Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 171. Lankidetza-politika koherenteagoa, koordinatuagoa eta partaidetzazkoagoa izan

Eremua: Aliantzak
17 Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.

Ekimena 1. Garapenerako lankidetzako politika publikoen koherentzia bultzatu, bai eta erakundeen arteko koordinazioa ere

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Estatu-mailan aliantzak garatzea bultzatu, Estatu-, Europa- eta nazioarte-mailan, ekimen estrategikoak abian jartzeko

Exekuzioaren zehaztasunak