Euskadi.eus

Giza eskubideak

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/13 Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak Euskadiko mugimendu migratzaile eta feministetan emakume migratu eta arrazializattuen parte-hartzea: narratibak, estrategiak eta erresistentziak azterlana aurkeztu zuen lana Emakundek Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko ikerketa-lanei emandako bekaren emaitza da.
2021/07/05 Ikuspegi/Immigrazioaren Euskal Behatokiak "diskriminazioa eta aniztasuna EAEn: perspektibak, esparruak eta kolektiboak" txostena aurkeztu du. Txostenaren arabera, euskal gizartea aniztasunera irekiago dago, baina oraindik "lana dago egiteko", batez ere ijitoen komunitatearekin eta atzerriko biztanleekin.
2022/03/21 2022-2026rako Ijito Herriarekiko Euskal Estrategiaren aurkezpena egin da. Informazio gehiago.
2023/01/19

Neurtu 2022. EAEko aniztasunari buruzko baometroa: ijitoekiko pertzepzioak eta jarrerak txostenaren aurkezpena egin da. Informazio gehiago.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/14 Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari eta Euskal Herriko Unibertsitateari lotutako Immigrazioaren Euskal Behatokiak (Ikuspegi) webgunea estreinatu zuen. Erakunde horren helburuak dira migrazio-fluxuek Euskadin duten eragina ezagutzea, aztertzea eta baloratzea, bai eta administrazioen, profesionalen eta immigrazioaren arloan esku hartzen duten gainerako gizarte-eragileen erantzunen kalitatea hobetzeko ikerketak eta prestakuntza-ikastaroak egitea ere.
2020/12/14 Ikuspegi-Immigrazioaren Euskal Behatokiak, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari eta Euskal Herriko Unibertsitateari lotutakoak, 2020ko Barometroa aurkeztu zuen, euskal gizarteak atzerriko biztanleekiko dituen jarrerei eta iritziei buruzkoa. Bere ondorioen arabera, COVID-19aren pandemiak euskal gizarte errukitsuago eta solidarioago bat ekarri du egoera kritikoan dauden pertsonekiko, eta immigrazioarekiko jarrera toleranteagoak erakusten ditu.
2021/06/28 Iragartzen da 2021eko UDA Kontingentzia Planak, Euskaditik igarotzen ari diren migratzaileei arreta ematekoak, 500 plaza izango dituela, eta horiek mailaka aktibatuko direla hiru eszenatokien arabera: A, 100 pertsona baino gehiago; B, 200 pertsona baino gehiago; eta C, 400 pertsona baino gehiago. Aipatutako plaza-kopuru horretatik, 338 Irun inguruan eta Bidasoan daude
2021/11/23 Erabakia, Gurutze Gorriari zuzeneko dirulaguntza bat emateko dena, Covid-19ak eragindako deseskalatzearen ondorioz, Gasteizen harrera-baliabideetatik ostatu-aukera lagunduetara eta gizarteratze-ibilbideetara igarotzea finantzatzeko.
2022/04/29 Biztanle etorkinen integrazioari buruzko joerak eta erronkak Euskadin azterlana egin da. Lana UPV/EHUko Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokiak egin du, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politika Sailaren laguntzarekin, eta EAEko etorkin atzerritarrei buruzko inkestaren azterketa soziologikoa egiten du (EPIE 2018). Informazio gehiago.
2022/06/21

Dirulaguntza zuzena eman zaio Agintzari Gizarte Ekimeneko Kooperatiba Sozietateari, Ukrainan izandako inbasioaren ondorioz dolu-egoerak bizi dituzten eta Euskadin errefuxiatu eta desplazatuei lagun egin eta arreta psikologikoa emateko “Berritze” programa finantzatzeko. (490.072,36.-€)

2022/06/28

Dirulaguntza zuzena eman zaio “Fundación Social Ignacio Ellacuría" fundazioari zuzeneko dirulaguntza ematekoa, "Loturak" izeneko programa finantzatzeko, Ukrainako inbasioak Euskadin duen eraginari aurre egiteko eta inbasio horren ondoriozko errefuxiatuei eta desplazatuei laguntzeko hartutako neurrien barruan. (495.332,41.-€)

2022/10/20

Errusiak Ukrainan egin duen inbasioak eragindako krisiari aurre egiteko Eusko Jaurlaritzak emandako erantzunari buruzko datuen berri eman zen. 3.000 pertsonek eskatu dituzte eta dauzkate, dagoeneko, osasun-txartelak; 1.300 pertsonak EAEko hezkuntza-sistemako zentroetan matrikula egiteko eskatu dute; Estatuko babes-sistematik kanpoko 952 familia-unitate Eusko Jaurlaritzak abian jarritako prestazio ekonomikoen onuradun dira, eta 500 pertsonak laguntza eta arreta psikosoziala jaso dituzte.

2022/10/31

Ikuspegi-Immigrazioaren Euskal Behatokiak Barometroaren beste edizio bat aurkeztu du: Barometroa 2022, jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak.

Txostenean ondorioztatzen denez, euskal gizartea toleranteagoa da, eta atzerritar jatorriko pertsonekiko orain arte ez bezalako elkartasuna erakutsi du, krisiak markatu duen egoera polikritikoa gorabehera.

2022/12/07

Dirulaguntza zuzen bat eman zitzaion Bilboko Elizbarrutiko Caritas entitateari, Ukrainako gerrak lekualdatutako pertsonei arreta emateko. (498.300.- €)

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/15 Migraziorako Euskal Itun Sozialak bere ekintza-eremua zabaltzen du eta toki-eremura hedatzen da. Eusko Jaurlaritzak atxikimendu-kanpaina hasi du Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien artean, Euskadin demagogia populistari aurre egiteko diskurtso partekatua eta batasun-irudia sendotzeko.
2022/12/07 Migrazioaren eta Asiloaren EAEko Foroak – bertan parte hartzen dute Eusko Jaurlaritzak, beste erakunde batzuek, EUDELek eta migranteen hainbat elkartek– Botoa ematea zure eskubidea da kanpaina aurkeztu du. Euskadin bizi diren eta 2023ko maiatzeko hauteskundeetan botoa emateko eskubidea duten atzerritar jatorriko pertsonei zuzendua dago kanpaina hori.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/10/19

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua Migrazioen Estatu Idazkaritzarekin eta Espainiako Gobernuak EAEn duen ordezkariarekin bildu zen gazte migratzaileen migrazio-fluxuak eta jarduera-programak aztertzeko, eta honako ideia hauek helarazi zituen: migratzaileen egoera erregularizatzeko beharra "horrela, beren bizi-proiektuak landu eta aurre egin ahal izan dezaten”; errefuxiatuak hartzeko eta gizarteratzeko politiken transferentzia burutzea, baita nazioarteko babes-eskatzaileena ere; eta Euskadik Estatuko eta Europako erakundeei egin dien SHARE proposamena, migrazio-arloko beharrei erantzun hobea emate aldera.

2020/11/21

Eusko Jaurlaritzak Kanariar Uharteetara iritsitako hirurogei migratzaile berehala hartzeko aukera eskaintzen dio Espainiako Gobernuari, Migrazioen Estatu Idazkaritzaren bitartez, bereziki adingabeak dituzten familienak.

2020/12/05

Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako sailburuak Europako Batzordeari igorri dizkio Eusko Jaurlaritzak migrazioari eta asiloari buruzko Europako Itunaren Erregelamenduaren zirriborro-proposamenari egindako ekarpenak, Batasunaren politiken ikuspegi bateratuaren barruan, abenduan amaitzen den kontsulta-epean. Dokumentuan eskatzen da Erregelamendu horrek jaso dezala eskualdeek eta haien estatu azpiko gobernuek, Europako estatu eta erakundeekin batera, "Zeregin aktiboa izatea Itunaren erregelamenduzko kudeaketan eta kudeaketa betearazlean, eta migrazio- eta asilo-politika zehazten eta gauzatzen parte hartzea".

