Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 102. Euskarazko prestakuntza-zikloak ezartzen aurrera egin eta Lanbide Heziketan eleaniztasuna bultzatzen jarraitu

Eremua: PERTSONAK
4 Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.

Ekimena 1. 2020rako Lanbide Heziketako ikasleen % 50k ikasketak euskaraz egin ditzaten lortu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Prestakuntza-ziklo hirueledunak ezartzen jarraitu, ingelesa lehenetsiz, eta, hala badagokio, frantsesa

Exekuzioaren zehaztasunak