Euskadi.eus
Saila
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak
Arduraduna
Pedro Javier Jauregui Fernández (Etxebizitza Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Eraikuntza-birgaitzeko estrategia integral baten barruan, birgaitzerako laguntza-programak hobetzea eta handitzea, etxebizitzak eta eraikinak
birgaitzeko Renove Plan berri bat onetsiz, zehazki, irisgarritasuna (igogailuak eta arkitektura-hesiak kentzea) energia-eraginkortasuna
eta kanpo-bizigarritasuna lehenetsiz.

Ekimena 2. Eraikinen Ikuskapen Teknikoak (EIT) egiteko emandako bultzada berritzea.

Ekimena 3. Hutsik dauden etxebizitzak birgaitzeko programak sustatzea, arreta berezia jarriz gazteentzako, 55 urtetik gorakoentzako eta iraupen luzeko
langabeentzako enpleguaren sorkuntzan.

Ekimena 4. Hiri-zaurgarritasunaren Inbentarioa eguneratzea.

Ekimena 5. Etxebizitza, eraikuntza-birgaitze eta hiri-berroneratzeari buruzko 3/2015 Legearen VII. Kapitulua garatzen duen dekretu bat onestea,
birgaitzearen kudeaketa bateratua errazteko, narriatutako eta lehentasunez esku hartzeko guneen adierazpena sinplifikatuz.

Ekimena 6. Arkitektura-berrikuntza eta ikerketa-proiektuak sustatzea eraikuntza jasangarriaren, ekoberrikuntzaren eta energia-eraginkortasunaren
eremuetan, hain zuzen ere, Espezializazio Adimenduneko RIS3 Euskadi Estrategiarekin bat etorriz, zehazki, Hiri-agenda – Bultzatu 2050en
ezarpenaren eta hiri-berroneratze integraleko proiektuen esparruan.

Ekimena 7. Lanbide-heziketa dualaren bidez, prestakuntzako lankidetza-planak abiaraztea, hutsik daudenetxebizitzak birgaitzeko eta gazteentzako enplegua
sortzeko.

Ekimena 8. Euskadiko Epe Luzerako Hiri Berroneratzeko Estrategia lantzea, arreta berezia jarriz honekin lotutako alderdietan: energia-eraginkortasuna,
osasuna bermatzeko baldintzak, erosotasuna edo txirotasun energetikoaren arriskuaren deuseztapena.

Ekimena 9. Etxebizitza berriak ia-ia energia-kontsumorik gabe eraikitzeko 2010/31-Ec Europako Zuzentarauaren (“NZEB-Nearly Zero Energy building”)
parametroen pean eraikitzearen aldeko apustu irmoa egitea.

Ekimena 10. Kudeaketa-entitate baten sorkuntza sustatzea eta horretan parte hartzea (Europako HIROSS4all Proiektuaren garapen gisa); horren misioa
izango da Hiri-berroneratzeko eta Birgaitzeko politika ezartzen eta garatzen laguntzea, bere ekintza Euskadiko lurralde osora hedatuz. Hiri
berroneratze integraleko jarduketak bultzatzea, ingurumen, gizarte, ekonomia, hiri eta gobernantzako alderdiak jorratuz, zehazki, auzo
zaurgarrietan epe luzera esku hartzeko programa baten esparruan.