Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 107. Unibertsitate-enpresako programak sustatu

Ekimena 1. Prestakuntza- eta jakintza-klusterrak sortzea bultzatu, Zientzia, Teknologia eta Ikerkuntzako 2020ko Euskal Planarekin bat etorrita

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Euskal Unibertsitate Sistemaren barruko unibertsitateen eta Euskadiko administrazio publikoen, enpresen eta bestelako eragile ekonomiko eta sozialen arteko harremanak bultzatu, prestakuntzan eta ezagupenaren transferentzian

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Ikasle-ohien kolektiboa lan-merkatuan sartzea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak