Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 123. Kirola maila guztietan babestu eta kirola egitea sustatu, osasuna, integrazio soziala eta berdintasuna bultzatzeko

Ekimena 2. Hezkuntza-maila guztietan kalitatezko kirol-eredua bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Euskal kirol-sisteman kirol egokitua sartzea babestu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Kirol-federazioei eta errendimendu handiko kirolari ematen zaien laguntza hobetu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Berariaz bultzatu emakumezkoen kirola

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 6. Kirol-lanbideen Lege-proiektua egin eta onartu, kirol-klubetan zein eskola-kiroleko programetan sortzen diren lanpostuak eta lan-profilak arautzeko

Exekuzioaren zehaztasunak