Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 154. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia, segurtasun publikoaren bermea

Ekimena 1. Segurtasun publikoko sisteman parte hartzen duten erakunde eta organismo guztiekiko lankidetza- eta erantzukizun partekatuko kultura bultzatzen duten prestakuntza-programak egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Hautaketa-, prestakuntza- eta segimendu-prozesuak hobetu, eta irakaskuntza-arloan teknologia berriak sartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Akademiaren barruko kudeaketa egokitu, segurtasun publikoko sistemaren premiei hobeto erantzuteko

Exekuzioaren zehaztasunak