaratutako etxebizitzak, Sestaoko udalerriko Txabarri azpieremuko Oquillo taldean.
2021/06/18
149/2021 Dekretua, ekainaren 8koa, jenderik gabeko etxebizitzei eta etxebizitzaren funtzio soziala betetzeko neurriei buruzkoa. Etxebizitzaren Euskal Legea garatzen du etxebizitzaren funtzio soziala bermatzeko, eta etxebizitza bat hutsik dagoela deklaratzeko prozedura ezartzen du, eta hemendik aurrera hartuko diren neurriak jasotzen ditu, etxebizitza horiek alokatzeko edo erosteko erabil daitezen sustatzeko, besteak beste, hutsik dauden egoitzen urteko kanona.
2022/08/02

Inkestaren arabera Etxebizitzaren erabilerari buruznJaurlaritzaren aldetik, Euskadiko etxebizitza hutsen aurkako neurriek 4.000 higiezin atera dituzte merkatura. El Correo

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/12/17 Eusko Jaurlaritzak eta Durangoko Udalak aurreakordio bat lortu dute trenbidea lurperatzeak askatutako lurretan proiektu bideragarri berri bat egiteko. Lortutako aurreakordioak eremuaren eraikigarritasuna heren bat inguru murrizten du, eraiki beharreko eraikinen tipologia batera definitzeko konpromisoarekin (eraikinen egoera, altuerak, etab.). Jaitsiera hori konpentsatzeko, Eusko Jaurlaritzak Etxebizitza Publikoaren     Plana garatuko duen Udalaren jabetzako babes ofizialeko etxebizitzen eta babes tasatuko etxebizitzen zenbait lurzati lagako ditu toki-administrazioak.
2022/04/13 Eibarko 136 Murrategi area birgaitze integratuko area deklaratzeko espedientea hasiera ematen da.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/29
Euskal Sektore Publikoaren Lege-proiektua onartzea eta Eusko Legebiltzarrera bidaltzea. Lege-proiektu horrek erreferentzia juridikoa izan nahi du, egungo arau-sakabanaketari erantzuna emateko Euskadiko sektore publikoko erakunde konplexu baten aurrean, hainbat testu juridiko dituena.
2021/04/29
Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako Zuzendaritzaren eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen artean egindako kudeaketa-gomendioaren akordioa, Idazkaritza-Kontu-hartzailetza azpieskalan gaikuntza nazionala duten Toki Administrazioko funtzionarioentzat gordetako lanpostuak bitarteko izendapenaren bidez betetzeko hautagai propioen zerrenda eratzeko hautaketa-prozesua egiteko.
2021/05/06
2022/06/08 Zuzenean zerbitzuak paperezko dokumentazioa digitalizatzen du. amaiera eman dio herritarrek aurkeztutako paperak eta dokumentuak jaso eta gordailutzeari, eta formatu digitalean bakarrik gordetzen hasi da. Horrela, paperik gabeko bulego eta zerbitzu baterantz aurrerapausoa egin du, datuen biltegiratzea eta komunikazioa hobetzeko eskura dauden teknologia berriak aprobetxatuz. Neurri horrek ingurumena babesten laguntzeaz gain, informazio konfidentziala babesteko eraginkortasuna eta segurtasun maila ere hobetzen ditu.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/13
Gobernu Kontseiluaren erabakia, XII. legegintzaldiko 2020-2024 Gobernu Programa aintzat hartzekoa eta Legebiltzarrera bidaltzekoa.
2021/04/22
Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 2020 Plan Estrategikoaren azken ebaluazioa onartzea eta argitaratzea. Gobernantza, Gardentasun eta Herritarren Partaidetzarako Sailarteko Batzordean aurkeztea.
2021/04/27
EAEko Administrazio Orokorrean eta haren sektore publikoan gardentasuna ezartzeari buruzko 2020ko balantzearen txostena egitea, eta gardentasuna eta gobernu ona sustatzen jarraitzeko neurriak onartu ditu. Eusko Jaurlaritzaren herritarrekiko interakziorako kanalek gardentasuna eta informazio publikorako sarbidea azpimarratzen dituzte pandemiaren garaian.
2021/07/01 Iberoamerikako Idazkaritza Nagusiko (SEGIB) ordezkaritza batekin topatu da gobernantza publikoko berrikuntzari buruzko esperientziak partekatzeko eta kudeaketa eta zerbitzu publikoa gidatzen duten gobernu onaren zutabeetan oinarritutako plan estrategikoa aurkezteko, batez ere gobernu ireki, garden, digital eta parte-hartzailean oinarrituta, herritarren aurrean kontuak ematen dituena, betiere 2030 Agendaren helburuei eta Garapen Iraunkorraren helburuei dagokienez.
2021/07/16 182/2021 Dekretua, uztailaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikoen katalogo eguneratua onartzen duena.
2021/10/06 Bilera Txileko Gardentasunareko Kontseiluko kide batekin.
2022/03/29

38/2022 Dekretua, martxoaren 29koa, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikoen lanpostuen katalogo eguneratua

2022/04/05 Gobernu Kontseiluaren Erabakia, EAEko Administrazio Orokorrean eta haren sektore publikoan gardentasunaren ezarpen-mailari buruzko 2021eko balantze-txostenaren berri emateko eta gardentasuna bultzatzen jarraitzeko neurriak onartzeko dena.
2022/04/21 Gardentasunari eta herritarren parte-hartzeari buruzko lege-aurreproiektua prestatzen hasi da. Administrazio irekiagoa eta gardenagoa bultzatu nahi du, kudeaketaren berri ematen du denbora errealean, eta balio publikoa sortzen laguntzen die herritarrei, gobernuaren ekintzaren, gizarte zibilaren eta gizarte eta ekonomia jardueraren arteko orekan oinarrituta.
2022/10/14 2022ko lehen seihilekoari dagozkion legez besteko proposamenen, mozioen eta ebazpenen betetze-mailari buruzko txostena Eusko Legebiltzarrera bidaltzea.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2022/05/11 Elkarrizketa Sozialerako Mahaia: Koordinazio Taldearen bilera. 2022ko Elkarrizketa Sozialeko Mahaiaren Lan Planean sartu ondoren, taldearen bileran aurreikusitako taldea eratutzat jo zen, eta Estatuan indarrean dauden partaidetza-arauak alderatzea eta gaur egun Euskadin dauden partaidetza-organoak biltzea erabaki zen.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/14
Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean 1.500 lanpostuko Lan Eskaintza Publikoa (LEP) iragarri du, bitartekotasuna murrizteko eta enplegu publikoa egonkortzeko konpromisoa berretsiz.
2020/12/22
Akordioa, 2020rako Enplegu Publikoaren Eskaintza onartzen duena eta 2017-2020 aldirako Enplegurako Plan Estrategikoan sartzen duena. Zehazki, 836 plaza deituko dira Hezkuntza Administraziorako, 700 Ertzaintzaren oinarrizko eskalan agenteak sartzeko eta 1002 Osakidetzako estatutupeko langile finko izateko. LEP 2020.
2021/02/13
Jaurlaritzako lan-kontratuko langileentzako txanda-kontratua. Erretiro partzialerako plan bat adostu da Euskadiko lan-kontratudun langile finkoentzat, 2021eko ekitaldian garatzeko.
2021/03/23
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Negoziazio Mahai Orokorraren Akordioa onartu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko lan-kontratudun langile finkoentzako Erretiro Partzialeko Planari buruzkoa, 2021eko otsailaren 12tik abenduaren 31ra artekoa, eta akordio hori zabaltzea Erkidegoko sektore publikora.
2021/05/04 133/2021 Dekretua, maiatzaren 4koa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen egitura eta eginkizunak arautzen dituena.
2021/06/25
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrerako 1.230 lanpostu betetzeko deialdia iragarri da, 2021ean. Lan-eskaintza publikoaren oinarriak prestatzen eta negoziatzen ari dira. LEPak 1.017 lanpostu ditu hitzemanda dagoeneko, eta horiei urtean zehar beste 213 gehitu ahal izango zaizkie.
2021/07/06 Euskal Enplegu Publikoaren Lege Proiektua onartu da, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetan lan egiten duten 100.000 langile baino gehiagoren jarduera antolatu eta arautzeko. Arauak garapen profesionalaren alde guztiak arautzen ditu, eta euskal enplegu publikoaren eredu propioa definitzen eta finkatzen du. Duela 32 urtetik indarrean dagoen Funtzio Publikoaren Legea eguneratzen du. Haren helburua da euskal enplegu publikoa oro har kudeatzeko tresnen araubide juridikoa antolatzea, definitzea eta arautzea. Hala, arlo publikoan lan egiten duten pertsonen alderdiak arautuko ditu, beren ibilbide profesionalari dagokion guztian, LEP batera aurkezten direnetik erretiroa hartu arte: Enplegu publikoaren antolamendua eta egitura; ordainsari-sistemaren diseinua; enplegu publikoaren organoen eta haien eskumenen erregulazioa; prestakuntza eta garapen profesionala; edo langileen karrera profesionala.
2021/09/14 Onartu egiten da Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa - Empresa de Certificación y Servicios, IZENPE, S.A.ri egindako enkargua, Administrazio Publikoen identifikazio eta sinadura elektronikoari eta elkarreragingarritasun eta segurtasun nodoari (NISAE) buruzko hainbat zerbitzu emateko.
2021/12/21 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Administrazioaren 2021erako Enplegu Publikoaren Eskaintza onartu da (4.000 plaza inguru), eta Berpiztu Programan sartu dira, ekonomia suspertzeko eta enplegua sortzeko 2020-2024 aldirako, Ertzaintzako Oinarrizko Eskalako Agente kategorian sartzeko plazak (424 plaza) eta Euskal Autonomia Erkidegoko estatutupeko langile izateko 273 plaza. Halaber, 2022an egonkortze-prozesuei hasiera ematea proposatu du.
2022/03/29 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Negoziazio Mahai Orokorraren Erabakia, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko lankontratudun langile finkoentzako 2022rako Erretiro Plan Partzialari buruzkoa baita. Hori da enplegatu publikoen lan-bizitza amaitzeko bidea hobetzeko aurreikusitako neurrietako bat
2022/05/11 Funtzio Publikoaren Euskal Kontseiluak mahai bat sortzea erabaki du, gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioei buruzko gaiak jorratzeko.
2022/05/23 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako kidego eta eskaletan enplegu publikoa finkatzeko prozesu bereziak eta enplegu publikoa finkatzeko salbuespenezko prozesuak iragartzen dira
2022/05/24

Erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Administrazioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Segurtasun Administrazioko zerbitzu laguntzaileen 2022rako Enplegu Publikoaren Eskaintza onartzen duena eta 2020-2024 aldirako Euskadiko ekonomia eta enplegua suspertzeko Berpiztu Programan Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko estatutupeko langile finko izateko plazak sartzen dituena. 8.764 plazetatik 1.686 EAEko Administrazio Orokorrari dagozkio, 3.040 Hezkuntza Administrazioari, 315 Segurtasun Administrazioari eta 3.723 Osakidetzari. EHAAn argitaratzea.

2022/05/24 Euskal Autonomia Erkidegoan Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioak egonkortzera bideratutako enplegu publikoaren eskaintzari buruzko Erabakia.
2022/07/12 Akordioa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko mahai sektorialarena, Euskal Espetxe Administrazioan lan egiten duten enplegatu publikoen berariazko alderdiak arautzen dituena.
2022/09/13 1.034 lanpostu deialdia funtzionario eta lan-kontratuko langileentzat. Funtzionarioen eta lan-kontratuko langileen hainbat kategoriatako hogei bat eskalaren oinarri espezifikoak argitaratu dira. Plaza horiek lehendik deitutako 1.272 plazei gehitzen zaizkie.
2022/09/20 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Mahai Sektorialaren erabakia, lekualdatze-lehiaketa bidez euskal espetxe-administrazioan destinoa lortu duten funtzionarioei aplikatu beharreko lan-baldintzei buruzkoa.
2022/11/11 Lehiaketa deialdia eta oinarriak adiministrazio eskala orokorra
2022/11/23 Enplegu finkatzeko prozesu bereziak eta enplegu publikoa finkatzeko salbuespenezko prozesuak igartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Lan Kontratuduen Kolektiboentzako Hitzarmenean lan-kontratudunentzat gordetako lanpostuetarako
2022/11/23 Iragartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren Organismo Autonomoetako kidego eta eskaletan enplegu publikoa finkatzeko prozesu bereziak eta enplegu publikoa finkatzeko salbuespenezko prozesuak
2022/12/13 HAEEren eta HABEren arteko kudeaketa-gomendioko akordioa izenpetzeko baimena ematen da, herri-administrazioetako langileen euskara-ikastaroak egiteko
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/10 Jaurlaritzak, lehendakariorde lehenengoa eta Segurtasuneko sailburuak proposatuta "XII. legegintzaldiko legegintza-programa" onartu du. Programa horrek Eusko Jaurlaritzaren hurrengo lau urteetako legegintza-ekintzaren plangintza zehazten du.
2021/02/09

Jaurlaritzak, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuak proposatuta, adierazi du Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera fisiko eta kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko lege-proposamena, Eusko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak legebiltzar taldeek aurkeztatutakoa, aintzat hartzearen aldeko irizpidea duela.

2021/04/13 Jaurlaritzak aldeko iritzia adierazi zuen COVID-19 pandemia kudeatzeko neurriei buruz Euzko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeek egindako lege-proposamena aintzat hartzeari dagokionez. Eusko Legebiltzarrari dagokio, egituraz eta modu iraunkorrean, Euskadin herritarren, erakundeen, administrazioen eta pertsona publiko eta pribatuen portaera, konpromisoa eta erantzukizuna antolatzea, pandemiari aurre egin ahal izateko; Legebiltzarrak, 2/2021 Legea, ekainaren 24koa, COVID-19aren Pandemia Kudeatzeko Neurriei buruzkoa, onartu du.
2021/04/13
2021erako Urteko Araugintza Plana argitaratzea onartzen duen erabakia. urten Jaurlaritzako sail bakoitzak Gobernu Kontseiluan onartzeko aurkeztuko dituen arau-ekimenak (lege-aurreproiektuak eta dekretuak) jasotzen ditu planak. Plana Irekia gardentasun-atarian argitaratuko da, herritarren beharrezko informazioa, lankidetza eta parte-hartzea bermatzeko.
2021/06/22 Eusko Jaurlaritzak aldeko irizpidea adierazi du Eusko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeek lagun egiteko animaliak babesteko egindako lege-proposamena aintzat hartzeari dagokionez, indarrean dagoen legea eguneratu eta hobetzen duelako eta gizarte-eskaerei erantzuten dielako, Euskadi Europako gizarte aurreratuenen buruan kokatuz, konpainiako animaliak eta animalia guztien tratu ona errespetatzeari eta babesteari dagokionez.
2021/08/31 Espetxeetarako AukerakGizarteratzearen Euskal Agentzia sortzeko lege-proiektua onartu da. Legebiltzarrak 2021eko irailaren 30ean onartu zuen: 3/2021 Legea Aukerak, Gizarteratzearen Euskal Agentzia, sortzekoa.
2021/09/14 Jaurlaritzak aldeko irizpidea adierazi du Euskadiko Kooperatiben abenduaren 20ko 11/2019 Legea aldatzeko lege-proposamena aintzat hartzeari dagokionez. Horrela, bete egiten da Aldebiko Lankidetza Batzordearen 2020ko maiatzeko akordioa, Estatuko Administrazio Orokorraren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren artekoa, arauaren baldintza batzuei buruzko eskumen-desadostasunen aurrean. Lege-proposamena Eusko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos (EAJ), Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak (PSE) eta Grupo Vasco Popular-Ciudadanos (PP+Ciudadanos) legebiltzar-taldeek egin dute.
2021/11/23

Euskal administrazio publikoen zigortzeko ahalari buruzko lege-proiektua onartu da. Arauak prozesuak sinplifikatzen ditu eta herritarren bermeak indartzen ditu arau-hauste administratiboen aurrean zehatzeko prozesuetan. Sistema errestauratiboen printzipioetan eta balioetan oinarrituta dago, zehapen- eta zigor-erregimenen aurrean.

