Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 89. Osasun-arloko ikerkuntzarako eta berrikuntzarako inbertsioa handitu. Jakintzaren kudeaketa sustatu, bai eta osasun-arloko ikerketan parte hartzen duten eragileekiko lankidetza ere

Eremua: PERTSONAK
3 Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.

Ekimena 1. Osasun-zientziekin zerikusia duten lanbideak garatu, hezkuntza-sare publikoan zein pribatuan

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 2. Graduaren aurreko eta graduaren osteko prestakuntza bultzatu, osasun-arloko lanbideen premiak ebaluatuz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Osasun-arloko ikerkuntzarako eta berrikuntzarako inbertsioa mailaka handitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Osasun-arloko Ikerketa eta Berrikuntza Estrategian (2020) jasotako ekintzak ezarri. Haien bidez, ikerketa-zentroen eta entitateen sarearen jarduera indartuko dugu, bereziki biozeanikoen eta osasunaren eremuan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Osasun-sistemari, haren antolamenduari eta pazienteekin egiten den praktika klinikoari emaitzak transferitzea eta aplikatzea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Osasun-arloko profesionalen eta bikaintasun-zentroen arteko harremanak bultzatu, eta profesional horiek diziplina eta erdigune askoko ikerkuntza-sareetan parte hartzea sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak