Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 29. Turismo esperientzialaren aldeko apustua

Ekimena 1. Turismo-baliabide eta -esperientzia nagusiak lehenetsi eta definitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Eskaintza esperientziala hobetu, turismo-sektoreari egindako deialdien bidez, eta sektore horri informazioa eman, kudeaketa hobetzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Turismo-eskaintza esperientziala kudeatu, jarraipena, kontrola eta balorazioa egiteko sistema baten bidez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Euskadiko eskaintza esperientziala hedatzen eta garatzen lagundu, sustapen-ekintzen bidez

Exekuzioaren zehaztasunak