Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 46. Ingurune naturalaren kalitatea hobetu

Eremua: Planeta
6 Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.
14 Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrirean erabiltzea garapen jasangarriari begira.
15 Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrirean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrirean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.

Ekimena 1. Uraren kalitatea bermatzeko eta xahutzea, espekulatzea eta kutsatzea eragozteko ur politika bultzatu, URA-Uraren Euskal Agentziaren bidez.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Plan Hidrologikoa 2015-2021 eta Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana 2015-2021 berrikusi

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Ura hornitzeko, saneatzeko eta arazteko azpiegitura hidraulikoak garatu eta eraiki, dagoen plangintzaren arabera

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Airearen kalitatea hobetzen jarraitu, Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) emandako gomendioei jarraituz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Lurzoru kutsatuak babesteko Plana egin, eta lurzoru horiek ikertzeko eta berroneratzeko proiektuak berariaz sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Txinbadia+ Europako proiektua sustatu. INTERREG V-A Espainia-Frantzia-Andorra Europako Programaren esparruan sartzen da, lurraldeen arteko elkarlanean gauzatzen da, eta lurralde mugakideen garapen jasangarria sustatzeko sortu zen.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Ingurumen-hezkuntzako politikak indartu, eta aurrera egin herritarrek ingurumena babesteko eta zaintzeko duten benetako erantzukidetasunean, Ekoetxeen zeregin aktiboaren bidez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 8. EAEren Biodibertsitate Estrategia 2030 garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 9. Euskadin Natura 2000 Sarea osatzen duten espazioak antolatzeko planak egin, eta sinergiak indartu beste politika batzuekin besteak beste, basogintza, nekazaritza, arrantzakoak, etab.

Exekuzioaren zehaztasunak