Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 97. lrakaskuntzaren modernizazio teknologikoa bultzatu

Eremua: PERTSONAK
4 Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.

Ekimena 1. Irakaskuntzaren eraldaketa teknologikoa eta pedagogikoa bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Ikastetxeen sare bidezko ikaskuntzako komunitate birtual bat sortzen jarraitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Azpiegiturak modernizatu, baliabide digitalak gehiago eta hobeto aprobetxatzera zuzendutako komunikazio bizkorrak eta seguruak errazteko

Exekuzioaren zehaztasunak