2021/05/19 Euskadik Ceutako Hiri Autonomora iritsi diren eta erreferentziarik ez duten adingabe atzerritarren harrera humanitarioan parte hartuko duela, Gizarte Eskubideen eta Agenda 2030en Ministerioaren proposamenari erantzunez.
2021/08/17 Eusko Jaurlaritzak gobernu zentralari jakinarazi dio prest dagoela Afganistango egoera larria dela-eta babes bila dabiltzan herritarrak hartzeko. SHARE Proposamenaren erabilgarritasunaren alde egiten da orain Afganistanen ehunka mila pertsonari eragiten dieten egoeretan. Eusko Jaurlaritzaren SHARE proposamenak mekanismo zehatz bat du elkartasun-betebeharra erantzukizunez eta modu sistematizatuan partekatzeko. Eusko Jaurlaritzak 2018ko irailaren 19an eman zuen horren berri; urte horretako urriaren 10ean Eskualdeen Europako Batzordearen Osoko Bilkuran aurkeztu zen.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2022/12/27 2023. urterako luzatu da HABErekin sinatutako lankidetza-hitzarmena, Euskadin bizi diren 16 urtetik gorako etorkinentzako euskarazko hizkuntza-harrerako ikastaroak finantzatzeko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/08/31
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeei, tokiko erakunde autonomoei eta tokiko merkataritza-sozietateei dirulaguntzak emateko programa, immigrazioko teknikariak kontratatzen jarraitzeko eta immigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren arloko jarduerak garatzeko.
2020ko lehenengo lerroaren esleipena (immigrazio-teknikariak kontratatzen jarraitzeko laguntzak) (2020/12/23).
2020ko bigarren dirulaguntza lerroaren esleipena (immigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren arloko jardueretarako laguntzak) (2020/11/27).
2021/03/11 Harremanak areagotu egin dira Irungo mugara iristen ari diren iragaitzazko migratzaileen arretan inplikatuta dauden hirugarren sektoreko erakundeekin eta eragileekin. Ildo horretan, Pertsona Migratzaileen Premiazko Harrera Koordinatzeko Erakundearteko Mahaiak hainbat bilera egin ditu azken asteetan, gerta daitezkeen egoera desberdinen aurrean aho bateko erantzun eraginkorra koordinatzeko.
2021/04/21 Igarobidean diren migratzaileen urgentziazko harrera koordinatzeko Erakundearteko Mahaia bildu zen, Saileko sailburuaren lehendakaritzapean. Martxoaren 6an (igarobidean zeuden ehun bat migratzaile 60 lagunentzeko tokia duen Hilanderas kaleko postura iritsi zirenean) martxan jarritako kontingentzia plana bertan behera geratuko dela iragarri zuten. Egoera nabarmen hobetu da. Mahaiak uda aurretik berriro biltzeko konpromisoa hartu zuen, plan espezifiko bat aurkezteko, udako beharretara egokitua, migratzaileen joan-etorria errazteko joera handiagoa izaten baita garai horretan.
2021/08/30
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeei, tokiko erakunde autonomoei eta tokiko merkataritza-sozietateei dirulaguntzak emateko programa, immigrazioko teknikariak kontratatzen jarraitzeko eta immigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren arloko jarduerak garatzeko.
2021eko deialdia (880.000.-€) (2021/08/30).
2021eko bigarren dirulaguntza lerroaren esleipena (2021/11/12)
2022/01/06 Eusko Jaurlaritzak 8.115 pertsona artatu zituen 2021ean iragaitzazko migratzaileentzat prestatutako baliabideetan. Kopuru hori handiena da 2018ko udan Trantsizioan dauden Migratzaileak Hartzeko Erakunde arteko Koordinazio Mahaia sortu zenetik.
2022/02/22 Herritarren, Immigrazioaren eta Asiloaren Kulturarteko VI. Plana  2022-2025 aurkeztu da, Aniztasuna Kudeatzeko Euskal Eredua eraikitzeko oinarriak ezartzen dituena.
2022/06/14
Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeei, tokiko erakunde autonomoei eta tokiko merkataritza-sozietateei dirulaguntzak emateko programa, immigrazioko teknikariak kontratatzen jarraitzeko eta immigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren arloko jarduerak garatzeko.

2022ko deialdia (880.000.-€) (2022/06/14)

2022ko lehenengo lerroaren esleipena (immigrazio-teknikariak kontratatzen jarraitzeko laguntzak) (2022/10/10)
2022ko bigarren dirulaguntza lerroaren esleipena (immigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren arloko jardueretarako laguntzak) (2022/10/10)

2023/01/18 Aholku Sareak, Atzerritartasunaren arloko Laguntza Juridikoaren Euskal Sareak, bost bulego berri izango ditu otsailaren 1etik aurrera, Euskadiko hiru lurraldeetan dauden 19ei gehituko zaizkienak. (2022/01/28)

Aholku Sareko lau bulego berri ireki dira pertsona migratzaileei aholkularitza juridikoa emateko. Guztira, Atzerritartasunari buruzko Laguntza Juridikoaren Euskal Sareak 28 informazio-gune izango ditu Euskadin.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/26 Erabakia, Kanarietako Autonomia Erkidegoarekin eta Foru Aldundiekin Jarduteko Protokolo Orokorra formalizatzeko hitzarmena izenpetzeko baimena emateko dena, lurralde arteko lekualdatzeari eta inoren kargura ez dauden adingabe migratzaileak babesteari buruzko jarduerak koordinatzeko.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2022/04/29 Biztanle etorkinen integrazioari buruzko joerak eta erronkak Euskadin azterlana egin da. Lana UPV/EHUko Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokiak egin du, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politika Sailaren laguntzarekin, eta EAEko etorkin atzerritarrei buruzko inkestaren azterketa soziologikoa egiten du (EPIE 2018). Informazio gehiago.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/18 Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioari premiazko bilera bat eskatzen zaio migrazio-politikak aztertzeko, Ceutako Hiri Autonomoan milaka migratzaile iritsi direlako sortu den egoera ikusita, eta Espainiako Gobernuaren eta autonomia-erkidegoen artean informazioa eta estrategiak partekatzeko espazioak eskatzen dira. Era berean, Saileko arduradunak hiru aldundiekin bildu dira, egoera desberdinen aurrean erantzunak prestatzeko.
2021/07/20

Baimena ematen da Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantza Ministerioko Migrazioen Estatu Idazkaritzako Integrazio eta Arreta Humanitarioko Zuzendaritza Nagusiaren, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren, Iheslarientzako Nazio Batuen Goi Komisarioaren (ACNUR) eta Bilboko Elizbarrutiko Cáritas, Gasteizko Elizbarrutiko Cáritas, Donostiako Elizbarrutiko Cáritas, Donostiako Elizbarrutiko Igeriketa Fundazioaren eta Donostiako Elizbarrutiko Exacoto Fundazioaren arteko hitzarmena luzatzeko, Euskadin babes komunitarioko esperientzia pilotu bat garatzen jarraitzeko, nazioarteko babesaren onuradunen harreraren eta integrazioaren arloan.

2021/09/17 Espainiako Gobernuari egindako erreklamazioaren berri eman du, migratzaileekin zerikusia duten gaien transferentziari buruzkoa, Migrazio eta Asilo Zuzendaritzak egindako esperientzia kontuan hartuta. Horrela, gizarte-politikak aplikatu eta pertsonentzako proiektuak garatu ahal izango dira: babes komunitarioa bezalako proiektuak edo igarobidean dauden pertsonei arreta emateko egokitutako babeslekuak.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/07/20 Auzolana II babes komunitarioko programarako bi urterako luzapena onartzea, nazioarteko babesaren onuradun diren pertsonei arreta emateko. Horrela, Kanadan jaio eta Euskadin modu aitzindarian garatu den proiektu pilotu honi jarraipena ematen zaio, bere lehen esperientzian "emaitza positiboa" izan duena.
2022/06/14

Ignacio Ellacuría Gizarte Fundazioari zuzeneko dirulaguntza bat eman zaio, babesletza komunitarioko programa bat garatzeko. (136.887,35.-€)

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2022/03/01 Erakundearteko Mahai Sozialaren bilera izan da, Errusiak Ukrainaren inbasioaren ondorioz errefuxiatutako pertsonen egoerari erantzuteko. 150 plazako baliabide bat gaitu da Irunen, eta lehen arretako gunea izango da; hortik aurrera, pertsonak Berrizko, Oñatiko eta Tolosako zentroetara bideratuko dira. Helbide elektroniko bat ireki da banako eskaintzak eta elkartasuneko ekintza bereziak jaso eta koordinatzeko. Informazio gehiago.
2022/03/11 Iragaitzazko Pertsona Migratzaileei Larrialdiko Laguntza Emateko Erakundeen arteko Koordinazio Mahaiak Iparraldeko Hirigune Elkargoko ordezkaritza bat hartuko du modu irainkorrean.
2022/10/20

Errusiak Ukrainan egin duen inbasioak eragindako krisiari aurre egiteko Eusko Jaurlaritzak emandako erantzunari buruzko datuen berri eman zen. 3.000 pertsonek eskatu dituzte eta dauzkate, dagoeneko, osasun-txartelak; 1.300 pertsonak EAEko hezkuntza-sistemako zentroetan matrikula egiteko eskatu dute; Estatuko babes-sistematik kanpoko 952 familia-unitate Eusko Jaurlaritzak abian jarritako prestazio ekonomikoen onuradun dira, eta 500 pertsonak laguntza eta arreta psikosoziala jaso dituzte.

2023/02/24 Ukrainako errefuxiatuen harrerarako jarraipen-mahaiaren bilera. Bertan, honako dokumentua aurkeztu da: “Ukraina-Euskadi: urtebeteko elkartasunaren memoria”. Bertan, Errusiak Ukrainan egindako inbasioak eragindako krisiari aurre egiteko Eusko Jaurlaritzak emandako erantzunari buruzko datuen berri eman da.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/06/15 Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek eta EUDELek egoera ahulean dauden adingabe eta gazteak gizarteratzeko eta laneratzeko Euskarri Estrategia bateratu dute. 12 lehentasun definitu ditu zeharkako ardatz batekin: laguntza-puntuak eskaintzea (Euskarri); eta helburu nagusi bat: bizitza autonomoko proiektuak bultzatzea. Tutoretzapeko adingabeen kasuan, laguntza-puntu estrategikoak hiru kontzeptutan definitzen dira: etxea, Orientazioa eta Prestakuntza. Iraungitako gazteen kasuan, honako hauek dira laguntza-puntu horiek: gizarteratzea eta laneratzea, Etxebizitza eta Bizigaia. Erakundeei dagokie laguntza-puntu horiek erraztea, eta adingabeei eta gazteei, kontratu baten bidez, eskubideen eta betebeharren konpromisoa hartzea. Gaur eratu da Lehendakaritzan Erakunde arteko Lan Mahaia, bere aurreikuspenen bultzada eta kudeaketa koordinatuko duena.
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/69972-euskal gobernua-foru-aldundiak-eudel-ponen-komun-estrategia-euskarri-inklusioa-soziolaboral-adingabeak-egoera-zaurgarria
2021/11/10 Eusko Jaurlaritzak bi hitzarmen onartzen ditu: bata Ceutako Hiri Autonomoarekin eta bestea Kanarietako Autonomia Erkidegoarekin, lurralde arteko lekualdaketari eta inoren kargura ez dauden adingabe migratzaileak babesteari buruzko jarduerak koordinatzeko. Kanaria Handiko Las Palmasen egin zen Migrazio Atlantikoen Topaketan parte hartu zen, Kanarietako eta Eusko Jaurlaritzako gobernuek batera antolatuta. Balioan jartzen dira SHARE proposamena, Euskadira iristen diren iragaitzazko migratzaileei eskaintzen zaizkien erantzunak, Euskarri estrategia, Babes Komunitarioa eta Migraziorako Euskal Itun Soziala. Horiek guztiak Europar Batasuna abian jartzen ari den jardueren abangoardiako ekimenak dira.
2022/05/26 Lehendakaria Ukrainako errefuxiatuei harrera egiteko Mahaiaren buru izan da. Bilera honen helburua izan da Ukrainaren inbasioaren ondorioz lekualdatutako pertsonei harrera egiteko Euskadiko Lehen Kontingentzia Plana” partekatzea (10/03/2022).
Eusko Jaurlaritzak eta EAEn diharduten Txernobyleko umeei harrera egiteko lau elkarteek eskaera bat bidali diote Espainiako Gobernuari, korridore humanitario bat sortu dadin bultzatzeko, Txernobyleko eremutik EAEko harrera-familiek aldarrikatzen dituzten adingabeak irten ahal izateko (2022/03/16).
Eusko Jaurlaritzaren Ukrainako errefuxiatuei harrera egiteko Jarraipen Mahaiak bigarren Kontingentzia Plana aktibatu du (2022/03/31).
Ukrainako errefuxiatuei harrera egiteko Jarraipen-mahaiak erabaki du  egungo kontingentzia- plana luzatzea (2022/04/27).
Ukrainako Jarraipen Mahaiak akordio bat bidaliko dio Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioari. Akordio horren bidez, beren herrialdearen inbasiotik ihesi Euskadira iritsi diren ukrainarrak hartzeko etxebizitza-parkea desblokeatu nahi da.
2022/07/26 Eusko Jaurlaritzak Isuri Funtsa aktibatu du, Euskadin Ukrainako inbasioa dela eta sortu diren premiei erantzuteko. Isuri Funtsak bi lan-ildo izango ditu, eta 15,1 milioi euroko aurrekontua (2022/05/02).
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak (GLL) handitzea onartu da. Laguntza horiek Isuri Funtsetik datoz, Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei aurre egiteko sortu zen Funtsa alegia (3.500.000.-€) (2022/07/26).
Gurutze Gorriari dirulaguntza zuzen bat eman zaio “Pobrezia energetikoa: oinarrizko premiei premiazko arreta” proeiktua finantzazteko. Ukrainako inbasioak eragindako ondorioei aurre egiteko erreskaterako Isuri funtsean aurreikusita dago kopuru hau. (200.000.-€) (2022/07/26).

Agintzari-Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social sozietateari zuzeneko dirulaguntza bat eman zaio Aukerak Suspertzen Ucrania programarako. Programa hori bertako herrialdeko gerraren ondorioz Euskadira iritsi diren Ukrainako haur eta nerabeei zuzenduta dago. (300.000.- €) (2022/07/26).

Bilboko Elizbarrutiko Caritasi (1.004.050.- €), Donostiako Elizbarrutiko Caritasi (1.496.000.- €) eta Gasteizko Elizbarrutiko Caritasi (499.950.- €) zuzeneko dirulaguntzak eman zaizkie, azken Sarea Indartzen-Ukraina programa garatzeko (GUZTIRA: 3.000.000.-€)


2022/07/26

Zuzeneko dirulaguntza eman zaio Galdakaoko Boluntarioen Gizarte Elkarteari (G.B.G.E.), CKE Zubia 2022 proiektua garatzeko (inklusio-eremua eta zubi humanitarioa). (125.800.- €)

2022/11/08

Dirulaguntza zuzen bat eman zaio Peñascal S. Coop. sozietateari ematekoa, Euskadin familia-laguntzarako sarerik ez duten migratzaile gazteak gizarteratzeko eta helduarora igarotzeko prozesuak bultzatzeko ibilbide pertsonalizatuak eta integralak prestatzeko "Irauli" programa pilotua finantzatzeko, eta programa hori jasotzeko berme erreala eratu beharretik salbuestekoa.
(2.100.000.-€)

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/07/20 Pozik dago Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioaren atzerritartasun-erregelamendua aldatzeko proposamenarekin. Ezinbestekotzat jotzen du ehunka gazteri lan-merkatuan sartzen lagunduko dien lege-esparru berri bat ezartzea, gizarte-bazterketan eta irregulartasun-egoeretan eror ez daitezen.
2022/10/20

Eusko Jaurlaritzak Europako Ekonomia eta Gizarte Komiteak eta Europako Batzordeak antolatutako Bruselako Migrazioaren Europako 7. Foroan parte hartu du. Bertan, gazte migratzaileentzako euskal programa eta kalteberatasun-egoeran dauden gazteak eta, bereziki, familia-erreferenterik ez dutenak integratzeko konponbideen berri eman da. Nabarmentzekoak dira Euskarri Estrategia eta Trapezistak izeneko ibilbide pertsonalizatu eta integralen programa pilotua.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/21 Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak Atzerritarrei buruzko Erregelamendu berri bat prestatu du, erakunde publiko baten tutoretzapeko inoren kargura ez dauden adingabe atzerritarren dokumentazioa eragozten duten oztopoak kentzeko eta adin-nagusitasunera iristen diren unean adingabe horientzako egoitza-erregimen propioa diseinatzeko. Eusko Jaurlaritzak egindako ekarpenak jasotzen ditu dokumentu honek. Ildo horretan, azpimarratzekoak dira Jaurlaritzak haur migratzaileak babesteko bultzatzen dituen proiektuak. Euskadik bere lanari Estatuan aitzindari izaera ematen dioten ekimenak garatzen ditu: babes Komunitarioko eta Gizarte Mentoretzako programak berrikuntzaren adibide gisa. Testua oso ona da eta aldaketa premiazkoa bezain premiazkoa zen
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/06/28 Uda 2021erako kontingentzia-planak 500 plaza aktibatuko ditu udan Euskaditik igarotzen diren migratzaileei arreta emateko.
2021/11/02 Greziako Lesbos uharteko errefuxiatu-eremu berrian elikagaiak banatzeko proiekturako zuzeneko dirulaguntza ematea "Zaporeak Solidarios Garapenerako Elkarteari". (200.000.- €)
2022/03/24 Eusko Jaurlaritzak kontingentzia-planaren 1. egoerari eusten dio; estatuko harrera-sistemako baliabideetan Ukrainako 340 pertsona inguru ditu.
2022/07/19

Zaporeak Solidarios Garapenerako Elkarteari dirulaguntza zuzena eman zitzaion, Lesbos uharteko Kara Tepe zelai berrian errefuxiatuei elikagaiak banatzeko proiektua burutzeko. (200.000.- €)

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2022/05/26 Ukrainako Jarraipen Mahaiak erabaki du akordio bat bidaltzea Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministeriora, Euskadira inbasiotik ihesi iritsi diren pertsona ukrainarrak hartzeko etxebizitza-parkea desblokeatzeko. Zehazki, irizpide orokor gisa, Euskadin gizarteratze-prozesuak hasi dituzten familiek eta pertsona ukrainarrek gure erkidegoan bizitzen jarraitu ahal izatea eskatzen da, gizarteratze-prozesu horiek gaizki amaitu ez daitezen. Era berean, eskatzen da Nazioarteko Babes Harrerako Sistemara (SAPIT) sartzeko prozesuak bizkortu behar direla eta prozesu horren faseen arteko progresioa malgutu behar dela.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/11/24 Udaberri 2024 Planean, legegintzaldi honetan tratu-berdintasunari eta diskriminaziorik ezari buruzko euskal lege integral bat idatzi eta onartzearen alde egin da. Gizarte pluralak gizarte oparoagoak diren uste sendoarekin, Udaberri 2024 Planak tratu-berdintasuna areagotu eta diskriminazioari aurre egin nahi dio Euskadin.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/03/10 Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseiluak bilkura berezi bat egin zuen, Lehendakaria eta Berdintasuneko, Justiziako eta Gizarte Politiketako sailburua bertan zirela, Terrorismoaren Biktimen Europako Eguna dela-eta (martxoaren 11n da). Bileran, biktimen elkarteek agiri adostu bat aurkeztu zuten, errekonozimenduaren eta erreparazioaren arloan eman beharreko urratsei buruz.
2021/06/24 Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria-egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko Balorazio Batzordeak bere lehen txostena aurkeztu du Legebiltzarrean. Aztertu diren 55 kasuetatik 35 aintzatesteko eta erreparatzeko proposatu dira, gainerakoak azterketa-prozesuan daude; Gobernuak, EAEn 1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeriaren testuinguruan giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko Balorazio Batzordeak proposatuta, 35 kasutan aitortzen du izaera hori.
2021/09/21 Udaberri 2024 Plan/Bizikidetzaren, Giza Eskubideen eta Aniztasunaren Plana aurkeztu da. Plan horren helburua da aurrera egiten jarraitzea honako printzipio hauetan oinarritutako bizikidetza-eredu baten eraikuntzan: pertsonaren duintasuna, terrorismoaren eta indarkeriaren erabateko deslegitimazioa, giza eskubideen berme eta babes eraginkorra, eta aniztasuna eta aniztasuna babestu eta garatu beharreko baliotzat hartzea. (2021/09/21)
Bizikidetzaren, Giza Eskubideen eta Aniztasunaren Plana – Udaberri 2024 aurkeztu da Madrilen, politikarekin (Kongresoa eta Senatua), kazetaritzarekin, kulturarekin eta gizartearekin lotutako berrogeita hamar pertsona baino gehiagoren aurrean, baita terrorismoaren biktimen hainbat elkartetako eta bake-erakunde eta -institutuetako ordezkarien aurrean ere. (2021/10/06)
2021/10/20 Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuan egin da: Biktimen Oroimenezko Ekitaldia. Bizikidetza eraikitzen. Eusko Jaurlaritzak ETAren amaieraren hamargarren urteurrena dela eta antolatutako ekitaldien programa ixten duen ekitaldi instituzionala da.
2022/01/21 Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoetako kideek eta haien familiek ETAren terrorismoak jasandako bidegabekeriari buruzko txostena aurkeztea.
2022/06/27 Eusko Jaurlaritzak Miguel Ángel Blancoren oroimenez eta omenez egingo diren ekitaldien barruan antolatu dituen bi erakusketen aurkezpena, ETAk hil zuenetik 25 urte betetzen direnean. Bi erakusketak-bata Gogorak Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuak antolatuta, eta bestea Ertzaintzak antolatuta- Ermuako Udalarekin lankidetzan antolatu dira, uztailean zehar Bizkaiko herri horretan egingo diren ekitaldi, erakusketa eta omenaldien sustatzailea baita.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/09/21 Udaberri 2024 Plana onartu da. Plan horrek, Bizikidetzaren Euskal Agenda eremuan, motibazio politikoko indarkeria-testuinguru batean gertatutako beste giza eskubideen urraketen eta beste sufrimendu bidegabe batzuen biktimen aitorpen legal, instituzional, sozial eta morala bultzatzea aurreikusten du.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/18 Caliko Pontificia Universidad Javeriana erakundeari zuzeneko diru-laguntza ematea, Kolonbiako biktimen eta eragile sozial eta instituzionalen arteko lurralde-bakea eraikitzen laguntzeko, Egia Argitzeko Batzordearen ondarea bereganatuz eta bultzatuz.
2021/12/17 Eusko Jaurlaritza ETAren biktimen familien memoriari eta aitorpenari buruzko koadernoak ematen hasi da, kasu horiek ebatzi gabe baitaude. 86. Memoria eta Aitorpen Koadernoek dossier batean jasotzen dute zein izan ziren ETAren terrorismoaren biktimak 1968 eta 1979 bitartean, nola bizi izan ziren eta nola hil ziren, bai eta senideek AVTren laguntzarekin emandako material grafikoa ere.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/05/21
Elkarrekin Bonuen Programa, herritarren parte-hartzearen arloan.
2020ko esleipena (2021/03/29)
2020/05/21
Elkarrekin Bonuen Programa tokiko bizikidetzaren esparruan.
2020ko deialdiaren esleipena (2021/03/23)
2020/06/03
Elkarrekin Bonuen Programa hezkuntza-arloan.
2020ko esleipena (2021/03/29).
2020/11/10 Eusko Jaurlaritzaren Memoriaren Egunaren ekitaldi nagusia egin da, eta bertan izan da Lehendakaria, Gogora Institutuaren egoitzan. Memoriaren transmisioa belaunaldi gazteenei da Memoriaren Egunaren ideia nagusia, eta aukeratutako leloan laburbiltzen da: "Atzera begiratu aurrera jarraitzeko".
2021/02/26 "2015-2020 aldirako EAEko Plana, hobien kokapena ikertzekoa, Gerra Zibilean desagertutako pertsonak bilatu eta identifikatzeko" planaren azken emaitzei buruzko txostena aurkeztu zen, Lehendakaria bertan zela.
2021/03/13

