Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 122. Euskal kirol-sistema kalitatezkoa finkatu

Ekimena 1. Eragile publikoekiko eta pribatuekiko lankidetza sustatu, euskal kirol-sistemaren kalitatea hobetze aldera, bikoiztasunak saihestuz eta planifikazioa hobetuz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Kirola arautzeko eta antolatzeko eremu juridikoa gaurkotu, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirolari buruzko (14/1998) Legea aldatuz, eta Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-lanbideetara iristeko eta haiek gauzatzeko lege bat onartzea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak