Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 14. Proiektu industrial estrategikoak garatu

Eremua: Oparotasuna
9 Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.

Ekimena 1. Proiektu industrial estrategikoak garatzea eta enpresak handitzea bultzatu, bide-erakusle diren sektore eta jardueretan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. 250 milioi arteko funts publiko-pribatu bat bultzatu, teknologian eta nazioartekotzen gaitasuna duten euskal enpresen hazkundea eta sustraitzea bermatzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Kluster politika sustatu gure enpresa-sarearen lotura gisa, sektore bereko enpresen artean lankidetza handiagoa sor dadin

Exekuzioaren zehaztasunak