2022/02/08 Jaurlaritzaren aurkako irizpidea adierazteko erabakia, Elkarrekin Podemos - IU legebiltzar-taldeak Euskal Autonomia Erkidegorako osasun mentalari buruz egindako lege-proposamena aintzat hartzeari buruzkoa. Gobernu Kontseiluaren ustez, Euskal Autonomia Erkidegorako Osasun Mentalari buruzko lege batek ez luke ekarpen berririk egingo, bermatu nahi dituen eskubideak deskribatuta eta gure osasunari eragiten dioten gaixotasun eta patologiei buruzko lege eta jarduera-planetan jasota baitaude.
2022/02/22 Erabakia, Jaurlaritzaren aurkako irizpidea adierazteko, Euskal Herria Bildu legebiltzar-taldeak egindako lege-proposamena, alokairu soziala hirigintzatik sustatzeari buruzkoa, aintzat hartzeari buruzkoa. Gobernu Kontseiluaren ustez, hirigintza-plangintzatik alokairu soziala sustatzeari buruzko lege-proposamenak ez du kontuan hartzen Euskadin lege-arauketa bat dagoela baliabide publiko erabilgarri guztiak barne hartzen dituena, lurzoruak barne. Zehazki, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak eta Etxebizitzari buruzko 3/2015 Legeak eremu hori arautzen dute.
2022/03/08 Erabakia, Eusko Legebiltzarreko Euzko Abertzaleak, Euskal Sozialistak eta Elkarrekin Podemos-IU taldeek egindako lege-proposamena aintzat hartzeari buruz Jaurlaritzak emandako aldeko irizpidea adierazteko dena. Lege-proposamen horrek transexualen genero-identitatea ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko ekainaren 28ko 14/2012 Legea bigarrenez aldatzen du.
2022/03/08

Jaurlaritzaren aurkako irizpidea adierazteko erabakia, baldintzarik gabeko oinarrizko errenta baterako Legegintzako Herri Ekimena kontuan hartzeari buruzkoa.

.
2022/03/15 Erabakia, 2022. Urterako Urteko Araugintza Plana argitaratzea onartzen duena. Planak jasotzen ditu aurten Jaurlaritzako sail bakoitzak Gobernu Kontseiluan onartzeko aurkeztuko dituen arau-ekimenak (Lege-aurreproiektuak eta Dekretuak). Plana Irekia gardentasun-atarian argitaratuko da, herritarren beharrezko informazioa, lankidetza eta parte-hartzea bermatzeko
2022/05/31 Erabakia, Jaurlaritzaren aurkako irizpidea adieraztekoa, Euskal Herria Bildu taldeak  Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legea aldatzeko egindako lege-proposamena aintzat hartzeari buruzkoa.
2022/06/14 Jaurlaritzaren irizpidea adierazteko erabakia, Elkarrekin Podemos - IU legebiltzar-taldeak Euskadiko sexu- eta ugalketa-eskubideei buruz egindako lege-proposamena gaitzesteari buruzkoa, eskubide horiek dagoeneko bermatuta daudelako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legean eta Jaurlaritzaren beste plan batzuetan, eskubide horiek egikaritzea eta sexu- eta ugalketa-osasuna bermatzeko beste jarduera batzuk aurreikusten direlako.
2022/06/28 Erabakia, Jaurlaritzaren aldeko irizpidea adieraztekoa, Euskal Herria Bildu legebiltzar-taldeak autokontsumoaren tramitazioa errazteko egindako eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea aldatzen duen lege-proposamena aintzat hartzeari buruzkoa
2022/11/22 Erabakia, zeinaren bidez Jaurlaritzaren ezezko iritzia ematen baita Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko ekainaren 15eko 5/1990 Legea aldatzeko Elkarrekin Podemos - IU legebiltzar- taldeak egindako lege-proposamena aintzat hartzeari dagokionez. Hauteskunde-administrazioa hauteskunde-propagandaren bidalketa zentralizatuaz arduratzea baztertu da.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/22 Eusko Jaurlaritzak Eustat-Euskal Estatistika Erakundearen, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren eta Itsasoko Gizarte Institutuaren artean hitzarmen bat sinatzea onartu zuen. Hitzarmen horren helburua da lankidetza-esparru egonkor bat ezartzea, Euskal Autonomia Erkidegoak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren eta Itsasoko Gizarte institutuaren fitxategietan eta datu-baseetan jasotako informazioa estatistika-xedeetarako baliatzea arautu behar duen edukiari, baldintzei eta prozedurei dagokienez.
2021/02/08 1/2021 DEKRETUA, urtarrilaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketa Erregelamendua onartzen duena.
2021/06/25 Euskal Autonomia Erkidegoko Higiezin-kredituen Bitartekariak eta Higiezinen Mailegu-emaileak eskuestea eta erregistratzea eta horiek gainbegiratzeko eta zehatzeko eginkizunak arautzeko den Dekretuaren proiektua jendaurrean jartzen da (Ebazpena, 2021eko ekainaren 17koa, Finantza Politikako zuzendariarena).
2021/08/12 191/2021 Dekretua, 2021eko uztailaren 27koa, zeinaren bidez onartzen baita 2021eko Urteko Estatistika Egitaraua.
2022/03/14 Euskal Estatistika Erakundeak (Eustat) 210 estatistika-eragiketa planteatzen ditu guztira 2022ko Urteko Estatistika Egitarauan, aurreko urtean baino bat gutxiago, 21 milioi euroko kostuarekin. 2022 Programaren proposamen hau Eusko Jaurlaritzak onartzen dituen Estatistika Planak garatzeko eta gauzatzeko tresna da. (2021/10/27)
2022ko Estatistika Programa 210 jarduketarekin eta 21 milioi euroko kostuarekin baimentzen duen dekretua onartu da (2022/02/15). EHAAn egindako argitalpena.
2022/03/15 Eustat-Euskal Estatistika Erakundearen, Gizarte Segurantzako Institutu Nazioalaren eta Itsasoko Gizarte Institutuaren arteko hitzarmena sinatzea onartu da. Hitzarmen horren helburua da lankidetza-esparru egonkor bat ezartzea, Euskal Autonomia Erkidegoak Gizarte Segurantzaren Institutu Nazioalaren eta Itsasoko Gizarte institutuaren fitxategietan eta datu-baseetan jasotako informazioa estatistika-xedeetarako baliatzea arautu behar duen edukiari, baldintzei eta prozedurei dagokienez.
Hitzarmenaren argitalpena.
2022/03/15 INEren eta EUSTATen arteko hitzarmena, EAEn etxerik gabeko pertsonei buruzko 2022ko inkesta egiteko.
EHAAn egindako argitalpena.
2022/06/27 EUSTATek, 2023-2026rako EAE-KO Estatistika-Planaren Lege-Aurreproiektuan, 255 Estatistika-eragiketa Planteatzen ditu, guztira, eta 86 milioi euroko kostua.
2022/09/20 Eustaten eta Laudioko udalaren arteko lankidetza-hitzarmena. Horrela, Eustatek esperientzia pilotu bat egingo du Laudioko Udalean, tokiko gobernuaren kudeaketan eta erabakiak hartzen laguntzeko estatistika-datuekin.
2022/12/28

154/2022 Dekretua, abenduaren 13koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Kontratazioaren araubidea ezartzeko Dekretua bigarrenez aldatzen duena. Horrela, toki-administrazioen kontratu jakin batzuen administrazio-prozedura arinduko da. Informazio gehiago.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/09/30 Sailak abian jarritako haur eta nerabeen udal-partaidetzarako sistema iraunkorrak ezartzeko proiektu pilotuaren esparruan, dinamizazio-jardunaldi bat egin da, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hemezortzi udaletako ordezkariak bertan direla.
2022/11/23 Eusko Jaurlaritzak “HaurEkin” udalerrien sarea sustatzen du, toki-bizitzan haur eta nerabeen parte-hartzea bultzatzeko. Sarea Innobasquek sortu du eta, orain, Familia eta Haurren Zuzendaritzak ere kudeatzen du. Euskadiko 16 udalerri ditu sareak, EAEko biztanleriaren ia heren bat hartzen du.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/24

Jaurlaritzak Gazteriaren Euskal Legearen Proiektua onartu du; legearen proiektua Legebiltzarrean aurkeztu zen (2021/02/01)

2020/12/14
Gazteriaren arloko programak eta jarduerak garatzeko diru-laguntzen programa.
2021eko deialdia. 2021eko deialdiko esleipena. (536.000.- €) (2020/12/14)
2020/12/18
Programa Gazteen mugikortasunera edo trukera bideratutako jarduerak garatzeko diru-laguntzak.Laguntza hauen helburua gazteak gizartean integratzea da, mugikortasun-jarduerek ahalbidetzen dituzten trebetasunak, gaitasunak eta gaitasunak eskuratuz.
2021eko deialdia (145.000.-€) (2020/12/18); 2021eko esleipena (2021/09/30).
2020/12/24 Argitara eman zen esku-hartze sozialean ekintza boluntarioa eta parte-hartze asoziatiboa indartzeko diruz lagundutako jardueren zerrenda, bai eta  laguntzen eskaera ukatuen zerrenda ere (2020)
2021/01/18 Argitara ematen da 2020an gazteriaren arloko programak eta jarduerak garatzeko emandako diru-laguntzen zerrenda.
2021/01/26 Esku-hartze sozialean ezagutza kudeatzeko jarduerak egiteko 2020rako laguntzak argitaratu ziren.
2021/03/30
Gazteen Boluntariotzako "Auzolandegiak" programa.
2021eko deialdia (2021/03/30); 2021eko deialdiaren plazak esleitzea (2021/10/06).
2021/04/16 Aurrera Begira. Gazteen itxaropenen adierazleak txostena aurkeztu zen, Gazteen Euskal Behatokiak egina. Txostena urteko ikerketa baten emaitza da, eta haren helburua da jakitea euskal gazteek nola hautematen duten oraina eta zer espero duten epe laburrean. Zortzigarren urtez jarraian egin da azterlan hori. Euskal gazteria pozik dago bere egoera pertsonalarekin, bai eta bere kolektiboarenarekin ere, oro har, nahiz eta pandemia nabaritu den salbuespenezko egoerez betetako 2020an.
2021/05/11 Baimena ematen da eLankidetza Garapenerako Euskal Agentziarekin lankidetza-hitzarmen bat sinatzeko, gazteak garapenerako lankidetzaren arloan sentsibilizatzeko ekintzak bultzatzeko eta "Euskadiko gazteak lankidetzan" programa egiteko.
2021/07/14 Euskadik autonomia-erkidegoak ordezkatzen dituen EBko Kontseiluaren lantaldean, Gazteentzako herritar-guneak sortzeko proposamena onartu egin dute estatu parte-hartzaileek. Kontseiluak "Gazteriaren partaidetza esanguratsua erraztuko duten gizalegezko espazioak babestu eta sortzeari" buruz ateratako ondorioen ebazpenaren zirriborroa aztertu da.
2021/09/06 Europar Batasuneko Ministroen Kontseiluak gazteriari buruz duen lantaldean parte hartzen da, Estatuko autonomia-erkidegoen ordezkari gisa. Bileran, Europako Batzordeko Nekazaritzako Zuzendaritza Nagusiak aurkeztutako Europako Landa Estrategia eta gazteriarekin duen harremana aztertu dira. Plana egiteko, kontuan hartu dira Eusko Jaurlaritzak seihileko honetan egiten duen koordinazio autonomikoaren barruan egindako gomendioak.
2021/11/29 Hirietako eta autonomia-erkidegoetako Eusko Jaurlaritzaren sei hilean behingo ordezkaritza Hezkuntza, Gazteria eta Kiroleko EB Ministroen Kontseiluan: Eusko Jaurlaritzak proposatu dio Europar Batasuneko Kontseiluari, autonomia-erkidegoen eta hiri autonomoen izenean, gazteentzako parte-hartze guneek lehentasuna eman diezaiotela adinekoekin hitz egiteari, ekintzailetza sustatzeari eta emakume gaztearekin kontatzeari.
2021/12/01 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Gazte-boluntariotzako esparruei buruzko Auzolandegiak programarako proiektuak. Euskal Autonomia Erkidegoko irabazi-asmorik gabeko erakunde publiko eta pribatuentzat zuzendutako deialdia, programa honetako proiektuak aurkezteko.
2021eko deialdia (2020/11/17)
2022ko deialdia. Informazio gehiago.
2021/12/20
Garapenerako lankidetzako erakundeei zuzendutako programa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko "Euskal Gazteak Lankidetzan" programarako proiektuak aurkezteko.
2022ko deialdia (80.000.- €) (2021/12/20).
2022ko esleipena (2022/09/23).
2021/12/28
Programa Gazteen mugikortasunera edo trukera bideratutako jarduerak garatzeko diru-laguntzak.Laguntza hauen helburua gazteak gizartean integratzea da, mugikortasun-jarduerek ahalbidetzen dituzten trebetasunak, gaitasunak eta gaitasunak eskuratuz.
2022ko deialdia (145.000.-€) (2021/12/28). Informazio gehiago.
2022ko deialdiaren esleipena (2022/09/21)
2022/03/27 Aurrera Begira. Gazteen aurreikuspenei buruzko adierazleak azterlanaren aurkezpena egin da. Gazteen Euskal Behatokiak urtero egiten duen ikerketa da, Euskal gazteek oraina nola ikusten duten eta epe laburreko etorkizunean zer itxaropen dituzten jakiteko. Hala gazteen egoeraren bilakaera, egungo unearen balorazioa eta etorkizunerako aurreikuspenak erakusten dituzten hamar adierazle eguneratu dira, eta emaitzek adierazten dutenez Covid-19aren pandemiak eragina izan du euskal gazteen 2022rako aurreikuspenetan.
2022/10/31
Gazteen Boluntariotzako "Auzolandegiak" programa.
2022ko deialdia (2022/03/28)
2022ko Esleipena.
2022/11/18
Gazteriaren arloko programak eta jarduerak garatzeko diru-laguntzen programa.
2022ko DEialdia
2022ko esleipena.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/17

Jaurlaritzak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea bigarrenez aldatzeko lege-proiektua onartu du.

Eusko Legebiltzarrak honako lege hau onartu zuen: 1/2022 Legea, martxoaren 3koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketa egitekoa.

2020/12/28
Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri, koadrila eta mankomunitateei zuzendutako dirulaguntza-programa. Dirulaguntza horiek emakume eta gizonen berdintasunari buruzko diagnostikoak egiteko eta/edo berdintasunerako planak prestatu eta ebaluatzeko behar den laguntza teknikoa emateko bideratuko dira.
2021eko deialdia (800.000.-€) (2020/12/28). Informazio gehiago.
2021eko deialdiaren esleipena (493.904,10.-€) (2021/06/02).
2021/03/22 Saileko sailburuak "Local and Regional Governments at the Forefront of Women Empowerment" (Tokiko eta eskualdeko gobernuak emakumeak ahalduntzeko abangoardian) ekitaldian parte hartu zuen.
2021/03/25

Emakundek / Emakundearen Euskal Erakundea, Emakumearen Batzorde Juridiko eta Sozialaren (CSW) ekitaldi ofizial batean parte hartu du. NBEk antolatutako ekitaldian batzorde horren 60. edizioan herrialdeentzat ezarritako helburuak berrikusi dira eta bere berdintasun-politikak azaldu ditu munduko herrialde guztietako ordezkaritzen aurrean.

2021/06/01 Emakumeen Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordea bildu da, Emakunde/Emakumearen Euskal Erakundeak bultzatutako organoa, eta administrazio autonomikoak, foru-administrazioak eta toki-administrazioak berdintasunaren arloan garatzen dituzten politikak eta programak koordinatzeaz arduratzen da. Besteak beste, berdintasun-politiketako kalitate-estandarren inguruan eta horien koordinazioa hobetzeko egiten ari den lanaren berri eman da, bai eta Generation Equality ekimenaren berri ere. Ekimen horren bidez, berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako herri-itun handi bat lortu nahi da. Euskal erakundeek lankidetza estutu dute Berdintasunerako Legea aldatzeko erronkaren aurrean.
2021/06/14 Emakunderen Zuzendaritza Kontseilua bildu da. Jaurlaritzak eta euskal erakunde guztiek berdintasunarekin eta indarkeria matxistaren aurka eta indarkeria bikariotik eratorritakoarekin duten konpromisoa berretsi da, baita berdintasun-politikak indartzearekin eta zeharka bultzatzearekin ere, Berdintasunerako Legearen aldaketa onartzeak dakarren erronka azpimarratuz. EAEko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko Zifrak 2020 txostena, EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana betez botere publikoek egindako jardueren memoria eta Emakunderen 2020 memoria aurkeztu dira. Era berean, Berdintasunerako Legearen aldaketaren izapidetze-egoeraren berri eman da.
2021/12/21
Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri, koadrila eta mankomunitateei zuzendutako dirulaguntza-programa. Dirulaguntza horiek emakume eta gizonen berdintasunari buruzko diagnostikoak egiteko eta/edo berdintasunerako planak prestatu eta ebaluatzeko behar den laguntza teknikoa emateko bideratuko dira.
2022ko deialdia (500.000.- €) (2021/12/07).
2022ko deialdiaren esleipena (2022/09/23)
2022/03/23 Eusko Jaurlaritzak, Itsas eta Periferiako Eskualdeen Konferentziako (CRPM) Genero Lantaldearekin lankidetzan, “The gender perspective in climate change: the role of the European regions” mundu-ekitaldia antolatu du. Ekitaldia Nazio Batuen Emakumearen  Batzorde Juridiko eta Sozialaren (CSW) 66. programa ofizialaren barne antoluta da, ekitaldi paralelo bat bezala. CSW66 New Yorken egin da eta urteko berdintasunari buruzko munduko topaketarik garrantzitsuena da.
2022/04/18 600 pertsona baino gehiagok jarraitu dituzte Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitzetarako Legearen berri emateko Emakundek antolatutako aurkezpenak.
2022/04/29 Emakundek ezagutzera eman du Vienan egiten duen lan aintzindaria, EUDELekin eta euskal udalerriekin elkarlanean toki-eremuan berdintasun-politikak sustatzeko egiten duen lana bai eta kontratazio publikoan genero-ikuspegia txertatzeko egiten duena ere. Emakundek berdintasunaren aldeko hiriei buruzko #GenderEqualCities nazioarteko mintegian parte hartu du. Mintegi hori URBACT programa europarraren esparruan antolatu zen, eta hiri-garapen iraunkorra sustatzeko herrialdeen arteko trukea eta ikaskuntza ditu helburu.
2022/05/30 Emakundek toki-eremuan berdintasun-politikak sustatzeko egiten duen lan aitzindaria ezagutarazi du, EUDELekin eta EAEko udalekin lankidetzan. Zehazki, tokiko gobernuetan berdintasunari buruzko nazioarteko jardunbide egokiei buruzko online mintegian parte hartu du. Torino Cittá per le Donne-k antolatu du mintegia, eta Turingo Udalak babestu du.
2022/06/08

Emakundeko Zuzendaritza Kontseiluko bilera eginda. Bertan Lehendakariak Euskadin berdintasunaren aurrerapena bizkortzea ahalbidetuko duten bi tresna nabarmendu ditu, hala nola, Berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitzaren aldeko Legea eta honen hedapena, eta, bestetik, Berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitzetarako Herri Ituna. Gainera, EAEko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko zifrak, 2021 txostena onartu da.

2022/06/17 Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak hiri jasangarriei buruzko URBACT City Festival 2022 (#URBACTfest) nazioarteko topaketan parte hartu zuen Pantin-en (Paris Handian). Mintegi hori URBACT programa europarraren esparruan antolatu zen, hiri-garapen iraunkorra sustatzeko herrialdeen arteko trukea eta ikaskuntza helburu zituelarik. Emakundek ezagutzera eman du egiten duen lan aintzindaria, EUDELekin eta euskal udalerriekin elkarlanean toki-eremuan berdintasun-politikak sustatzeko egiten duen lana bai eta kontratazio publikoan eta hirigintzaren eta ingurugiroaren eremuan, beste erakunde batzuekin lankidetzan, genero-ikuspegia txertatzeko egiten duena ere.
2022/07/22 Berdintasunerako Sailarteko Batzordea indartu da. Lehen aldiz, berdintasun-unitatea duten erakunde autonomoek eta erakunde publikoek parte hartu dute bertan, Jaurlaritzako sailetako ordezkariez gain.
2022/10/11 Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2021.urteko Zifrei buruzko Txostena eta EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana gauzatzean botere publikoek izan duten jarduera-memoriaren berri izan du Gobernu Kontseiluak. Informazio gehiago.
2022/12/29
Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri, koadrila eta mankomunitateei zuzendutako dirulaguntza-programa. Dirulaguntza horiek emakume eta gizonen berdintasunari buruzko diagnostikoak egiteko eta/edo berdintasunerako planak prestatu eta ebaluatzeko behar den laguntza teknikoa emateko bideratuko dira.

Convocatoria 2023 (500.000.-€) (2022/12/29). Informazio gehiago.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/11/24 Udaberri 2024 Planean, legegintzaldi honetan tratu-berdintasunari eta diskriminaziorik ezari buruzko euskal lege integral bat idatzi eta onartzearen alde egin da. Gizarte pluralak gizarte oparoagoak diren uste sendoarekin, Udaberri 2024 Planak tratu-berdintasuna areagotu eta diskriminazioari aurre egin nahi dio Euskadin.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2022/03/08 Erabakia, Eusko Legebiltzarreko Euzko Abertzaleak, Euskal Sozialistak eta Elkarrekin Podemos-IU taldeek egindako lege-proposamena aintzat hartzeari buruz Jaurlaritzak emandako aldeko irizpidea adierazteko dena. Lege-proposamen horrek transexualen genero-identitatea ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko ekainaren 28ko 14/2012 Legea bigarrenez aldatzen du.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/09/21 Udaberri 2024 Plana onartu da. Plan horrek, Bizikidetzaren Euskal Agenda eremuan, motibazio politikoko indarkeria-testuinguru batean gertatutako beste giza eskubideen urraketen eta beste sufrimendu bidegabe batzuen biktimen aitorpen legal, instituzional, sozial eta morala bultzatzea aurreikusten du.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/07/27 Euskadiko Memoria Historiko eta Demokratikoaren Lege-proiektua. Etorkizuneko legeak bi helburu ditu: batetik, Gerra Zibilaren eta diktadura frankistaren biktimen memoria, aitortza eta erreparazioa sustatzea; eta, bestetik, printzipio eta balio etiko eta demokratikoak sustatzea. Egiaren, justiziaren, erreparazioaren eta ez errepikatzeko bermearen printzipioetan oinarritzen da, bai eta honako balio demokratiko hauetan ere: adiskidetasuna, bizikidetza, aniztasun politikoa, giza eskubideen defentsa, bakearen kultura eta gizonen eta emakumeen berdintasuna.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/06/16 "Euskadiko Osasun Publikoaren Lege Aurreproiektuari" buruzko aurretiazko kontsultaren izapidea hasi da, eta 20 egun balioduneko epea eman zaie eragindako erakundeei, herritarrei eta haien erakundeei egoki iritzitako iradokizunak eta oharrak aurkez ditzaten
2022/10/05 Eusko Jaurlaritzak onartu zuen Euskadiko Osasun Publikoaren Lege-proiektua. (2022/07/26)

