Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 104. Euskal unibertsitate-sistema garatzen jarraitu, emaitzetara bideratutako kudeaketaz eta inguru global berrira egokitzeko gaitasunaz, euskal gizartearen etorkizuneko erronkei erantzuteko

Ekimena 1. Euskadiko Unibertsitate IV. Plana egin. 2019-2022

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Euskal Unibertsitate Sistema bultzatzeko arau-eremua garatu, nazioarteko bikaintasuna lortzeko eta haren inpaktu soziala bultzatzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Gizartearekin elkarreraginean eta gizarteak dituen erronkentzat irtenbideak emango dituen Euskal Unibertsitate Sistema bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. On-line prestakuntza irekia bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak