Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 41. Karbono gutxiko ekonomia lehiakorra bultzatu

Eremua: Oparotasuna
13 Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).

Ekimena 1. Klima Aldaketaren Estrategia 2050-Klima 2050 ezarri

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Aurrezte eta efizientzia energetikoa sustatzeko programak egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Energia berriztagarrien erabilera bultzatu, % 20ra iritsi arte

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Eraikuntza jasangarria, ekodiseinua sustatzea eta garraio publikoa erabiltzea sustatu.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Klima-aldaketara egokitzeko ikuspegia txertatu Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak onartzeko prozesuetan eta lurralde- eta hiri-plangintza antolatzeko bitartekoetan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Udalekin lankidetzan aritu, klima-aldaketara egokitzeko politikak eta neurriak ezartzeko, Udalsarea 21 sarearen esparruan.

Exekuzioaren zehaztasunak