Osasun Publikoari buruzko lege- proiektuaren aurkezpena egin da Eusko Legebiltzarrean.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/16 Bizitzaren amaierarekin lotuta eta 11/2016 Legea alde batera utzita, Eutanasiarako eskubidea arautzen duen martxoaren 24ko 3/2021 Lege Organikoa betetzen dela bermatzeko abian jarriko diren jardueren berri eman zen Legebiltzarrean, . Besteak beste, Berme eta Ebaluazio Batzordea sortzea, eskatzaileentzako eta zerbitzua eman behar duten profesionalentzako sentsibilizazio eta informazio pedagogikoko jarduerak garatzea eta, prestakuntzaren esparruan, Etika Asistentzialeko Batzordeen laguntzarekin, legeari buruzko informazioa emango zaie osasun-langileei eta medikuntzako eta erizaintzako elkargo profesionalei, ikuspuntu tekniko, etiko eta juridikotik.
2021/05/13 Bizitzaren amaierarekin lotuta, nahiz eta 11/2016 Legea alde batera utzita, eutanasiarako eskubidea arautzen duen Lege Organiko berriari buruzko informazioa argitaratu da Sailaren eta Osakidetzaren webguneetan. Sentsibilizazioa eta informazio pedagogikoaren argitalpena Sailak aurreikusitako ekintzetako bat da, eutanasiarako eskubidea arautzen duen eta 2021eko ekainaren 25ean indarrean jartzen den 3/2021 Lege Organikoa behar bezala betetzen dela bermatzeko.
2021/06/04
Bizitzaren amaierarekin lotuta, baina 11/2016 Legea alde batera utzita, maiatzaren 25eko 145/2021 Dekretua onartzen da, "Euskadiko eutanasiaren arloko Berme eta Ebaluazio Batzordea" sortzen duena. Organo hori, "Eutanasia arautzen duen 3/2021 Lege Organikoan" esplizituki arautua, izaera administratiboa eta diziplina anitzekoa duen organoa da, osasun-langileek eta langile juridikoek osatua, gutxienez zazpi pertsonak osatua, eta begirada adituarekin prozesuaren segurtasun klinikoa eta juridikoa bermatuko dute, eta, ondoren, prozesuaren egokitasuna ebaluatuko dute eta kideak izendatu dira.
2021/08/02 Bizitzaren amaierarekin lotuta, baina bizitzaren amaierako arretari buruzko 11/2016 Legea alde batera utzita, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak medikuntzako eta erizaintzako 2.600 kide prestatu ditu dagoeneko eutanasia aplikatzeko teknika eta sendagaietan. Euskal Osasun Zerbitzuak instrukzioa eskatzen duten profesional guztiengana iristea proposatu du, bai sare publikokoengana, bai pribatukoengana.
2021/12/13 Euskadik hamahiru pertsona hiltzen laguntzeko laguntza medikoa bermatu du eutanasia arautzen duen legea indarrean sartu zenetik.
2022/06/22 Euskadik 25 pertsonari bermatu die hiltzeko laguntza medikoa, duela urtebete Eustanasia arautzen duen Legea (martxoaren 24ko 3/2022 Legea) indarrean sartu zenetik. Guztira 71 eskaera jaso dira eta horietatik 25 eutanasia-prozedura egin dira, 22 pertsona hil dira eutanasia egin aurretik, eta 6 eskaera atzera bota dira. Gainerakoak prozesuaren une desberdinetan dauden eskaerak dira.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/22 Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Ikaskuntzak deituta, irakasle, espezialista, eragile sozial eta instituzional ugarik Euskal Hezkuntza Sistemaren orainaz eta etorkizunaz eztabaidatuko dute bi egunez.
2022/04/04

Hezkuntza Saila datorren 2022-2023 ikasturterako atontzen ari den curriculum berrien ezaugarri eta berritasun nagusiak azaldu dira. Curriculum hauek Haur Hezkuntzarako, Lehen Hezkuntzarako, BDHrako eta Batxilergorako izango dira.

2022/04/07

Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkurak etorkizuneko euskal hezkuntza-sistemari buruzko akordioaren oinarriak ezartzen dituen dokumentua berretsi du.

2022/05/26 Hezkuntza Sailak akordio handia lortu du gehiengo sindikalarekin 2023-24 ikasturtetik aurrera euskal eskola publikoan neurriak ezartzeko. Gela bakoitzeko haurren ratioa jaistea erabaki da, jaiotza-tasak behera egin duelako eskolak ixtea saihesteko, Lehen Hezkuntzan irakasle gehiago izateko eta behar bereziak dituzten ikasleei lotutako baliabideak indartzeko
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/20 Euskadiko Dokumentu Kudeaketa Integralari eta Dokumentu Ondareari buruzko lege-proiektua onartu zen (2021/04/20).

Eusko Legebiltzarrak honako legea onartu du: 5/2022 Legea, ekainaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu-kudeaketa Integralaren eta Dokumentu-ondarearena.
2021/04/26
Publikoak ez diren artxiboak antolatu, digitalizatu eta zabaltzeko diru-laguntzen programa.
2021eko deialdia. Informazio gehiago (170.000.-€)(2021/04/26)
2021eko esleipena (2021/07/21)
2021/04/26
Toki-erakundeei beren artxibo-sistema martxan jartzeko eta/edo sendotzeko dirulaguntzak emateko programa.
2021eko deialdia. Informazio gehiago (298.000.- €) (2021/04/26)
2021eko esleipena (2021/07/20)
2021/07/07 Andoaingo eta Hondarribiko Udalekin, Ugalde Parkearekin, Berriarekin, Jakinekin eta Elkargoarekin batera, Martin Ugalde idazlearen obraren digitalizazio- eta publizitate-lanak finantzatzen parte hartu da (15.000.- €)
2021/10/26

Eusko Jaurlaritzak Euskal Kultura Ondarearen Euskal Autonomia Erkidegoko Kontseilua arautzen duen onartu du

(228/2021 Dekretua, urriaren 26koa)
2021/11/23

Gobernu Kontseiluak baimena ematen du ERRIN Europako eskualdeko ikerketa eta berrikuntza sarearekin hitzarmen bat sinatzeko CHARTER (Cultural Heritage Actions to Refine Training, Education and Roles) proiektua gauzatzeko.

2021/12/21 Jaurlaritzak zuzeneko dirulaguntza bat eman du Mundubira 500: Elkano Fundazioa-rentzat, Euskal Herri osoan bizikleta-ibilbide bat sortzeko, Elkanoren munduari egindako lehen bira ospatzeko (25.000.-€)
2022/06/17
Publikoak ez diren artxiboak antolatu, digitalizatu eta zabaltzeko diru-laguntzen programa.

2022ko deialdia (170.000.-€) (2022/06/17). Informazio gehiago.
2022ko deialdiaren esleipena (2022/09/23)

2022/06/17
Toki-erakundeei beren artxibo-sistema martxan jartzeko eta/edo sendotzeko dirulaguntzak emateko programa.

2022ko deialdia (298.000.-€) (2022/06/17). Informazio gehiago.
2022ko esleipena (2022/09/23)

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/27

Bolunburuko Inguruko Herri gotortua babes bereziko kultura-ondasun izendatu zen, eremu arkeologiko kategoriarekin.

2020/11/16
Dirulaguntzen programa, euskal kultura-ondarea katalogatzeko, digitalizatzeko, kontserbatzeko eta zabaltzeko, OAI-PMH protokoloa ezarrita duten gordailuen bidez. Protokolo horrek gaur egun dauden digitalizazio-proiektu nagusien arteko elkarreragingarritasun-estandarrak garatzen eta sustatzen ditu, eta Interneten edukiak modu eraginkorrean zabaltzea errazten du.
2020ko esleipena (2020/11/16)
2020/12/04 Eusko Jaurlaritzak Ortuellako (Bizkaia) Udaletxea babes ertaineko kultura-ondasun izendatu du, Monumentu kategoriarekin.
2020/12/15
Itsas kultura-ondarearen balioa nabarmentzeko dirulaguntza programa
2020 esleipena (100.000.-€) (2020/12/15)
2020/12/22
Euskal Kultura Ondarea babesteko ikerketa-lanak egiteko dirulaguntza-programa
2020-2021eko esleipena (2020/12/22)
2021/01/14
Euskal kultura-ondarea balioesteko eta zabaltzeko diru-laguntzen programa
2020-2022ko esleipena. (2021/01/14)
2021/02/25
Euskal musika ondarea berreskuratuko duen 'OndarE oficina' ekimenaren aurkezpena
2021/03/23

Bilboko Uribitarteko Ranpak kaleko 3. zenbakian dagoen etxearen eraikina Babes Bereziko Kultura-ondasun deklaratu zen, monumentu kategoriarekin.

