Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 143. Alokairu-erregimena lehenetsi, baita gazteen emantzipazioa ere

Ekimena 1. Alokairu sozialeko etxebizitza-parkea handitu, zenbait formularen bitartez, baina etxebizitza hutsen merkatua mugitzea lehenetsiz, Bizigune eta Asap programen bidez (merkatuan bitartekaritza egitekoak)

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Alokairurako etxebizitzen eraikuntza edota birgaikuntza finantzatzea ahalbidetzen duten sistema berriak bultzatu, eragile pribatuei bermeak eskainiz, baita lankidetza¬ eredu berriak ere lurzoruen lagapenaren bidez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Gazteak etxebizitza eskuratzea bultzatu, zuzkidura-bizitokien eta alokairuko etxebizitza babestuen bidez

Exekuzioaren zehaztasunak