Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 45. Politika publikoetan ingurumenaren aldagaia txertatu

Eremua: Oparotasuna
12 Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.

Ekimena 1. Indarrean dagoen IV. Ingurumen Esparru Programa 2020 garatu eta ebaluatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Euskal Ingurumen Estrategia berria egiten hasi, non ingurumena oparotasunaren eta ongizatearen faktoretzat hartuko den

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Ingurumenaren arloan eredugarria izango den administrazioa eratzeko urratsak egin, EAEko Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen Programa zabalduta

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. lngurumen-kudeaketako prozedurak eta izapideak sinplifikatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Foru-aldundiekin elkarlanean, nekazaritza- eta basogintza‑politikan ingurumen-aldagaiak erantsi, bereziki Natura 2000 Sarea.

Exekuzioaren zehaztasunak