Mikel Zabalzaren heriotzaren inguruko egia argitzeko bide guztiak berraktibatzea defendatu eta eskatu zuen

2021/03/24 1980an Iparraldean desagertu zen José Miguel Etxeberria Álvarez “Naparra”-ren kasuaren egungo egoera juridikoari buruzko txostena eman zitzaion haren familiari. Dokumentu hau EHUko Giza Eskubideen eta Botere Publikoen Katedrak egin du, eta gertaeren deskribapena, kasuaren azterketa juridikoa eta nazioarteko zuzenbidean duen lekua jasotzen ditu. Dokumentua Eusko Jaurlaritzak eta EHUko Giza Eskubideen eta Botere Publikoen Katedrak sinatutako lankidetza-hitzarmenaren barruan kokatzen da.
2021/04/13 Baimena eman zen Gogora-Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren artean hitzarmen bat sinatzeko, memoriaren, bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan.
2021/05/25 Deustuko Unibertsitateko Padre Arrupe Institutuari ETAk espetxeetako funtzionarioen kolektiboan egindako presioari buruzko txosten bat eskatu zaiola jakinarazi da.
2021/05/26 Lankidetza-hitzarmen bat sinatu da Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako Foru Komunitateko Gobernuaren artean, Memoriaren, Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen arloan. Bi administrazioen arteko lankidetza-protokolo orokorrak, 2016ko maiatzaren 10ekoak, honako jarduera-eremu hau ezarri zuen: "Bakea, Bizikidetza eta Giza Eskubideak". Haren garapenean eta hobekuntzan, beharrezkotzat jo da Bakea eta Bizikidetza sendotzeko beharrezko baldintzak sortzen dituzten programak eta ekintzak sustatzen laguntzeko loturak bultzatzea. Hauek dira funtsezko gaiak: memoria, biktimak, bizikidetza, giza eskubideak eta aniztasuna.
2021/05/28 Bizikidetzarako Udaberri 2024 Plana egiteko lanei buruzko informazioa eman da. Plan horren helburua da pertsona guztiek giza eskubideak bete-betean erabiliz bizikidetza hobea eta aberasgarriagoa lortzen laguntzea. Udaberri 2024k Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen 2017-2020 Planaren lana osatuko du eta irailean onartuko dute. Aldez aurretik, Euskal Herriko erakunde, entitate eta eragile nagusiekin kontraste-ziklo zabal bat abiaraziko da, testua aberasteko
2021/05/31
Elkarrekin Bonuen Programa tokiko bizikidetzaren esparruan.
2021eko deialdia (150.000.-€) (2021/05/31). Informazio gehiago.
2021eko esleipena (2022/01/27)
2021/05/31
Elkarrekin Bonuen Programa hezkuntza-arloan.
2021eko deialdia (350.000.- €) (2021/05/31). Informazio gehiago.
2021eko esleipena. (2022/01/27).
2021/05/31
Elkarrekin Bonuen Programa, herritarren parte-hartzearen arloan.
2021eko deialdia. (100.000.-€) (2021/05/31). Informazio gehiago.
2021eko esleipena (2022/01/27)
2021/06/15 Gogora-Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Euskal Institutuak ekitaldi bat antolatu du José Miguel Andueza, legez kontrako polizia-indarkeriaren biktima aitortua, oroitzeko, Donostiako Bakearen eta Giza Eskubideen Etxean.
2021/06/18 Gogora/Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuak herritarren eskura jartzen du Gerra Zibilean borrokan hildako gudari eta miliziano eta milizianoen zerrenda osoa, gehienak izen-abizenekin identifikatuta, eta, horrela, Euskadin demokrazia eta askatasuna defendatzeko borrokatu zuten pertsonen memoria eta duintasuna berreskuratzen laguntzen du.
2021/06/28

Gogora / Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua. EAEko elkarteek eta fundazioek memoria historikoa berreskuratzeko proiektuak gauzatzeko dirulaguntza-programa.

2021eko deialdia (112.500.-€) (2021/06/28).
2021eko esleipena (2021/11/10)

