Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 10. Osasuna eta segurtasuna sustatu lanean eta berdintasuna

Eremua: Oparotasuna
8 Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

Ekimena 1. Gizarte-eragileekin batera lan egin, lan-baldintzak hobetzeari begira. Ildo horretatik, konpromisoa hartzen dugu enpresetako prebentzio-ordezkariekin prestakuntza-ekintzak bultzatzeko, lan-istripuei buruzko erregistroak eta informazioa modernizatzeko –ikerketari argitasun handiagoa emate aldera–, eta gaixotasun profesionalak detektatu eta aitortzeko protokoloak garatzeko.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Laneko Osasunaren eta Segurtasunaren 2015-2020 Euskal Estrategiaren garapena sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Soldata-diskriminazioari aurre egin, eta gizonen eta emakumeen arteko benetako berdintasuna bultzatu lan-eremuan

Exekuzioaren zehaztasunak