Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 168. Garapenerako lankidetzari buruzko politika finkatu, eta euskal lankidetza-eredua gaurkotu

Eremua: Aliantzak
17 Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.

Ekimena 1. Euskal eragile publikoek lankidetza-arloan duten harremana areagotu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Euskal kooperazioaren mapa egin (eragileak, zeharkakoak, sektorialak, geografikoa)

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Garapenerako lankidetzan diharduten euskal eragileen gaitasunak, abileziak eta eskumenak indartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Garapenerako lankidetzako tresna berrikusiak eta berrituak eskura izan, eta estrategia espezifikoen ezarpena bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak