Euskadi.eus
Saila
Kultura eta Hizkuntza Politika
Arduraduna
Andoni Iturbe Amorebieta (Kulturako Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Kulturaren sorkuntzarako eta produkziorako babes publikoa mantentzea eta eguneratzea, bereziki.sustatuz euskarazko kultura eta emakumeen ahalduntzea sorkuntzaren eta kulturaren eremuan.

Ekimena 2. Kulturaren arloko profesionalen lan-baldintzak hobetzea, zerga-araudia lan kulturalaren berezitasunera egokituz eta zerga-pizgarriak aplikatuz, baita lanbide hori garatzea errazten duten mezenasgoko eta mikro mezenasgoko formulak ere, foru aldundiekin elkarlanean.

Ekimena 3. Kulturaren arloko profesionalen kontratazioan jardunbide egokien kodeak zehaztea, adostea eta ezartzea, kultura-politiketan erantzunkideak diren gainerako euskal erakundeekin elkarlanean.

Ekimena 4. Kulturaren arloko sormen, bitartekaritza edo alderdi teknikoekin lotutako profesionalen ibilbidea
baliozkotzea sustatzea, bere ekarpena egiteko irakaskuntza arautuari eta, batez ere, lanbideirakaskuntzari
(Hezkuntza Sailarekin eta Lan eta Enplegu Sailarekin elkarlanean).

Ekimena 5. Kulturaren eta sormenaren sektoreko langile autonomoen eta mikroETEen kudeaketa-prestakuntza indartzea eta eragile kulturalen ekintzailetza babestea horien laneratzea erraztuz, bere jardueraren berezitasunetatik, zehazki, Lana eta Enpleguaren eta Garapen Ekonomikoa, Jasangarritasuna eta Ingurumenaren arloetan eskudunak diren sailekin elkarlanean.

Ekimena 6. Gaitasun sortzaileak sustatzea haurtzaroan, nerabezaroan eta gazterian eta diziplina artistiko desberdinekiko harreman goiztiarra bultzatzea, hezkuntza-sisteman sormen artistikoa eta kulturala ezagutzeko programak abiaraziz, zehazki, Hezkuntza Sailaren, hezkuntza-erkidegoaren,
gurasoen elkarteen eta bestelako euskal erakunde publiko batzuen arteko adostasunarekin.

Ekimena 7. Emakumeen ahalduntzea erraztea kultur sorkuntzan eta produkzioan eta imajinario kolektiboaren eraikuntzan egiten duten ekarpenaren garrantzia ikusaraztea, Emakunderekin eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailarekin elkarlanean.

Ekimena 8. Erakunde publikoen arteko elkarrizketarako bideak berriz zehaztea eta hobetzea, HAKOBA Kultura indartuz. Horrez gain, egitura kulturalarekiko elkarrizketarako bideak zehaztu eta hobetuko dira, Kulturaren Euskal Kontseiluaren, Kultura Auzolanean tresnaren eta Industria Kultural
eta Sortzaileen pilotatze-estrategien bitartez, pandemiaren ondorioak arintzean elkarrekin lan egiteko helburuarekin.