Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 13. ETEei lagundu eta zailtasunak dituzten enpresak berregituratu

Eremua: Oparotasuna
9 Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.

Ekimena 1. Euskal enpresa txiki eta ertainek inbertsio produktiboan eta finantzaketan dituzten beharrei laguntzeko finantzabide eta abal publikoak bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. “Bideratu” programa sendotu, zailtasunak dituzten enpresak berregituratzeko tresna gisa

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Partaidetzako maileguak indartu Luzaro EFCren bidez, hartara inbertsioak finantzatu, finantza-arloa indartu eta nazioartekotzeko prozesuak garatu ahal izateko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Zailtasunak dituzten enpresei banakako soluzioak eman, tartean diren eragile guztiekin koordinatuta jardunez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Ekipamendu industrialean inbertsioa eta berrikuntza sustatu, Renove Maquinaria Programaren bidez.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Inbertsio teknologikoak bultzatu: Gauzatu programa eta Arrisku Kapitala

Exekuzioaren zehaztasunak