Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 170. Garapenerako Lankidetzako Euskal Agentziaren gaitasunak indartu, garapenerako lankidetzako politika diseinatzeko eta kudeatzeko

Eremua: Aliantzak
17 Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.

Ekimena 1. Garapenerako Lankidetzako Euskal Agentziaren administrazio-modernizazioa bultzatu, kudeaketa efizienteagoa eta efikazagoa erraztuz, bai eta babestutako ekimenei kalitatezko laguntza ere

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Lankidetza-arloan, planifikatzeko eta kontuak emateko prozesuak hobetu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Genero-ikuspegia zeharka sartu, Garapenerako Lankidetzako Euskal Agentzian

Exekuzioaren zehaztasunak