Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 145. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu, garapen jasangarria lortzeko funtsezko zutabea den aldetik

Eremua: PERTSONAK
5 Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.

Ekimena 1. Balioak aldatzea bultzatu, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Hezkuntza-sisteman berdintasunaren sustapena bultzatu, Hezkuntza Sailarekin lankidetzan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Berdintasunerako gobernantza hobetu, genero-politikak bultzatzeko eta koordinatzeko mekanismoak indartuz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako VII. Plana (2018‑2021) egin eta ezarri

Exekuzioaren zehaztasunak