Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 141. Aniztasun afektibo-sexualaren errespetua sustatzea

Ekimena 1. Berdindu 2016-2020 lan-plana sustatu, joera sexualak eta genero identitatea dela-eta diskriminaziorik ez egoteko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Era Berean (Tratu-berdintasuneko eta Diskriminaziorik gabeko Sarea) programaren lan-plana diseinatu, ezarri eta ebaluatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Transexualak genero-nortasunagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko (ekainaren 28ko 14/2012) Legearen garapena amaitu

Exekuzioaren zehaztasunak