Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 95. Irakasleen eginkizuna sustatu, Hezkuntzaren hobekuntzaren eta aldaketaren eragile nagusiak diren aldetik

Ekimena 1. Komunitate hezitzailearen prestakuntza bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Irakasleen gaitasunen mapa definitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Irakasleen egonkortasunaren alde egin, urtero enpleguko eskaintza publikoen deialdiak eginez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Zuzendaritza-taldeen lidergoa, egonkortasuna eta jarraitutasuna sustatu, eta ikastetxe autonomian irmoki aurrera egin

Exekuzioaren zehaztasunak