Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 61. Gardentasuna eta herritarren partaidetza sustatu

Ekimena 1. Euskal Sektore Publikoaren Gardentasuna, Herri Partaidetza eta Gobernu Oneko Legea onar dadin bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Gardentasunaren Sail arteko Batzordea eratu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Gardentasunaren arloko jardunbide egokiak elkarrekin landu eta horien berri eman elkarri, erakunde publiko autonomiko, lokal eta nazioartekoen eta gobernuz kanpoko erakundeen artean

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. “Demokraziari eta herritarren parte-hartzeari buruzko Euskadiko Liburu Zurian” jasotako konpromisoak bete

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Politika eta zerbitzu publikoen ebaluazioa sustatu, elkarlanaren ikuspegitik eta kontuak emate aldera

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. ZUZENEAN Herritarrentzako Arreta Zerbitzua garatu eta hobetu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Jaurlaritzaren informazio osoaren publizitate aktiboa sustatu modu proaktiboan

Exekuzioaren zehaztasunak