Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 28. Bikaintasuna eta jasangarritasuna sustatu euskal turismo jardueran

Eremua: Oparotasuna
12 Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.

Ekimena 1. 2017-2020 urteetarako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Planaren esparruan, Turismoaren Plan Gidaria egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Produktu turistiko lehiakorrak sortzea bultzatu, eta turismo-jardueraren esparruan ekimen berritzaileak sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Sektorearen pertsonalizazioa bultzatu, eta turismo-lanbideak babestu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Euskadiren turismo-baliabideen sustapena bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Turismo-eskaintzaren merkaturatzea sustatu, bai formatu konbentzionaletan, bai proposamen berritzaileetan; teknologia berriak erabiltzea sustatuko dugu, eskaintza turistikoan proposamen berri baliotsuak prestatzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Kongresu, konbentzio eta azoken segmentuaren alde apustu egiten jarraitu, MICE turismoaren helmuga direnez gero, eta turismo enogastronomikoaren alde ere bai, Euskadi mundu mailako erreferente bihurtzeko xedez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Hainbat turismo-eskaintza sustatu, bikaintasunezko tartean dagoen turistaren “target”-aren arabera dagoen eskaera espezializatuari kasu eginez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 8. Arau-esparrua eguneratu, Turismoaren Lurralde Antolamenduko Plana idatzi, eta neurketa-sistemak ezarri, sektoreko estrategia publikoen eta pribatuen ikuspegi egokia izateko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 9. Euskal turismoaren, merkataritzaren eta sukaldaritzaren arteko sinergiak sustatu, eta ekimen arrakastatsuen balioa azpimarratu (Basque Culinary Center, kasurako)

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 10. Turismo-sektoreko laguntzak egokitu, jasangarritasunaren irizpidea sartuta

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 11. Euskadiren turismo-irisgarritasunaren eredua eguneratu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 12. Herri osoaren seinaletika moderno, ulergarri eta integratua ezarri

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 13. Turismo-arloan inguruko lurraldeekin edo gure herriaren antzekoak direnekin lankidetza-harremanak izatea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak