Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 152. Segurtasuna eta mugikortasuna hobetu gure errepideetan

Ekimena 1. Bide-segurtasuneko eta mugikortasun seguru eta jasangarriko 2015-2020 bitarteko Plana ezarri, errepideetan 2020an 2010ean baino %50 heriotza gutxiago gertatzea lortzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Bide-segurtasunaren aldeko kontzientziazio-programak sustatu eta trafikoaren kudeaketa hobetu bide nagusietan eta bigarren mailako errepideetan, informazio-sistema berriak erabiliz eta errepideen titularrak diren erakundeekin koordinatuz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Bide-hezkuntza istripuak prebenitzeko tresna gisa eratu, hezkuntza-planen barruan

Exekuzioaren zehaztasunak