2021/07/02
Gogora-Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua. Memoria demokratikoa berreskuratzeko liburuak argitaratzeko eta dokumentalak egiteko dirulaguntzen programa.
2021eko deialdia (75.000.-€) (2021/07/02). Informazio gehiago. 2021eko esleipena (2021/11/24).
2021/07/21 Atlas bat aurkezten da, 127 udalerrik 1936 eta 1937 bitartean jasan zituzten eta gutxienez 1.441 biktima utzi zituzten aireko erasoak geolokalizatuz. Euskadin, Gerra Zibilean, 2.042 bonbardaketa dokumentatu dira.
2021/08/12 Gogora/Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuak amaitutzat eman du frankismoko hobien gorpuzkiak hobitik ateratzeko prozesua, eta diktadurako biktimen memoria azaleratu eta zabaldu nahi du.
2021/09/24
Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriek eta gainerako toki-erakundeek memoria historikoa berreskuratzeko proiektuak egiteko dirulaguntza-programa. Memoriaren tokiko ikerketa eta demokraziaren aldeko borroka berreskuratzeko eta bultzatzeko proiektu espezifikoak dira. Era berean, ebazpenak barne hartzen ditu Memoria Historikoaren ibilbideak konfiguratzeko eta sinbologia frankista kentzeko jarduerak.
2021eko deialdia (137.500.-€) (2021/09/24); Informazio gehiago.
2021eko esleipena (2021/11/24).
2021/10/26 Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren eta Euskal Irrati Telebista (EITB) erakunde publikoaren arteko lankidetza-hitzarmenaren berri jasotzeko erabakia. EITB MEDIA sozietate instrumentalaren bitartez izango da lankidetza hori.
2021/11/08 Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren arteko lankidetza-hitzarmena, memoriaren, bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan.
2021/11/10 Memoriaren Eguna ospatzeko ekitaldia, aurten Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera egin dena. Terrorismoaren eta indarkeriaren biktimen oroimenez antolatutako ekitaldia Bakearen alde egin zenuten guztioi, eskerrik asko! Lelopean ospatu da. Bakearekin konprometitu zineten guztioi, eskerrik asko!, bakearen alde postulatu ziren pertsona, elkarte eta mugimenduei eskerrak emateko. Hori dela eta, terrorismoaren eta indarkeriaren biktimen ohiko presentziaz gain, aurten bizitzako uneren batean bakearen aldeko mugimenduetan parte hartu duten pertsonak gehitu dira, edo, bereziki, bakearen aldeko konpromisoa hartu dutenak.
2022/02/26 Omenaldia egin zaie Gerra Zibilean eta frankismoan trenbideko bortxazko lanen biktima izan zirenei.
2022/03/05 Matxitxako lurmuturreko gudaren 85. urteurreneko ekitaldiak.
2022/03/26 1936-1945 urteen artean demokrazia defendatzeagatik fusilatutako pertsonen (Gerra Zibila eta gerraostea) omenezko ekitaldia.
2022/04/19
Elkarrekin Bonuen Programa, herritarren parte-hartzearen arloan.

2022ko deialdia (100.000.-€) (2022/04/19).
2022ko esleipena (2023/01/30).

2022/04/19
Elkarrekin Bonuen Programa tokiko bizikidetzaren esparruan.

2022ko deialdia (350.000.-€) (2022/04/19).
2022ko esleipena.

2022/04/19
Elkarrekin Bonuen Programa hezkuntza-arloan.

2022ko deialdia (350.000.-€) (2022/04/19).
2022ko esleipena. (2023/01/30).

2022/04/26

Gernikako Bonbardaketaren 85. urteurrenean antolatutako ekitaldia.

2022/04/26

Eusko Jaurlaritzak, Gernikako Bonbardaketaren 85. urteurrena dela eta onartu den Adierazpen Instituzional baten bidez, gerra guztietako biktimei omenaldia egiten die.

2022/04/29
Gogora-Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua. Memoria demokratikoa berreskuratzeko liburuak argitaratzeko eta dokumentalak egiteko dirulaguntzen programa.

2022ko deialdia (100.000.-€) (2022/04/29). Informazio gehiago.
2022ko deialdiaren esleipena (2022/09/22)

2022/06/20

Gogora / Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua. EAEko elkarteek eta fundazioek memoria historikoa berreskuratzeko proiektuak gauzatzeko dirulaguntza-programa.

2022ko deialdia (112.500.-€) (2022/06/20). Informazio gehiago.
2022ko esleipena (2022/11/11)

2022/06/28

Eusko jaurlaritzak Adierazpen bat onaru du, Turtziozko Manifestuaren 85. Urteurrena dela eta. Bertan, legez eratutako Errepublikaren erregimenaren aurkako altxamendu militarra gaitzesten da. Pertsonaren duintasunaren balio gorenaren aldeko konpromisoa berresten da, baita printzipio eta balio etiko eta demokratikoen aldeko konpromisoa eta Giza Eskubideen defentsa, babes eta berme eraginkorraren aldeko konpromisoa ere. Informazio gehiago.

2022/09/01
Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriek eta gainerako toki-erakundeek memoria historikoa berreskuratzeko proiektuak egiteko dirulaguntza-programa. Memoriaren tokiko ikerketa eta demokraziaren aldeko borroka berreskuratzeko eta bultzatzeko proiektu espezifikoak dira. Era berean, ebazpenak barne hartzen ditu Memoria Historikoaren ibilbideak konfiguratzeko eta sinbologia frankista kentzeko jarduerak.

2022ko deialdia (137.500.-€) (2022/09/01). Informazio gehiago.
2022ko esleipena (2022/12/22).

2022/10/17 Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren zuzendaritza-kontseiluak Turtziozen La Puente jauregia erostea aurreikusten du, erbesteko Eusko Jaurlaritzari eskainitako gune bihurtzeko.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/08 Euskadin gerra zibilean hildako biktimen datu-basearen web-bertsioa aurkeztu zen. Web bidez kontsulta daitekeen datu-basea Euskadin gerra zibilean eta lehen frankismoan (1936-1945) hildako biktimei eta Euskaditik kanpo gerraren ondorioz hil ziren euskal herritarrei buruzko ikerketaren emaitza da. Gaur egun, 20.970 pertsonaren datuak daude jasota; horietatik 19.962 gizonak dira, 977 emakumeak, eta 31 kasutan ezin izan da generoa zehaztu.
2021/05/10 Lehendakaria buru dela, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko zuzendaritza-kontseilua, Gogora, bildu da, eta bertan izan dira, besteak beste, Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako sailburua eta Kontseiluko lehendakariordea, eta Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko zuzendaria. Bileran, 2021-2024 aldirako Jarduera Programaren proposamen bat aurkeztu zen. Haren helburua aurreko 2017-2020 Planean aurreikusitako eta garatutako lan-ildoak indartzea eta sakontzea da, bai eta hausnarketa- eta eztabaida-prozesu bat bultzatzea ere, etorkizunerako memoria partekatu bat eraikitzeko oinarriak ezar ditzan. Planak Gogoragunea, Gogora Institutuaren Bilboko erakusketa-espazioa, Martxoak 3 Memoriagunea, Gasteizko 1976ko martxoaren 3ko gertaeren biktimen memoriala eta Gernikako Museoaren berrikuntza jasotzen ditu.
2021/09/27 Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren zuzendaritza-kontseiluaren bilera bat egin da. Bileran 2021-2024 aldirako Jarduketa-plana onartu da. Planak aurreikusten du Gogora Institutuaren egoitzako patioan erakusketa-espazioa sortzea, Martxoak 3 Memoriagunea sortzea eta Memoria Gara gizarte-ekimenarekin lankidetzan, eta Gernikako Museoa berritzea. Zentroak elkarbizitzarako memoriaren zerbitzura dauden espazio biziak dira.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/02/18 Arabako Foru Aldundiarekin, Gasteizko Udalarekin eta Gasteizko Elizbarrutiarekin martxoaren 3ko Biktimen Oroimenerako Zentroa Zaramagako San Frantzisko elizan (Vitoria-Gasteiz) kokatzea erabaki zen.  Informazio gehigarria.
2021/09/06 Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuak Buesa erakusketa hartu du. Hitzaren balioa. El valor del compromiso ', Fernando Buesa Blanco Fundazioak antolatua eta lehen aldiz Bilbon izango dena.
2023/02/28 Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak Martxoak 3 Memoriagunea Fundazioa/ Fundación Memorial 3 de marzo fundazioaren eraketan parte hartzeko baimena eman zuen, haren estatutuak onartu eta patronatukidea izendatu.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/07/27 Euskadiko Memoria Historiko eta Demokratikoaren Lege-proiektua. Etorkizuneko legeak bi helburu ditu: batetik, Gerra Zibilaren eta diktadura frankistaren biktimen memoria, aitortza eta erreparazioa sustatzea; eta, bestetik, printzipio eta balio etiko eta demokratikoak sustatzea. Egiaren, justiziaren, erreparazioaren eta ez errepikatzeko bermearen printzipioetan oinarritzen da, bai eta honako balio demokratiko hauetan ere: adiskidetasuna, bizikidetza, aniztasun politikoa, giza eskubideen defentsa, bakearen kultura eta gizonen eta emakumeen berdintasuna.
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/06/29

Espetxeratuta edo baldintzapeko askatasunean dauden eta askatasunaz gabetzeko zigorraren betearazpena etenda duten zigortuak gizarteratzeko eta laneratzeko proiektuetarako dirulaguntzen programa.

2020ko esleipena (500.000.-€) (2021/03/05)
2020/12/29 Baimena eman da Barne Ministerioarekin hitzarmen bat sinatzeko; hitzarmenaren xedea da  Euskal Autonomia Erkidegoan presoak gizarteratzeko eta laneratzeko prozesu integralak ezartzea.
2021/05/11 Gobernu Kontseiluan aurkeztu da eta Legebiltzarreko talde parlamentarioei helarazi zaie "Euskadin espetxe-eredua ezartzeko oinarriak" dokumentua. Dokumentu horretan jasotzen dira espetxeen kudeaketan nagusi izango diren printzipioak eta jarraibideak, eta EAEk bere gain hartzen du eskumena formalki.
2021/05/15 Jardunaldi tekniko bat antolatzen da, eta Euskadiko espetxeetako egunerokoan inplikatuta dauden Hirugarren Sektore Sozialeko hogei elkarte inguruk parte hartzen dute bertan. Martutene, Zaballa eta Basauriko espetxeetan bizi diren mila preso ingururekin egunero lan egiten duten agenteek hartuko dute parte.
2021/05/17 Aukerak izeneko erakunde publikoak, askatasunik gabe dauden pertsonen lan-arloarekin zerikusia duten erantzukizun guztiak bere gain hartuko ditu eta haien bokazioak eta trebetasunak bultzatuko dituena erdi-askatasuneko erregimenak eskaintzen dituen aukerak aprobetxatuz.
2021/05/18 Baimena ematen da zerbitzu-eginkizunetan bost lanpostu betetzeko, proiektu-arduradunen egoeraren araberako lanpostuak betetzeko, eta aldi baterako errefortzu-programa bat sortzeko, EAEko lurralde-eremuko espetxeei buruzko eskumena bere gain hartzeko beharrezkoak diren aldi baterako eginkizunak betetzeko
2021/06/07 Bilerak egin dira Terrorismoaren Biktimen Elkartearekin eta Coviterekin, transferentzia onartu ondoren abian jarriko den espetxe-eredua zehazteko gizarte-erakundeekin eta beste solaskide batzuekin izaten ari den entzute- eta kontraste-prozesuaren barruan.
2021/06/09 Euskadik 2021eko urriaren 1etik aurrera kudeatuko duen Euskal Espetxe Ereduaren ildo nagusiak aurkeztea. Ildo horrek funtzionarioak eta lan-kontratudun langileak sartzea ekarriko du. Jakinarazi da langile horiei harrera egiteko plan bat prestatzen ari direla, elkarren arteko ezagutza eta konfiantza sortzeko, ikus daitezkeen zalantzak eta ziurgabetasunak argitze aldera.
2021/08/31 Espetxeetarako AUKERAK Gizarteratzearen Euskal Agentzia sortzeko lege-proiektua onartu da. Legebiltzarrak 2021eko irailaren 30ean onartu zuen: 3/2021 Legea Aukerak, Gizarteratzearen Euskal Agentzia, sortzekoa.
2021/10/01 Eusko Jaurlaritzak bere gain hartzen du Euskal Autonomia Erkidegoko hiru espetxeen kudeaketa.
2021/10/19

Espetxeratuta edo baldintzapeko askatasunean dauden eta askatasunaz gabetzeko zigorraren betearazpena etenda duten zigortuak gizarteratzeko eta laneratzeko proiektuetarako dirulaguntzen programa.

2021eko deialdia (500.000.- €) (2021/10/19). Informazio gehiago. 2021eko esleipena (2022/03/03)
2021/11/02 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko mahai sektorialaren aurreakordioa onartu da, espetxeetako langileei aplika dakizkiekeen aldi baterako eta salbuespenezko lan-baldintzei buruzkoa.
2021/11/23 Erabakia, Aukerak Gizarteratzeko Euskal Agentzia indartzeko aldi baterako programaren I. fasea abian jartzeko baimena emateko dena.
2021/11/23 Erabakia, Espainiako Gotzainen Batzarrarekin lankidetza-hitzarmen bat izenpetzeko baimena ematen duena, Euskadiko espetxeetan erlijio-laguntza katolikoa izateko eskubidea bermatzeko, eta 2021ean laguntza horrek eragindako gastuei aurre egiteko zuzeneko dirulaguntza bat emateko.
2021/11/23 Erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoko espetxeen zuzendaritza-, gainbegiratze-, antolaketa-, ekonomia- eta administrazio-kudeaketa eta ikuskaritzari buruzko eskumena bere gain hartzeko beharrezkoak diren aldi baterako funtzioak gauzatzeko, aldi baterako errefortzu-programa indartzeko II. fasea abian jartzeko baimena ematen duena.
2021/11/30 Dirulaguntza zuzena ematea Espainiako Batzorde Islamikoari, Euskadiko espetxeetan erlijio-laguntza emateko, 2021eko gastuen kontzeptuan, eta laguntza kudeatzeko sinatu beharreko lankidetza-hitzarmenaren berri ematea.
2021/12/30 Eusko Jaurlaritzak hainbat hitzarmen formalizatu ditu hainbat erakunderekin, adingabeak eta gazteak gizarteratzeko. Hitzarmen horiek 2022an zehar hainbat zerbitzu ematea arautzen dute, gazteek eta adingabeek neurri judizialak bete ditzaten. Hirugarren Sektore Sozialeko hainbat erakunderekin egindako hitzarmenen bitartez, 8,6 milioi baino gehiago egoitza-harrerako zentroen funtzionamendura joango dira; 1,4 ingurune irekiko esku-hartzeetara; 0,87 eguneko zentroetara; eta 0,44 'autonomia-egoitza' batera. (11.000.000.- €)
2022/01/11 5/2022 Dekretua, urtarrilaren 11koa, Aukerak Gizarteratzeko Euskal Agentziaren estatutuak onartu eta espetxe-lana eta enplegurako prestakuntza zuzenbide publikoko estatu-erakundean zerbitzuak ematen zituzten langile transferituak atxikitzen dituena.
2022/01/12 Aukeren aireratzeak lan-prestakuntzan oinarritutako euskal espetxe-politika indartzen du, gizarteratzeko bide gisa.
2022/07/18 Aukerak eta «la Caixa» Fundazioak hitzarmen bat sinatu dute askatasunik gabeko pertsonen gizarteratzea eta laneratzea sustatzeko.
2022/09/20
Euskal espetxeetan espetxeratuta edo baldintzapeko askatasunean dauden eta askatasunaz gabetzeko zigorraren betearazpena etenda duten zigortuak gizarteratzeko eta laneratzeko proiektuetarako, eta askatasunaz gabetzeko zigorraren ordezko neurriak betearazten eta horien jarraipena egiten laguntzeko ekimenetarako eta gizarte-arretako programetarako dirulaguntzen programa.

2022ko deialdia (6.200.000.-€) (2022/09/20). Informazio gehiago.
2022ko esleipena (2023/01/25).

2022/09/26 Euskadiko eredu penitentziarioa eraikiz izeneko jardunaldia egin da. Bertan Euskadiko espetxe-ereduaren 2021-2022 balantzearen aurkezpena egin da.
2022/10/11

Erabakia, ENED Urrutiko Hezkuntzako Unibertsitate Nazionalarekin lankidetza hitzarmen bat izenpetzeko baimena ematekoa, bertako espetxeetan unibertsitate-irakaskuntzen programa garatzeko.

2022/11/16 Euskal espetxeen datuak eguneratu dira. 1.562 pertsona daude kartzelan; horietatik 1.381 askatasunik gabe zigortuak eta 181 prebentiboak. Horietatik 441 pertsonak hirugarren mailako modalitateak dituzte. Eskumena Euskadik bereganatu zuenetik bostehun pertsona baino gehiagoren progresioa baimendu dela.
2023/01/18 Euskal espetxeetako plantilla indartu egin da lan-poltsatik etorritako lehen 48 pertsonak lanean sartuz.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/04/12
Bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan proiektuak egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuentzako laguntzen programa.
2021eko deialdia (900.000.- €) (2021/04/12).
2021eko esleipena (2022/10/11).
2021/05/11
Bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan proiektuak egiten dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriei eta gainerako toki-erakundeei laguntzeko programa.
2021eko deialdia (250.000.-€) (2021/05/11). 
2021eko deialdiaren esleipena (2021/10/11).
2021/10/18 Euskal Herriko Unibertsitateari zuzeneko diru-laguntza ematea, Giza Eskubideen eta Botere Publikoen Katedrak antolatutako Giza Eskubideei eta Adierazpen Askatasunari buruzko Nazioarteko II. Biltzarra finantzatzen laguntzeko.
2021/11/24 Bizikidetzarako, giza eskubideetarako eta aniztasunerako Udaberri Plana aurkeztea, "Bizikidetza hobea eta aberasgarriagoa lortzen laguntzeko, giza eskubideak erabat erabiliz".
2021/12/18 Immigrazioaren arloko transferentzia eskatzen da Migratzaileen Nazioarteko Eguna ospatzeko ekitaldian. Harrerako euskal eredua bultzatzen jarraituko dugu, eta lanean jarraituko dugu tresna guztiak edukitzeko, Gernikako Estatutuak jasotzen duen immigrazio-eskumena barne.
2022/04/26
Bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan proiektuak egiten dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriei eta gainerako toki-erakundeei laguntzeko programa.

2022ko deialdia (250.000.-€) (2022/04/26).
2022ko deialdiaren esleipena (2022/10/11).

2022/04/26
Bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan proiektuak egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuentzako laguntzen programa.

2022ko deialdia (900.000.-€) (2022/04/26).
2022ko esleipena (2022/10/03).

Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2020/12/15 Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Donostiako Udalarekin sinatutako hitzarmena luzatu egiten da, Aieteko Giza Eskubideen aldeko Pedagogia Baliabideen Zentroaren proiektuaren fase pilotua sustatzeko.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Ez dago jarduerarik
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2022/04/04 ADOS Batzordearekin eta Euskadiko komunitate islamikoekin urtebeteko lan-prozesuaren ondoren, Gipuzkoako udal batzuk lehen urratsak ematen ari dira beren hilerrietan erritu musulmaneko ehorzketak ahalbidetuko dituzten lurzatiak gaitu ahal izateko. Zehazki, Donostia, Tolosa, Ordizia eta Elgoibarreko udalak dira.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2023/01/18 2023an garatuko den Uztartu erradikalizazio bortitza prebenitzeko gizarte- eta hezkuntza-programaren bigarren pilotajea garatzeko materiala prestatu da.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/06/15 Itsas Salbamendu Humanitarioa elkarteari diru-laguntza zuzena ematea erabaki da, Aitamari Maydayterraneo proiekturako. (250.000.- €)
2021/09/28 Hegoa Elkarteari (Garapenerako eta Nazioarteko Lankidetzarako Azterlanen Institutua) zuzeneko diru-laguntza eman zaio, Kolonbiako Egia Ikertzeko Batzordearen eta Espainiako Estatuan eta Europako beste herrialde batzuetan erbesteratuen biktimen azken txostena aurkezteko. (135.000.- €)
2022/07/06 Kolonbiako Egia Argitzeko, Bizikidetzarako eta Ez Errepikatzeko Batzordearen Azken Txostenaren aurkezpen publikoa egin da. Ekitaldian aurkeztuako dokumentua, Europa osoan aurkeztea suposatu du, eta herrialde amerikarrean bizi izan den gatazka armatu luzearen kausak, erantzukizunak eta ondorioak biltzen ditu.
2022/11/29

"Comisión Intereclesial de Justicia y Paz" izeneko erakundeari zuzeneko dirulaguntza eman zaio, Kolonbiako gatazka sozial eta armatuaren eremuan lurraldeko bake globala eraikitzen laguntzeko. (250.000.- €)

Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/26 Lehendakaria Nazio Batuetako kontalari bereziarekin bildu da giza eskubideen defendatzaileen egoera jorratzeko.
2022/01/22 Giza Eskubideen, Memoriaren eta Lankidetzaren Sailburuordetzak sustatzen duen giza eskubideen defendatzaileak babesteko euskal programaren esparruan, Eusko Jaurlaritza buru izango da gaur Kolonbian giza eskubideen jarraipena egiteko ordezkaritza bat.
2022/07/20

Giza Eskubideen Defendatzaileak Aldi Baterako Babesteko Euskal Programak Kolonbiako lider bat hartuko du 2022an.

2022/09/19

Giza eskubideen defendatzaileak babesteko 2021eko programari heltzeko eskabideak aurkezteko epea ireki zen (2020/09/17). Ekimen horren helburua da Euskadin aldi baterako harrera egitea giza eskubideen defentsan duten konpromisoagatik eta aktibismoagatik beren jatorrizko herrialdeetan bizitzaren aurkako jazarpena edo mehatxu larria jasaten duten pertsonei.
2022ko Giza Eskubideen Defendatzaileak Aldi Batez Babesteko Euskal Programa, giza eskubideen defentsagatik mehatxatuta eta jazarrita dauden mundu osoko erakundeei lotutako pertsonak Euskadin aldi baterako hartzea helburu duena. Eskabideak aurkezteko epea ireki da. (2021/09/20)
Giza Eskubideen defendatzaileei laguntzeko 2023ko programarako hautagaitzak aurkezteko epea ireki da.

2023/01/21 Eusko Jaurlaritza Guatemalara eta Hondurasera bidaiatuko duen euskal ordezkaritzaren buru da, Giza Eskubideen Defendatzaileak Babesteko euskal programaren barruan herrialde horietatik Euskadin hartutako pertsonen egoera hurbiletik egiaztatzeko. Misioaren helburua da programak 2020 eta 2021 urteetan hartutako defendatzaileei laguntzea eta giza eskubideen egungo egoera bertatik bertara egiaztatzea.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/20 Gazteak, Bizikidetza eta Etorkizuna 'topaketaren ospakizuna, Eusko Jaurlaritzak indarkeria terroristarik gabeko hamarkada bat ospatzeko antolatutako ekitaldien barruan.
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/10/20 Gazteak, Bizikidetza eta Etorkizuna topaketa antolatu da, indarkeria terroristaren amaieraren hamargarren urteurrena ospatzeko. Topaketa hau Udaberri Planaren 6. Jarduera Ildoaren barruan kokatzen da: Bizikidetzaren kultura bultzatuko duten ekimenak eta topaguneak bultzatzea, eta J23 jardunari hasiera emateko balio du: Hausnarketa prozesua eta Gazteria, bizikidetza eta etorkizuna eztabaida.