Euskadi.eus

Familia

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/12
Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuan aurreikusitako laguntza-programa.
2021eko Deialdia
2021/09/28 Euskadiko Enplegurako Berrikuntza Zentroen sarea aurkeztu da. Europar Batasuneko MRR funtsekin finantzatutako azpiegitura da, eta laneratzea eta kalitatezko enplegua sustatzen dituzten proiektu berritzaileak bultzatu nahi ditu.
2022/03/01

Erabaki-proposamena, Euskal Autonomia Erkidegoan enplegurako orientazio -ekintzailetza-, laguntza- eta berrikuntzazentroen jarduera kudeatzeko aldi baterako programa bat sortzekoa. Enplegurako Berrikuntza Zentroen sarerako giza baliabideen zuzkidura onartu da. Hamar plaza horiek Europar Batasuneko MRR funtsen kargura finantzatuko dira, eta Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoak kudeatuko ditu.

2022/03/15
Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuan aurreikusitako laguntza-programa.

Lana eta familia bateragarri egiteko laguntzak finantzatzeko programaren 2022ko deialdia. 1.500 pertsona inguru kontratatzea aurreikusten da. Laguntza horien bidez, seme-alabak edo mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten langileak ordeztu nahi dira. Diruz lagunduko da bai langabe gisa izena emanda dauden pertsonak kontratatzea, bai lanaldi partzialerako kontratatutako langileen lanaldia luzatzea.
2022ko esleipena (2023/03/20)

2023/03/07
Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuan aurreikusitako laguntza-programa.

2023ko Deialdia.
Informazio gehiago. 
2023ko esleipena. (2024/04/16)

2024/03/21
Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuan aurreikusitako laguntza-programa.

2024ko deialdia.
Informazio gehiago

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/18 Euskadiko Elkarrizketa Zibilerako Mahaiak Haurren, Nerabeen eta Gazteen Batzordea eratzea erabaki du. Eusko Jaurlaritzaren eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko  sareen arteko elkarrizketarako eta lankidetzarako organo goren horrek erabaki du Batzordea eratzea. Batzordea elkarrizketarako eta lan operatiborako gune iraunkorra izango da, eta haur, nerabe eta gazteen arloko politikei erantzungo die Mahaiaren barruan.
2023/04/24 Eusko Jaurlaritzako hainbat sailek, hiru foru-aldundiek, hiru hiriburuetako udalek eta Sareen Sareak bat egin dute Nerabeentzako Indarkeriaren aurkako Euskal Estrategiarekin
2023/12/10

Familientzako baliabideen gida berria aurkeztu zen. Gida horrek euskal administrazio publikoek familiei ematen dizkieten laguntzak, zerbitzuak eta ekimenak aurkitzeko balio duen dokumentua izango da.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
0204/03/21
Seme-alabak dituzten familien onurarako diru-laguntzen jarduera-programa (30/2015 Dekretua, martxoaren 17koa).

2024ko aurrekontu-zuzkiduraren iragarkia (861.300.-€) (2024/03/21)

2021/05/31
Seme-alabak dituzten familien onurarako diru-laguntzen jarduera-programa (30/2015 Dekretua, martxoaren 17koa).
2021eko aurrekontu-zuzkiduraren iragarkia (26.935.600.- €) (2021/05/31). Informazio gehiago.
2022/03/09
Seme-alabak dituzten familien onurarako diru-laguntzen jarduera-programa (30/2015 Dekretua, martxoaren 17koa).

2022ko aurrekontu-zuzkiduraren iragarkia (25.036.200.-€.) (2022/03/09)

2023/02/28
Seme-alabaren bat duten familientzako laguntza-programa (27/2023 Dekretua, otsailaren 21ekoa).
2023ko aurrekontu-zuzkidura (91.270.000) (2023/02/28). Informazio gehiago.
Funtsen gehikuntza (11.923.900.-€) (2023/12/05)

Eguneratutako aurrekontu-zuzkidura: 103.193.900.-€
2023/02/28

27/2023 Dekretua, otsailaren 21ekoa, seme- alabak dituzten familientzako laguntzei buruzkoa. Laguntza berri hauen eskaerak martxoaren 1etik aurrera aurkeztu daitezke. Gainera, laguntza horiek zerga-kenkariei eta lehendik bultzatutako beste neurri batzuei gehitu ahal izango zaizkie, hala nola Haurreskolen doakotasunari edo kontziliaziorako laguntzei. Informazio gehiago.

2023/03/15
Seme-alabak dituzten familien onurarako diru-laguntzen jarduera-programa (30/2015 Dekretua, martxoaren 17koa).
2023ko aurrekontu-zuzkiduraren iragarkia (16.672.200.-€) (2023/03/15)
Hasierako aurrekontu-zuzkiduraren gutxitzea (4.865.800.-€) (2023/12/05)
Zenbateko eguneratua 11.806.400.-€
2023/06/03 Seme-alabak hazi eta mantentzeko 47.500 laguntza-eskaera baino gehiago kudeatu dira.
2024/03/21
Seme-alabaren bat duten familientzako laguntza-programa (27/2023 Dekretua, otsailaren 21ekoa).

2024ko aurrekontu-zuzkidura (35.705.200.-€) (2024/03/21)

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/01/01 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera, guraso bakoitzak 16 asteko ordaindutako baimena izango du adingabeak zaintzeko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/22 Ikasturtean zehar 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntza-programa. Laguntza-ildo berri bat2021eko deialdia. (3.000.000.- €)
2021/03/19 Jarri zen martxan, Kontziliaren webgunea, norberaren bizitza, familia eta lana uztartzeari buruzko informazio guztia ezagutzeko gunea. Azken helburua da bai enpresek bai langileek gai horri buruz ezarritako guztiaren berri izatea, banakako online kontsultak egiteko aukera eskainiz.
2021/05/31
Lana eta familia bateragarri egiteko laguntza-programa, urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 1. artikuluaren a), b) eta d) letretan aurreikusitakoak: a) seme-alabak zaintzeko lan-eszedentzian edo lanaldi-murrizketan dauden langileentzako laguntzak; b) Mendekotasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senideak zaintzeko eszedentzian edo lanaldi-murrizketan dauden langileentzako laguntzak eta c) 3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzak.
2021eko aurrekontu-zuzkiduraren iragarkia. (37.016.082.-€) (2021/05/31). Informazio gehiago.
2022/03/09
Lana eta familia bateragarri egiteko laguntza-programa, urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 1. artikuluaren a), b) eta d) letretan aurreikusitakoak: a) seme-alabak zaintzeko lan-eszedentzian edo lanaldi-murrizketan dauden langileentzako laguntzak; b) Mendekotasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senideak zaintzeko eszedentzian edo lanaldi-murrizketan dauden langileentzako laguntzak eta c) 3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzak.
2022ko aurrekontu-zuzkiduraren iragarkia (34.678.250.-€) (2022/03/09)
2022/07/19

EAEko erakundeei zuzendutako dirulaguntzak, bizitza pertsonala, familia eta lana bateragarri egiteko egoeraren diagnostikoa eta ekintza-plana egiteko (kontziliazioa sustatzeko). Dirulaguntza lerro berria.

2022ko deialdia (392.857,15.-€) (2022/07/19). Informazio gehiago.
2022ko esleipena (2022/12/05)

2022/09/07

102/2022 Dekretua, irailaren 7koa, 14 urtetik beherako seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzena. Informazio gehiago.

2023/03/15

14 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntza-programa (irailaren 7ko 102/2022 Dekretua)

2023rako aurrekontu-zuzkiduraren iragarkia (4.000.000.-€) (2023/03/15)

2023/03/15
Lana eta familia bateragarri egiteko laguntza-programa, urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 1. artikuluaren a), b) eta d) letretan aurreikusitakoak: a) seme-alabak zaintzeko lan-eszedentzian edo lanaldi-murrizketan dauden langileentzako laguntzak; b) Mendekotasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senideak zaintzeko eszedentzian edo lanaldi-murrizketan dauden langileentzako laguntzak eta c) 3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzak.
2023ko aurrekontu-zuzkiduraren iragarkia (30.350.000.-€) (15/03/2023)
2023/03/23 25 enpresa berri atxiki zaizkio Kontzilia komunitateari; alegia eta horrek esan nahi du enpresa hauek edo beren kontziliazio-plana ezarrita edo bi urteko epean ezartzeko konpromisoa hartu dutela.
2023/06/14 I Kontzilia Kongresua Kontzilia Programaren esparruan kontziliaziorako bideak irekitzen, helburu nagusia kontziliaziorako bideak irekitzea izanik, erakundeei, enpresei eta gizarteari oro har kontziliazio erantzukidea ahalbidetuko duten politikak eta praktikak sortzeko zeregin aktiboa hartzera bultzatuz.
2023/06/20

EAEko erakundeei zuzendutako dirulaguntzak, bizitza pertsonala, familia eta lana bateragarri egiteko egoeraren diagnostikoa eta ekintza-plana egiteko (kontziliazioa sustatzeko). Dirulaguntza lerro berria.

2023ko Deialdia (420.000.-€) (2023/06/20). Informazio gehiago.
2023ko dirulaguntzen esleipena

2024/03/21

14 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntza-programa (irailaren 7ko 102/2022 Dekretua)

2024ko aurrekontu-zuzkiduraren iragarkia (2.000.000.-€) (2024/03/21) 

2024/03/21
Lana eta familia bateragarri egiteko laguntza-programa, urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 1. artikuluaren a), b) eta d) letretan aurreikusitakoak: a) seme-alabak zaintzeko lan-eszedentzian edo lanaldi-murrizketan dauden langileentzako laguntzak; b) Mendekotasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senideak zaintzeko eszedentzian edo lanaldi-murrizketan dauden langileentzako laguntzak eta c) 3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzak.

2024ko aurrekontu-zuzkiduraren iragarkia (27.889.000.-€) (2024/03/21)

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/03/08 Martxoaren 8ko kanpainak zaintzak ikusarazteko, baloratzeko eta gizarte osoaren artean banatzeko deia egiten du.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/09/15

Emakunde / Emakumearen Euskal Erakundeak "soldata-arrakala Euskal Autonomia Erkidegoan" txostena aurkeztu du. Horren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko gizonen eta emakumeen soldata-arrakala % 22,6koa da, eta 2015etik 1,5 puntu murriztu da. Txosten hau egiteko datuak Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) 2020an argitaratutako azken Soldata Egiturari buruzko Inkestatik (EAES) lortu dira. Inkesta hori da argitaratutako azken inkesta, sexuaren arabera bereizitako soldatekin.

2022/07/19

EAEko erakundeei zuzendutako dirulaguntzak, bizitza pertsonala, familia eta lana bateragarri egiteko egoeraren diagnostikoa eta ekintza-plana egiteko (kontziliazioa sustatzeko). Dirulaguntza lerro berria.

2022ko deialdia (392.857,15.-€) (2022/07/19). Informazio gehiago.
2022ko esleipena (2022/12/05).