Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 103. Unibertsitate-mailako oinarrizko politika zientifikoa eta ikertzailea garatu eta talentua sustatu, bikaintasunaren bila

Ekimena 1. Ikertzaileen karrera profesionalaren euskal eredua eta ikertzaileak unibertsitate sisteman eta euskal bikaintasun-zentroetan integratzea babesteko behar den arau-esparrua garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. lkerbasquen lana sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren garapena bultzatu unibertsitate-eremuan eta bikaintasunezko oinarrizko ikerketa‑zentroetan, urtero handituz % 5 politika zientifikoari eta oinarrizko unibertsitate-ikerkuntzari zuzendutako baliabideak

Exekuzioaren zehaztasunak