2021/03/30 Eusko Jaurlaritzak Arabako Errioxako ardoaren eta mahastien paisaia kulturala kultur ondasun monumentu multzo kategoriarekin deklaratzen duen Dekretua aldatu du
2021/04/23 Gaztelugatxeko San Juan Babes Bereziko Kultur Ondasun izendatu zen, Kultur Paisaia kategoriarekin.
2021/04/29 Elkano Fundazioak, Eusko Jaurlaritzaren partaidetzarekin, 2021erako jardueren programazioa aurkeztu du, beste lurralde batzuekiko loturak sustatzeko eta itsasoari lotutako ondare komunaren balioa nabarmentzeko.
2021/05/24
Euskal kultura-ondarea balioesteko eta zabaltzeko diru-laguntzen programa
2021-2023 deialdia. Informazio gehiago (2.400.000.-€)(2021/05/24)
2021-2023ko esleipena (2021/11/09)
2021/05/25
Euskal Kultura Ondarea babesteko ikerketa-lanak egiteko dirulaguntza-programa
2021-2022ko deialdia. Informazio gehiago (160.000.-€)(2021/05/25)
2021-2022ko esleipena (79.604.-€) (2021/10/28)
2021/06/28
Itsas kultura-ondarearen balioa nabarmentzeko dirulaguntza programa
2021eko deialdia (200.000.-€)(2021/06/28)
2021eko esleipena (112.370.-€) (2021/10/22)
2021/07/02
Dirulaguntzen programa, euskal kultura-ondarea katalogatzeko, digitalizatzeko, kontserbatzeko eta zabaltzeko, OAI-PMH protokoloa ezarrita duten gordailuen bidez. Protokolo horrek gaur egun dauden digitalizazio-proiektu nagusien arteko elkarreragingarritasun-estandarrak garatzen eta sustatzen ditu, eta Interneten edukiak modu eraginkorrean zabaltzea errazten du.
2021eko deialdia 2021. Informazio gehiago (290.000.- €) (2021/07/02)
Esleipena 2021 (2022/01/12)
2021/07/27 Soscañoko Santa Maria eliza eta bere eremu arkeologikoa, Karrantzan (Bizkaian) kokaturikoa, babes ertaineko kultura-ondasun izendatu da, monumentu-multzoa kategoriarekin.
2021/08/04 Asparrengo (Araba) Marutegi gaztelua babes bereziko kultura-ondasun izendatzeko dekretua, eremu arkeologiko kategoriarekin.
2021/09/14
Euskal Kultura Ondare immateriala babesteko lanak egiteko diru-laguntzen programa.
2021 eta 2022ko deialdia (200.000.-€)(2021/09/14)
2021eko eta 2022ko esleipena (2021/12/07).
2021/10/13 221/2021 Dekretua, urriaren 5ekoa, Euskal Kultura Ondarearen Erakunde arteko Organoaren osaera, antolaketa, funtzionamendua eta eginkizunak arautzen dituena. (Informazio gehiago)
2021/10/26

Eusko Jaurlaritzak Euskal Kultura Ondarearen Euskal Autonomia Erkidegoko Kontseilua arautzen duen onartu du

(228/2021 Dekretua, urriaren 26koa)
2022/01/11 6/2022 Dekretua, urtarrilaren 11koa, Euskal Kultura Ondarearen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroari buruzkoa. Informazio gehiago
2022/05/24 Eusko Jaurlaritzak Zarauzko (Gipuzkoa) ECAYA eskola-udalekuak (Ebro Etxea) babes ertaineko kultura-ondasun izendatu ditu, monumentu kategoriarekin.
2022/05/24

Eusko Jaurlaritzak babes bereziko kultura-ondasun izendatu du Sestaoko “La Naval” ontziola, monumentu-multzo kategoriarekin. Dekretuaren argitalpena EHAAn.

2022/05/25
Euskal kultura-ondarea balioesteko eta zabaltzeko diru-laguntzen programa

2022-2024ko deialdia.Informazio gehiago (3.000.000.-€)(2022/05/25)
2022-2024ko esleipena (2022/11/08)

2022/05/31

Eusko Jaurlaritzak Bilboko lehengo saneamendu-sarea, monumentu-multzo izendapenaz, babes bereziko kultura-ondasun izendatu du. Dekretuaren argitalpena EHAAn.

2022/06/02

Donejakue Bidea Monumentu Multzo izendapenaz Sailkatutako Kultura Ondasun izendatzeari buruzko Dekretuaren aldaketa onartu da

2022/06/02
Itsas kultura-ondarearen balioa nabarmentzeko dirulaguntza programa

2022ko deialdia (150.000.-€) (2022/06/02). Informazio gehiago.
2022ko esleipena (2022/09/30)

2022/06/17
Euskal Kultura Ondarea babesteko ikerketa-lanak egiteko dirulaguntza-programa

2022-2023 deialdia (190.000.-€) (17/06/2022). Informazio gehiago.
2022-2023ko esleipena (2022/11/15)

2022/06/28 Eusko Jaurlaritzak Arrasateko Lezetxikiko aztarnategi arkeologikoa eta bere ingurua Babes Bereziko Kultura Ondasun izendatu du, Gune Arkeologiko kategoriarekin. Dekretuaren argitalpena EHAAn.
2022/09/01
Euskal Kultura Ondare immateriala babesteko lanak egiteko diru-laguntzen programa.

2022-2023rako deialdia Informazio gehiago.(200.000.-€) (2022/09/01).
2022-2023ko esleipena

2022/09/01
Dirulaguntzen programa, euskal kultura-ondarea katalogatzeko, digitalizatzeko, kontserbatzeko eta zabaltzeko, OAI-PMH protokoloa ezarrita duten gordailuen bidez. Protokolo horrek gaur egun dauden digitalizazio-proiektu nagusien arteko elkarreragingarritasun-estandarrak garatzen eta sustatzen ditu, eta Interneten edukiak modu eraginkorrean zabaltzea errazten du.

2022ko deialdia (200.000.-€) (2022/09/01). Informazio gehiago.
2022ko esleipena (2022/12/13)

2022/09/20 Artziniegako Udalari zuzeneko dirulaguntza eman zitzaion, "Artziniegako monumentu-multzoa hobetzeko esku-hartzeak" izeneko proiektua finantzatzeko. Proiektu hori Berpiztu programako Aiaraldeko Lehentasunezko Jarduketa Eremuan (ZAP) aurreikusita dago. (800.000.- €)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Ez dago jarduerarik
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/09 Gobernu Kontseiluak babestu egin du Euskadin kirol-arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko lege-proposamena aintzat hartzea
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/06/29 Landa Garapeneko Lege Proiektua onartu da.
2022/06/15 Euskadik Europako Landa Itunarekin bat egiten du, landa-eremuen etorkizun jasangarria bermatzeko. Eusko Jaurlaritzak bat egin du Landa Itun horrekin, eta konpromisoa hartu du ikuspegi horren etorkizuneko helburuak betetzeko, landa-eremu indartsuagoak, lotuagoak, erresilienteagoak eta oparoagoak biltzen baititu, gobernantza-maila desberdinen eta landa-eragileen arteko lankidetzaren bidez.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/03/09 Eusko Jaurlaritzaren Erosketa Publiko Berdearen Programak administrazio publiko onenaren saria jaso du erosketa jasangarriaren arloan, irabazi-asmorik gabeko Estatu Batuetako “Sustainable Purchasing Leadership Council (SPLC)” erakundearen eskutik. Gaur egun, Eusko Jaurlaritzaren Erosketa Berdearen Programak 38 erakunde hartzen ditu, eta erosketen % 46 berde bihurtu ditu. Ihobek dihardu idazkaritza tekniko gisa.
2021/06/04 EJIE-Eusko Juarlaritzaren Informatika Elkarteak efizientzia energetikoaren kalifikazio onena lortu du Gasteizko erdigunean. EEE/EVEk, auditoria baten bidez, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarteari (EJIE) energia-eraginkortasuna etengabe hobetzeko eta instalazioak optimizatzeko dituen jardunbide egokiak aitortzen dizkio.

 

2021/11/24

2030erako Erosketa eta Kontratazio Berdeko Programa onartzea (49.106.- €)
2022/02/23 Eurosistemako Eskuraketak Koordinatzeko Bulegoak (EPCO) erosketa eta kontratazio publiko berdearen arloan Euskadin izandako esperientzia aurkeztu du, «70th meeting of the EPCO-Network of Procurement Experts» topaketaren esparruan. Jardunaldi berean, "Erosketa eta kontratazio publiko berdea Euskadin 2005-2020" argitalpena ere aurkeztu zen. Arrakasta handiko historia da, Euskadiko erosketa berdearen historia errekurritu duen batek egiten duena. (14.640.- €)
2022/04/08 2030erako Udalsarearen Batzorde Teknikoak 2030erako Euskadiko Erosketa eta Kontratazio Berdearen Programaren abantailak aztertu ditu bere azken bileran. Programa horren bidez, euskal kontratazio publikoan ingurumen-irizpideak txertatzen jarraitzea eta sektore pribatuan erosketa berdearen diseinua sustatzeko lehen urratsak ematea aurreikusten da.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/04
Life IP Urban Klima 2050 proiektuak arrakastaz igaro du Europako Batzordearen bisita, bere lehen urteko ibilbidearen ondoren. Euskadiko klima-ekintzako euskal proiekturik handiena da, hogei bat erakunderekin, Ihobek gidatuta, eta 19,8 milioi euroko aurrekontuarekin (% 52 Europako Life programak finantzatuta).
2021/09/30 'Urban Klima 2050: Euskadiko egokitzapena finantzatzeko agente anitzeko lankidetza 'nazioarteko jardunaldia antolatu eta egingo da, LIFE Urban Klima 2050 proiektu europarraren aurrerapen nagusiak ezagutzera emateko. Proiektu hori Euskadiko ekintza klimatikoko ekimenik handiena da datozen urteetarako, 2025era arte. Ekitaldia ASTEKLIMAren (Euskadiko Klima eta Energiaren Astea) bigarren edizioko jarduera nagusietako bat da, eta Klimaren Gailurraren aurreko PreCOP26 All4Climate-Italy 2021 programaren programa ofizialaren zati ere bada. Aurten Glasgown egingo da, urriaren 31tik azaroaren 12ra.
2022/01/27 Negoziazio-, entzunaldi- edo kontsulta-izapidea hasi da: trantsizio Energetikoaren eta klima-aldaketaren Legea jendaurrean jartzea, 2022ko otsailaren 28an amaituko dena.
2022/03/25 Eusko Jaurlaritzak aurkeztu ditu Euskadin klima-ekintza bultzatzeko dituen tresnak eta bitartekoak
2022/06/13 Pandemiak %12ko murrizketa historikoa ekarri zuen Euskadiren 2020ko berotegi-efektuko gasen isurietan.
2022/09/30 Natura-ondarean ekintza klimatikoa bultzatzeko aukera emango duten tresnen — metodologiak, analisi-tresnak, kalkulu-tresnak eta kasu praktikoak — bilduma berritzaile bat aurkeztea. (189.226.- €)
2022/11/16

Eusko Jaurlaritzak Klima Aldaketa eta Itsasertzari buruzko Kongresuan (Uhinak)Life Urban Klima 2050 proiektuaren aurrerapenak eta Kostaegoki euskal kostaldearen kalteberatasunari buruzko txostena ezagutaraziko ditu, bai eta Horizon 2020 programaren barruan emandako “Regions4Climate” proiektua.

2022/11/16 Urban Klima 2050 erakundeak 2019 eta 2021 artean lortutako lorpen nagusien txostena argitaratu da (4.870.- €)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/03

Jaurlaritzak Euskadiko Ingurumen Administrazioaren Legearen proiektua onartu du.

2021/05/06 IHOBEk, ingurumen-irizpideak politika publikoetan txertatuz ingurumena hobetzeko eratutako sozietate publikoak, eta Euskadiko Ingurumen Industrien Klusterrak, Aclimak, lankidetza-hitzarmen bat sinatu dute euskal ingurumen-sektorea gainerako sektore ekonomikoen trantsizio ekologikorako sektore estrategiko gisa kokatzeko.
2021/06/26 Euskadiko Ingurumen Industrien Klusterrean (Aclima) elkartutako enpresek 2.101 milioi fakturatu zituzten 2020an, eta 2021ean hazkunde "arina" espero zuten
2022/12/20 Euskadik giroko airearen kalitateari eta Europako atmosfera garbiagoari buruzko zuzentaraua berrikusteko proposamena defendatu du Bruselan egindako Europar Batasuneko Ministroen Kontseiluan, autonomia-erkidegoen ordezkari gisa
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/11/24 Jaurlaritzak Euskadiko Natura Ondarea Kontserbatzeko Lege Proiektua onartu du
2022/05/20 Euskadi Europar Batasunaren 2030erako helburura hurbiltzen ari da, bere lurraldearen laurdena babespean baitu.
2022/06/05 2022ko Euskadiko ingurumen-profilak honako hau erakusten digu: eremu babestuetan, biodibertsitate handiko lurraldea da, azaleraren % 24, baina artifizializazio konstantea du, eta horrek hautsi egiten du habitaten konektibitatea.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/22 Euskadiko Arreta Soziosanitarioko 2021-2024 Estrategiaren aurkezpena. Estrategia berriaren berritasun nagusia zaintza sozial eta sanitarioen ereduaren paradigma-aldaketa da. Garai berriak arreta soziosanitarioko politikak eraldatzea eta hobetzea eskatzen du, eraginkorragoak, iraunkorragoak eta pertsona bakoitzaren bizi-proiektuarekiko errespetuzkoagoak egitea. Zainketa-ekosistemak bultzatuko dira, prebentzioaren eta autonomia pertsonala sustatzearen ikuspegitik. Adinekoek etxean edo etxe baten antzeko zentroetan bizitzen jarraitzeko duten nahiari erantzuten dioten ekosistemak. Osasun Sailarekin lankidetzan ezartzen da.
2021/11/30 Dirulaguntza zuzena ematea Agintzari Gizarte Ekimeneko Kooperatiba Elkarteari, COVID-19ak eragindako krisiaren eta deseskalatze-prozesuaren inguruan dolu-egoeretan laguntzeko eta laguntza psikologikoa emateko programa finantzatzeko. (140.000.- €)
2021/11/30 Zuzeneko dirulaguntza bat ematea "bizitegi, bazterketarik gabeko gizarte baten alde" elkarteari, harrera-baliabideetatik gizarte-integrazioko ibilbide eta bizitokietara igarotzeko proiektua finantzatzeko, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren deseskalatzearen ondorioz eta hura jasotzeko berme erreala eratzeko beharretik salbuesteko. (472.000.- €)
2021/12/03 Lehendakariak eta “la Caixa” Banku Fundazioko lehendakariak gizarte, hezkuntza eta kultura arloko akordio bat sinatu dute.
2022/10/17 Euskarri Estrategiaren garapenean, familia-erreferenterik gabeko gazteen bazterkeria-egoerak prebenitzeko helburua duten hainbat programa zehaztu dira. Tokiko hainbat erakunde eta eragilerekin lankidetzan, Trapezistak programa jarri da abian.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/03/23 Onartu zen Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen Zorroari buruzko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuaren ondoriozko Gizarte Zerbitzuen Funtsaren banatzeaketa onartzen da lurralde historikoen artean. (14.008.000.- €)
2021/10/07 Ekarpenen Legea onartu zen. Legeak Gizarte Zerbitzuen Funtsari dagokion zenbatekoa banaketa bertikalaren ereduan sartzen dela islatzen du, 20M€-tik 35 M€-ra arte zabaltzen baita.