Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 159. Gatazkak ebazteko sistema alternatiboak sustatu

Eremua: Bakea
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

Ekimena 1. Gatazka judizialak ebazteko sistema alternatiboen protokolo berri bat abiarazi, Biktimaren Estatututik eratorritako errekerimenduetara egokitutakoa

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Bitartekaritza behin betiko sustatu, gatazkak ebazteko modu gisa

Exekuzioaren zehaztasunak